Anda di halaman 1dari 10

IPG

KAMPUS
SARAWAK MIRI

IPG
KAMPUS
SARAWAK MIRI

FAIL KURSUS
PENSYARAH

FAIL KURSUS
PENSYARAH

MARNI BIN
GOLONG
IPGKS-JPJK-04

HAIRANI BINTI
BUJANG
IPGKS-JB-11

ELEKTIF 1
PJM3106
ANATOMI DAN
FISIOLOGI
3(2+1)

JABATAN PENDIDIKAN
JASMANI & KESIHATAN
AMBILAN JANUARI 2013
SEMESTER 1 TAHUN 2

ELEKTIF 1
LGA3102
SONGS AND
POETRY FOR
YOUNG
LEARNERS
3(3+0)
JABATAN BAHASA

AMBILAN JANUARI 2013


SEMESTER 1 TAHUN 2

IPG
KAMPUS
SARAWAK MIRI

IPG
KAMPUS
SARAWAK MIRI

FAIL KURSUS
PENSYARAH

FAIL KURSUS
PENSYARAH

CHIA YIP LAN


IPGKS-JAPIM-03

MAIMON BINTI
ABDULLAH
IPGKS-JB-20

ELEKTIF 2
ELM3101
PENGENALAN
KEPADA KONSEP
ASAS PENDIDIKAN
MORAL
3(3+0)

ELEKTIF 1
LGA3102
SONGS AND
POETRY FOR
YOUNG
LEARNERS
3(3+0)

JABATAN PENDIDIKAN
ISLAM & MORAL

JABATAN BAHASA

AMBILAN JANUARI 2013


SEMESTER 1 TAHUN 2

AMBILAN JANUARI 2013


SEMESTER 1 TAHUN 2

SEMESTER 1 TAHUN 2

IPG
KAMPUS
SARAWAK MIRI

FAIL KURSUS
PENSYARAH
MOHD. DAUD BIN
MUHAMAD
IPGKS-JAPIM-17

ELEKTIF 2
PQE3101
TILAWAH DAN
TAFSIR AL-QURAN
3(3+0)

JABATAN PENDIDIKAN
ISLAM & MORAL

IPG
KAMPUS
SARAWAK MIRI

FAIL KURSUS
PENSYARAH
KATHLEEN JIMMY (K.2)
IPGKS-JSN-02
TRACY ANAK MENSAN
(K.2)
IPGKS-JSN-08
MOHAMAD ZAILANI BIN
HAJI JAYA (K.2)
IPGKS-JSN-05

ELEKTIF 1
SCE3106
BERFIKIR DAN
BEKERJA SECARA
SAINTIFIK
3(3+0)
JABATAN SAINS

AMBILAN JANUARI 2013

AMBILAN JANUARI 2013

SEMESTER 1 TAHUN 2

IPG
KAMPUS
SARAWAK MIRI

IPG
KAMPUS
SARAWAK MIRI

FAIL KURSUS
PENSYARAH

FAIL KURSUS
PENSYARAH

ABU BAKAR BIN


ABDULLAH (K.1)
IPGKS-JSN-07
Dr BALKISNAH BINTI
SHAHARUDDIN (K.1)
IPGKS-JSN-06
HABIBAH BINTI
MARZUKI (K.1)
IPGKS-JSN-03

ELEKTIF 1
SCE3106
BERFIKIR DAN
BEKERJA SECARA
SAINTIFIK
3(3+0)

SI TONG YONG
IPGKS-JMT-02

ELEKTIF 1
MTE3107
PERANCANGAN
DAN PENGAJARAN
MATEMATIK
3(3+0)

JABATAN MATEMATIK
JABATAN SAINS

AMBILAN JANUARI 2013


SEMESTER 1 TAHUN 2

AMBILAN JANUARI 2013


SEMESTER 1 TAHUN 2

IPG
KAMPUS
SARAWAK MIRI

IPG
KAMPUS
SARAWAK MIRI

FAIL KURSUS
PENSYARAH

FAIL KURSUS
PENSYARAH

SAIN ANAK
DATOK
IPGKS-JPJK-05

LAWA SULTAN
IPGKS-JKS-20

ELEKTIF 2
PKE3101
PENDIDIKAN
KESIHATAN
SEKSUALITI
3(3+0)

JABATAN PENDIDIKAN
JASMANI & KESIHATAN
AMBILAN JANUARI 2013
SEMESTER 1 TAHUN 2

ELEKTIF 2
MZU3104
ASAS PENDIDIKAN
MUZIK
2(2+0)

JABATAN KAJIAN
SOSIAL

AMBILAN JANUARI 2013


SEMESTER 1 TAHUN 2

IPG
KAMPUS
SARAWAK MIRI

IPG
KAMPUS
SARAWAK MIRI

FAIL KURSUS
PENSYARAH

FAIL KURSUS
PENSYARAH

NGALAI ANAK
BELAWING
IPGKS-JKS-22

NELSON
TANDANG ANAK
EDWIN UNTING
IPGKS-JKS-19

ELEKTIF 2
MZU3110
PERMAINAN KIBOD
DAN NYANYIAN DI
DALAM BILIK
DARJAH
1(0+1)

JABATAN KAJIAN
SOSIAL
AMBILAN JANUARI 2013
SEMESTER 1 TAHUN 2

ELEKTIF 2
SJH3103
KURIKULUM
SEJARAH SEKOLAH
RENDAH
3(3+0)

JABATAN KAJIAN
SOSIAL
AMBILAN JANUARI 2013
SEMESTER 1 TAHUN 2

IPG
KAMPUS
SARAWAK MIRI

FAIL KURSUS
PENSYARAH
BAITY AK BUJENG
IPGKS-JKS-17
JOHN DIDING
IPGKS-JKS-25

ELEKTIF 2
RBT3117
PENGENALAN DALAM
PENDIDIKAN
KEMAHIRAN HIDUP
SEKOLAH RENDAH
3(3+0)

JABATAN KAJIAN
SOSIAL

AMBILAN JANUARI 2013


SEMESTER 1 TAHUN 2

IPG
KAMPUS
SARAWAK MIRI

FAIL KURSUS
PENSYARAH
CHUA GEOK
KWEE
IPGKS-JB-10

ELEKTIF 1
BCN3108
PENGAJIAN
KURIKULUM
BAHASA CINA
SEKOLAH RENDAH
3(3+0)
JABATAN BAHASA

AMBILAN JANUARI 2013


SEMESTER 1 TAHUN 2

IPG
KAMPUS
SARAWAK MIRI

FAIL KURSUS
PENSYARAH
KHOO KIN PENG
IPGKS-JB-05

ELEKTIF 2
BCK3101
BAHASA CINA
KOMUNIKATIF 1
3(3+0)

IPG
KAMPUS
SARAWAK MIRI

FAIL KURSUS
PENSYARAH
PATRICK AVON
IPGKS-M-04a

ELEKTIF 2
PSV3104
PENGAJIAN DAN
PENGURUSAN
KURIKULUM
PENDIDIKAN SENI
VISUAL KBSR
3(3+0)

JABATAN BAHASA
PENTADBIRAN &
PENGURUSAN

AMBILAN JANUARI 2013


SEMESTER 1 TAHUN 2

AMBILAN JANUARI 2013


SEMESTER 1 TAHUN 2

IPG
KAMPUS
SARAWAK MIRI

IPG
KAMPUS
SARAWAK MIRI

FAIL KURSUS
PENSYARAH

FAIL KURSUS
PENSYARAH

ISHAK BIN ISMAIL


IPGKS-JAPIM-01

ELEKTIF 1
PIM3102
PEDAGOGI
PENDIDIKAN ISLAM
3(2+1)

JABATAN PENDIDIKAN
ISLAM & MORAL

AMBILAN JANUARI 2013


SEMESTER 1 TAHUN 2

JABATAN BAHASA

AMBILAN JANUARI 2013


SEMESTER 1 TAHUN 2