Anda di halaman 1dari 3

Matematik UPSR-Set 1

SKEMA PEMARKAHAN SET 1 ~ LTS 2006


MATEMATIK KERTAS 2

Nombor Jumlah
Soalan Langkah Pengiraan Markah Markah

1 ratus 1 1

2 8 1 1

3 4 1 1

4 80% 1 1

5 192 1 1

6 a. Dilukis segiempat tepat 1

b. Dilukis segitiga bersudut tegak 1 2

7 1 jam 75 minit atau setara 1

2 jam 15 minit atau setara 1 2

8 Menyusun titik perpuluhan dengan 1


betul.

52∙13 1 2

9 8 1
36

2
1 2
9

10 Proses menambah semua 1


(gabungan) matawang

1 2
RM36.60

Learning To Score 2006 1


Unit Kurikulum Jabatan Pelajaran Perak
Matematik UPSR-Set 1
Nombor Jumlah
Soalan Langkah Pengiraan Markah Markah

11 Membahagi diikuti menambah atau 1


126 + 9

135 1 2

 550
12 28 1
100

154 1 2

13 Pukul 7.25 + 45 minit atau setara 1

Pukul 8.10 1 2

14 10cm + 10cm + 10cm + 5cm + 15cm 1


+12cm + 4cm atau gabungan

66 1 2

15 292 ─ 202 1

90 1 2

16 2600g atau 0.92 kg 1

Melaksanakan operasi tolak


2.60kg ─ 0.92kg atau 1
2600g ─ 920g

1.68kg 3
1

17 a. 3cm 1

 4cm  3cm atau setara


1 1
b.
2

6cm² 1 3

Learning To Score 2006 2


Unit Kurikulum Jabatan Pelajaran Perak
Matematik UPSR-Set 1

Nombor Jumlah
Soalan Langkah Pengiraan Markah Markah

18 3500g atau 3.5kg 1

3500g ─ 250g atau 1


3.5kg ─ 0.25kg

3250g 1 3

19 RM90.80 atau setara 1

Menjalankan operasi tolak atau


setara 1
RM100.00 ─ RM90.80

RM9.20 1 3

20 1400ml atau 0.6l 1

1400ml ─ 600ml atau 1


1.4l ─ 0.6l
1 3
800ml atau 0.8l

Learning To Score 2006 3


Unit Kurikulum Jabatan Pelajaran Perak