Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

PERSATUAN BAHASA INGGERIS


SJK(C) CHUNG HUA KLANG
2015
Minggu/
Tarikh

Topik/
Program
Pendaftaran
, Suaikenal
dan
Mesyuarat
Agung

Objektif
Pada akhir aktiviti
kokurikulum, pelajarpelajar dapat:
1. Mendaftarkan
keahlian.
2. Mengenali guru
penasihat .
3. Membaca minit
mesyuarat agung
lalu.
4. Pelantikan AJK baru

Aktiviti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Listen,
Enjoy and
Understand
Song

Pada akhir perjumpaan,


pelajar-pelajar dapat:
1 Memahami lagu
yang diperdengarkan
2 Menyebut perkataan
dengan sebutan
yang betul

2
3

Permainan
bahasa
Scrabble

Pada akhir perjumpaan,


pelajar-pelajar dapat:
1. Bermain permainan
bahasa sesama ahli.
2. Meningkatkan
ingatan mereka
terhadap sesuatu
perkataan.

1.

2.

3.

Kuiz Spell
It Right

Pada akhir perjumpaan,


pelajar-pelajar dapat:
1 Meningkatkan
ingatan mereka
terhadap sesuatu
perkataan.

1.

2.

Alat/Bahan/Catatan

Pendaftaran ahi baru.


Pendaftaran semula ahli
lama.
Mengenali guru penasihat
Memaklumkan kepada ahli
tentang isi kandungan minit
mesyuarat agung lalu.
Memaklumkan
perlembagaan kelab
kepada pelajar-pelajar.
Melakukan sesi perlantikan
AJK baru 2015
Sesi Berkenalan dengan
AJK baru

1.

Pelajar-pelajar
diperdengarkan sebuah
lagu berbahasa Inggeris.
Pelajar menjawab soalan
yang diberikan.
Guru menerangkan tentang
lagu tersebut serta sebutan
yang betul.
Murid menyanyi lagu
tersebut dengan betul

1.

Pelajar-pelajar diberi
peluang untuk bermain
scrabble sebagai satu cara
untuk meningkatkan
ingatan mereka terhadap
kosa kata bahasa Inggeris.
Pelajar-pelajar juga
digalakkan menggunakan
kamus ketika bermain
untuk membiasakan diri
mereka dengan kamus B.
Inggeris.
Pelajar-pelajar dipecahkan
kepada beberapa
kumpulan mengikut jumlah
set permainan yang ada.

1.

Pelajar-pelajar bermain
satu jenis permainan
berbentuk kuiz yang boleh
meningkatkan ingatan
mereka terhadap sesuatu
perkataan bahasa Inggeris.
Dicadangkan diberikan
hadiah kepada pelajar yang

2.
3.
4.

2.
3.
3
4

2.
3.
4.

6
7
8

Senarai nama
edaran PK KO
Bukur rekod
kehadiran
kokurikulum.
Perlembagaan
kelab.
Aktiviti di
jalankan di kelas.

Buku rekod
aktiviti
kokurikulum.
Buku log
kokurikulum.
Aktiviti dijalankan
di kelas.
Worksheets
Video

Buku rekod
aktiviti
kokurikulum.
Buku log
kokurikulum.
Aktiviti dijalankan
di kelas.
Set scrabble
secukupnya.

Buku rekod
aktiviti
kokurikulum.
Buku log
kokurikulum.
Aktiviti dijalankan
di kelas.
Soalan-soalan

1|Persatuan Bahasa Inggeris SJKC Chung Hua Klang

Minggu/
Tarikh

Topik/
Program

Objektif

Aktiviti

Alat/Bahan/Catatan

berjaya.

Watch and
Learn

Proses
menghasil
kan buku
skrap

Pada akhir perjumpaan


kokurikulum, pelajarpelajar dapat:
1 Memahami mesej
yang cuba
disampaikan melalui
cerita yang
ditayangkan
2 Menyenaraikan nilai
murni di dalam cerita
Pada akhir perjumpaan
kokurikulum, pelajarpelajar dapat:
1 Menghasilkan buku
skrap yang
mengandungi
maklumat tentang
bahasa Inggeris

1
2

Action Song

Kuiz Bahasa
Inggeris

Pada akhir perjumpaan


kokurikulum, pelajarpelajar dapat:
1 Membaca sajak
dalam bahasa
Inggeris.
2 Membetulkan
sebutan perkataaan
bahasa Inggeris.

Pada akhir akti-viti


kokurikulum, pelajarpelajar dapat
1. Menjawab soalansoalan kuiz Bahasa
Inggeris

1.

2.

3.

Pelajar-pelajar menonton
sebuah filem.
Pelajar diminta
menyenaraikan nilai murni
yang terdapat di dalam
filem
Pelajar mencari peribahasa
yang dapat dikaitkan
dengan filem.

(perkataan) yang
hendak disoal.
Hadiah.

9
10
1. Buku rekod
aktiviti
kokurikulum.
2. Buku log
kokurikulum.
3. Video
4. Aktiviti dijalankan
di kelas.

Pelajar-pelajar dikehendaki
menghasilkan buku skrap
dengan tema dan tajuk yg
ditentukan oleh guru pada
perjumpaan sebelum ini.
Buku skrap mesti
mengandungi gambar yang
ditampalkan berdasarkan
tem/tajuk.
Pelajar-pelajar telah
diberitahu tentang
bahan/alat yang diper-lukan
untuk menghasilkan buku
skrap sebelum ini.

1.

Pelajar-pelajar dilatih
membaca sajak yang dipilih
guru.
Pelajar-pelajar diajar
mengawal intonasi suara
dan kelajuan menyebut
perkataan sesuai dengan
maksud sajak.
Pelajar-pelajar diminta
mendeklamasikan sajak di
hadapan rakan-rakan
sekelab.

Pelajar-pelajar diberi
peluang untuk
mengelolakan sendiri
aktiviti/pertandingan kuiz di
antara kelas.
Guru membimbing murid
untuk pembahagian tugas
dan menerangkan tugastugas yang berkaitan.
Pelajar-pelajar
menjalankan aktiviti
tersebut dengan arahan

1.

2.
3.
4.

5.

2
3
4
5

2.
3.
4.

Buku rekod
aktiviti
kokurikulum.
Buku log
kokurikulum.
Aktiviti dijalankan
di kelas.
Bahan/alat untuk
menghasilkan
buku skrap.
Bahan-bahan
yang dikumpul
sebelum ini.

Buku rekod
aktiviti
kokurikulum.
Buku log
kokurikulum.
Aktiviti dijalankan
di kelas.
Sajak yang
sesuai.
Buku nota.

Dijalankan di
dalam kelas.
Meja dan papan
markah yang
sesuai.
Bahan/bahan
atau soalansoalan kuiz.
Peraturan aktiviti
atau ptandingan.

2|Persatuan Bahasa Inggeris SJKC Chung Hua Klang

Minggu/
Tarikh

Topik/
Program

Objektif

Aktiviti

Alat/Bahan/Catatan

dan bimbingan guru.

Refleksi dan
Mesyuarat
Agung
Kelab

Pada akhir aktiviti


kokurikulum, pelajarpelajar dapat:
1 Memilih AJK untuk
sesi akan datang.
2 Mengendalikan
mesyuarat agung.

1
2

Menilai kembali aktiviti


kelab sepanjang tahun ini.
Membuat bedah siasat dan
mencari jalan bagi
menambahbaikkan kelab
pada masa yang akan
datang.
Membacakan
perlembagaan kepada
pelajar-pelajar baru.

2
3
4

Buku rekod
kehadiran
kokurikulum
pelajar.
Buku log
kokurikulum.
Dijalankan di
dalam kelas.
Guru
membimbing
pelajar-pelajar
mengelolakan
mesyuarat.

3|Persatuan Bahasa Inggeris SJKC Chung Hua Klang