Anda di halaman 1dari 2

RT 06 / RW 02

KELUARAHAN RAHANDOUNA KECAMATAN POASIA


KOTA KENDARI

Nomor :
Lampiran:
Perihal : Surat Pengantar
Kepada
Yth. Lurah Rahandouna
Di
Tempat.

Dengan hormat,
Melalui surat ini kami memberikan pengantar kepada warga kami yaitu:
Nama

Tempat /T gl. Lahir :


Jenis Kelamin

Agama

Pekerjaan

Alamat

Untuk diberikan kemudahan dan peleyanan sebaik-baiknya dalam


pengurusan:
1.
2.
3.
Demikian Surat Pengantar ini kami buat, atas perhatian dan kerjasama
bapak kami ucapkan terima kasih.
Rahandouna,
2015
Ketua RT 06

SABAR KAMIRAN, SE

Alamat: Perumnas Bumi Poasia BlokA-61, Rahanoduna 93232