Anda di halaman 1dari 12

Rancangan Mengajar Harian

Mata pelajaran
Tahun
Masa
Tema
Tajuk
Hasil Pembelajaran

:
:
:
:
:
:

Pendekatan P&P
Strategi P&P

:
:

KPS

KBKK

Pengetahuan S/Ada

Sains
4
60 minit
Menyiasat Alam Fizikal
Isipadu Pepejal
Pada akhir proses pengajaran dan
pembelajaran murid dapat,Mengira
isipadu kubus dan kuboid berdasarkan
unit piawai.
Pembelajaran Masteri
i. Penerangan
ii. Kerja Kumpulan
iii. Pembentangan jawapan
iv. Soalan Penilaian
Berkomunikasi, Mengukur dan
menggunakan nombor.
Mengumpul maklumat, Menyelesaikan
masalah
Murid mengetahui isipadu boleh diukur.

Langkah/ Aktiviti pengajaran


dan pembelajaran
Masa
Set Induksi
5 minit

1. Murid ditunjukkan oleh guru, dua


buah kotak yang berlainan saiz.
2. Murid diminta membuat pemerhatian
pada dua buah kotak.
3. Guru mengemukakan soalan kepada
murid.
Kotak yang manakah mempunyai
lebih besar isipadunya ?

catatan

Yang mana satu isipadu yang besar

Langkah/
Masa

Langkah 1
15 minit

Aktiviti pengajaran dan


pembelajaran

1.Guru
mengemukakan
soalan
bagi
memastikan jawapan yang diberi oleh murid
adalah tepat berdasarkan kubus yang
ditunjukkan.
2.Guru menunjukkan cara bagaimana
kubus kecil mengisi ruang kubus yang
besar satu demi satu.
3.Guru menerangkan maksud isipadu ialah
besar sesuatu ruang yang diisi oleh objek.
4.Guru memberitahu isipadu boleh diukur
dengan mendarabkan panjang, lebar dan
tinggi kubus dan kuboid.

catatan

Isipadu= Besarnya sesuatu ruang yang dipenuhi oleh


sesuatu objek

4 cm

Tinggi 4cm

Lebar 4cm
Panjang 4 cm

Isipadu = panjang x Lebar x Tinggi


= 4 cm x 4 cm x 4cm
= 64cm

8 cm

Isipadu

2 cm

= panjang x Lebar x Tinggi


= 8 cm x 2 cm x 4cm
= 64cm

Langkah/
Masa
Langkah 2
15 minit

Aktiviti pengajaran dan


pembelajaran
1.Guru menunjukkan gambar sebuah kotak
besar.
2.Guru menanya berapa kotak hadiah yang
boleh disimpan dalam kotak besar tersebut.
3.Pelajar menulis jawapan di dalam buku
mereka.
4.Guru memilih beberapa pelajar untuk
menjawab soalan.

catatan

Langkah/ Aktiviti pengajaran


dan pembelajaran
Masa
Langkah 3
15 minit

1.Guru memberi kerja berpasangan.


2.Menggalakkan
pelajar
untuk
berbincang sebelum mencari jawapan.

catatan

Langkah/ Aktiviti pengajaran


dan pembelajaran
Masa
Penutup
10 minit

1.Guru menggalakkan bertanya soalan


mengenai apa yang mereka tidak
faham.
2.Guru membimbing pelajar cara
mudah untuk mencari isipadu kubus
atau kuboid dengan formula isipadu.
Isipadu pepejal = Panjang Lebar
Tinggi

catatan

3 cm
2 cm
4 cm

Berapakah isipadu kotak segiempat pada rajah di


atas?