Anda di halaman 1dari 5

PENGHARGAAN

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah kerana dengan limpah kurniaNya
penulis dapat menyiapkan kajian ini sebagai melengkapkan keperluan kursus Ijazah
Sarjana Muda Sastera dengan kepujian (B.A Hons), dengan pengkhususan dalam bidang
sejarah di Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh, Universiti Sains Malaysia, Pulau
Pinang. Pada dasarnya kajian ini dibuat untuk melihat latar belakang dan beberapa aspek
tentang Kota Che Long Jaafar, yang suatu ketika dahulu merupakan

kota yang

melambangkan kejayaan seorang tokoh korporat Melayu yang terulung.


Memang penulis akui bahawa dari segi sumber untuk melengkapkan kajian ini
agak mudah diperoleh, namun untuk mendapatkan sumber pertama agak sukar. Justeru
tugasan ini banyak kelemahan dan kekurangan lantaran keterbatasan sumber dan waktu
lebih-lebih lagi sebagai pelajar Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh yang terpaksa
membahagikan masa antara keluarga, kerjaya dan pelajaran. Namun begitu, kekurangan
dan kelemahan ini tidaklah mengurangkan rasa hormat dan terima kasih penulis kepada
pihak-pihak yang telah membantu dan mendorong penulis untuk menyelesaikan kajian
ini.
Sehubungan itu, pada kesempatan ini penulis ingin merakamkan ucapan
penghargaan dan terima kasih kepada Professor Madya Dr Haji Ahmad Jelani bin Halimi,
selaku pensyarah pembimbing kerana dengan sabar membimbing penulis dan banyak
meluangkan waktu daripada penyediaan kertas cadangan hinggalah kajian selesai
disiapkan. Juga terima kasih kepada Dr Nazarudin bin Zainun atas tunjuk ajar yang
diberikan khusus dalam penyediaan bibliografi.

Terima kasih penulis juga kepada keluarga tercinta yang telah memberikan
komitmen yang tinggi dan amat memahami tugas penulis sebagai seorang pelajar
pengajian jarak jauh. Penghargaan terhadap pengertian dan pengorbanan isteri, Puan
Zanariah Hj. Kamarul Zaman, anak-anak, Ayu Humaira, Amirul Muizz, Nur Maisarah
dan Muhammad Hazman dan tidak dilupakan juga Allahyarham Amirul Luqman, ibu
bapa serta ahli keluarga yang lain. Tanpa komitmen semua mungkin penulis tidak sampai
ke tahap ini.
Penghargaan juga ditujukan kepada rakan sepengajian yang telah sama-sama
mengharungi pahit manis dalam meneruskan pengajian, iaitu Rosli, Khalili, Megat
Manawar , Hazimin serta Zulkifli yang banyak membantu penulis dalam pembelajaran
dan memberikan buah fikiran sepanjang tempoh pengajian khususnya dalam
melaksanakan kajian ini.

Sesungguhnya dengan berkat usaha kita bersama, maka

kejayaaan telah menjadi milik kita semua.


Kerjasama yang begitu baik juga penulis peroleh daripada Encik Azhar, pembantu
Muzium Arkeologi Lenggong yang banyak memberikan buku-buku rujukan yang
berkaitan dengan kajian. Sekalung penghargaan kepada Pembantu Muzium di Kompleks
Sejarah Matang, iaitu Encik Sazali bin Mat Sabu, dan Penolong Pegawai Perpustakaan
Awam Ipoh, En Johari bin Ismail atas segala kerjasama yang diberikan serta tidak
ketinggalan kepada Encik Abdullah bin Che Din, Pembantu Perpustakaan Muzium
Taiping. Penghargaan juga diberikan kepada rakan sekerja, Encik Mohd Noor bin Junid
kerana sudi menyemak dan membetulkan penggunaan bahasa dalam kajian ini.
Seterusnya penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan secara
langsung atau tidak langsung.

ii

Sebagai menutup ruangan ini, penulis menyedari bahawa tugasan ini masih jauh
daripada kesempurnaan dan segala kekurangan yang wujud merupakan tanggungjawab
penulis sepenuhnya. Kajian ini semata-mata didekasikan untuk memperkaya khazanah
sejarah yang bermakna dan bererti bagi peminat sejarah dan masyarakat sejarawan
seluruhnya. Biar betapa kecilnya sumbangan ini, penulis dengan segala kerendahan hati
berharap agar kajian ini akan dapat memberi manfaat dan menambah koleksi penulisan
karya sejarah tanah air.

Altaruddin bin Zainun,


Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh,
Universiti Sains Malaysia,
Pulau Pinang.
2010.

iii

ISI KANDUNGAN
Halaman
PENGHARGAAN

ISI KANDUNGAN

iv

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Kajian

1.2

Sejarah Tokoh Pengasas Kota

LATAR BELAKANG KOTA

11

2.1

Sejarah Awal Pembinaan Kota

11

2.2

Tarikh Pembinaan

13

2.3

Lokasi Kota Long Jaafar

15

2.4

Spesifikasi Binaan Kota

18

2.5

Rumah Long Jaafar

22

BAB II

BAB III

PERANAN KOTA, BIJIH TIMAH


DAN PENJAJAHAN ASING

25

3.1

Peranan Kota

25

3.2

Perusahaan Bijih Timah dan Kaitan Dengan Kota

28

3.3

Kota Long Jaafar Era British dan Jepun

32

KESIMPULAN

34

BAB IV

BIBLIOGRAFI

39

LAMPIRAN

42

iv

DAFTAR LAMPIRAN

Salasilah
Salasilah Keturunan Long Jaafar...........................................................................42
Peta
Tapak-tapak kota di Negeri Perak..........................................................................43
Kedudukan Kota Long Jaafar. ....44
Bahan Muzium Sejarah Matang
Surat Carian Rasmi Hak Milik Kawasan Kota.. ....45
Pelan Keseluruhan Kawasan Tapak Kota.............................................................49
Pelan Tapak Kota................................................................................... ........... ..52
Lakaran rumah dan pelan..................................................................... ................53
Gambar
Lakaran Potret Long Jaafar...................................................................................55
Beberapa Gambar Sekitar Kota . .56
Gambar Meriam Che Long Jaafar ..63
Gambar Senjata ..64
Gambar yang Berkaitan Makam Long Jaafar 65
Gambar Pemandangan Kota Dari Udara ...66
Gambar Berkaitan Perlombongan Bijih Timah ..67

Anda mungkin juga menyukai