Anda di halaman 1dari 13

1

PKSR 1 (2015) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6

PKSR 1 (2015) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6

PKSR 1 (2015) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6

PKSR 1 (2015) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6

PKSR 1 (2015) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6

PKSR 1 (2015) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6

PKSR 1 (2015) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6

PKSR 1 (2015) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6

PKSR 1 (2015) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6

10

PKSR 1 (2015) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6

11

PKSR 1 (2015) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6

12

PKSR 1 (2015) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6

50 - 45

. .
.Tulis semula ayat di bawah menggunakan kaedah khat nasakh
i.

_______________________________________________________________
ii.

_______________________________________________________________

PKSR 1 (2015) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6

13