Anda di halaman 1dari 4

PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

(KBAT) BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK


BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KERANGKA LAPORAN KURSUS DALAMAN KBAT

Tajuk

LAPORAN PELAKSANAAN KURSUS DALAMAN


KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM
PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN MATEMATIK
SEKOLAH MENENGAH

MASA PENGHANTARAN
LAPORAN

SEBELUM 15 DISEMBER 2013

A. Objektif
1. Memastikan semua guru matematik mendapat pendedahan :
i. Konsep KBAT
ii. Teknik penyoalan
iii. Penyediaan item mirip LP/TIMSS dan PISA
iv. Penyediaan teknik penyoalan untuk penyoalan berfikrah (SPS)
v. Pendekatan menggalakkan pemikiran (MdH)
vi. Pembinaan Peta Pemikiran (i-Think)
2. Memastikan semua guru menyiapkan tugasan atas talian

LAPORAN PELAKSANAAN KURSUS DALAMAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI


(KBAT) DALAM PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH
MENENGAH
Sekolah

Alamat Sekolah

Kod Sekolah

Bil. Guru Matematik :

Bilangan

Tarikh

Pengisian

Jam
6

LADAP

Program
Konsep KBAT

Teknik Penyoalan
Penyediaan item mirip

LP/ TIMSS/ PISA


Teknik penyoalan untuk

pendidikan berfikrah (SPS)


Pendekatan menggalakan

pemikiran (MdH)
Peta Pemikiran

30

( i-THINK)
Tugasan (30 jam) Atas Talian :

Nama

Kehadiran

Fasilitator

Guru

*Tarikh akhir penghantaran tugasan atas talian kepada Ketua Panitia


Matematik (softcopy) ialah selewat-lewatnya 10 Disember 2013.
*Ketua Panitia Matematik perlu menyerahkan semua tugasan guru
(softcopy) kepada PPD sebelum 15 Disember 2013.
*PPD akan menyemak laporan sekolah dan menyenaraikan senarai
nama guru yang hadir penuh dan menghantar tugasan untuk tujuan
pemberian sijil.
Catatan:
1. Laporan kursus ini perlu dihantar kepada Pegawai Matematik di PPD
masing-masing (hardcopy-disahkan Pengetua dan softcopy-Emelkan
kepada Pen. PPD Sains & Matematik daerah masing-masing) sebelum
15 Disember 2013.
2. Senarai kehadiran guru setiap sesi berserta nombor kad pengenalan
perlu dilampirkan bersama laporan tersebut (Gunakan format yang
disertakan).

SENARAI KEHADIRAN GURU MATEMATIK SETIAP SESI BERSERTA NO. KAD PENGENALAN TERMASUK REKOD HANTAR
TUGASAN :
Contoh (Sample):

Bil
.

Kod
Sekola
h

Nama
Sekolah
& Alamat

ABA10
08

SMK ABC,
Jalan
Selamat,
34900
Manjung,
Perak

Senarai Nama
Guru Matematik

1. Ayuni Bt.
Ahmad
2. Azlin Bin
Harun
3. Aziz Bin Jamal
4. Khalid Bin
Jamlus
5. Tony a/l Curtis
6. Parameswari
a/p
Appalasamy
7. Chong Ah

Gred
Jawata
n

Jantin
a
(L/P)

Siswaza
h
(S) /
Bukan
Siswaza
h
(BS)

DG41

GG44

DGA29

BS

DG48

DG44

DGA32

BS

DG41

Tarikh Pelaksanaan LADAP


(School Based)
30 jam (6 jam setiap hari)
Masukkan Tarikh dan;
Tandakan 1 jika HADIR dan 0 jika
TIDAK HADIR
No. K/P

A15765
49
A13765
48
A16765
47
A18765
44
A20765
45
A19765
41
A21676

Hantar
Tugasan
(30 jam)
Ya = 1;
Tidak =
0

Hari
1

Hari
2

Hari
3

Hari
4

Hari
5

25
Nov

26
Nov

27
Nov

28
Nov

29
Nov

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

Ming

DISEDIAKAN OLEH :

54

DISAHKAN OLEH :
(Pengetua Sekolah)

.
...