Anda di halaman 1dari 2

Matematik UPSR-Set 2

SKEMA PEMARKAHAN SET 2 ~ LTS 2006


MATEMATIK KERTAS 2

NOMBOR JAWAPAN AGIHAN MARKAH


SOALAN MARKAH PENUH
1 9000 1 1
2 50 000 + 6 000 + 800 + 6 atau setara 1 1
3 3.5 kg 1 1
4 82 827 1 1
5 32 % 1 1
6 a. Kuboid 1
b. 8 bucu 1 2
7 Melaksanakan operasi darab. 1
28.952 1 2
8 1 6
2 + 1
8 8
7 1 2
= 2
8
9
420 1
x 100 2
600
1
= 70

10
50 minit + 45 minit 1
= 1 jam 35 minit 1 2

11
RM 60+ RM35 + RM 3.50 1
= RM 98.50 1 2

12
719 - 512 1
= 207 1 2

13
32 cm - 8 cm = 24 cm 1
24 cm ÷ 2 = 12 cm 1 2

14 Menambah dan menolak dengan susunan


yang betul. 1
RM3.85 1 2

15 65 35 1
x 600 atau x 100 = 210 / setara
100 100
1 2
= 390 = 390

Learning To Score 2006 1


Unit Kurikulum Jabatan Pelajaran Perak
Matematik UPSR-Set 2
16
13.04kg 1
13.04kg – 1.09kg 1
11.95kg 1 3

17
RM560 – RM 538.20 = RM21.80 1
RM 21.80 ÷ 4 1
RM 5.45 1 3

18
RM1.25 1

36 x RM1.25 1

RM 45 1 3

19
3000 ml + 550 ml atau 1
3580 ml ÷ 4 1
895 ml 1 3
( Terima pengiraan dalam kg dan jawapan
ditukar kepada g )
20
(76 + 88) ÷ 2 = 82 1
76 + 82 + 88 + 82 1
4
= 82 1 3

Learning To Score 2006 2


Unit Kurikulum Jabatan Pelajaran Perak