Anda di halaman 1dari 15

SULIT

3755/1
Antara berikut, yang manakah merujuk kepada keperluan fisiologi mengikut
Abraham Maslow?

Mendapat pendidikan tinggi

Sentiasa mengikut perubahan fesyen

Dipenuhi melalui penghargaan mereka

Menikmati kemudahan kesihatan yang mencukupi

Pernyataan manakah yang berkaitan dengan keperluan ?


A

Tuntutan semula jadi manusia

Dipenuhi supaya hidup lebih selesa

Sukar dipenuhi dan tidak terhad

Berbeza mengikut taraf hidup

Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang kehendak manusia


A

Perlu untuk dipenuhi untuk hidup

Boleh disusun tingkatkan mengikut keutamaan

Adalah sama walaupun taraf hidup manusia berubah

Berbeza berdasarkan umur, cita rasa, dan pendapatan individu

Apakah maksud pengeluaran?


A

Aktiviti yang menghasilkan barang dan perkhidmatan

Aktiviti yang mengeluarkan barang dengan mesin

Melibatkan penggunaan wang dalam mengeluaran

Proses menghasilkan makanan, pakaian dan tempat perlindungan

Kemajuan dalam bidang teknologi membolehkan pengeluaran dijalankan secara


besar-besaran .Apakah faedahnya kepada pengguna?
A

Mengurangkan pembaziran

Mengurangkan harga barang

Mengurangkan kos pengeluaran

Mengurangkan kos simpanan stok

SULIT

3755/1
Berikut adalah contoh proses pengeluaran

Apakah nilai faedah yang terlibat dalam proses di atas?

Nilai faedah harga

Nilai faedah kuantiti

Nilai faedah bentuk

Nilai faedah masa

Pernyataan manakah yang menunjukkan kelemahan pengkhususan?


A

Mencapai kemahiran yang tinggi di kalangan pekerja

Menghasilkan keluaran yang seragam

Meningkatkan produktiviti

Menjimatkan kos latihan

Situasi di bawah berkaitan dengan jenis bantuan perniagaan yang digunakan


oleh Encik Basri.
Encik Basri mengunakan pinjaman RM150,000 untuk
membesarkan premis perniagaannya untuk keselesaan
pelanggannya. Beliau juga membeli sebuah van untuk
mengelakkan risiko kelewatan penghantaran barang
8

Apakah bantuan perniagaan yang terlibat?


I

Insurans

II

Perbankan

III

Pengangkutan

IV

Pergudangan

I dan II

I dan III

II dan III

III dan IV
2

SULIT

3755/1

Antara yang berikut pernyataan manakah menerangkan tentang pengeluaran


tak langsung?
I

Pak Abu membuat bot untuk kegunaan beliau menangkap ikan

II

Aida menyemai pokok orkid untuk hiasan rumahnya

III

Puan Syida memproses lada untuk di hantar ke pasaraya berdekatan


rumahnya

IV

Bio Mas Organik Sdn. Bhd memproses baja tahi kambing menggunakan
teknologi Jepun

10

I dan II

II dan III

III dan IV

II, III dan IV

Mak Teh, seorang usahawan batik di Kuala Terengganu. Beliau menghasilkan


pelbagai jenis batik dan dijual kepada pemborong dari dalam dan
luar Terengganu.
Apakah peranan Mak Teh kepada masyarakat?
A

Mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk


di sekitar Kuala Terengganu

11

Merancakkan pertumbuhan ekonomi negeri Terengganu

Menarik tukaran wang asing

Mengurangkan import batik dari Indonesia

Antara berikut, yang manakah tidak membezakan antara peniaga dan usahawan?
A

Dari segi skop aktiviti

Dari segi sumbangan

Dari segi aktiviti jual beli

Dari segi skala operasi

SULIT
12.

3755/1
Antara berikut, pekerjaan yang manakah berkaitan dengan perdagangan ?
I

Pemandu lori

II

Peniaga runcit

III

Juruteknik kilang kasut

IV

Pegawai pertanian

I dan II

II dan III

I, II dan III

III danIV

Gambar berikut, berkaitan aktiviti pengkhususan

Rajah 2

13

Apakah jenis pengkhususan yang terlibat?

Pengkhususan mengikut kawasan

Pengkhususan mengikut profesion

Pengkhususan mengikut kawasan

Pengkhususan antarabangsa

SULIT

3755/1
Gambar di bawah adalah aktiviti di kedai gunting Encik Paul Smith

14

Aktiviti pengeluaran yang berkaitan dengan gambar di atas ialah


A

pengkhususan antarabangsa

perkhidmatan langsung

perusahaan ekstraktif

perniagaan

Berikut berkaitan dengan suatu aktiviti.

15

Mendulang bijih timah


Menternak lembu
bertani

Ketiga-tiga aktiviti di atas tergolong dalam aktiviti yang berkaitan

perusahaan kecil

perusahaan pertanian

perusahaan ekstraktif

perusahaan pemprosesan

SULIT
16

3755/1
Apakah kesan kepada perniagaan tanpa bantuan perniagaan?

Keuntungan peniaga meningkat

Peniaga kehilangan pasaran

Aktiviti perniagaan tergendala

Kerajaan dapat mengutip cukai yang tinggi daripada peniaga

Maklumat berikut berkaitan dengan bantuan perniagaan

17

Perlu membayar premium

Dapat memulihkan perniagaan kepada kedudukan asal

Apakah bantuan perniagaan tersebut?


A

Perbankan

Komunikasi

Insurans

Gadaian

Dialog berikut berkaitan dengan satu sistem dalam perdagangan

18

Putih

: Saya mahukan ikan.

Merah

: Saya ada ikan, tetapi saya hendakkan ayam.

Apakah masalah yang berkaitan dengan maklumat tersebut?

Kehendak serentak

Tiada ukuran nilai

Kesukaran menentukan nilai

Sukar di bawa

SULIT

3755/1
Maklumat berikut berkaitan dengan bantuan perniagaan.

Bantuan Perniagaan

19

Fungsi

Menstabilkan harga

Menyampaikan maklumat

Apakah X dan Y?

Perbankan

Promosi

Pergudangan

Komunikasi

Pengangkutan

Perbankan

Insurans

Pengankutan

Maklumat berikut berkaitan dengan ciri sejenis barang.

20

Tahan lama

Pasaran dalam negeri

Dihasilkan dalam kuantiti yang banyak

Saluran agihan manakah yang paling sesuai digunakan untuk memasarkan


hasil keluaran tersebut?

A Pengeluar

pengguna

B Pengeluar

peruncit

pengguna

C Pengeluar

Pemborong

Peruncit

pengguna

D Pengeluar

ejen

peruncit

pengguna

SULIT

21

22

23

24

3755/1

Manakah antara pernyataan yang menerangkan perniagaan dalam negeri?


A

Melibatkan aktiviti membawa masuk dan menjual semula barangan

Melibatkan perniagaan import, eksport dan entrepot

Melibatkan urusan jual beli secara runcit dan borong

Melibatkan aktiviti urus niaga yang kecil

Saluran agihan yang ringkas dan pantas paling sesuai untuk


A

perabot rumah

alat ganti kereta

mesin berteknologi tinggi

buah-buahan dan sayur-sayuran

Pemilihan saluran agihan mengambil kira faktor-faktor


I

Luas pasaran

II

Jenis barangan

III

Kos pengeluaran

IV

Kos pengangkutan

I, II dan III

I, II dan IV

I, III dan IV

II, III dan IV

Saluran agihan yang sesuai digunakan oleh pengeluar komputer untuk


meluaskan pasaran ke sesebuah negara ialah

25

pengeluar pemborong peruncit pengguna

pengeluarejen peruncit pengguna

pengeluar pemborong pengguna

pengeluar ejen pengguna

Manakah antara pernyataan berikut bukan fungsi peruncit dalam saluran agihan?
A

Melakukan kerja-kerja akhir

Menyimpan stok yang optimum

Menjual secara kredit kepada pelanggan

MemberI khidmat nasihat kepada pelanggan


8

SULIT

26

27

3755/1

Apakah kelebihan perniagaan runcit secara kecil-kecilan?


A

Kos overheadnya rendah

Menanggung liabiliti terhad

Perniagaan jenis ini mudah dikembangkan

Memperoleh diskaun niaga yang lebih besar

Berikut berkaitan dengan perniagaan runcit.

Pasar raya

Kedai sejaras

Gedung aneka jabatan

Manakah ciri yang sama bagi semua jenis perniagaan runcit di atas?

28

Menjual barang yang sama jenis

Semua barang dijual pada harga yang rendah

Memberi kemudahan kredit kepada pelanggan tetap

Memperoleh stok secara pukal terus daripada pengeluar

Berikut berkaitan dengan sejenis perniagaan.

Carrefour

Giant

Perniagaan di atas digolongkan sebagai

29

pasar raya

kedai sejaras

pasar raya besar

gedung aneka jabatan

Mengapakah pemborong memerlukan modal yang besar?


A

Perlu menyediakan gudang dan menanggung kos pergudangan

Mengupah banyak pekerja untuk melakukan kerja-kerja akhir

Membeli stok secara pukal dengan tunai dan menjual secara kredit

Menyediakan banyak pengangkutan untuk mengagihkan barang


9

SULIT

30

3755/1

Rajah dibawah berkaitan dengan pemborong


Pemborong

Saudagar

Ejen

Apakah ciri utama yang membezakan pemborong-pemborong di atas?

31

32

Jenis barang yang dijual

Pengeluar yang berlainan

Kuantiti barang yang diuruskan

Hak milik barang yang diuruskan

Mengapakah terdapat usaha untuk menyingkirkan pemborong?


A

Peruncit tidak suka akan kewujudan pemborong

Pemborong meningkatkan kos jualan sesuatu produk

Peruncit banyak yang bergantung kepada Pemborong

Pemborong tidak memberi sebarang perkhidmatan

Pernyataan manakah yang tidak benar mengenai pemborong bayar dan bawa?
I

Memberi kredit kepada pelanggan

II

Menyediakan perkhidmatan selepas jualan

III

Pembeli menyediakan pengangkutan sendiri

IV

Harga barang yang dijual lebih tinggi daripada pemborong biasa

I, II dan III

I, II dan IV

I, III dan IV

II, III dan IV

10

SULIT

33

3755/1

Pembekal yang meragui keupayaan membayar peruncit yang baru


berurus niaga akan..

34

menghantar invois

menghantar bil tunai

menghantar nota debit

menghantar invois proforma

Apakah dokumen untuk membetulkan kesilapan invois dan ketinggalan bagi


menambah hutang pembcli?

35

36

Invois

Nota debit

Nota kredit

Invois proforma

Apakah dokumen perniagaan semasa sesuatu urus niaga dijalankan?


I

Invois

II

Nota kredit

III

Sebut harga

IV

Penyata akaun

I dan II

I dan III

II dan III

III dan IV

Apakah maksud jika harga disebutkan sebagai syarat angkutan dibayar?


A

Harga termasuk kos angkutan.

Harga tidak termasuk kos angkutan.

Kos angkutan dibayar oleh pembeli.

Kos angkutan ditanggung oleh pembeli.

11

SULIT

37

3755/1

Sewa beli berbeza daripada bayaran tertunda kerana


A

pembayaran dilakukan secara beransur-ansur oleh pembeli

pembeli dan penjual menandatangani perjanjian sebelum penyerahan


barang

hak milik barang hanya akan berpindah tangan kepada pengguna setelah
ansuran terakhir

pembeli dikehendaki membayar sejumlah wang pendahuluan sebelum


penyerahan barang

38

39

Manakah antara berikut, sesuai dijual secara sewa beli?


I

Radio

II

Kereta

III

Rumah

IV

Baju berjenama

I dan II

I dan III

II dan III

III dan IV

Antara berikut, perkhidmatan yang manakah menggunakan kaedah jualan


prabayar?
I

Perkhidmatan teksi

II

Pembayaran tol lebuh raya

III

Perkhidmatan telefon bimbit

IV

Penggunaan bekalan elektrik

I, II dan III

I, II dan IV

I, III dan IV

II, III dan IV

12

SULIT

40

3755/1

Maklumat berikut berkaitan dengan kaedah sewa beli.

Motosikal 'Kuwasaku' : RM4000.00


Bayaran Pendahuluan : 20% daripada harga ditawarkan
Faedah setahun : 10%

Kirakan ansuran bulanan yang perlu dijelaskan.


A

RM290.30

RM292.30

RM291.30

RM293.30

KERTAS SOALAN TAMAT

13

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


PERDAGANGAN TINGKATAN 4 KERTAS 1 (3755/1)
SKEMA JAWAPAN
NO SOALAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

JAWAPAN
D
A
D
A
C
C
B
B
C
A
C
A
B
B
C
C
C
A
B
C
C
D
B
D
C
A
D
C
C
D
B
B
D
B
A
A
C
C
A
D