Anda di halaman 1dari 3

BAHAGIAN B

(40 Markah )
SOALAN 1
Nyatakan kepentingan keperluan asas kepada
manusia berdasarkan gambar di bawah.
Melindungi diri
daripada hujan dan
panas.

Memberi tenaga

Membantu
tumbesaran
Menghilangkan
dahaga

Untuk bernafas

Menjaga
kesihatan
3

10 Markah

SOALAN 2
Gambar di bawah menunjukkan satu penyiasatan
yang dijalankan ke atas pokok keembung.

Jawab soalan-soalan berikut.


1. Tuliskan pemerhatian ke atas ketiga-tiga
tumbuhan itu selepas tiga hari.
a) Pasu S:______________________________________
b) Pasu T:______________________________________
2. Berdasarkan penyiasatan ini, tuliskan
kesimpulan tentang keperluan asas tumbuhan.
Keperluan asas tumbuhan ialah ______________,
______________dan _____________.
3. Apakah yang berlaku jika tumbuhan tidak
mendapat semua keperluan asas dalam masa
yang lama ?
____________________________________________
SOALAN 3
12 Markah

Tuliskan abjad-abjad papan kekunci pada jari


dengan betul.

18Markah