Anda di halaman 1dari 9

BORANG PERSEDIAAN PERANCANGAN AMALI PKB 3109 TERAPI DALAM PENDIDIKAN KHAS

MATA PELAJARAN

: PENDIDIKAN SAINS

MASALAH MURID

: MASALAH PEMBELAJARAN

TAJUK

: 3. HAIWAN

STANDARD KANDUNGAN

: 3.1 MENGETAHUI TENTANG HAIWAN DAN BAHAGIAN TUBUH HAIWAN

STANDARD PEMBELAJARAN

: 3.1.2 MENAMA DAN MELABELKAN BAHAGIAN TUBUH HAIWAN


i.

IKAN

LANGKAH
Set induksi
( 3 minit )

KEMAHIRAN
Lisan
Pendengaran
Emosi
Sosial
Fizikal
Motor halus
Koordinasi mata

tangan
Koordinasi
anggota badan

AKTIVITI
Nyanyian :

lagu ikan kekek mak


iloi iloi

ikan kekek mak iloi


iloi,
ikan gelama mak ilai,
ilai,
nanti adik mak iloi
iloi,
pulang sama mak ilai
ilai
ada satu si ikan
parang
badanya panjang
berbelang-belang
isinya sikit banyak
tulang
sedap makan kalau
masak pindang

1. Guru

menayangkan

klip video lagu ikan


kekek mak iloi iloi
2. Murid
diperdengarkan lagu

TERAPI
Muzik dan

nyanyian
Pergerakan

kreatif
Pertuturan

PERALATAN
komputer riba
pembesar suara
LCD
video lagu ikan kekek

ikan kekek mak iloi


iloi
3. Murid

diminta

menyanyikan

lagu

mengikut pergerakan
tangan

dan

badan

yang dilakukan oleh


guru.
4. Guru

dan

menyanyikan

murid
lagu

mengikut rentak lagu


Ikan

Kekek

bersama-sama.
5. Guru bersoal jawab
mengenai

haiwan-

haiwan yang terdapat


di

dalam

lagu

tersebut.
a) Apakah binatang
yang terdapat di
dalam

video

tersebut?
- murid menjawab :
ikan

6. Guru

membuat

perkaitan

lagu

dengan

tajuk

pelajaran.
menama

dan

melabelkan bahagian
Langkah 1
( 9 minit )

Pengamatan
Pendengaran
Motor halus

tubuh ikan
Memperkenalkan,
Mengecam, dan
menamakan,
bahagian-bahagian
tubuh ikan.

1. Guru menunjukkan
model ikan dan
memperkenalkan
bahagian-bahagian
badan ikan iaitu:
Mata
Mulut
Sirip
Ekor
2. Guru membimbing
murid menyebut

Pertuturan
Carakerja

Model ikan

nama bahagian
badan ikan.
3. Murid menyebut
nama dan
menyentuh bahagian
badan model ikan
yang ditunjukkan.
4. Murid diminta untuk
menamakan
bahagian badan ikan
yang ditunjukkan
secara berulangLangkah 2
( 15 minit )

Psikomotor
Pengamatan
Motor halus
Koordinasi mata
dan tangan

ulang.
Membuat bentuk
ikan dengan
menggunakan

teknik kolaj.
Melabelkan
bahagian badan
ikan dengan aktiviti
sumpit nama

bahagian ikan.
1. Guru menunjukan
cara membuat kolaj

Seni visual
Carakerja
Pertuturan

Straw
Bebola kecil
Papan warna nama bahagian
badan ikan

berbentuk ikan
kepada murid :
i. Lukiskan rupa
ikan di atas kertas
lukisan
Gunting atau

ii.

koyakkan kertas
warna kepada
cebisan-cebisan
kecil secara
kreatif.
Sapu dan

iii.

ratakan gam pada


rupa ikan di atas
iv.

kertas lukisan.
Tampalkan kertas
warna di atas

rupa ikan.
2. Murid diminta
melakukan aktiviti.
3. Guru membimbing
murid.
4. Murid diminta untuk
melebalkan setiap
bahagian tubuh ikan

Kertas lukisan
Pensel
Kertas warna
Gam

dengan menggambil
nama bahagian
badan ikan melalui
aktiviti sumpit pada
papan warna yang
disediakan.
5. Guru mununjukkan
cara menyumpit
papan warna dengan
menggunakkan straw
dan bebola kecil
kepada murid.
6. Murid membuat
sumpitan dan
menggambil nama
bahagian ikan yang
terkena peluru
sumpit iaitu bebola
kecil.
7. Murid melabelkan
nama bahagian
badan ikan yang
diperolehi pada hasil

bentuk ikan yang


telah dibuat.
Penutup
( 3 minit )

Lisan
Pendengaran
Emosi
Sosial
Fizikal
Motor halus
Koordinasi mata

tangan
Koordinasi
anggota badan

Rumusan aktiviti
1. Bersoaljawab dan

Pertuturan
Muzik dan

nyanyian
Pergerakan

mengemukakan
beberapa soalan
mengenai bahagian
badan ikan yang
dipelajari dan
penerapan nilai
murni seperti
menjaga dan
menyanyangi haiwan
2. Murid menjawab
soalan guru dan
menyatakan idea.
3. Murid diminta nyanyi
lagu ikan kekek dan
menunjukkan hasil
kolaj bentuk ikan.

kreatif

komputer riba
pembesar suara
LCD
video lagu ikan kekek
hasil kolaj ikan

NAMA PEMERIKSA :___________________________


TANDA TANGAN :_____________________________
PERHATIAN : ________________________________