Anda di halaman 1dari 2

Matematik UPSR-Set 3

SKEMA PEMARKAHAN SET 3 ~ LTS 2006


MATEMATIK KERTAS 2

No. Jumlah
Skema Markah Catatan
Soalan Markah
7000
1 1 1

2 61830 1 1
3
3 1 1
10
4 283 1 1

5 Segi tiga sama kaki 1 1


8 1
Dilihat
20
6 2
2
5 1

0.05
7 2 2


9 5
2 1
7 7
8 2
4
2 1
7
Dilihat 961 - 615
1
9 2
346
1
1

30
x 600
100 1
10 2
180

RM 49.55 + RM 4. 70 1
11 1 2
RM 54. 25

12 Dilihat 68 ÷ 7 1
2
9 minggu 5 hari 1

Learning To Score 2006 1


Unit Kurikulum Jabatan Pelajaran Perak
Matematik UPSR-Set 3
Dilihat 0.85 km
1
1.07 Km
13 2
- 0.85 km
0.22 km 1

1 1
x 1800 atau setara
14 3 2
600 mℓ 1
2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2=
1
15 Atau 2 x 14
2
1
28 cm
Dilihat 9121 1

16 9121 – 4876 1
3
4245 1
5 cm x 5 cm
1
2 2
17 72 cm + 25 cm
1
1 3
97 cm2
Dilihat 54
1
54 – 35 @ 54 -20 - 15
18 1
19 3
1

RM 2.90 + RM8. 40 = RM 11. 30


1
19 RM 20.00 – RM 11.30
1
RM 8.70 3
1
Dilihat 1700 g 1

20 3000 g – 1700 g = 1
3
1300 g 1

Learning To Score 2006 2


Unit Kurikulum Jabatan Pelajaran Perak