Anda di halaman 1dari 2

SULIT

SMK. DATO KAMARUDDIN

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015


SEJARAH
Kertas 1
MEI.
1 Jam

1249/1

Satu jam

( PERATURAN PEMARKAHAN)

Kertas soalan ini mengandungi 2 halaman bercetak

[Lihat halaman sebelah

2
1249/1 @ 2015 SEDAKA BATU KURAU
No
Jawapan
Soalan
1
C
2
C
3
A
4
B
5
A
6
B
7
A
8
B
9
C
10
D
11
D
12
D
13
D
14
D
15
D
16
A
17
A
18
A
19
A
20
C

Ting

Bab

M/s

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8

101
104
KBAT
112
118
119
KBAT
135
143
KBAT
148
150
177
KBAT
185
190
198
202
KBAT
211

SULIT
No
Jawapan
Soalan
21
C
22
B
23
A
24
B
25
B
26
B
27
B
28
C
29
A
30
A
31
D
32
D
33
D
34
B
35
A
36
B
37
C
38
D
39
C
40
C

Ting

Bab

M/s

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1
1
1
2
2
2
2
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
7
7
7

6
9
16
31
38
KBAT
58
76
KBAT
102
KBAT
110
117
119
125
KBAT
142
174
KBAT
180