Anda di halaman 1dari 5

LAPORAN KURSUS PERKEMBANGAN STAFF KSSR

SK MUHIBBAHRAYA, TAWAU
BUTIRAN KURSUS : KURSUS ORIENTASI DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
TAHUN 6
NAMA KURSUS

TEMPAT KURSUS
PENGANJUR
TARIKH
MASA
PENCERAMAH

KUMPULAN SASARAN

KEHADIRAN

BIL
01
02

Kursus Orientasi Dokumen Standard Kurikulum Dan


Pentaksiran Mata Pelajaran Teknologi Maklumat Dan
Komunikasi (TMK ) Tahun 6
Bilik Gerakan, S.K. Muhibbahraya, Tawau
Unit Kurikulum S.K Muhibbahraya, Tawau
21 Mei 2015
01.10 02.10 Petang
Pn. Sitti Noraeni Hj. Talata
Guru Teknologi Maklumat Dan Komunikasi
Sk Muhibbahraya, Tawau
1. Guru Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Tahun 6
2016
2. Guru Tahap 2
36 orang guru

ATURCARA KURSUS
PERKARA
Ketibaan Penceramah dan Guru-guru
Ceramah

MASA
01.10 Tghr
02.10 Petang

PERKARA
KANDUNGAN KURSUS
RASIONAL KURSUS

OBJEKTIF KURSUS

TINDAKAN SUSULAN

SPESIFIKASI KURSUS
PERINCIAN
Pelaksanaan dan Pentaksiran Mata Pelajaran Teknologi
Maklumat Dan Komunikasi Tahun 6
Bagi meyeragamkan kaedah pelaksanaan dan pentaksiran
mata pelajaran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi
Tahun 6
Objektif Utama kursus ini diadakan adalah untuk ;
1)Memberi pendedahan tentang KSSR Teknologi Maklumat
Dan Komunikasi Tahun 6 kepada semua guru
2)Menyampaikan maklumat berkaitan pelaksanaan DSKP
KSSR Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Tahun 6 yang
akan dilaksanakan tahun 2016
Khususnya tentang;2.1- isu-isu pelaksanaan DSKP Teknologi Maklumat Dan
Komunikasi Tahun 6
2.2- Perubahan Kandungan Kurikulum
2.3- Dokumen-dokumen TMK Tahun 6
2.4- Kaedah memantapkan pelaksanaan di bilik darjah
2.5- Menyelaraskan penulisan RPT dan RPH mengikut
DSKP TMK Tahun 6
2.6- Melaksanakan instrument pentaksiran berdasarkan bahan
yang dibekalkan mengikut DSKP TMK Tahun 6.
- Mengedarkan bahan-bahan kursus DSKP TMK Tahun
6 kepada guru-guru TMK.
- Menyiapkan laporan kursus/ minit curai

LAMPIRAN KURSUS
BIL
PERKARA
01
SURAT PANGGILAN
02
SENARAI KEHADIRAN
03
SALINAN MINIT CURAI/MINIT MESYUARAT
04
GAMBAR (JIKA ADA)

CATATAN
Jadual dan makluman kursus

Disediakan Oleh : ________________________________


NAMA PENUH : SITTI NORAENI HJ. TALATA
PANITIA

: TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

SEKOLAH

: SK MUHIBBAHRAYA, TAWAU

Disahkan Oleh : _________________________________


NAMA GURU BESAR : TAHIR BIN SULUNG
NAMA SEKOLAH : SK MUHIBBAHRAYA, TAWAU

LAMPIRAN : Minit Curai


B. AGENDA /CATATAN MINIT
BIL
PERKARA
1
Latar belakang mata pelajaran TMK
- Sejarah latar belakang
- Berdasarkan Falsafah Pendidikan Negara
- Pembinaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah mata pelajaran TMK
- Matlamat
- Objektif
- Fokus Mata Pelajaran TMK
- Organisasi Kurikulum
- Pelaksanaan
- Kandungan Kurikulum TMK
- Pemetaan Kurikulum Sekolah Rendah
- Panduan pelaksanan Penerapan Elemen Merentas Kurikulum
- Asas Kemahiran Pemikiran TMK
- Kemahairan Berfikiran Aras Tinggi (KBAT)
2

Rancangan Pengajaran Tahunan (TMK)


Berdasarkan waktu P d P 30 minit atau 60 minit
Tentukan jumlah minggu dalam setahun (41 Minggu)
Rujuk takwin sekolah
Ikut format yang dicadangkan
Tentukan jumlah tajuk Fakta dan K sebelum merancang TMK
Rancangan Pengajaran Harian (RPH)
Berdasarkan masa yang ditentukan oleh pihak sekolah 30 minit atau 60
minit
Dicadangkan dalam bentuk helaian dan difailkan
Objektif PdP perlu diubah suai daripada Standard Pembelajaran mengikut
keperluan.
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Pelbagai pedagogi yang sesuai
Masukkan unsur KBAT

Menggunakan peta pemikiran i-Think


Berpusatkan murid

Buku Teks
PdP ikut DSKP
Buku teks hanya ssebagai bahan sokongan
Jangan gunakan buku teks 100% dalam PdP
Elemen Merentas Kurikulum
Terdapat 3 EMK dalam KSSR
Elemen Keusahawanan
Elemen Kreativiti dan Inovasi
Elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Sekurang-kurangnya satu daripada EMK di atas mesti dimasukkan
dalam Pdp
EMK yang lain boleh diterapkan ( Elemen Kewarganegaraan dan
Nilai (Sivik)
Pengaturcaraan
Dilaksanakan menggunakan ICT
Penggunaan Makmal Komputer
Ikut format yang dicadangkan
Boleh dilaksanakan secara kumpulan/individu.
Hasil dinilai secara kumpulan/individu.
Tajuk berdasarkan DSKP tetapi bukan diambil 100% daripada Standard
Pembelajaran
Cadangan penggunaan perisian SCRATCH

Pengisian Tahap Penguasaan Murid


Secara off line
Masukkan Tahap Penguasaan murid dalam borang transit setelah selesai
setiap kelompok PdP
Tahap Penguasaan murid hendaklah dicetak dan disimpan dalam fail panitia

Panitia Teknologi Maklumat Dan Komunikasi


Wajib ditubuhkan SPI Bil 4/1986
Status panitia sendiri /bergabung
Fail Panitia

10

Peperiksaan Pertengahan dan Akhir Tahun


Boleh dilaksanakan
Soalan tidak boleh diselaraskan

Masa dan bentuk soalan bergantung kepada guru dan sekolah.


Cadangan bentuk soalan objektif, struktur dan esei
Cadangan masa 1 jam

LAMPIRAN GAMBAR