CARTA ALIRAN PROSES PEMBELIAN Mula

Perolehan Pembelian

Menyediakan perancangan pembelian

Menyemak peruntukan kewangan

Mengeluarkan pesanan tempatan Pembekal

Menerima barangan yang dipesan/menil ai dan analisis

Merekod stok /simpanan

Rekod keluar

Tamat

No. Keluaran 01

Tarikh Keluaran 20 Disember 2006

No. Pindaan 0

Tarikh Pindaan 0

Tarikh Berkuatkuasa 03.Januari.2007