Anda di halaman 1dari 15

TAKLIMAT PELAKSANAAN

PROGRAM LINUS 2.0


(+LITERASI BAHASA INGGERIS)

Akademik PPD Setiu ( LINUS )


27 Febuari 2013
Bilik Seminar Pejabat Pelajaran Daerah Setiu

LINUS DAERAH SETIU 2013

KOHORT

LITERASI
TEGAR

KOHORT 1
TAHUN 4 ( 2013 )

LINUS

NUMERASI
PERDANA

TEGAR

100%

LINUS

PERDANA

100%

KOHORT 2
TAHUN3 ( 2013 )

29

97.0%

14

98.6%

KOHORT 3
TAHUN 2 ( 2013 )

24

180

82.8%

82

92.6%

KOHORT 4
TAHUN 1 ( 2013 )

BELUM DI SARING

KPI LINUS NEGERI = DAERAH 2013


KPI NEGERI
KPI

PROGRAM
LINUS

PETUNJUK PRESTASI

KPI DAERAH

KPI NKRA

S1
S1 S2( S
S1 (MAC S2( SEP
S2( SEP
(MAC
(MAC EPT
2013) T 2013)
T 2013)
2013)
2013) 2013)

a) Peratus Murid Menguasai


Literasi kohort 2.

99.50%

100%

99.50% 100%

95%

100%

b) Peratus Murid Menguasai


Numerasi kohort 2.

99.70%

100%

99.70% 100%

95%

100%

c) Peratus Murid Menguasai


Literasi kohort 3.

99.00%

99.70% 99.00% 99.70% 90%

95%

d) Peratus Murid Menguasai


Numerasi kohort 3.

99.50%

99.80% 99.50% 99.80% 90%

95%

e) Peratus Murid Menguasai


Literasi kohort 4.

65.00%

88.00% 65.00% 88.00% 70%

90%

f) Peratus Murid Menguasai


Numerasi kohort 4.

75.00%

97.00% 75.00% 97.00% 70%

90%

PERBEZAAN ANTARA
LINUS DENGAN LINUS 2.0
LINUS

LINUS 2.0

Murid disaring 3X setahun

Murid hanya disaring 2X setahun

Murid arus perdana tidak perlu


disaring

Semua murid akan disaring


walaupun sudah perdana

Penilaian ke arus perdana lebih


mudah
- Konstruk 8 = Literasi
- Konstruk 10 = Numerasi

Penilaian ke arus perdana mestilah

Hanya Literasi Bahasa Malaysia


- Numerasi - Matematik

melepasi konstruk 12 . Literasi dan


Numerasi
Literasi - Bahasa Malaysia +
Literasi Bahasa Inggeris
Numerasi - Matematik

TAKLIMAT PELAKSANAAN
PROGRAM LINUS 2.0
(+LITERASI BAHASA INGGERIS)

Taklimat Pertama Oleh :

Dr. Norliza Zakuan


Pegawai

21 Disember 2012
Aras 8, BPK Putra Jaya. Kuala Lumpur

OBJEKTIF TAKLIMAT
Untuk memaklumkan semua pegawai yang
terlibat dalam Program LINUS ( LINUS 2.0
2013) mengenai Literasi Bahasa Inggeris yang
akan dilaksanakan bermula Jun 2013 agar ia
dilaksana secara bersepadu bersama Bahasa
Malaysia dan Numerasi(Matematik)

2013 - LINUS 2.0


Tukar nama?

LATAR BELAKANG

Diwujudkan di dalam Makmal GTP 2.0 pada

Dijelmakan di dalam Pelan Pembangunan P


Malaysia (PPPM) di bawah Pelan Tindakan u
Mewujudkan Penguasaan Bahasa Secara M

Dibentuk berdasarkan kejayaan LINUS 1.0 u


Menangani isu literasi Bahasa Inggeris

Dilaksanakan di dalam Gelombang 1 ( 2013

OBJEKTIF

ningkatkan literasi Bahasa Ingge


dalam kalangan murid sekolah
Memberi sokongan
tambahan bagi
membolehkan murid yang
mempunyai masalah literasi
Bahasa Inggeris setara

AGENSI UTAMA
BPK

Urusetia utama program


Membina, mencetak, mengedarkan Modul Gu

LP

Membina
Membina instrumen
instrumen &
& laksana
laksana Basline
Basline Screening
Screening dan
dan
Menganalisis data ujian untuk menentukan p

BPG

Menyediakan modul latihan untuk JU dan Gu


Melatih JU, Guru dan FasiLINUS BI (jika ada)

BPSH

Menyalurkan maklumat kepada JPN, PPD da


Pengurusan
Pengurusan sekolah,
sekolah, jerayawara,
jerayawara, promosi,
promosi, pelaporan
pelaporan

JNJK

Melaksanakan pemantauan dan jaminan kua

IAB

Memberi latihan mengenai tatacara penguru


Guru Besar

AGENSI PELAKSANA
JPN

PPD

Sekolah

Perlantikan JU Utama untuk LINUS 2.0 (L


Mengkoordinat pemantauan dan aktiviti
di peringkat negeri

Membantu guru BI, merancang, memant


menyelia dan menilai program di pering

Melaksanakan program
Membina hubungan dengan ibu bapa,
komuniti dan
NGO
Membina
Membina perkongsian
perkongsian pintar
pintar dengan
dengan
universiti
universiti dan
dan sektor
sektor

TIMELINE 2013 : PdP dan Ujian


AKTIVITI
PdP
KSSR BI
TAHUN 1
UJIAN
BASELIN
E
INPUT
MARKAH
KE
SISTEM
PdP DGN
MODUL
LINUS
LBI
UJIAN
SARINGA

JA
N

FE MA
B
C

AP
R

ME JU
I
N

JU
L

OG SE OK
S
P
T

NO
V

DE
C

TIMELINE 2013 : Edaran Modul & Latihan Guru


AKTIVITI
PROSES
CETAK
MODUL

EDAR
MODUL
SEDIA
MODUL
JU UTAMA
LATIHAN
JU UTAMA
NEGERI
LATIHAN
GURU BI
YR 1
KPM
PANTAU
KURSUS

JA
N

FE
B

MA
C

AP
R

ME
I

JU
N

JU
L

OG
S

SE OK
P
T

NO
V

DE
C

STRATEGI PELAKSANAAN

STRATEGI PELAKSANAAN DI
SEKOLAH DAN
PROGRAM SOKONGAN
AKAN DIMAKLUMKAN
KEMUDIAN OLEH
BPK DAN BPSH

Daun Selasih
Ubi Kayu
Terima kasih
Thank you