Anda di halaman 1dari 3

Mesyuarat Panitia

Bilangan mesyuarat

Diadakan sekurang-kurangnya 4 kali setahun

Perjumpaan dalam kelompok kecil boleh diadakan dari


semasa ke semasa

Masa dan agenda

Mesyuarat Pertama
o

Diadakan selepas mesyuarat guru

Agenda membincangkan

Dasar kurikulum

Rancangan pelajaran

Buku persediaan mengajar

Prosedur pembelian dan pengurusan stok

Pencerapan hasil kerja pelajar

Menentukan jenis latihan dan bilangan latihan

Takwim peperiksaan dan penyediaan soalan

Kaedah P&P

Hal-hal lain

Mesyuarat Kedua
o

Diadakan selepas keputusan UPSR /PMR

Agenda membincangkan

Analisa keputusan UPSR/PMR

Head Count

Merancang Program panitia

Mesyuarat Ketiga
o

Diadakan selepas peperiksaan pertengahan tahun

Agenda membincangkan

Analisis peperiksaan pertengahan tahun

Menyemak perlaksanaan program (menilai


kekuatan dan kelemahan)

Tindakan susulan ke atas program yang


dijalankan

Laporan perjumpaan kecil atau maklumat dari


panitia daerah (jika ada)

Mesyuarat Keempat
o

Diadakan sebelum akhir tahun

Agenda membincangkan

Kajian semula semua program

Perancangan tahun berikutnya :


i.
ii.

iii.

Cadangan agihan jadual waktu DAN


anggaran perbeanjaan