Anda di halaman 1dari 1

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015

KESUSASTERAAN MELAYU
Bil
Topik (Bahagian Satu)
Bil
1
Pantun Dua Kerat (Resam Hidup
1
Manusia)
Jenis Puisi
Nilai
2
Prosa Tradisional (Buku Teks Nilai
2
Insan)
Tajuk/Judul Cerita
3

Sastera Epik (Hang Tuah Diutus Ke


Siam)
Latar Tempat
Keistimewaan negeri Patani

Sajak (Citra Pelangi 1 Malaysia)


Pengajaran

Drama
Pengertian Drama Realisme
Pengertian Drama
Bangsawan

Drama
Maksud Drama
Tajuk Drama (Buku Teks
Kubentang Sehelai Peta)
Cerpen (Gulai Sembilang Untuk
Abah)
Siapakah Averah?
Gaya Bahasa
Cerpen (Gulai Sembilang Untuk
Abah)
Harapan Abah
Novel
Novel Yang Dihasilkan oleh
Syed Sheikh Al-Hadi
Gelaran Yang Diberi
Novel (Naratif Ogonshoto)
Tema

10

Topik (Bahagian Dua)


Pantun Dua Kerat
Maksud Rangkap
Gaya Bahasa
Pengajaran
Sastera Epik (Hang Tuah Diutus Ke
Siam)
Perwatakan Hang Tuah
Persoalan
Sajak (Citra Pelangi 1 Malaysia)
Tema
Nilai
Cipta Sajak Tema Kasih
Sayang Terhadap Ibu Bapa
Drama
Pengertian Drama
Tahap Perkembangan
Drama
Cerpen (Gulai Sembilang Untuk
Abah)
Gaya Bahasa
Plot
Citra/Latar Masyarakat
Novel (Naratif Ogonshoto)
Tema
Persoalan

Beri Nilai