Anda di halaman 1dari 9

PROGRAM INTERVENSI LIMA LANGKAH (PILL)

MATA PELAJARAN :KIMIA SPM


KELAS 5LK
TAHUN 2015

Setiap Sekolah menyediakan Perancangan Intervensi Lima


Langkah (PILL)
Mengena
l pasti
kelas /
murid
Kenal pasti
sasaran
kelas /
murid
bermasala
h yang
perlu
diberi
keutamaan
Senarai
disokong
dengan
data/KPI

Memaha
mi
punca
masalah
Apakah
punca
kepada
masalah
yang
dihadapi
oleh kelas /
murid
sasaran
tersebut?

Menyenar
Membua
Menyedi
aikan
t prioriti
akan
cadangan
interven
Pelan
intervensi
si
Tindaka
Buat

Senaraikan Buat
n pelan
cadanganprioriti
tindakan
cadangan
terhadap
dengan
untuk
intervensi
terperinci
menangani
yang
Nyatakan
punca
disenaraik
guru
masalah
an
bertanggung
yang
adakah ia
jawab dan
hendak
mudah
tarikh
ditangani
dilaksana,
pelaksanaan
adakan ia
Bincangka
berimpak
n amalan
tinggi?
terbaik di
sekolah/
daerah/
negeri / prestasi sekolah dan
Rujuk data pencapaian
maklumat lain

Memaha
Menyenar
Mengena
mi
aikan
l pasti
punca
cadangan
kelas /
masalah
intervensi
murid
KUMPULAN
sasaran INTERVENSI GAGAL

BIL

Membua
t prioriti
interven
si

NAMA

Menyedi
akan
Pelan
Tindaka
n

MARKAH

GRED

INTAN LIYANA BINTI ROSHIDI

36

MUHAMAD ASRUL HAKIMI BIN ABD RASHID

35

NASUHA BINTI IBRAHIM

34

NOR IZZATIE BINTI MOHD SHOHID

34

NUR AMIRAH BINTI A.AZIZ

34

MUHAMMAD HARITH HAZIQ BIN MOHD HELMEE

33

MOHAMAD AIDIL HAKIM BIN MOHAMAD NAFIS

31

ADAM IKHMAL BIN MOHAMAD

30

MUHAMMAD ASYRAF BIN ROHAIZAT

30

BADRUL MUNIR BIN RASHIDI

27

26

10
11

MD SHAUKIE BIN SHUSHAMI

12

MOHD RAFIZI BIN ZAINAL

26

13

NOR FAZIRAH BINTI MASRI

26

BIL

NAMA

MARKAH

GRED

14

MOHD AKMAL BIN MOHD NAZRI

22

15

FARIZ BIN MARZUKI

21

Memaha
Menyenar
Membua
Menyedi
Mengena
mi
aikan
t prioriti
akan
l pasti
punca
cadangan
interven
Pelan
kelas /
masalah
intervensi
si
Tindaka
murid 2 : Tentukan
Langkah
/ Kenalpasti punca kepada masalah berkaitan
n
sasaran

PELAJAR GAGAL

KERTAS 1
- tidak menguasai konsep Kimia
-kurang latihan soalan objektif

KERTAS 2
- Tidak memahami kehendak soalan terutama soalan struktur.
-Tidak menjawab soalan essei dengan betul
- Kurang pengetahuan tentang isi kandungan subjek keseluruhan
tingkatn 4 dan 5
KELEMAHAN SECARA UMUM
-kurang mengulangkaji mata pelajaran di rumah
-kurang tumpuan dalam kelas
-kurang motivasi
-malas membaca
-menganggap mata pelajaran Kimia susah dan terlalu banyak
formula perlu diingat

Memaha
Menyenar
Membua
Menyedi
Mengena
mi
aikan
t prioriti
akan
l pasti
punca
cadangan
interven
Pelan
kelas /
masalah
intervensi
si
Tindaka
murid
Langkah
n
sasaran3 : Senaraikan cadangan penyelesaian untuk setiap
punca yang diberi keutamaan- PELAJAR GAGAL

Latihan soalan objektif mnegikut bab


Personel Coaching kepada murid untuk memahami
kehendak soalan. soalan pemahaman dengan
menumpukan soalan KBAT dan menjawab mengikut
kehendak markah bagi mendapatkan markah yang
maksimum
Teknik menjawab soalan yang betul.
Rangsangan berbentuk ganjaran kepada murid yang
lulus

Memaha
Menyenar
Mengena
mi
aikan
l pasti
punca
cadangan
kelas /
masalah
intervensi
murid
sasaran
KUMPULAN
PELAJAR GAGAL

Impa
k

Latih tubi
soalan-soalan
mengikut bab

Membua
t prioriti
interven
si

Perjumpaan dengan
ibu bapa
Motivasi

Latihan
menjawab
soalan KBAT
Latihan
menjawab
soalan struktur

Menjawab
soalan objektif
Muda
h Mudah untuk
dilaksana

Ganjaran kepada
murid
sukar untuk
dilaksana

Menyedi
akan
Pelan
Tindaka
n

Mengena
l pasti
kelas /
murid
sasaran

MINGGU/
TARIKH

Memaha
mi
punca
masalah

AKTIVITI/
PROGRAM

Menyenar
aikan
cadangan
intervensi

PENGISIAN
(TAJUK/
KONSTRUK/DLL

Membua
t prioriti
interven
si

Menyedi
akan
Pelan Ti
ndakan

TINDAKAN

SASARAN

Feb - Mac
2015

Latih tubi
menjawab soalan

Penekanan soalan
objektif

Pn. Ruzita

Semua pelajar
kumpulan gagal

April
Mei 2015

Latih tubi
menjawab soalan

Penekanan Soalan
Objektif

Pn. Ruzita

Semua pelajar
kumpulan gagal

Jun Julai
2015

Latih tubi
menjawab soalan

Penekanan soalan
struktur

Pn. Ruzita

Semua pelajar
kumpulan gagal

Ogos
September
2015

Latih tubi
menjawab soalan

Penekanan soalan
essei

Pn. Ruzita

Semua pelajar
kumpulan gagal

Sepanjang
September
dan
Oktober

Latih tubi personel


coaching

Penekanan soalan
kertas 2 dan kertas
3

Pn. Ruzita

Semua pelajar
kumpulan gagal

Terima Kasih

Akademik Tunggak Kecemerlangan


Sekolah