Anda di halaman 1dari 63

ISU MURID SEKOLAH GAGAL MEMBACA DAN MENULIS

1.0

PENGENALAN

Peranan guru sebagai tunjang utama dalam memperkasakan dan memajukan bidang
pendidikan di negara ini sememangnya tidak dapat dinafikan lagi. Fungsi dan peranan guru
dipandang tinggi dan diiktiraf bukan sahaja sebagai penyampai ilmu, jurutera sosial,
penyubur perpaduan, pencorak minda, pembangun sahsiah malah sebagai agen perubahan.
Ketua Pengarah Pelajaran, Datuk Abd. Ghafar Mahmud berkata, setinggi-tinggi penghargaan
kepada semua warga guru atas jasa bakti tidak kenal erti jemu dalam usaha mendidik anakanak bangsa yang amat memerlukan ilmu bagi memajukan diri, agama, bangsa dan negara.

Guru bertindak sebagai pencetus dan penggerak kepada proses transformasi sistem
pendidikan negara dalam usaha melahirkan generasi masa depan yang intelek, berdaya saing,
berjati diri kukuh dan berpegang teguh kepada ajaran agama dan nilai sejagat, katanya.
Menurut beliau, Kementerian Pelajaran telah merencanakan pelbagai dasar, polisi dan
pembaharuan pendidikan bagi memantapkan proses dan pengendalian pembelajaran dan
pengajaran (P&P) di sekolah.

"Masyarakat meletakkan harapan tinggi kepada guru dan tumpuan sepenuhnya perlu
diberikan terhadap tanggungjawab yang perlu digalas dalam bidang kurikulum, kokurikulum
juga pembinaan sahsiah anak didik. "Langkah untuk meningkatkan profesionalisme guru
akan meningkatkan martabat keguruan untuk terus dihormati, disegani dan dipandang tinggi
oleh masyarakat," terangnya. Katanya, warga pendidik sendiri selaku agen perubahan perlu
memainkan peranan berkesan dengan cara sentiasa meningkatkan tahap profesionalisme
masing-masing.

Namun, pada masa kini tugas guru telah dipersoalkan dalam semua bicara. Tugas guru yang
dahulunya terlalu diangkat tinggi oleh masyarakat sekeliling telah menjadi satu bidang yang
telah dipersoalkan mutunya. Ramai masyarakat berpendapat profesion keguruan tidak
mencapai standard yang telah ditetapkan dan ini merupakan salah satu isu yang tidak patut
timbul di kalangan masyarakat. Siapakah yang patut dipersoalkan? Guru, murid, staf sekolah
ataupun masyarakat sekeliling?

2.0

ISU MURID SEKOLAH GAGAL MEMBACA DAN MENULIS

Saya ingin merujuk kepada tulisan Hassan Salleh bertajuk 'Di Manakah Silap Guru' di
ruangan ini yang menyentuh soal wujudnya murid-murid yang masih tidak boleh membaca
dan menulis. Ketika negara memasuki fasa kedua menuju Wawasan 2020, terdapat lebih
100,000 murid tahun dua hingga enam sekolah rendah di seluruh negara didapati tidak tahu
membaca, menulis dan mengira. Datuk Mohd. Sarit Yusoh berkata, ``Tidak guna kita
laungkan ingin menjadi negara maju ke hulu ke hilir, melaungkan Wawasan 2020 tetapi
terdapat tiga peratus murid sekolah rendah tidak tahu membaca, menulis dan mengira. Kita
tidak boleh biarkan perkara ini berlaku. Kementerian Pelajaran perlu mempunyai program
jangka panjang bagi memastikan tidak ada lagi murid-murid sekolah rendah tidak tahu
membaca, menulis dan mengira.'' Beliau merasakan Kementerian Pelajaran tidak melakukan
pemantauan sewajarnya terhadap murid-murid sekolah rendah sehingga timbul masalah itu.

Selain itu, Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (NUTP) mengakui hampir semua
sekolah rendah di seluruh negara ada menempatkan murid yang tidak tahu membaca, menulis
dan mengira pada masa ini. Setiausaha Agung NUTP, Lok Yim Pheng berkata, senario
membimbangkan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk kekurangan guru bagi
mengendalikan kelas pemulihan bagi murid yang mengalami masalah membaca dan menulis.
``Masalah ini sudah lama berlaku, ia hampir berlaku di setiap sekolah rendah. Kerajaan
pernah cuba menangani masalah ini dengan mewujudkan kelas pemulihan bagi membantu
murid ini. ``Tetapi kita dapati guru yang mengendalikan kelas ini amat terbatas, ada sekolah

yang menyediakan hanya seorang guru untuk mengendalikan kelas pemulihan bagi semua
kelas tahun satu hingga tahun tiga,''

Jawapan saya sebagai seorang guru yang telah lima tahun belajar di institut pendidikan guru
ialah di institut pendidikan guru, kami diajar bahawa murid yang tidak mengikut peraturan
perlu dihukum. Tapi hakikatnya di sekolah, semua jenis hukuman ditangguhkan. Hukuman
terbesar seperti buang sekolah pun boleh dibangkang oleh murid kerana kita ada dasar
pendidikan wajib 11 tahun. Jadi semua murid boleh melanggar semua peraturan sekolah,
seperti ponteng kelas dan tidak perlu menyiapkan kerja sekolah kerana tidak ada satu
peraturan yang boleh menyentuh mereka. Murid boleh berjalan keluar dari kelas ketika guru
sedang mengajar dan tidak ada siapa boleh menghalang mereka.

Di institut pendidikan guru, kami diajar supaya mendahulukan kepentingan murid berbanding
sekolah. Tapi hakikatnya di sekolah, guru disuruh bertungkus-lumus membuat kerja
perkeranian sehingga tidak ada masa untuk mengajar. Terbaru di negeri Johor, pertandingan
dibuat di antara sekolah-sekolah untuk mencari siapakah guru yang paling cekap membuat
kerja perkeranian dan mengurus fail. Tentunya guru yang menang itu akan diberi anugerah
dan dapat mengharumkan nama pengetua. Tapi kebanyakan guru yang menang itu tidak
pernah memenangkan murid dalam apa-apa pertandingan pun. Di institut pendidikan guru,
kami diajar supaya memikirkan cara bagaimana hendak mempelbagaikan kaedah pengajaran
supaya murid yang pelbagai kerenah boleh dibantu. Tapi hakikatnya di sekolah, yang
dipelbagaikan ialah jenis jawatankuasa, borang dan fail, bukan teknik pengajaran. Akhirnya
setiap guru akan memegang 10 hingga 15 jawatan dalam pelbagai jawatankuasa, dan murid
kadang-kadang satu buku pun tidak ada.

3.0

KAITAN DENGAN ETIKA PERGURUAN

Integriti mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka adalah kejujuran dan ketulusan,
kesempurnaan dan keutuhan. Ia juga merangkumi keikhlasan, keterbukaan, amanah,
berpegang kepada prinsip, sukar dipengaruhi dan boleh dipercayai. Dalam teras
memartabatkan profesion keguruan, integriti merupakan dorongan dalaman agar guru
melaksanakan amanah mendidik anak bangsa sebaik-baiknya serta berusaha meningkatkan
keupayaan diri.

Dalam permasalahan ini, guru memainkan peranan yang amat penting sebagai pendidik
masyarakat. Guru mestilah prihatin dan peka terhadap keadaan atau kondisi pembelajaran
murid-murid mereka. Apabila guru dapat mengesan murid yang menghadapi masalah
membaca dan menulis ini, guru mestilah segera mengambil tindakan yang khusus untuk
membendung masalah ini sebelum menjadi lebih kritikal. Isu yang terlibat dalam masalah ini
ialah isu kepedulian guru.

Menurut beberapa orang tokoh, kepedulian guru bermaksud perwakilan komposit perasaan,
pemikiran, dan perhatian yang diberikan kepada sesuatu isu atau tugas dan gabungan
perasaan, pemikiran dan perhatian yang diberi oleh guru terhadap isu yang dihadapi semasa
melaksanakan tugasnya. Kepedulian guru boleh dikategorikan kpd 3 peringkat iaitu
i. Penyempurnaan diri
ii. Tugas-tugas pengajaran
iii. Impak pengajaran

Kepedulian terhadap impak pengajaran terlibat secara langsung dalam masalah ini iaitu guru
perlu yakin terhadap kebolehan murid dan perlu lebih fokus kepada keperluan murid dan
penambahbaikan yang perlu dilakukan kepada murid yang terlibat. Guru yang mementing
kepedulian perlu mewujudkan suasana kondusif, memahami pelajar secara individu,
berempati dan memenuhi keperluan akademik dan emosi pelajar dengan sepenuhnya.

4.0

PUNCA

Selain faktor kekurangan guru kelas pemulihan, masalah ini juga disebabkan oleh faktor
berikut:

4.1

Murid kelas pemulihan juga terpaksa mengikuti kelas sukatan pelajaran lain, jadi

mereka tidak boleh memberi tumpuan sepenuhnya dalam kelas pemulihan. Kebanyakan guru
tidak mempedulikan tahap murid di dalam kelas masing-masing. Mereka berasa culas untuk
mengasingkan murid-murid yang lemah ini. Bagi mereka, yang penting sekali adalah untuk
menghabiskan silibus yang diwajibkan ke atas mereka tanpa mempedulikan murid-murid
yang akan ketinggalan.

4.2

Murid tidak mendapat pendidikan asas dari awal (prasekolah) sehingga menyukarkan

mereka menyesuaikan diri dengan kelompok murid pintar. Hal ini juga melibatkan peranan
ibubapa sebagai guru di rumah. Ibubapa perlu mendedahkan anak mereka dengan pendidikan
awal untuk membiasakan mereka dengan keadaan pembelajaran. Ramai murid yang baru
memasuki Tahun 1 tidak dapat menyesuaikan diri dengan suasana pembelajaran yang baru
dan ini mengakibatkan mereka berasa janggal dan tidak dapat mengikut pembelajaran di
dalam bilik darjah. Selain itu ada juga murid lewat mendaftar masuk kelas tahun satu (ada
yang lewat hingga satu dan dua bulan) menyebabkan mereka tidak mengikuti pendidikan asas
membaca dari awal.

4.3

Masalah keluarga, murid kerap tidak hadir ke sekolah sehingga ketinggalan dalam

proses pembelajaran. Ada segelintir ibubapa yang memandang ringan terhadap kehadiran
anak-anak mereka ke sekolah. Kadang-kadang ada murid yang tidak menyiapkan kerja
sekolah, malas untuk bangun awal untuk ke sekolah, berpura-pura sakit dan sebagainya.
Ibubapa yang terlalu manjakan anak mereka akan melayan kerenah anak mereka dan apabila
murid-murid tidak menghadirkan diri ke sekolah, mereka akan ketinggalan dalam

pembelajaran dan kadang-kadang guru tidak akan mengulang kembali pengajaran yang telah
dilakukan dan ini telah menyebabkan salah satu punca murid-murid tidak dapat membaca dan
menulis.

4.4

Wujud kelompok murid yang mempunyai daya pemikiran yang pantas dan lembap.

Jika tidak diasingkan, yang lembap akan terus ketinggalan. Dalam aspek kepedulian, guru
perlu peka dan prihatin terhadap kemampuan murid sendiri. Jika terdapat murid yang
mempunyai daya pemikiran yang tajam dan pantas, mereka perlu diasingkan dari murid yang
lain. Guru perlu sensitif dan mengambil berat akan masalah ini. Kadang-kadang guru berasa
selesa dengan murid yang selalu faham dan tidak pernah bertanyakan mengenai isi
pembelajaran dan langsung melupakan murid-murid yang lemah dan tidak faham akan
pengajaran guru.

4.5

Murid tidak mempunyai sebarang minat untuk belajar. Masalah ini merupakan

masalah yang paling berat dan perlu dipandang serius oleh setiap guru.jika timbul sekelumit
perasaan ini dalam diri klien mereka, maka tugas guru akan menjadi lebih mencabar dan
rumit. Guru dan ibubapa perlu bersekongkol untuk memastikan masalah ini tidak timbul
dalam sanubari kanak-kanak walaupun sekelumit.

4.6

Kaedah Pengajaran Guru salah satu punca berlakunya masalah membaca dalam

kalangan murid. Masalah dalam kaedah pengajaran guru yang dapat dirumuskan kepada tiga
punca utama, iaitu
(i) kurang pengalaman,
(ii) penggunaan kaedah pengajaran membaca secara beramai-ramai dan individu
(iii) tidak ada kaedah yang berkesan dalam pengajaran membaca.

4.7

Faktor seterusnya yang dikenal pasti punca berlakunya masalah membaca dalam

kalangan murid ialah persekitaran yang tidak kondusif. Terdapat tiga faktor persekitaran yang
ditemui dalam iaitu
(i)

keluarga,

(ii)

sekolah

(iii)

rakan.

4.8

Faktor sekolah juga adalah penyumbang kepada masalah ini. Masalah membaca ini

sepatutnya sudah selesai atau tidak lagi ada bagi murid darjah 6. Contoh saya pada masa ini
lebih fokus kepada murid untuk menghadapi peperiksaan UPSR , saya tidaklah lagi akan
banyak menumpukan perhatian kepada mengajar membaca murid-murid yang lemah ini,
kerana bagi saya murid darjah 6 ini mesti lulus peperiksaan PSR ini nanti. Caranya saja ialah
murid yang lemah ini diajar oleh guru-guru lain khusus untuk membaca sahaja. Bagi saja ini
sudah terlambat. Sepatutnya mengatasi kelemahan membaca ini sudah bermula sejak murid
itu dikenal pasti lemah membaca itulah. Kerana pada Darjah 1, 2 atau 3 mereka ini
sepatutnya sudah mantap dengan kemahiran membaca. Jadi bila dia berada di darjah 4, 5 dan
6 tumpuan guru hanya kepada pengajaran mata pelajaran seperti Matematik, Sains, Geografi,
Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu.

4.9

Faktor Psikologi

Minat dan motivasi sangat berperanan dalam membina tabiat dan keupayaan membaca. Minat
yang mendalam terhadap bahan bacaan memudahkan seseorang itu mengalami proses
pembacaannya. Terdapat dua factor yang berkaitan dengan psikologi, iaitu
(i)

kurang minat belajar dan

(ii)

kurang mengambil perhatian semasa belajar.

Faktor tidak minat membaca merupakan salah satu faktor yang menyumbang kepada
wujudnya masalah membaca dalam kalangan murid.

4.10

Faktor Individu

Faktor individu berkait rapat dengan kecerdasan dan kebolehan membaca. Murid-murid yang
mempunyai kecerdasan yang tinggi selalunya berpeluang memahami dengan cepat bahan
bacaan yang dibaca berbanding murid yang lemah membaca. Dalam konteks kajian ini, faktor
individu ialah faktor yang berkaitan dengan kecerdasan murid lemah dalam pembelajaran dan
membaca. Murid-murid ini juga mempunyai ingatan yang lemah dan tidak dapat mengingat
maklumat dan apa yang telah dipelajari dalam jangka masa yang panjang. Faktor kecerdasan
murid atau individu adalah berkait rapat dengan kebolehan membaca mereka. Kecerdasan
murid yang rendah menjadikan individu berkenaan tidak boleh mengingati apa yang
dipelajari untuk jangka masa panjang dan menyebabkan murid-murid ini membuat tanggapan
yang meleset dari apa yang telah dipelajari

5.0

KESAN DAN AKIBAT

Kemahiran membaca merupakan aspek yang sangat penting dalam menguasai sesuatu ilmu
pengetahuan. Seseorang yang mempunyai kemahiran membaca dengan mudah dapat
memperolehi serta meningkatkan ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang. Sehubungan itu
kemahiran asas yang diajar di sekolah, sejak zaman berzaman yang lalu, ialah menguasai
kemahiran membaca dan menulis. Para pendidik bersetuju bahawa membaca merupakan
petanda pencapaian akademik yang paling signifikan.

Namun begitu, walaupun penekanan diberikan terhadap kemahiran-kemahiran tersebut,


sehingga kini masih terdapat murid-murid yang tidak dapat menguasai kemahiran tersebut.
Keadaan ini tidak dapat dipandang ringan kerana dalam zaman globalisasi ini, dengan
perubahan yang mendadak dari segala aspek kehidupan, pendidikan terus berperanan bukan
sahaja sekadar untuk mencelikkan mereka yang buta huruf dan buta angka, tetapi turut

berperanan untuk mencelikkan generasi muda kita yang buta IT, buta jati diri, buta budaya,
buta nilai, budi bahasa dan sopan santun. (Majalah Pendidik Bil 55/ Dis 2008)

Kegagalan murid membaca dengan baik seringkali dikaitkan dengan kegagalan dalam
peperiksaan. Kegagalan dalam peperiksaan ini banyak dipengaruhi oleh kesukaran muridmurid untuk memahami isi kandungan pelajaran yang dipelajari disebabkan oleh kegagalan
mereka membaca dengan baik.

Murid yang menghadapi masalah membaca ini juga didapati berhadapan dengan masalah
untuk menguasai mata pelajaran lain selain Bahasa Melayu. Akibat daripada kelemahan
menguasai kemahiran membaca ini, pencapaian mereka terhadap mata pelajaran lain seperti
Matematik, Bahasa Inggeris, Sains juga terjejas.

Minat dan motivasi sangat dominan dan berperanan dalam membina tabiat suka membaca. Di
samping itu, dorongan dan pemupukan minat perlu ditanamkan oleh guru, ibu bapa serta
komuniti setempat. Minat yang tinggi terhadap membaca membolehkan individu tersebut
berjaya dalam kehidupannya. Murid yang lemah menguasai kemahiran membaca akan
menghadapi berbagai-bagai impak psikologi. Murid yang lemah dan tidak pandai membaca
akan disingkirkan oleh kawan-kawan mereka, menyebabkan murid ini terasa terasing dan
tidak dipedulikan menyebabkan mereka tidak minat belajar. Saya mendapati murid yang
lemah membaca ini selalu merasa rendah diri di kalangan kawan-kawan mereka kerana
mereka tahu yang mereka ini tidak ada kebolehan seperti kawan-kawan mereka itu.
Disebabkan mereka tidak boleh membaca menyebabkan murid ini malas untuk belajar
mungkin kerana terlalu banyak sudah mencuba akhirnya mereka merasa malaslah untuk
mencuba. Murid yang lemah membaca ini juga kurang motivasi untuk belajar berbanding
murid yang pandai membaca.

6.0

LANGKAH MENGATASI

Tanggungjawab guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran sememangnya berat kerana
guru bukan sahaja bertanggungjawab memberi pengalaman kepada pelajar dalam bidang
mata pelajaran yang diajar tetapi ia juga bertujuan membentuk pelajar menjadi seorang
pelajar yang cemerlang. Kalau itu tidak mencukupi banyak lagi tugas dan tanggungjawab
guru yang ditanggungnya di luar proses pengajaran. Tugas guru bukannya mudah kerana ada
banyak perkara lain yang dianggap seseorang guru harus boleh lakukan sungguh pun guru itu
tidak mendapat latihan khusus dalam bidang itu.

Tanggungjawab dalam bidang pengajaran dan pembelajaran membaca bukannya terhad pada
seseorang guru sahaja. Untuk setiap mata pelajaran disediakkan buku teks. Ini bererti setiap
guru mata pelajaran juga harus menjadi seorang guru bacaan. Kalau ditanya kepada guru,
ramai akan mengatakan bahawa buku teks digunakan sebagai rujukan atau untuk memberi
latihan kepada pelajar. Persoalannya ialah bilakah pelajar betul-betul berpeluang untuk diberi
kemahiran membaca dalam erti kata membaca dengan penuh perhatian. Begitulah juga
keadaannya di dalam kelas bahasa, membaca tidak begitu penting, yang penting ialah
menjawab soalan kefahaman, lalu kita akan bertanya tanggungjawab siapakah untuk
mengajar membaca. Latihan yang diterima oleh guru dalam bidang membaca terlalu minima
dan ada guru yang tidak pernah menerima sebarang pendedahan tentang pengajaran membaca
dan ilmu membaca terutamanya guru mata pelajaran. Kefahaman tentang ilmu membaca
terlalu penting untuk diabaikan dalam proses pendidikan guru. Sekurang-kurangnya apabila
seorang guru itu tamat pengajiannya dia telah pun menerima pendedahan dalam bidang ilmu
membaca dan pengajaran membaca.

Pihak Kementerian Pelajaran telah memperkenalkan beberapa program di sekolah antaranya


program KIA2M atau Kelas Intervensi Awalan Membaca dan Menulis serta program
pemulihan bagi memastikan murid-murid dapat menguasai kemahiran membaca dan menulis
sejak di peringkat awal lagi. Program Kelas Intervensi Asas Membaca dan Menulis (KIA2M)
bertujuan untuk membantu murid yang belum menguasai kemahiran membaca dan menulis
dalam Bahasa Melayu pada tahun satu. Kumpulan murid ini adalah terdiri daripada mereka
yang lambat atau belum menguasai kemahiran asas membaca dan menulis. Mereka ini bukan

hanya terdiri daripada murid pemulihan khas tetapi juga dari kalangan murid yang hanya
perlukan pemulihan dalam kelas. Oleh itu strategi pengajaran dan pembelajaran yang hendak
digunakan perlulah sesuai dengan keperluan untuk membantu murid ini menguasai
kemahiran asas ini dengan seberapa segera yang boleh.
a. Berpusatkan Guru
Guru merancang dan menjalankan tugas secara individu dan murid akan belajar berdasarkan
apa yang disampaikan dan diarahkan oleh guru sahaja.
b. Berpusatkan Murid
Murid diberi galakan untuk melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti yang dirancangkan
sama ada secara individu, kumpulan kecil ataupun kelas.
c. Berpusatkan Bahan
Bahan-bahan pembelajaran yang diperlukan telah disusun, sesuai dengan perancangan yang
dibuat. Murid diberi penerangan yang jelas tentang keperluan aktiviti yang akan dijalankan.
d. Pendekatan secara kelas
Pendekatan secara kelas perlu juga dijalankan supaya murid dapat melibatkan diri dan
meningkatkan keyakinan diri dalam aktiviti berkumpulan yang lebih besar. Aktiviti ini lebih
sesuai dijalankan di awal dan di akhir waktu belajar.
e. Pendekatan secara berkumpulan
Konsep pengajaran dan pembelajaran berkumpulan berasaskan kepada perubahan strategi
pengajaran yang berpusatkan guru kepada strategi yang berpusatkan murid. Kumpulan kecil
yang ahlinya terdiri daripada murid yang menghadapi masalah yang sama atau hampir sama
dibentuk. Guru menjalankan pengajaran dengan menggunakan modul pengajaran yang
disediakan.
f. Pendekatan secara individu
Guru menumpukan perhatian kepada murid secara individu bagi membantu membimbing
untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Selain itu bantuan daripada rakan sebaya juga
boleh digunakan jika perlu.

7.0

PENUTUP

Bagi kanak-kanak yang mengalami masalah bacaan yang teruk dan juga untuk kanak-kanak
berke[perluan khas, kaedah pengajaran pelbagai deria sangat sesuai digunakan. Sekiranya
guru memilih untuk menggunakan sesuatu kaedah, maka guru hendaklah tetap dengan
langkah-langkah yang disaran dalam kaedah itu. Sekiranya guru tidak mengikut langkahlangkah yang telah ditetapkan atau mengikut sebahagian darikpada langkah sahaja, maka
guru tidak boleh mengatakan yang dia menggunakan kaedah tersebut.

Dengan jumlah penduduk yang tidak ramai dan dilengkapi dengan kemudahan pendidikan
yang serba maju, sepatutnya masalah tidak boleh membaca ini tidak boleh berlaku atau
sekurangnya dalam jumlah yang sedikit. Terdapat banyak faktor yang telah dikenal pasti.
Oleh itu, agensi-agensi bawah Kementerian Pelajaran seperti Pusat Perkembangan
Kurikulum, Bahagian Buku Teks, Bahagian Pendidikan dan Latihan Guru, Jabatan
Pendidikan Dearah dan lain-lain perlu mengenalpasti langkah-langkah untuk mengatasi
masalah ketidakbolehan membaca dalam kalangan murid ini.

Dalam kajian ini, saya dapat mengasah lagi kemahiran dan ilmu saya dalam bidang
perguruan. Saya dapat mengkaji dan memahami beberapa masalah yang semakin meruncing
dalam profesion keguruan. Saya harap, melalui kajian ini dapat saya manfaatkan dengan
sepenuhnya untuk kegunaan saya pada masa hadapan.

8.0

BIBLIOGRAFI

BUKU

Syed Ismail Bin Syed Mustafa, Ahmad Subki Bin Miskon, Asas Kepimpinan dan
Perkembangan Profesional Guru, 2010, Kuala Lumpur terbitan Multimedia Sdn Bhd.

Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying, Wong Kiet Wah, Asas Kepimpinan dan Perkembangan
Profesional Guru, 2010, Kuala Lumpur terbitan Oxford Fajar Sdn Bhd

WEB

http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?
y=2012&dt=0113&pub=Utusan_Malaysia&sec=Forum&pg=fo_01.htm
http://motivasimindamu.blogspot.com/2005/10/100000-murid-tahun-2-hingga-6-tidak.html

9.0

REFLEKSI
Alhamdulillah syukur ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya, saya telah

dapat menyiapkan Kerja Kursus Projek (KKP) bagi subjek (EDU 3108) Asas Kepimpinan

Dan Perkembangan Profesional Guru dengan jayanya. Bagi melaksanakan kerja kursus ini,
saya telah memilih satu kajian mengenai isu masalah membaca dan menulis di kalangan
murid sekolah. Projek ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepekaan saya terhadap isu-isu
semasa dalam profesion keguruan.

Apa yang saya dapat kaji dalam projek ini ialah keupayaan membaca di kalangan kanakkanak adalah berbeza-beza dan guru hendaklah memberi perhatian terhadap hakikat ini. Oleh
itu guru hendaklah memperkemaskan diri dalam kemahiran menyampaikan pengajaran
bacaan. Pengetahuan tentang kaedah-kaedah mengajar bacaan semata-mata tidak mencukupi,
sebaliknya guru perlu mempunyai kreativiti dalam penyampaian pengajarannya. Kaedah
membaca yang digunakan akan lebih berkesan dengan penggunaan bahan bantu mengajar
yang sesuai dan menarik.

Daripada pengalaman saya menyiapkan KKP ini, banyak ilmu dan pengalaman yang
cukup berguna kepada saya sebagai seorang bakal pendidik di era globalisasi ini. Antara
pengalaman berguna yang saya perolehi dalam kajian ini ialah saya dapat memaksimakan
pengetahuan saya dalam bidang guru terutama sekali dalam isu masalah menulis dan
membaca di kalangan murid sekolah. Saya telah mengkaji dengan mendalam dan dapat
mengenal pasti segala akar umbi masalah ini dan syukur pada Tuhan, saya juga dapat
menigkatkan ilmu saya dalam subjek Asas Kepimpinan Dan Perkembangan Profesional
Guru.

Akhir sekali, jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Puan Latifah A.Jamil selaku
pensyarah bagi mata pelajaran Asas Kepimpinan Dan Perkembangan Profesional Guru yang
telah banyak memberi tunjuk ajar dan ilmu berguna kepada saya sepanjang menyiapkan
kajian ini. Tidak lupa juga kepada semua waga kelas Kajian Sosial 1 yang telah memberi
kerjasama dan bantuan sepanjang saya menjalankan kajian ini. Terima kasih juga kepada ahli
kumpulan saya iaitu Rahman dan Noh Hilmi diatas bantuan dan panduan kalian dalam
membetulkan segala salah silap saya dalam kajian ini.

10.0 LAMPIRAN
100,000 murid tahun 2 hingga 6 tidak tahu membaca
Dalam Negeri
Petikan Berita Utusan Malaysia 12 Oktober 2005

KUALA LUMPUR 11 Okt. - Ketika negara memasuki fasa kedua menuju Wawasan 2020,
terdapat lebih 100,000 murid tahun dua hingga enam sekolah rendah di seluruh negara
didapati tidak tahu membaca, menulis dan mengira.
Datuk Mohd. Sarit Yusoh (BN-Temerloh) semasa mendedahkan angka itu berkata: ``Tidak
guna kita laungkan ingin menjadi negara maju ke hulu ke hilir, untuk melaungkan Wawasan
2020 tetapi terdapat tiga peratus murid sekolah rendah tidak tahu membaca, menulis dan
mengira. ``Kita tidak boleh biarkan perkara ini berlaku. Kementerian Pelajaran perlu
mempunyai program jangka panjang bagi memastikan tidak ada lagi murid-murid sekolah
rendah tidak tahu membaca, menulis dan mengira.'' Beliau menyatakan demikian ketika
membahaskan Bajet 2006 pada sidang Dewan Rakyat di sini hari ini. Bagi sebuah negara
seperti Malaysia, kata Mohd. Sarit lagi, keadaan itu tidak seharusnya berlaku.
Beliau merasakan Kementerian Pelajaran tidak melakukan pemantauan sewajarnya terhadap
murid-murid sekolah rendah sehingga timbul masalah itu. Sehubungan itu ahli Parlimen
tersebut menggesa agar dilaksanakan program bagi mengatasi masalah berkenaan yang
dianggapnya sebagai defisit pendidikan. Mohd. Sarit juga membangkitkan mengenai
infrastruktur pendidikan yang tidak selari di seluruh negara kerana ada sekolah-sekolah yang
tidak ada bekalan air, elektrik dan kemudahan lain. ``Apa yang menjadi persoalannya ialah
bukan kita tidak mampu, kalau tidak mampu lain cerita. Ini kita mampu, bagaimana keadaan
ini boleh berlaku,'' ujarnya.

Sehubungan itu beliau meminta Kementerian Pelajaran menyelesaikan masalah itu dengan
segera dengan harapan ia tidak lagi timbul tahun depan.

NUTP akui banyak murid tak tahu baca

Oleh ABDUL MUIN SAPIDIN

KUALA LUMPUR 11 Okt. - Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (NUTP)


mengakui hampir semua sekolah rendah di seluruh negara ada menempatkan murid yang
tidak tahu membaca, menulis dan mengira pada masa ini.
Setiausaha Agung NUTP, Lok Yim Pheng berkata, senario membimbangkan itu dipengaruhi
oleh beberapa faktor termasuk kekurangan guru bagi mengendalikan kelas pemulihan bagi
murid yang mengalami masalah membaca dan menulis. ``Masalah ini sudah lama berlaku, ia
hampir berlaku di setiap sekolah rendah. Kerajaan pernah cuba menangani masalah ini
dengan mewujudkan kelas pemulihan bagi membantu murid ini.
``Tetapi kita dapati guru yang mengendalikan kelas ini amat terbatas, ada sekolah yang
menyediakan hanya seorang guru untuk mengendalikan kelas pemulihan bagi semua kelas
tahun satu hingga tahun tiga,'' katanya kepada Utusan Malaysia hari ini.
Beliau mengulas kenyataan seorang penyokong kerajaan yang mendedahkan 114,000 murid
dari tahun dua hingga tahun enam di seluruh negara tidak tahu membaca, menulis dan
mengira.

Kementerian sedar wujud murid tidak tahu membaca

KUALA LUMPUR 12 Okt. - Kementerian Pelajaran menyedari wujudnya masalah murid


yang tidak tahu membaca, menulis dan mengira seperti yang dibangkitkan di Dewan Rakyat
semalam.
Menterinya, Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein berkata, usaha mengatasi masalah itu
sedang dilakukan termasuk persetujuan Kabinet supaya guru pemulihan khas segera ditambah
segera ke sekolah terbabit. ``Jadi tugas kita sekarang adalah untuk bekerjasama dengan JPA
bagi memastikan perjawatan guru pemulihan khas dapat diisi dan dihantar segera dengan
tumpuan akan diberikan kepada sekolah kurang murid dan sekolah luar bandar.
``Malah Kabinet juga mahu supaya program pemulihan khas dimantapkan dan semua ini
memang sedang dalam proses pelaksanaan kerana masalah ini memang kita sedar ada
berlaku,'' katanya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Majlis
Penutup Wacana Ilmu Guru-Guru Pendidikan Islam Peringkat Wilayah Persekutuan di sini
hari ini.
Hishammuddin ditanya mengenai pendedahan Ahli Parlimen Temerloh, Datuk Mohd. Sarit
Yusoh di Parlimen semalam bahawa terdapat 100,000 murid sekolah rendah dari tahun 2
hingga tahun 6 tidak tahu membaca, mengira dan menulis. Jumlah itu mewakili tiga peratus
dari murid sekolah rendah di negara ini.
Menurut Hishammuddin, bilangan sebenar murid yang tidak dapat menguasai kemahiran
membaca, menulis dan mengira (3M) belum dapat disahkan sama ada benar 100,000 atau
kurang daripada itu. Untuk itu, katanya, Ketua Pengarah Pelajaran, Datuk Dr. Ahamad Sipon
diarah menyiapkan laporan lengkap mengenai masalah itu. ``Ia akan dimaklumkan esok dan
dari situ baru kita dapat tahu jumlah serta di sekolah-sekolah mana yang perlu diatasi segera.

``Namun saya percaya jumlah pelajar yang tidak dapat menguasai sepenuhnya ketiga-tiga
kemahiran itu mungkin tidak sampai 100,000 tetapi jumlah 100,000 mungkin mencakupi
kegagalan menguasai salah satu dari tiga kemahiran itu,'' jelasnya.
Beliau menambah, Kementerian Pelajaran sebenarnya sudah melihat masalah ini sejak awal
tahun ini lagi dengan Ahamad sendiri diamanahkan untuk mengatasinya. ``Kita sebelum ini
berhadapan dengan bilangan guru pemulihan yang terhad hingga kita kena kenal pasti betulbetul mana sekolah yang efektif untuk kita hantar,'' katanya.
Terdahulu dalam ucapan perasmiannya, Hishammuddin berkata, beliau berhasrat melihat
sekolah-sekolah agama setanding dengan sekolah terkenal di negara ini. ``Bukan sahaja di
Malaysia tetapi di dunia dan pelajar yang dilahirkan di sekolah agama juga sebaris dengan
pelajar yang dilahirkan sekolah-sekolah terkenal di dunia lain. ``Ini cabaran kita, malah
sepanjang saya menghadiri persidangan UNESCO (Pertubuhan Kebudayaan, Sains dan
Pendidikan Bangsa-Bangsa Bersatu) di Perancis baru-baru ini, isu persepsi terhadap umat
Islam juga sangat panas dengan tragedi pengeboman Bali.

Membaca

PERMASALAHAN KEMAHIRAN MEMBACA DAN MENULIS BAHASA


MELAYU MURID-MURID SEKOLAH RENDAH SESI PENGAJIAN : PROGRAM
: PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU(PPG) TUGASAN : KUMPULAN TAJUK
TUGASAN KRB 3013 : PRINSIP PENGAJARAN BACAAN NAMA PENSYARAH
: PROF MADYA DR ROHIZANI BT YAAKOB TARIKH HANTAR : MARKAH :

2. 1 (The Problems Pertaining To Reading And Writing Skills In Malay Language


Among Primary School Children) ABSTRAK: Kemahiran membaca dan menulis
merupakan kemahiran asas Bahasa Melayu untuk murid-murid sekolah rendah. Hal
ini amat penting untuk mereka mencapai kejayaan yang lebih cemerlang pada masa
hadapan. Oleh hal yang demikian,kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti
permasalahan tentang kemahiran membacadan menulis Bahasa Melayu dalam
kalangan murid-murid sekolah rendah di luar bandar. Responden kajian terdiri
daripada 35 murid sekolah rendah tahun 1 diluar bandar Bandar Kota Bharu.Kajian
ini adalah berbentuktinjauan deskriptif dengan menggunakan borang soal selidik yang

merangkumimaklumat latar belakang serta masalah yang murid-murid alami dalam


kemahiranmembaca dan menulis.Sehubungan itu, dapatan kajian menunjukkan
bahawa terdapatmasalah dalam diri murid untuk menguasai kemahiran membaca dan
menulis dalamBahasa Melayu, antaranya pengetahuan asas membaca dan menulis,
persekitaran dankaedah pengajaran guru. Dapatan kajian dalam masalah kemahiran
membacamenunjukkan bahawa kegagalan murid-murid memahami kandungan
maklumat dalamteks yang dibaca BAB 1

3. 2 PENGENALAN Masalah tidak dapat menguasai membaca dikalangan murid


sekolah telah dipandang serius oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia kerana
kerajaan mensasarkan sifar buta huruf pada tahun 2020. Kementerian Palajaran
Malaysia melaporkan pada tahun 1993 terdapat sejumlah 80,000 murid sekolah
rendah di Malaysia masig menghadapi masalah dalam penguasaan asas 2M iaitu
membaca dan menulis. Laporan Kajian Penilaian Program Pemulihan Khas di sekolah
Rendah oleh Bahagian Perancangan dan penyelidikan Dasar Pendidikan (2002) juga
turut menemui pelbagai kes berkaitan dengan Pendidikan Pemulihan khas.Dapatan
kajian menunjukkan secara purata tahun 1999 terdapat lebih 78,000 orang murid
sekolah rendah telah mengikuti pemulihan matapelajaran Bahasa Melayu. Menurut
Deller (1991), membaca adalah kemahiran yang bernilai kepada semua murid sama
ada murid itu normal ataupun istimewa. Membaca merupakan proses berkomunikasi
sebagai usaha untuk memperoleh maklumat dan penguasaan bahasa seseorang.
Kegagalan murid-murid menguasai kemahiran membaca akan mewujudkan masalah
seseorang murid menguasai kemahiran dan matapelajaran lain. Kirk dan Gallgner
(1989) menyatakan kanak-kanak pemulihan adalah individu yang mempunyai
masalah dalam membaca, mengeja dan menulis. Kelemahan ini dapat dilihat apabila
kanak-kanak ini berada di bawah paras normal. Aras pencapaian pelajar dapat dikesan
berdasarkan umur iaitu murid-murid ini akan ketinggalan dua atau tiga tahun
berbanding dengan rakan-rakan sebaya mereka yang lain. Namun begitu, ini tidak
bermakna bahawa mereka mengalami kecacatan mental, masalah emosi yang serius
atau kecacatan sensori. Berdasarkan pernyataan penyelidik maka kajian ini amat
penting untuk mengetahui punca masalah yang dihadapi oleh murid-murid pemulihan
dalam menguasai kemahiran membaca perkataan dan ayat-ayat yang mengandungi
suku kata kv+ kvk.

4. 3 Mereka juga kurang minat dalam masalah pembelajaran.Latihan yang diberikan


dalam kelas tidak dapat disiapkan dengan sempurna kerana masalah membaca yang
dihadapi oleh mereka. Melalui pemerhatian yang telah dibuat menunujukkan punca
murid ini tidak dapat menguasai kemahiran membaca seperti murid-murid lain
disebabkan oleh tahap kognitif mereka lemah berbanding murid-murid-murid lain.
Selain itu murid-murid ini tergolong dalam keluarga yang berpendapatan rendah dan
dibawah paras kemiskinan. Mereka ini kurang bimbingan kerana tiada siapa yang
dapat member sokongan semasa mereka berada di rumah. Proses pembelajaran
mereka terhad dan hanya berlaku di sekolah sahaja. Faktor lain, mereka kurang
tumpuan dan hilang minat untuk belajar dan hanya mementingkan bermain sahaja.
Sukatan Pelajaran yang diajar dikelas biasa agak tinggi dan tidak sesuai dengan aras
pemikiran mereka. Beberapa ujian saringan telah dibuat untuk mengenalpasti dimana
kelemahan murid-murid ini.Antara ujian tersebut ialah ujian pra mengenal huruf dan
membaca perkataan mudah beserta gambar. Kebiasaannya murid pemulihan ini tidak
melepasi ujian dan tersekat sekat dalam membaca walaupun perkataan tersebut
mudah. Kajian ini lebih memfokuskan kepada peningkatan kemahiran membaca
dengan memberi penekanan dalam mengenal huruf memadamkan dengan gambar dan
menyebut serta mengeja perkataan. menggunakan satu kaedah yang dikira berkesan
iaitu kaedah Pandang dan Sebut mengunakan kad kata. Namun banyak kekangan yang
terpaksa di hadapi oleh guru dalam masalah ini kerana kebanyakkan murid ini
mempunyai keluarga yang tidak mementingkan pelajaran. Tahap kesedaran yang
rendah di kalangan ibubapa dan mereka mudah selesa dengan apa yang ada.
Disebabkan golongan ini berpendapatan rendah maka mereka tidak mampu untuk
membeli bahan bacaan dan mengharapkan pelajaran di sekolah sahaja. 1.1Latar
belakang program

5. 4 Kajian ini lebih memfokuskan kepada peningkatan kemahiran membaca dengan


memberi penekanan dalam mengenal huruf memadamkan dengan gambar dan
menyebut serta mengeja perkataan. menggunakan satu kaedah yang dikira berkesan
iaitu kaedah Pandang dan Sebut mengunakan kad kata 1.1.1 tempat kajian : sk sultan
ismail 1.1.2 tempoh kajian : 3 minggu 1.1.3 kumpulan sesaran : Murid tahap 1 1.1.4
bilangan kumpulan sesaran : 35 orang ( 1 kelas) 1.2Tujuan dan objektif program 1.2.1
tujuan program Menghasilkan modul pembelajaran berasaskan permasalahan
membaca di kalangan murid.Dan meningkatkan penguasaan kemahiran membaca

berasaskan pengunaaan kad bergambar dan suku kata. 1.2.2 Objektif program Kajian
ini dijalankan bagi melihat keberkesanan penggunaan kaedah pandang dan sebut
dalam membantu murid tahap satu kelas pemulihan dalam menguasai kemahiran
membaca dengan cepat tanpa mengalami keciciran berulang dan mencapai kejayaan
kearah sifar buta huruf 2020 nanti. Antara objektif yang hendak dicapai iaitu: 1.2.2.1
Mengkaji keberkesanan kaedah pandang dan sebut untuk digunakan kepada muridmurid pemulihan dalam menguasai kemahiran membaca. 1.2.2.2 Memastikan kaedah
pandang dan sebut dapat menarik minat murid-murid membaca dan meransang
perkembangan kognitif mereka supaya dapat menguasai kemahiran membaca. .1.2.2.3
Mengenapasti kaaedah dan teknik yang digunakan oleh guru semasa proses
pengajaran dan pembelajaran sesuai dengan tahap kognitif murid-murid.

6. 5 1.3Signifikan kajian Program pelaksanaan Kaedah pandang dan sebut ini akan
dapat diaplikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas pemulihan
dan dapat member manfaat kepada semua murid supaya dapat menguasai kemahiran
membaca dalam masa yang singkat. Program cepat membaca ini diharapkan akan
dapat membendung masalah keciciran murid dalam menguasai kemahiran membaca
di kalangan murid-murid sekolah Rendah. Selain itu kajian ini dapat member manfaat
kepada guru Bahasa Melayu mengenalpasti kelemahan murid dan menangani sifar
buta huruf menjelang 2020 di kalangan kanak-kanak di Malaysia. Program
pelaksanaan Kaedah pandang dan sebut ini akan dapat memberi dorongan atau
motivasi kepada guru untuk mengajar murid-murid tanpa rasa jemu dan dapat
memupuk minat membaca supaya bacaan mereka lebih lancar berbanding
menggunakan kaedah lain. Di samping itu, guru pemulihan dapat menyumbang idea
yang kreatif kearah mendidik anak bangsa 1.4Jawatan kuasa program Tajuk :
JAWATAN KUASA PROGRAM PEMULIHAN 2M Penasihat: : TUAN GURU
BESAR SK SULTAN ISMAIL 1 Pengerusi : GPK 1 Penyelaras Program : Pn Noor
laily Bt Mustapha Setiausaha : En Radnan Ibrahim Jawatan Kuasa Kerja 1. Latihan
Dan Pengayaan

7. 6 En Mazri bin Ibrahim( Guru BM tahun 1) En Abdullah Awang ( Guru Linus tahap
1) 2. Penilaian Pentaksiran Pn Shalkis Samihah Bt Ismail Pn Azzizah Joned Cik
maznah Hamid 3. Bimbingan Dan Bantuan Pn Rohaizat bt Jamaluddin En Azam

Derahman En Zainuddin Salleh 4. Bahan Bantu Mengajar Dan Sokongan Encik


Ahmad Murdani B Yusuf BAB 2

8. 7 LITERATURE Membaca merupakan amalan yang mulia yang amat dituntut di


dalam Islam.Bahkan wahyu pertama didalam Islam ialah iqra yang bererti bacalah.
Di dunia moden kini,kita terpaksa mengakui bahawa membaca sudah menjadi sesuatu
yang keperluan. Tanpa kemahiran membaca,kita tidak akan mampu untuk pergi lebih
jauh dan maju dalam kehidupan. John Everatt dalam bukunya Membaca dan Disleksia
( 2008:1 ) telah mendefinisikan membaca sebagai pentafsiran perkataan dan
pemahaman bahasa. Manakala Yusof Othman dalam bukunya Mengajar Membaca :
Teori dan Aplikasi:Panduan Meningkatkan Kemahiran ( 2004:159 ), telah
mendefinisikan membaca sebagai proses mengecam,membuat interpretasi,membuat
persepsi keatas bahan bercetak atau bertulis. Membaca ialah proses penguasaan
terhadap konseo huruf,penguasaan perbendaharaan kata dan tumpuan ( Mohd Sharani
Ahmad dan Zainal Madon:2003 ). Kebanyakan pakar dalam bidang bidang membaca
memberikan makna membaca yang agak sama yang membezakannya hanyalah
susunan ayat. Secara ringkasnya,membaca ialah satu proses untuk mentafsirkan
lambang-lambang kedalam bentuk pemahaman berbahasa. Walaupun makna
membaca begitu mudah diberikan,kita terpaksa menerima hakikat bahawa negara kita
mempunyai tahap buta huruf yang agak tinggi berbanding dengan kemudahan
pendidikan yang disediakan oleh pihak kerajaan.Tidak ada umur tertentu untuk
mengajarkan anak-anak membaca namun ada sesetengah pakar sosiologi tidak
menggalakkan belajar membaca pada umur yang terlalu muda kerana dibimbangi
akan menyebabkan proses pembesaran akan terganggu. Umur yang sesuai untuk
diajarkan

membaca

dalam

lingkungan

lima

hingga

enam

tahun.Perlu

diketahui.masalah membaca sebenarnya berpunca daripada banyak faktor tetapi


masalah besar boleh diklasifikasikan sebagai masalah dalaman dan masalah luaran.
Dalam tugasan ini,kami akan menjelaskan punca-punca dalaman

9. 8 dan luaran yang menyebabkan seseorang itu menghadapai masalah kesukaran


untuk membaca yang sekaligus akan merugikan negara daripada segi ekonomi,sosial
mahupun politik. Mooney (1992, dalam Mohd Arif Abdul Rani, 1995) dalam
kajiannya dengan menggunakan senarai semak masalah terhadap 600 orang pelajar
sekolah tinggi mendapati masalah yang selalu dihadapi oleh pelajar adalah belajar,

kewangan, suasana kehidupan, menyesuaikan diri dengan sekolah dan memilih


kerjaya di masa hadapan. Kajian Tajul Ariffin (1980,dalamMohd Arif Abdul Rani,
1995) mendapatipelajar suka lebih mengumpul kerja-kerjakursus daripada belajar
memahamkan isi kuliah dan mula belajar pada saat-saat akhirsemasa peperiksaan.
Selain itu, pelajar jugamengalamigangguan fikiran semasa belajar danmudah
kehilangan minat untuk belajar apabila berhadapan dengan tajuk dan masalah yang
sukar.Malahan kira-kira 40% pelajar tidak mempunyai jadual belajar yang
tetap.Kajian Ahmad Amiruddin (1999) mendapati masalah yang mempengaruhi
pencapaianakademik pelajar ialah masalah keluarga, persekitaran, dan kerjaya
manakala kewanganbukan masalah yang mempengaruhi pencapaianakademik
mereka. Menurut Jalil Said(1997), Kerajaan telah menggariskan beberapa matlamat
dalam Pelan IndukPembangunan Pendidikan (PIPP).Antaranya ialah pembangunan
insan yang merujukkepada ilmu pengetahuan. Salah satu sumber untuk memperolehi
ilmu pengetahuan pulamelalui membaca . Logiknya, individu tidak akan dapat
membaca dan menulis sekiranya mereka tidak menguasai asas membaca dan menulis.
Hal ini ditegaskan oleh Smith(dalam Sofiah Hamid, 1983) yang menyatakan bahawa
murid perlu terlebih dahulu menguasai kemahiran asas membaca sebelum menguasai
kemahiran membaca. Dewasa ini kelemahan membaca dalam kalangan murid sekolah
sama adasekolah menengah atau sekolah rendah menjadi perhatian masyarakat.
MengikutStatistik daripada Bahagian Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia
(1997)menunjukkan bahawa seramai 85 377 orang murid sekolah rendah seluruh
Malaysiamenghadapi masalah dalam membaca dan menulis iaitu tidak boleh
menguasaikemahiran asas membaca, menulis dan mengira.

10. 9 Selain itu, minat membaca masih belum menggalakkan.Di dalam satu
kajian,didapati hanya 42% yang telah membaca buku di dalam tempoh 6 bulan
sebelum kajiantersebut dijalankan.Itupun hanya separuh (20%) yang tidak dapat
menyatakan tajukbuku yang dibacanya (Atan Long. et. al. 1984). Manakala dari segi
bilangan muka surat yang dibaca didapati rakyat Malaysia hanya membaca secara
purata satu muka surat setahun, berbanding Jepun iaitu 200 muka surat setahun dan
juga Amerika Syarikat. Mengikut kajian yang dijalankan oleh Harison Othman (2005)
yang membincangkan tentang kaedah meningkatkan kemahiran membaca dalam
kalangan pelajar tahun dua, menyatakan bahawa setiap kanak-kanak perlu diajar
membaca dengan menggunakan kaedah yang mudah difahami serta memberi kesan

yang mendalam terhadap tahap ingatan kanak-kanak supaya masalah membaca tidak
membelenggu kehidupan mereka kelak. Laporan dari Jabatan Pendidikan Khas,
Kementerian Pelajaran Malaysia (1999) pula menyatakan bahawa terdapat seramai 24
000 dalam kelas peralihan tingkatan satumasih tidak dapat membaca, menulis dan
mengira. Laporan tersebut menunjukan bahawa masalah membaca dalam kalangan
murid sekolah adalah satu perkara yang perlu diatasi segera.Justeru itu Noriah (1999)
telah menggariskan peranan pendidikan pemulihan sebagai langkah khusus dalam
menangani masalah membaca, menulis dan mengira ini hendaklah dipulihkan sebaik
sahaja masalah tersebut dikesan. BAB 3

11. 10 METADOLOGI KAJIAN 3.1 Kumpulan Sesaran Pelajar tahap 1 Sekolah


Kebangsaan Sultan Ismail 1 3.2 Lokasi Pinggir Bandar Kota Bharu 3.3 Prosedur
Perlaksanaan Reka Bentuk Kajian Kajian ini akan dilaksanakan mengikut proses dan
prosedur kajian tindakan mengikut model Somekh (1989) seperti berikut: Langkah 1Mengenalpasti masalah/ fokus yang diminati Pengkaji pergi ke sekolah dan
mengenalpasti masalah yang berlaku dan memfokuskan kajian yang ingin dijalankan.
Setelah masalah dikenalpasti, pengkaji akan meneruskan kajian kepada langkah 2.
Langkah 2- Mengumpul data Pengkaji merancang untuk menemubual guru kelas dan
guru Bahasa Melayu yang terlibat dengan sampel yang akan dikaji, sampel kajian
merupakan pelajar dari kelas Satu SK Sultan Ismail, Kota Bharu, Kelantan. Selain itu,
pengkaji akan mengambil data berkaitan mata pelajaran BM serta menemubual
pelajar yang terlibat dengan kajian yang akan dilakukan nanti.

12. 11 Langkah 3- Menganalisis data/ membentuk hipotesis Pengkaji merancang akan


melakukan ujian pra terlebih dahulu. Ujian pra ini merupakan ujian yang akan
dilakukan sebelum aktiviti dijalankan terhadap pelajar-pelajar tersebut. Ujian pra akan
dijalankan pada 10 Januari 2013 bagi mengetahui tahap pencapaiaan pelajar kelas
Satu ini dalam menguasai sebutan dan perbendaharaan kata Bahasa Melayu. Ujian ini
akan melibatkan 30 orang pelajar Melayu. Format ujian ialah soalan berbentuk aneka
pilihan sebanyak 10 soalan dan satu soalan berbentuk karangan ringkas perlu dijawab
oleh pelajar. Semua soalan berbentuk aneka pilihan ini merupakan soalan-soalan
berkaitan tatabahasa dan perbendaharaan kata manakala soalan karangan ringkas
bertujuan menguji sejauhmana kemampuan pelajar menggunakan perbendaharaan
kata dalam membina ayat-ayat mudah. Langkah 4- Merancang pelan tindakan Setelah

berbincang antara ahli kumpulan, kami merancang untuk menggunakan simulasi


watak (Role Play Simulation) dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran
Bahasa Melayu di SK Sultan Ismail Kota Bharu Langkah 5- Melaksanakan pelan
tindakan Simulasi watak (Role Play Simulation) akan dilakukan: Aktiviti 1: Menyebut
suku kata dengan sebutan yang betul Aktiviti 2: Lakonan dalam Kumpulan Aktiviti 3:
Ejaan bagi suku kata yang diajar Langkah 6- Mengumpul data untuk mengesahkan
perubahan

13. 12 Ujian pasca adalah ujian yang akan dijalankan selepas aktiviti dilaksanakan
terhadap pelajar-pelajar tersebut. Ujian pasca akan dijalankan pada 25 Mac 2011 bagi
mengetahui tahap peningkatan pelajar setelah kaedah lakon semula dijalankan
terhadap pelajar ini melalui proses P & P. Semua soalan berbentuk aneka pilihan ini
melibatkan soalan-soalan berkaitan tatabahasa dan perbendaharaan kata manakala
soalan berbentuk karangan ringkas bertujuan menguji sejauhmana kemampuan pelajar
mennggunakan perbendaharaan kata dalam membina ayat mudah. Langkah 7Menganalisis dan menilai Analisis dan penilaian akan dilakukan berdasarkan
perbandingan penyebutan bagi menilai keberkesanan pelaksanaan aktiviti simulasi
watak. Langkah 8- Refleksi Refleksi akan dilakukan bagi membuat penilaian bagi
keseluruhan keberkesan kajian ini. i) Sasaran Kajian Kumpulan sasaran ialah seramai
26 orang yang terdiri daripada pelajar kelas Satu yang terdiri daripada pelajar Melayu.
Seramai 14 orang perempuan dan 16 orang pelajar lelaki. ii) Instrumen Kajian

14. 13 Kajian ini akan melibatkan beberapa kaedah pengumpulan data seperti di
bawah : Pemerhatian- Pemerhatian akan dilakukan semasa sesi pengajaran dan
pembelajaran berjalan. Ini bertujuan untuk mengenalpasti sejauhmana tahap
penguasaan pelajar terhadap penggunaan perbendaraan kata Bahasa Melayu di
kalangan pelajar Melayu. Pengkaji juga akan meninjau cara pelajar menyebut
perkataan serta melihat cara pelajar ini berkomunikasi di dalam kelas sama ada ketika
bertanyakan soalan, menjawab soalan mahupun ketika berkomunikasi dengan rakanrakan di dalam kelas. Ujian Pencapaian- Ujian oral akan dijalankan di mana pelajar
perlu menyebut beberapa patah perkataan di dalam Bahasa Melayu. Mereka juga akan
diminta berkomunikasi di dalam kumpulan bagi sesi soal jawab untuk mengetahui
pencapaian tahap penguasaan pelajar-pelajar tersebut. iii) Metod Analisis Analisis
data akan dilakukan bagi mengetahui sejauhmana keberkesanan tindakan kajian yang

akan diambil. Manakala satu solan berbentuk karangan ringkas akan dijawab oleh
pelajar. Semua soalan berbentuk aneka pilihan ini melibatkan soalan- soalan berkaitan
tatabahasa dan pembendaharaan kata manakala soalan berbentuk karangan ringkas
bertujuan menguji sejauhmana kemampuan pelajar mennggunakan pembendaharaan
kata dalam membina ayat mudah. bagi mengetahui tahap peningkatan pelajar setelah
kaedah lakon semula dijalankan terhadap pelajar ini melalui proses P & P. Semua
soalan berbentuk aneka pilihan ini melibatkan soalan-soalan berkaitan tatabahasa dan
perbendaharaan kata manakala soalan berbentuk karangan ringkas bertujuan menguji
sejauhmana kemampuan pelajar mennggunakan perbendaharaan kata dalam membina
ayat mudah. Semua peraturan am tentang pentadbiran bagi kedua-dua ujian ini adalah
sama dengan pentadbiran ujian penilaian yang lazim diamalkan di sekolah-sekolah.
Sebelum

15. 14 ujian dijalankan, persetujuan dengan pihak pentadbiran dan guru mata
pelajaran perlu diperolehi.Ketiga aktiviti akan dijalankan dalam masa 60 minit yang
mana jangka masa bagi ujian ini bersesuaian dengan satu waktu pelajaran yang
terdapat di sekolah ini. Pemerhatian - Sikap pelajar sebelum dan selepas tindakan
diambil boleh dianalisis melalui pemerhatian. Perubahan positif yang dilihat seperti
pelajar mampu berinteraksi dalam kumpulan menggunakan perbendaraan kata Bahasa
Melayu yang betul menunjukkan keberkesanan tindakan yang diambil.Selain itu
pemerhatian ini juga dapat mengenalpasti sikap belajar pelajar-pelajar ini dan
bagaimanakah mereka membuat respon terhadap pengajaran guru.

16. 15 BAB 4 MODUL LATIHAN 4.1modul 1 Aktiviti 1: Menyebut suku kata


dengan sebutan yang betul Bahan yang digunakan : kad bergambar, pen maker, papan
putih. Tarikh : 17 Januari 2013, 7 Mac 2013, & 4 April 2013 Tempoh : 30 minit
Langkah- langkah : a) Kad suku kata diedarkan kata kepada setiap pelajar. b) Pelajar
diminta menyebut suku kata yang terdapat pada kad suku kata yang dipegang oleh
pengkaji dan mengulang sebutan yang diajar. c) Pelajar diminta menukarkan kad suku
kata yang dipegang dengan rakan- rakan kelas sekurang-kurangnya 10 kali. d) Oleh
itu, mereka dapat menyebut suku kata tersebut sekurang-kurangnya 10 kali secara
berulang-ulang.

17. 16 4.2modul 2 Aktiviti 2 : Lakonan dalam Kumpulan Bahan yang digunakan : kad
manila, gunting, benang. Tarikh : 24 Januari 2013, 31 Januari 2013, 14 Mac 2013, 21

Mac 2013,& 11 April 2013. Tempoh : 30 minit Langkah-langkah : a) Kad manila dan
gunting diedarkan kepada pelajar. b) Pelajar diminta untuk menulis perkataan pada
kad manila yang disediakan bagi watak masing-masing dalam lakonan yang akan
dilakonkan. c) Pelajar diminta mengikat benang pada kad manila tersebut dan
mengantung pada badan mereka sendiri bagi mewakili watak masing-masing. d)
Lakonan simulasi dimulakan selepas semua bahan yang diperlukan telah disediakan di
bawah tunjuk ajar guru. e) Pelajar perlu menyenaraikan perkataan yang memerihalkan
tentang watak masing-masing seperti pekerjaan, pakaian, tugas, lokasi dan
sebagainya. f) Pelajar akan berkongsi dengan pelajar lain hasil dapatan mereka
dengan menceritakan semula apa yang telah diperolehi. g) Pelajar tersebut akan
melakonkan watak tersebut dengan bantuan watak lain dan guru bagi melatih
penggunaan bahasa. 4.3modul 3

18. 17 Aktiviti 3: Ejaan bagi suku kata yang diajar Bahan yang digunakan: kertas
putih, pensel. Tarikh: 28 Februari, 28 Mac 2013, & 18 April 2013 Tempoh: 30 minit
Langkah-langkah: a) Kertas putih akan diedarkan kepada pelajar. b) Pelajar diminta
menulis nama pada kertas yang diedarkan. c) Pelajar mengeja perkataan yang disebut
oleh guru. d) Masa ejaan dibekalkan dengan secukupnya. e) Hasil ejaan dikutip. f)
Tamatnya masa ejaan dan hasil ejaan dibawa untuk disemak dan dinilaikan.

19. 18 BAB 5 PERBINCANGAN DAN RUMUSAN 5.1 Kekuatan Dan Kelemahan


a) Kekuatan keistimewaan yang terdapat dalam kaedah ini yang dilihat dapat
membantu murid- murid pemulihan khas untuk menguasai kemahiran membaca.
Antara kekuatan dan keistimewaan kaedah ini adalah; i. Sesuai dengan sistem ejaan
Bahasa Melayu yang fonik dan suku kata yang jelas. ii. Murid-murid tidak terbeban
dengan menghafal abjad. iii. Susunan bahan secara developmental, kumulatif dan
sisitematik memudahkan guru mengajar dan murid belajar. iv. Menarik minat dan
tidak menjemukan kerana murid belajar bunyi huruf, suku kata, perkataan dan frasa
dalam satu pelajaran. v. Murid-murid tidak perlu mengeja dan membatang. vi. Tidak
memerlukan bahan Bantu mengajar yang banyak dan tidak susah untuk dibina. Bahan
Bantu mengajar utama ialah kad imbasan dan papan hitam. vii. Sesuai dengan murid
pemulihan khas kerana tidak memerlukan hafalan.

20. 19 viii. Menekankan aspek bahasa berirama yang menarik minat murid-murid. ix.
Boleh disesuaikan dengan lain-lain kaedah seperti kaedah bercerita. x. Penggunaan

ICT boleh digunakan dengan meluas dalam mengajar menggunakan kaedah ini. xi.
Murid-murid pemulihan khas di sekolah rendah boleh menguasai kemahiran
membaca dengan lebih cepat berbanding menggunakan kaedah yang biasa. b)
Kelemahan i. Murid sudah biasa menggunakan kaedah lain seperti kaedah abjad akan
menyebabkan berlakunya kekeliruan. Hal ini juga menjejaskan kebolehan murid
tersebut dan terpaksa bermula semula. ii. Murid sukar membezakan antara bunyi
abjad dengan nama abjad. iii. Sukar menyebut bunyi abjad tertentu dan mengganggu
pembelajaran. iv. Sukar mencari contoh perkataan yang sesuai dengan konsonan yang
telah diajar. v. Murid tidak memahami maksud perkataan yang telah dibina dan
memerlukan penjelasan daripada guru. Murid-murid pemulihan khas sukar untuk
memahami maksud perkataan dan memerlukan bahan maujud atau gambar untuk
membantu penerangan. Hal ini menunjukkan bahawa murid-murid tidak mempunyai
perbendaharaan yang cukup. 5.2 Cadangan Penambahbaikan

21. 20 i. Kemahiran-kemahiran asas bacaan perlu diperkukuhkan terlebih dahulu


sebelum murid dapat membaca frasa. ii. Murid-murid lebih mudah memguasai
kemahiran jika diajar secara individu berbanding secara kumpulan atau kelas. iii.
Lebih mudah mengajar murid-murid yang tidak tahu apa-apa daripada murid- murid
yang telah menguasai beberapa kemahiran asas seperti mengeja dan membatang. iv.
Latih tubi adalah aspek yang perlu diutamakan. v. Gabungan dengan kaedah bercerita
banyak membantu penguasaan kemahiran dan ingatan murid-murid 5.3 Implikasi
Memandangkan aktiviti yang dijalankan telah dapat meningkatkan penguasaan murid
membaca perkataan dua suku kata, saya bercadang untuk memperluaskan kajian
terhadap kemahiran membaca perkataan tiga suku kata. Saya turut bercadang untuk
mengaplikasi kepada murid pemulihan yang menghadapi masalah yang sama iaitu
tidak memahami konsep mencantum perkataan. 5.4 Penutup Sebenarnya kajian
mengajar menggunakan Kaedah Gabungan Bunyi-kata di peringkat sekolah
menengah belum lagi dijalankan.Apa yang dilakukan oleh penulis dalam
menyediakan kertas kerja ini ialah kaedah dan modul mengajar murid-murid
pemulihan khas di sekolah penulis mengajar. Pada mula penulis mengajar
menggunakan kaedah fonik tetapi kesannya begitu lambat dan mengambil masa.
Selain itu juga, terlihat sikap murid-murid yang boring dengan apa yang diajar.
Perkara ini lumrah kerana murid-

22. 21 murid terpaksa menghafal perkara yang sama iaitu abjad a hingga z
semenjak di sekolah rendah lagi. Murid-murid juga mungkin berasa rendah diri
kerana masih membaca abc.Dengan menggunakan KGBK kata ini murid-murid
berasakan satu kelainan dan mereka sudah mampu untuk membaca buku cerita yang
mudah.Keyakinan murid-murid dapat ditegarkan suapaya kemahiran asas ini dapat
dikuasai. Tuntasnya, penulis mendapati Kaedah Gabungan Bunyi-kata mampu
mempercepatkan penguasaan kemahiran menulis murid pemulihan khas di sekolah
menengah.Hal ini dibuktikan dengan kejayaan murid-murid penulis yang kini mampu
membaca dengan lancar buku cerita mudah termasuklah buku cerita yang mempunyai
suku kata tertutup. Penulis hanya mengajar lebih kurang tiga bulan; secara formal
seminggu sekali dan pada masa pembelajaran biasa dalam kelas.Pembelajaran formal
selama 30 minit dan melibat waktu khusus untuk murid-murid pemulihan khas
sahaja.Manakala pembelajaran biasa dalam kelas adalah pengajaran pemulihan dalam
kelas biasa di samping mengajar sukatan pelajaran biasa. Oleh itu, keperluan untuk
kajian terhadap keberkesanan KGBK kepada murid-murid pemulihan sekolah
menengah perlu dilakukan.Hal ini penting untuk mendapat hasil kajian dan dapatan
yang mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang lebih tinggi.Sebenarnya di
sekolah rendah banyak bilangan murid-murid yang belum menguasai kemahiran asas
membaca.Terutama untuk memenuhi tuntutan difinisi boleh membaca iaitu mengenal
dan mentafsir simbol-simbol tulisan dan memberi makna kepadanya. Selain itu yang
memerlukan murid-murid memahami apa yang dibaca bukan setakat bunyi-bunyi
abjad dan gabungan bunyi-bunyi abjad.

23. 22 Lampiran Rancangan mengajar harian HARI : Selasa MASA : 8.15 9.15 pagi
KELAS : TEMA : Kekeluargaan TAJUK : Kasih Ibu FOKUS UTAMA SK : 2.1 :
Asas membaca dengan sebutan yan betul. SP : 2.1.2 : Mengeja dan membatang suku
kata terbuka dengan sebutan yang betul FOKUS SAMPINGAN SK : 3.2 : Menulis
secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas SP : 3.2.2 :
Menulis suku kata terbuka dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran murid dapat: i. Mengeja suku kata terbuka dengan
betul ii. Membatangkan suku kata terbuka dengan betul. iii. Menulis suku kata
terbuka dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.

24. 23 PENGISIAN KURIKULUM i. Ilmu: Pendidikan Moral ii. KBT: KB


mencirikan KP Verbal Linguistik BCB Bacaan Intensif SISTEM BAHASA :
Tatabahasa: kata nama BBM : Buku Teks, Buku Aktiviti, Bahan Grafik, Laptop
NILAI : Kasih Sayang, Hormat Menghormati STRATEGI PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Set Induksi;
1. Guru memperdengarkan lagu IBU Lirik Lagu IBU Ibu.ibu.. Engkaulah
ratu hatiku Bila ku berduka Engkau hiburkan selalu Ibu.ibu Engkaulah ratu
hatiku. - KBT Kecerdasan pelbagai - Muzik Lembaran Kerja Lirik Lagu Ibu BBB :
Laptop, LCD Versi/Melodi : P. Ramlee Langkah 1 1. Guru mengedarkan lirik lagu
kepada murid 2. Guru membaca lirik lagu mengikut sebutan dan intonasi yang betul.
KBT KP Verbal Linguistik Lirik lagu

25. 24 3. Guru mengeja dan membatangkan suku kata terbuka yang terdapat dalam
lirik lagu dan diikuti oleh murid. Langkah 2 1. Murid diminta mengeja suku kata
terbuka yang terdapat lagu Contoh: ibu, bila, ratu 2. Murid diminta mengeja suku kata
terbuka yang terdapat dalam buku teks sambil dipantau oleh guru. Contoh: bi, bu, la,
ra, tu, la, ti KBT KP- Verbal Linguistik Lirik lagu Langkah 3 1. Murid diminta
membatangkan suku kata berdasarkan kata nama yang diberi dengan menggunakan
sebutan yang betul. Contoh: gula cili baju pagi muka dadu 2. Murid membatang suku
kata berdasarkan kata nama yang terdapat dalam buku teks. Contoh: Gu la Ba ju KBT
KB- Mencirikan Buku teks m/s 13 Langkah 4 1. Murid diminta menulis suku kata
terbuka yang terdapat dalam lirik lagu dengan betul dan kemas. KBT BCB bacaan
intensif Buku aktiviti (jilid 1) M/s : 13

26. 25 2. Murid diminta mengeja semula suku kata yang telah ditulis dengan betul
sebagai latih tubi. Pentaksiran Terdapat 10 daripada 25 orang murid yang masih lemah
dalam mengeja dan membatangkan suku kata terbuka berdasarkan perkataan yang
diberikan oleh guru. Pemulihan 1. Guru memberikan lembaran kerja yang
mengandungi suku kata terbuka sebagai latih tubi kepada murid. Pengayaan 1. Murid
membaca kata nama yang mengandungi suku kata terbuka secara mekanis. Buku teks
Refleksi Sebahagian murid tidak dapat mengeja dan membatangkan suku kata
terbuka. Objektif pada hari ini tidak tercapai.

27. 26 Bibliografi Abdullah Hassan, (1989), Isu-isu Pembelajaran dan Pengajaran


Bahasa Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. Abdullah Hassan,

(1989), Kesalahan Bahasa Dalam Bahasa Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka,
Kuala Lumpur. Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman (2003). Falsafah Pendidikan dan
Kurikulum.Tanjung Malim: Quantum Books. Azman Wan Chik (1979).Mengajar
Bahasa Malaysia. Jilid 1: Perkaedahan. KualaLumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Chua Tee Tee & Koh Boh Boon (1992). Pendidikan Khas dan Pemulihan: Bacaan
Asas.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Isahak Harun (2004). Laporan
Kajian Awal Membaca Bahasa Melayu. Tanjung Malim:UPSI. Isahak Harun (2006).
Mudah Membaca Bahasa Melayu: Edisi Guru 1. Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti.
Isahak Harun (2006). Mudah Membaca Bahasa Melayu: Edisi Guru 2. Shah
Alam:Penerbit Fajar Bakti. J.S. Farrant (1971). Principles and Practice of Education.
London: Longman GroupLimited Norjiah Bt. Sulaiman, (1996), Kajian Tindakan:
Penyelidikan Dalam Bilik Darjah, Kementerian Pendidikan Malaysia Wiley Blevins
(1998). Phonics From A to Z: A Practical Guide. New York: ProfessionalBooks.

Kemahiran menulis

Topik 8 Kemahiran Menulis HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini, anda


seharusnya dapat: 1. Menyatakan definisi konsep kemahiran menulis serta jenisjenisnya; 2. Mengenal pasti pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran kemahiran
menulis; 3. Menilai kekuatan dan kelemahan bentuk penulisan berdasarkan jenisjenisnya; dan 4. Mengaplikasikan teori pemilihan dan penyesuaian bahan untuk
membina bahan pengajaran karangan. PENGENALANKemahiran menulis ialah
kemahiran yang paling tinggi dalam senarai kemahiranberbahasa. Kemahiran ini
hanya boleh dikuasai jika seseorang itu telahmenguasai kemahiran mendengar,
kemahiran bertutur, dan kemahiranmembaca. Penguasaan dalam kemahiran menulis
tidak hanya melibatkan aspekteknikal dan mekanikal semata-mata, tetapi penulisan
turut melibatkanpenggemblengan aspek psikologi dan kognitif. Hal ini kerana
penulisan itusendiri meliputi proses pemilihan dan pengolahan bahan untuk
menghasilkantulisan yang baik. Sehubungan dengan itu, topik ini akan menjelaskan
konsep,jenis dan pendekatan dan teknik dalam kemahiran menulis.

2. TOPIK 8 KEMAHIRAN MENULIS 101 8.1 KEMAHIRAN PENULISANMenulis


ialah suatu kegiatan penghasilan simbol-simbol grafik yang disusun aturmenjadi
perkataan-perkataan, yang seterusnya membentuk ayat-ayat yangbermakna. Dalam
konteks yang lebih luas, penulisan bermaksud penghasilanwacana-wacana yang
bermakna dan bermaklumat. Oleh itu, kemahiran menulissecara mekanis; iaitu
kemahiran membentuk dan menyusun simbol-simboltulisan tidak selesai pada
peringkat itu sahaja. Sebaliknya kemahiran ini akanditeruskan dengan aktiviti
mengarang, yang memerlukan penggemblenganaspek psikologi dan kognitif.8.1.1
Konsep dan Proses Mengarang Mengarang, khususnya karangan ialah aktiviti penting
dalam kemahiranmenulis. Mengarang ialah proses menyampaikan maklumat, idea,
perasaan, dansebagainya dalam bentuk simbol-simbol secara bertulis. Zaba (1952)
mengatakanbahawa mengarang ialah kemahiran menyusun dan menggubah kata-kata
untukdijadikan ayat, dan seterusnya sebuah cerita. Bagi Isahak Haron (1979),
karanganbukan sekadar hasil kemahiran menggubah dan menyusun kata-kata,
sebaliknyaialah kemahiran menyampaikan idea, fakta, dan sebagainya, yang
terdapatdalam

pemikiran

pengarang

tersebut

melalui

perantaraan

bahasa.

Tegasnya,bolehlah disimpulkan bahawa mengarang itu ialah proses melahirkan idea


secaratersusun dan lojik melalui tulisan. Hasilan sesuatu proses mengarang ini
bolehmerupakan, ayat, petikan, nota ringkas, laporan atau sebuah buku.Kamarudin
Husin (1998) menjelaskan bahawa proses menulis karangan atauproses mengarang itu
sendiri ialah:(a) Persediaan: menentukan tajuk atau persoalan yang akan ditulis, dan
memilih serta menentukan format penulisan.(b) Mengingat kembali pengalaman:
mengingat atau memilih pengalaman atau pengetahuan sedia ada berkaitan tajuk atau
persoalan dipilih.(c) Kreativiti: mencari bahan-bahan penulisan.(d) Perbincangan:
perbincangan tentang bahan-bahan atau isi yang diperoleh.(e) Penulisan draf: menulis
draf atau struktur karangan secara ringkas.(f) Semakan draf dan perbincangan.(g)
Penulisan karangan.

3. 102 TOPIK 8 KEMAHIRAN MENULIS8.1.2 Pendekatan dalam Kemahiran


Menulis (proses, Komunikatif, Pengalaman Bahasa (LEA), Terkawal, Bebas)(a)
Pendekatan Proses Pendekatan proses menekankan proses dalam penghasilan
sesebuah karangan, bukan kepada hasil penulisan tersebut. Dalam pendekatan ini
penulisan

akan

dimulai

dengan

proses

menulis

draf,

meyemak

dan

membincangkannya. Dalam pendekatan ini juga, penulisan akan dilihat dari aspek

format yang betul, struktur penulisan yang sesuai, dan penggunaan tatabahasa yang
tepat, sebagai suatu penulisan yang baik. Sehubungan dengan itu, pendekatan ini
memerlukan penulis menguasai kemahiran bahasa yang baik, di samping mempunyai
pengetahuan tentang format atau model penulisan yang baik.(b) Pendekatan
Komunikatif Pendekatan berasaskan prinsip bahawa bahasa ialah alat komunikasi
yang penting. Justeru penulisan perlu diajarkan dalam bentuk fungsinya untuk
berkomunikasi. Dalam hal ini, tajuk-tajuk atau persolan yang ada kaitannya dengan
situasi komunikasi boleh dieksploitasi untuk memotivasi pelajar. Pendekatan ini
mencadangkan pengajaran kemahiran menulis dalam konteks situasi komunikasi
sebenar. Dalam pendekatan ini, bahan- bahan berbentuk autentik seperti dialog,
perbahasan, ceramah dan sebagainya sangat sesuai digunakan sebagai bahan
pengajaran & pembelajaran. Bahan autentik ini membolehkan pelajar menulis dalam
keadaan bebas dan tidak terikat dengan sebarang unsur bahasa berbentuk formal. Hal
ini kerana pendekatan ini beranggapan bahawa penulisan ialah proses menukarkan
bentuk pertuturan kepada tulisan. Oleh itu, pendekatan ini mencadangkan agar guru
bertolak ansur dengan kesalahan dan kesilapan pelajar, khususnya dalam aspek
bahasa. Hal ini kerana, kesalahan bahasa dalam komunikasi ialah perkara biasa. Itu
menunjukkan bahawa berlakunya perkembangan dalam penguasaan bahasa tersebut.
(c) Pendekatan Pengalaman Bahasa (LEA) Pendekatan pengalaman berbahasa (LEA)
berasaskan prinsip bahawa kemahiran berbahasa tidak boleh dipecah-pecahkan dalam
bentuk yang berasingan, seperti kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan
menulis. Sehubungan dengan itu pendekatan ini menekankan konsep dan penggunaan
struktur bahasa yang bermakna, yang boleh dituturkan dan dituliskan. Pendekatan ini
juga mengeksploitasi pengalaman bahasa yang bermakna dalam kalangan pelajar
untuk dijadikan bahan perbincangan dalam proses penulisan karangan.

4. TOPIK 8 KEMAHIRAN MENULIS 103(d) Pendekatan Terkawal Pendekatan ini


mencadangkan pembelajaran kemahiran menulis mengikut peringkat-peringkat yang
bermula daripada peringkat prapenulisan hinggalah peringkat penulisan yang
memerlukan pemikiran. Secara umumnya terdapat lima peringkat penulisan dan
pendekatan ini iaitu: (i) Peringkat meniru dan menyalin. (ii) Peringkat mengingat
kembali. (iii) Peringkat menggabungkan. (iv) Peringkat penulisan berpandu. (v)
Peringkat penulisan bebas.(e) Pendekatan Bebas Berdasarkan pendekatan ini guru
perlu memberikan banyak latihan penulisan kepada pelajar. Latihan-latihan ini perlu

dipelbagaikan dari segi jenis dan format penulisan tersebut. Pendekatan ini
beranggapan bahawa, semakin banyak pelajar membuat latihan maka semua perkara
yang perlu ada dalam sesebuah karangan seperti ejaan, ketepatan kosa kata,
tatabahasa, pemerengganan, dan gaya tulisan akan dapat dikuasai pelajar tersebut
secara automatik. Berdasarkan pendekatan ini terdapat tiga langkah dalam proses
menulis. (i) Langkah 1: Pramenulis (ii) Langkah 2: Membuat rangka dan draf (iii)
Langkah 3: Menyemak dan memeriksa kembali8.1.3 Peringkat MenulisTerdapat tiga
peringkat dalam kemahiran menulis; iaitu:(a) Peringkat pramenulis Pada peringkat ini
pelajar diberikan persediaan secara mekanikal untuk membolehkannya menggunakan
alat tulis, dan dapat menulis dengan selesa dan tepat. Dalam peringkat ini guru akan
memberikan aktiviti- aktiviti pergerakan tangan dan mata, supaya pelajar boleh
mengkoordinasi kedua-dua anggota ini untuk tujuan menulis. Antara latihan-latihan
yang boleh dilakukan untuk membentuk kemahiran ini ialah: (i) Latihan membentuk
garis lurus dan lengkok berdasarkan garisan putus-putus. (ii) Latihan mewarna
mengikut arah yang ditentukan.

5. 104 TOPIK 8 KEMAHIRAN MENULIS (iii) Latihan membentuk bulatan di udara:


dari kiri ke kanan, dan sebaliknya. (iv) Latihan membentuk garisan lurus. (v) Latihan
membentuk corak: lurus, bulatan, persegi dan sebagainya. (vi) Latihan melukis
gambar yang ada garis lurus, lengkong, bulat, dan sebagainya.(b) Peringkat mekanis
Setelah pelajar boleh menggunakan alat tulis, peringkat seterusnya ialah peringkat
tulisan mekanis. Pada peringkat ini pelajar-pelajar dilatih membentuk lambanglambang yang ada kaitannya dengan bentuk-bentuk huruf. Akhirnya, pelajar akan
dapat menuliskan huruf-huruf untuk membentuk perkataan, dan seterusnya ayat.
Secara umumnya, latihan- latihan yang boleh digunakan pada peringkat ini ialah: (i)
Latihan membentuk bulatan dan garis lurus secara terkawal. (ii) Latihan menulis
huruf di atas kertas bergaris. (iii) Latihan membentuk huruf dengan cara yang betul,
secara bebas.(c) Peringkat pelahiran Pada peringkat ini pelajar sepatutnya telah
menguasai kemahiran membentuk huruf dan mengeja. Peringkat pelahiran ialah
pelajar dilatih untuk melahirkan sesuatu untuk ditulis. Latihan dimulakan secara
terkawal, tetapi pada akhir peringkat ini pelajar sepatutnya telah tahu memberikan
reaksi bertulis terhadap bahan-bahan rangsangan yang diberikan. Antara latihanlatihan yang boleh diguna pakai dalam peringkat ini ialah: (i) Mengisi silang kata. (ii)
Mengisi tempat kosong dalam ayat. (iii) Melengkapkan ayat. (iv) Melengkapkan

petikan atau cerita. (v) Menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan-gambar. (vi)
Menulis jawapan kefahaman. (vii) Menulis rencana daripada bahan rangsangan. (viii)
Menulis karangan.

6. TOPIK 8 KEMAHIRAN MENULIS 105 AKTIVITI 8.1 1. Jelaskan ketiga-tiga


langkah dalam proses menulis dalam penulisan bebas. 2. Bincangkan lima aktiviti
yang

boleh

dijalankan

dalam

penulisan

peringkat

pelahiran.

8.2

JENIS

PENULISANDari segi jenisnya, terdapat pelbagai jenis penulisan yang boleh


dieksploitasiuntuk tujuan pengajaran & pembelajaran kemahiran ini. Penjenisan ini
dibuatberdasarkan bentuk dan cara penulisan itu dibuat. Dalam konteks pengajaran
&pembelajaran kemahiran menulis, penentuan dan pemilihan jenis-jenis penulisanini
perlu disesuaikan dengan tahap pencapaian pelajar itu sendiri. Antara jenispenulisan
yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran ialahpenulisan terkawal,
separa terkawal, penulisan berpandu, separa berpandu,penulisan bebas dan penulisan
kreatif. Jenis penulisan tersebut dijelaskan sepertiberikut.(a) Penulisan Terkawal
Penulisan terkawal ialah penulisan yang dikawal sepenuhnya oleh oleh guru, sama
ada dalam aspek format, pilihan kata dan tatabahasa. Dalam penulisan terkawal,
pelajar banyak menulis berdasarkan model-model yang diberikan guru. Pelajar
didedahkan dengan bentuk penulisan yang baik dengan cara meniru atau menulis
semula petikan, ayat-ayat, atau karangan yang dianggap baik. Penulisan terkawal
ialah tahap pertama ke arah penulisan bebas, kerana latihan-latihan penulisan terkawal
akan membantu pelajar menguasai bentuk bahasa yang tepat, pengolahan isi, dan gaya
penulisan yang baik. Bentuk-bentuk penulisan terkawal ialah: (i) Menulis semula
cerita yang dibaca atau didengar; (ii) Menulis surat:isi disediakan; dan (iii)
Menuliskan isi perbincangan/dialog yang didengar.(b) Penulisan Separa Terkawal
Penulisan separa terkawal ialah jenis penulisan yang tidak dikawal sepenuhnya oleh
guru. Pelajar diberi peluang menggunakan daya pemikiran sendiri untuk memilih
perkataan yang sesuai dengan tajuk yang diberi. Latihan-latihan seperti menyalin
semula petikan yang diberikan dan pelajar dibenarkan menukarkan beberapa
perkataan yang sesuai dalam

7. 106 TOPIK 8 KEMAHIRAN MENULIS petikan tersebut, ialah satu contoh


bagaimana pelajar diberikan kebebasan dalam penulisan ini. Bentuk-bentuk penulis
separa terkawal yang lain ialah: (i) Mengisi tempat kosong dalam petikan; (ii)

Menuliskan cerita daripada gambar; (iii) Membuat ayat daripada perkataan; dan (iv)
Menjawab soalan berdasarkan tajuk.(c) Penulisan Berpandu Penulisan berpandu ialah
jenis penulisan yang bahan asasnya dikawal oleh guru, tetapi pelajar diberi kebebasan
menyambung, melengkap atau menukarkan perkataan-perkataan yang terdapat dalam
bahan yang dikawal itu. Penulisan jenis ini akan memotivasi pelajar untuk terus
menulis. Aktiviti-aktiviti atau latihan yang digunakan dalam penulisan jenis ini ialah:
(i) Menukarkan dialog kepada bentuk naratif; dan (ii) Menukarkan bentuk puisi
kepada prosa.(d) Penulisan Separa Berpandu Penulisan separa berpandu ialah jenis
penulisan yang memberikan kebebasan kepada pelajar untuk menulis berdasarkan
sedikit panduan daripada guru. Penulisan jenis ini merupakan suatu kaedah untuk
membiasakan pelajar terhadap struktur penulisan dan pemerengganan. Dalam
penulisan jenis ini pelajar akan diberikan asas atau klu yang menjurus kepada tajuk
atau perkara yang akan ditulis. Aktiviti penulisan yang boleh dikaitkan dengan
penulisan separa berpandu ialah: (i) Menyudahkan cerita; dan (ii) Menulis karangan
yang isinya disediakan guru.(e) Penulisan Bebas Penulisan bebas dijalankan setelah
pelajar menguasai aspek mekanikal, dan tatabasa yang baik. Penulisan jenis ini tidak
lagi menitikberatkan persoalan proses untuk menulis, tetapi sebaliknya pelajar diminta
memberikan tumpuan kepada apa yang akan ditulis. Tegasnya, pelajar sepatutnya
boleh mengeksploitasi kemahiran sedia ada untuk menghasilkan suatu tulisan yang
baik dan bermakna. Dalam penulisan jenis ini, penglibatan guru adalah di peringkat
minimum. Guru hanya akan campur tangan jika terdapat kesalahan-kesalahan atau
kesilapan dalam penulisan sahaja. Secara umumnya terdapat beberapa bentuk
penulisan yang boleh dilakukan dalam penulisan bebas; iaitu:

8. TOPIK 8 KEMAHIRAN MENULIS 107 (i) Penulisan naratif; (ii) Penulisan


deskriptif; (iii) Penulisan imaginatif; dan (iv) Penulisan argumentatif.(f) Penulisan
Kreatif Penulisan kreatif adalah salah satu bentuk penulisan yang terdapat dalam
penulisan bebas. Dalam penulisan ini, pelajar bukan sahaja telah mahir dalam
pengolahan idea, tetapi juga telah boleh mengeksploitasi pengalaman atau imaginasi
untuk dijadikan bahan tulisan. Penulisan kreatif mempunyai keistimewaan dan
kelebihan berbanding dengan bentuk penulisan bebas yang lain kerana penulisan jenis
ini bukan hanya memfokuskan terhadap isi yang akan ditulis, tetapi memerlukan
kemahiran estetika untuk mengolah dan mempersembahkan isi tersebut dengan cara
yang berkesan dan menarik. Bentuk-bentuk penulisan yang terdapat dalam penulisan

kreatif ialah: (i) Cerpen; (ii) Puisi; (iii) Drama; dan (iv) Novel. AKTIVITI 8.2 1.
Apakah perbezaan antara penulisan terkawal dengan penulisan berpandu? 2.
Bincangkan bentuk-bentuk penulisan dalam penulisan bebas.

9. 108 TOPIK 8 KEMAHIRAN MENULIS 8.3 PENDEKATAN DAN TEKNIK


SEMAK KENDIRI 8.1 1. Bincangkan perbezaan antara pendekatan penulisan bebas
dengan jenis penulisan bebas. 2. Bincangkan perbezaan antara jenis penulisan
berpandu dengan jenis penulisan terkawal. 3. Jelaskan kaitan antara pendekatan
proses dengan teknik pengajaran peta minda.Dalam konteks pengajaran &
pembelajaran, pendekatan & teknik ialah strategiyang digunakan oleh guru untuk
mencapai matlamat dan tujuan yangdirancangan dalam objektif pengajaran. Dalam
hal ini, guru seharusnyamenyedari apakah pendekatan yang sesuai, dan dapat pula
memilih teknikyang terbaik, yang sesuai dengan objektif pengajaran dan pelajar
sasaran. Dalampengajaran kemahiran penulisan, teknik-teknik yang dihuraikan
berikut sesuaidigunakan di sekolah.8.3.1 Peta Minda, Penyoalan, dan Pendekatan
ProsesPeta

Minda,

untukmempertingkat

dan

Penyoalan

kemahiran

ialah

menulis.

teknik

yang

Kedua-dua

boleh
teknik

digunakan
ini

boleh

dipasangkandengan pendekatan proses; iaitu suatu pendekatan yang berasaskan


prosespenulisan itu sendiri.(a) Peta Minda Rajah 8.1: Contoh peta minda

10. TOPIK 8 KEMAHIRAN MENULIS 109 Teknik Peta Minda digunakan untuk
memandu pelajar ke arah penghasilan isi yang bernas dan tersusun dalam penulisan.
Dalam teknik ini, guru akan menyenaraikan isi-isi serta huraian yang dihasilkan
melalui perbincangan dengan pelajar, dalam bentuk Peta Minda di papan tulis.
Penggunaan Peta Minda ini akan memudahkan pelajar melihat kesinambungan isi-isi,
dan perkara-perkara yang berkaitan dengan sesuatu tajuk. Sila lihat Rajah 8.1 yang
menggambarkan beberapa contoh peta minda yang boleh anda gunakan.(b) Penyoalan
Teknik penyoalan boleh digunakan untuk mencungkil idea dalam penulisan karangan.
Dalam teknik ini guru akan menyediakan soalan- soalan yang berkaitan dengan isu
atau perkara yang akan ditulis. Penyoalan yang melibatkan apa, bila,
mengapa, dan bagaimana boleh digunakan untuk menggalakkan pelajar befikir
k e arah isi-isi penulisan.(c) Pendekatan Proses Pendekatan proses berasaskan andaian
bahawa sesuatu penulisan yang baik itu bermula daripada proses bagaimana tulisan
itu dihasilkan. Oleh itu pendekatan ini menekankan ketepatan bahasa dan format

tulisan dengan cara menulis dalam bentuk draf terlebih dahulu. Draf ini akan disemak,
dikritik, dan diulas, yang kemudiannya akan ditulis semula. Semakan terhadap tulisan
atau draf akan berlaku secara berterusan sekiranya masih terdapat kesalahan
tatabahasa, format, atau maklumat dalam draf tersebut. Pendekatan ini memang
memakan masa yang panjang untuk seseorang itu menyiapkan sesuatu penulisan, dan
ini memberikan peluang yang banyak kepada pelajar untuk mempelajari setiap aspek
penulisan tersebut.Secara umumnya penulisan dalam pendekatan proses beradasarkan
kepadaprinsip-prinsip berikut:(i) Penulisan ialah proses pemikiran terpilih yang
membolehkan penulis mengolah dan menyusun idea.(ii) Proses penulisan disusun
secara hierarki, bermula dengan prapenulisan, dan berakhir dengan penulisan semula.
(iii) Penulisan ialah proses yang berpandukan sesuatu matlamat.

11. 110 TOPIK 8 KEMAHIRAN MENULIS8.3.2 Membina Bahan Pengajaran dan


Pembelajaran Kemahiran MenulisSebelum sesuatu bahan pengajaran dibina,
seseorang guru perlu mengambil kiraprinsip-prinsip pemilihan dan penyesuaian bahan
pengajaran. Secara umumnyaprinsip-prinsip yang dimaksudkan itu ialah:(a)
Ketepatan maklumat kandungan;(b) Ketepatan bahasa dan gaya;(c) Sesuai dengan
umur, tahap, dan keupayaan pelajar;(d) Sesuai dengan masyarakat, agama, dan
budaya;(e) Sesuai dengan objektif pengajaran;(f) Sesuai dengan masa pengajaran;
dan(g) Mudah diguna dan dikendalikan.Dalam pengajaran kemahiran menulis, bahanbahan rangsangan seperti gambar,petikan, rakaman audio (ceramah, ucapan,
perbahasan, dan sebagainya),rakaman video, dan filem sangat sesuai dijadikan bahan
pengajaran.8.3.3 Menilai Kemahiran MenulisMenurut Kamarudin Husin (1997),
aspek-aspek yang boleh dinilai dalamkemahiran menulis adalah seperti berikut:(i)
Penggunaan bahasa aspek tatabahasa.(ii) Aspek mekanikal pemerengganan, tanda
baca, dan sebagainya.(iii) Ketepatan dan kesinambungan isi Kesesuaian dan huraian
isi.(iv) Gaya penulisan penggunaan ungkapan/kosa kata menarik.(v) Kemahiran
mengolah menarik dan sesuai dengan pembaca sasaran.Aspek-aspek yang dinyatakan
di atas boleh dilihat atau dinilai melalui aktiviti-aktiviti seperti mencatat nota,
mengembangkan maklumat, mengisi borang,menulis surat, menulis karangan
(pelbagai bentuk) dan menulis laporan.

12. TOPIK 8 KEMAHIRAN MENULIS 111 AKTIVITI 8.2 1. Bincangkan bagaimana


teknik peta minda dan penyoalan boleh membantu pelajar memulakan aktiviti

penulisan. 2. Rancangkan pembinaan bahan pengajaran kemahiran menulis karangan


bentuk fakta untuk pelajar Tahun 5. Mengarang ialah proses menyampaikan
maklumat, idea, perasaan dan sebagainya dalam bentuk simbol-simbol secara bertulis.
Terdapat tiga peringkat dalam kemahiran menulis iaitu prapenulisan, penulisan
mekanis dan pelahiran. Antara jenis penulisan yang boleh digunakan dalam
pengajaran dan pembelajaran ialah penulisan terkawal, separa terkawal, penulisan
berpandu, separa berpandu, penulisan bebas dan penulisan kreatif.Pendekatan Bebas
Penulisan

KreatifPendekatan

Proses

Penulisan

MekanisPendekatan

Terkawal

PenyoalanPenulisan Bebas Peta MindaPenulisan Berpandu PrapenulisanAbd Aziz


Abd Talib. (2000). Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip, kaedah dan teknik. Kuala
Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd.Kamarudin Husin. (1998).
Pedagogi bahasa. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman.Kamarudin Husin. (1995).
Perkaedahan mengajar bahasa. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman.

13. 112 TOPIK 8 KEMAHIRAN MENULISKamarudin Husin. (1997). Pengajian


Melayu 1, ilmu bahasa dan kecekapan berbahasa. Kuala Lumpur: Kumpulan
Budiman.Kamarudin Husin, & Siti Hajar Abdul Aziz. (1997). Penguasaan kemahiran
menulis. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman.Institut Bahasa. (1994). Strategi
pendidikan Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Institut
Bahasa. (1992). Asas kemahiran berbahasa KBSR. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka.Kementerian Pendidikan Malaysia. (2003). Sukatan Pelajaran KBSR, Bahasa
Melayu. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum.Kementerian Pendidikan
Malaysia. (2003). Sukatan Pelajaran KBSM, Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Pusat
Perkembangan Kurikulum.Kementerian Pendidikan Malaysia. (2003). Huraian
sukatan pelajaran KBSR, Tahun 4, Bahasa Melayu, Kuala Lumpur: Pusat
Perkembangan Kurikulum.

Kemahiran menulis 2

. Bincangkan teknik pengajaran penulisan dengan mengaitkan peranan anda sebagai


guru di sekolah. Sediakan satu contoh yang sesuai. Teknik 1 1. Edar contoh karangan
lengkap kepada murid 2. Guru baca bersama murid 3. Menyalin perenggan demi
perenggan 4. Semak ejaan/tanda bacaan 5. Edar karangan yang sama - dalam bentuk
isi tempat kosong sebagai latihan Teknik 2 1. Beri gambar tunggal/bersiri 2. Bina ayat
berdasarkan gambar 3. Berikan kosa kata yang dominan dengan gambar 4. Mula

mengarang 5. Semak karangan/kesan tanda baca dan ejaan Teknik 3 1. Edar karangan
lengkap 2. Cari perkataan sukar, catat di papan kapur 3. Guru/murid sebut/baca/ulang/terangkan makna perkataan tersebut 4. Guru menyebut - murid
mengeja 5. Perbetulkan ejaan 6. Ambil isi karangan dalam perenggan 1 sahaja 7.
Tuliskan di papan kapur 8. Bina ayat daripada isi karangan 9. Beri penekanan kepada
pemerengganan dan tanda baca Teknik 4 1. Salin contoh karangan 2. Mengambil
imlak 3. Latihan mengarang/banyak salah buat semula 4. Baca contoh-contoh
karangan

2. 5. Tampal contoh karangan dalam bilik darjah Apa yang saya bincangkan, teknik di
atas diamalkan oleh guru sekolah rendah. Namun, dengan sedikit ubahsuai, rasanya
boleh diaplikasikan di semua peringkat. Jikalau sudi, bolehlah kongsi teknik-teknik
yang mungkin anda telah cuba. Harap memberi manfaat... :) Assalamualaikum...
Dalam pembelajaran di sekolah pada peringkat awal ,pelajaran menulis dan membaca
biasanya dijalankan serentak atau dalam masa yang selari.Ia diberi penekanan
mengikut peringkat dan tahap penguasaan murid. Dalam proses pengajaran dan
pembelajaran, peranan tulisan sangat penting kerana tulisan bertindak sebagai alat
bagi menurunkan segala isi pelajaran.Pelajar dan guru akan dapat menikmati hasil
fikiran dan perasaan antara satu sama lain melalui butiran tulisan dan penulisan
mereka. Apabila sudah dapat menulis dengan baik para pelajar seterusnya dapat
menghasilkan pelbagai jenis penulisan seperti cerita, laporan atau fakta.
Assalamualaikum... Dalam pembelajaran di sekolah di peringkat awal sememangnya
aktiviti menulis harus diberi penekanan mengikut tahap penguasaan murid. Murid
akan diajar cara menulis dengan teknik yang betul. Setelah murid pandai menulis,
mereka akan diajar pula menghasilkan berbagai jenis penulisan seperti karangan
bentuk cerita, berita daln lain-lain. Menurut Ahmad Khair Mohd. Nor (2005), dalam
pengajaran kemahiran menulis, penguasaan peringkat asas adalah dimulakan dengan
menulis huruf, perkataan, ayat dan akhirnya sebuah wacana yang dapat difahami
apabila dibaca. Dalam pengajaran bahasa, pada umumnya terdapat empat kemahiran
yang penting, iaitu kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca
dan kemahiran menulis. (Mackey 1974:261). Dalam keempat-empat kemahiran
tersebut, kemahiran menulis merupakan kemahiran yang paling kompleks. Ini kerana
kemahiran ini melibatkan pergerakan mata, pergerakan tangan dan juga kepintaran
otak. Antara aktiviti yang disarankan oleh cikgu ialah pelaksanaan penulisan

mekanis . Tulisan mekanis hanyalah tulisan yang berbentuk peniruan sahaja dan
aktiviti ini lebih sesuai dijalankan di peringkat awal proses pembelajaran di sekolah
rendah. Bagi proses melahirkan perasaan atau buah fikiran penulis, adalah penting
untuk murid untuk mempelajari kemahiran penulisan kreatif. Pelbagai teknik yang
boleh digunakan oleh guru dalam mengajar penulisan.Bergantunglah kepada
kreatifnya seseorang guru itu asalkan ianya bersesuaian dengan tahap murid itu
sendiri.Bagi saya yang mengajar di salah satu kelas yang terdiri daripada murid lemah
,saya akan menggunakan teknik di mana pada awal sesi pengajaran,saya akan
mengedarkan satu petikan karangan yang lengkap (berdasarkan tajuk karangan pada
hari itu) kepada murid saya.Kemudian saya akan membimbing murid membaca
bersama-sama saya.Saya juga akan meminta murid-murid membaca petikan secara
individu dengan bimbingan saya.Selepas murid-murid membaca,murid diminta
menyalin semula karangan perenggan demi perenggan yang lengkap itu ke dalam
buku tulis.Di sinilah saya akan meminta murid-murid menyemak semula tanda baca
dan ejaan yang ditulis itu betul sebelum saya menyemaknya.Apabila semua kerja
telah dikumpul,saya

3. akan mengedar satu karangan yang sama yang tidak lengkap.Di sini murid-murid
akan mengisi tempat kosong dengan perkataan yang telah mereka salin supaya
menjadi karangan yang lengkap.Murid yang berjaya melengkapkan karangan akan
diberi pujian. Kesimpulannya, jelaslah bahawa tulisan dan penulisan adalah perkara
yang saling berkait rapat dan amat penting dalam pelaksanaan pembelajaran dan
pengajaran di sekolah. Dalam pengajaran bahasa, pada umumnya terdapat empat
kemahiran yang penting, iaitu kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran
membaca dan kemahiran menulis. (Mackey 1974:261). Dalam keempat-empat
kemahiran tersebut, kemahiran menulis merupakan kemahiran yang paling kompleks.
Ini kerana kemahiran ini melibatkan pergerakan mata, pergerakan tangan dan juga
kepintaran otak. Antara aktiviti yang disarankan oleh cikgu ialah pelaksanaan
penulisan mekanis . Tulisan mekanis hanyalah tulisan yang berbentuk peniruan sahaja
dan aktiviti ini lebih sesuai dijalankan di peringkat awal proses pembelajaran di
sekolah rendah. Bagi proses melahirkan perasaan atau buah fikiran penulis, adalah
penting untuk murid untuk mempelajari kemahiran penulisan kreatif. Menurut Za'ba
(1969), tujuan utama bagi belajar mengarang ialah menyebutkan fikiran- fikiran atau
pendapat sendiri dengan terang dan teratur untuk dibca oleh orang lain serta memberi

kesan kepada pembacanya. Penulisan karangan adalah teknik pegujian yang penting
untuk menguji kemahiran penulisan murid. Melalui penulisan karangan, murid akan
diuji kebolehan mereka dalam menyampaikan maklumat, buah fikiran, serta
pengetahuan hasil daripada pembelajaran mereka di dalam bilik darjah. Salam 1
Malaysia Saya bersetuju dengan pandangan cikgu itu.Peta Minda ialah teknik yang
boleh digunakan untuk mempertingkatkan kemahiran menulis.Teknik ini boleh
dipasangkan dengan pendekataan proses iaitu suatu pendekatan yang berasaskan
proses penulisan itu sendiri.Teknik Peta Minda digunakan untuk memandu pelajar ke
arah penghasilan isi yang bernas dan tersusun dalam penulisan.Dalam teknik ini,guru
akan menyenaraikan isi-isi serta huraian yang dihasilkan melalui perbincangan
dengan pelajar,dalam bentuk Peta Minda di papan tulis.Penggunaan Peta Minda ini
akan memudahkan pelajar melihat kesinambungan isi- isi dan perkara-perkara yang
berkaitan dengan sesuatu tajuk.Sememangnya penggunaan Peta Minda ini telah pun
saya aplikasikannya kepada pelajar Tahun 6 saya di kelas sederhana.Melalui teknik
pengajaran ini juga secara tidak langsung menjadikan pelajar berani memberi
pandangan mereka.

4. Salam 1 Malaysia.... Dalam merancang dan membentuk model pengajaran, terdapat


kaedah dan teknik-teknik yang boleh digunakan untuk memastikan kejayaan proses
pengajaran dan pembelajaran yang dirancang. Kaedah pengajaran penulisan adalah
cara atau langkah tentang kaedah bagi seseorang guru menyampaikan isi
pengajarannya berasaskan kemampuan dan pencapaian murid-muridnya, dengan ini
objektif pengajaran dapat dicapai. Terdapat pelbagai kaedah dan teknik yang dapat
digunakan untuk mengajar penulisan.Teknik ialah cara yang khusus yang dilakukan
untuk mencapai objektif pengajaran dan menjayakan kaedah pengajaran. Antara
teknik yang biasa digunakan dalam pengajaran ialah penggabungjalinan teknikteknik. Contohnya ialahteknik bercerita, perbincangan,soal jawab, sumbang saran dan
teknik menggunakan gambar. Penggunaan kaedah ini bermaksud penulisan yang
dihasilkan adalah berasaskan gambar iaitu gambar bersiri atau gambar tunggal yang
dilihat dan ditunjukkan. Kebiasaannya, gambar bersiri akan digunakan sebagai bahan
bantu mengajar dan peristiwa yang terdapat dalam gambar-gambar itu akan dijadikan
bahan penulisan. Murid dapat menggunakan gambar- gambar tersebut untuk
mendapatkan isi-isi tentang sesuatu tajuk karangan. Namun begitu, kaedah ini juga
dapat dilaksanakan menerusi teknik penyampaian dengan menggunakan slaid.

Penggunaan ICT dalam proses pengajaran dapat dijalankan dimana teknik slaid lebih
menarik dan dapat menimbulkan minat pelajar. Ini kerana penggunaan slaid dapat
merangsang minat murid. Kelainan yang ditunjukkan oleh guru akan menceriakan dan
menyeronokkan murid ,apatah lagi jika ditambah lagi dengan iringan irama muzik
yang bersesuaian, umpamanya pertunjukan slaid tentang kemeriahan sambutan majlis
Hari Raya yang dihadiri oleh semua kaum yang terdapat di Malaysia.. Namun, teknik
slaid memerlukan peralatan yang tertentu. Jika menggunakan teknik ini, pelajar mesti
mempunyai daya ingatan yang kuat untuk mengingati gambar-gambar slaid yang telah
ditonton. Dalam menggunakan kaedah bergambar, terdapat beberapa langkah yang
perlu diikuti dalam menyampaikan pengajaran, iaitu: Gambar yang digunakan
mestilah sesuai sebagai bahan bantu mengajar dan tahap peringkat pelajar, disamping
tidak mengenepikan aspek kualiti gambar; Guru mengarahkan pelajar meneliti
gambar yang disediakan dan memikirkan perkara- perkara yang dapat diperkatakan
mengenainya;

5. Pelajar disuruh mencatat idea atau isi penting yang hendak diperkatakan
berdasarkan gambar yang dilihat; Aktiviti sumbang saran dapat dijalankan, iaitu
pelajar diberikan peluang menyuarakan pendapat dan idea mereka secara lisan dan
kemudian guru menulisnya pada papan tulis, sambil menyemak kegramatisan ayatayat yang diutarakan. Guru mengadakan sesi perbincangan dengan pelajar tentang
isi-isi yang diberikan dan membuat rumusan tentang penyusunan isi-isi penting; dan
Pelajar menulis dengan berlandaskan perbincangan yang telah dilakukan. Salam 1
Malaysia sudah. Saya bersetuju dengan pandangan cikgu itu mengenai penggunaan
kaedah bergambar.Memang penggunaan gambar dalam pengajaran penulisan telah
lama digunapakai di sekolah-sekolah.Walaupun corak pengajaran penulisan sekarang
telah pun bertukar ,namun kaedah penggunaan gambar masih lagi digunakan terutama
dalam penulisan Bahagian A UPSR.Salah satu kaedah yang boleh digunakan dalam
pengajaran penulisan ialah penggunaan kartun yang mampu mewujudkan suasana
yang seronok dan boleh mempengaruhi emosi murid untuk belajar dengan lebih
tekun. Kartun adalah suatu penghasilan unik yang diminati oleh pelbagai peringkat
manusia (Abdul Ghani et al. 2007). Penggunaan bahan kartun atau karikatur daripada
akhbar ataupun majalah boleh dieksploitasi dalam bentuk refleksi peristiwa,
menghurai ataupun mengkritik watak dan menulis dialog dengan menggunakan
imaginasi sendiri. Bahan kartun yang dapat dipelbagaikan kegunaan itu menjadi

medan untuk murid mengasah minda dan minat bagi menghujah dan berinteraksi
sesuai dengan tajuk yang dipelajari. Bahan kartun dan karikatur ini juga dapat
digunakan bagi mempertajam lagi daya kreativiti dan imaginasi murid dengan aktiviti
meramal sebelum atau selepas sesuatu cerita. Kartun merupakan lukisan yang
membawa mesej jenaka atau lucu yang mampu membolehkan murid mengingati
setiap peristiwa yang dipamerkan melalui gambar kartun. Kartun merupakan bahan
bacaan yang ringan dan sesuai untuk kanak-kanak khususnya dan murid sekolah
rendah amnya (Frey & Fisher 2008). Penggunaan bahan kartun sebagai bahan
pembelajaran penulisan karangan, memudahkan murid dalam mengingati peristiwa
yang telah mereka pelajari dan sekaligus membolehkan mereka menghasilkan
karangan yang lebih bermutu

6. Dalam penulisan karangan, terdapat pendekatan yang boleh diaplikasikan bagi


memudahkan penghasilan sesuatu penulisan karangan. Antara pendekatan tersebut
ialah pendekatan pengajaran penulisan Raimes (dalam Zamzuri 2010). Raimes telah
mengemukakan empat pendekatan pengajaran penulisan, iaitu pendekatan terkawal,
pendekatan bebas, pendekatan pola perenggan, dan pendekatan komunikatif. Melalui
pendekatan terkawal, guru dapat memandu dan mengawal murid daripada melakukan
kesalahan. Pendekatan bebas pula memberi kebebasan kepada murid untuk
menyuarakan pendapat mereka tentang sesuatu tajuk atau tema penulisan.
Walaubagaimanapun, pendekatan ini hanya sesuai digunakan bagi murid yang sudah
dapat menguasai bahasa dengan baik. Manakala pendekatan pola perenggan pula
lebih mengutamakan ciri-ciri pembentukan perenggan yang baik dan pendekatan ini
dapat melatih murid supaya berkeupayaan untuk memberikan pendapat dalam
perenggan dengan kemas dan teratur. Melalui pendekatan ini juga dapat membantu
murid mengetahui cara-cara meringkaskan penulisan dengan baik. Akhir sekali
pendekatan komunikatif menegaskan tentang seseorang yang sudah mempunyai
pengetahuan tentang struktur bahasa dan kebolehan membina ayat-ayat yang
gramatis. Hasil penulisan ini adalah untuk dibaca oleh orang lain atau masyarakat.
Salam 1 Malaysia.... Saya bersetuju dengan pandangan cikgu.Memang betul sebelum
menulis, seseorang pelajar perlu mempunyai maklumat lengkap dan terkini tentang
perkara yang hendak dituliskan.Namun dalam proses menghasilkan sesebuah
penulisan karangan, seseorang murid juga perlu berpengetahuan tinggi serta idea yang
mencukupi. Murid perlu banyak membaca bagi membolehkan proses menghasilkan

penulisan karangan berjalan dengan lancar dan sempurna. Terdapat beberapa kajian
yang membuktikan bahawa tahap minat membaca dalam kalangan rakyat Malaysia
masih berada pada tahap yang rendah. Hal ini dapat dibuktikan melalui kajian yang
dilakukan oleh Frank Small & Associates bagi pihak Perpustakaan Negara Malaysia
pada 1996 menunjukkan bahawa rakyat Malaysia hanya membaca dua buah buku
dalam masa setahun (Portal Rasmi Pejabat Pelajaran Daerah Kerian, 2011). Hal ini
membuktikan bahawa sikap tidak minat membaca mendominasi diri setiap individu.
Jadi, guru perlu memikirkan strategi pengajaran penulisan karangan yang lebih afektif
bagi menjadikan pengajaran yang berkesan.

7. Salam 1 Malaysia....sudah Pendekatan LEA juga merupakan salah satu pendekatan


pengajaran kemahiran menulis.Pendekatan LEA akan lebih berkesan jika guru
mengambil tindakan seperti memberikan sebanyak mungkin pengalaman kepada
murid-murid untuk membantu mereka memahami bahan yang dibaca.Bahan bacaan
yang dipilih oleh guru untuk dibaca oleh murid- murid perlu sesuai dengan
pengetahuan sedia ada mereka.Guru juga perlu sediakan bahan- bahan sokongan lain
seperti gambar,grafik,bahan maujud dan sebagainya untuk membantu murid-murid
menguasai konsep.Akhir sekali guru perlu mempelbagaikan bentuk dan laras bahan
bacaan dalam pengajaran dan pembelajaran membaca bagi menghasilkan satu
penulisan yang kreatif. Salam 1 Malaysia....sudah Dalam proses menghasilkan
sesebuah penulisan karangan, seseorang murid perlu berpengetahuan tinggi serta idea
yang mencukupi. Apa yang penting murid perlu banyak membaca bagi membolehkan
proses

menghasilkan

penulisan

karangan

berjalan

dengan

lancar

dan

sempurna.Walaupun pelbagai tenik atau pun menarik sekali pun cara pengajaran
penulisan guru,kalau murid itu kurang membaca dan tidak dapat memberikan idea
yang bernas,maka pengajaran hari itu tetap juga tidak tercapai. Beberapa perkara
perlu diberikan perhatian oleh murid dalam usaha menghasilkan penulisan yang baik,
iaitu sebelum, semasa dan selepas penulisan (Kamarudin Hj. Husin, 1988), iaitu
seperti berikut: Sebelum Penulisan Fahami kehendak soalan dan format penulisan
(jika karangan berformat). Gariskan kata kunci dalam soalan yang diberi. Catat
isi atau kerangka penulisan. Mesti ada pendahuluan, isi dan penutup. Terdapat
pelbagai cara untuk mencatat isi. Antaranya adalah dengan menggunakan konsep peta
minda dan penyoalan Semasa Penulisan ` Menulis berdasarkan isi / kerangka

penulisan. Patuhi format (jika berkaitan). Tulis pendahuluan secara ringkas.


Memadai dengan satu atau dua ayat. Setiap isi hendaklah dinyatakan dan diikuti
penjelasan atau keterangan lanjut serta contohnya. Penutup juga hendaklah ringkas
yang menunjukkan rumusan atau kesimpulan wacana.

8. Selepas Penulisan Baca semula hasil penulisan yang telah siap dan pada masa
yang sama semak pelbagai perkara, iaitu: Format Isi / Huraian Struktur Ayat Ejaan
Tanda Baca Perbendaharaan Kata Baiki kesalahan atau membuat penambahan bagi
beberapa kekurangan.

KESALAHAN TATABAHASA DALAM KARANGAN

Kesalahan serius yang kerap dilakukan murid semasa menulis karangan adalah seperti berikut
:
1. Penggunaan kata hubung pada awal ayat sebagai penanda wacana : Namun, Tetapi, Malah,
Manakala Sepatutnya : Akan tetapi, Namun begitu, (Penanda wacana) ..manakala,
malah.

(ditulis

untuk

menghubungkan

dua

ayat)

2. Ayat tergantung. ( Bak kata pepatah..) ditulis pada awal ayat. Sepatutnya ..bak kata
pepatah.(ditulis di dalam ayat)
3. Kesalahan ejaanbah kata peribahasa.sepatutnya bak kata peribahasa. bah
membawa

maksud

banjir.

4. memberi kasih sayang sepatutnya memberikan kasih sayang. Umumnya, kata kerja
memberikan perlu diikuti oleh objek tidak bernyawa manakala memberi diikuti objek
bernyawa.
5. Ayat tergantung kerana tiada subjek. Ini menunjukkan.. sepatutnya Hal/ Perkara ini
menunjukkan
6.

Ini

kerana

sepatutnya

Hal

ini

demikian

kerana

7. Justeru itu, digunakan sebagai penanda wacana. justeru ialah kata hubung yang
membawa

maksud

malahan

atau

bahkan.

8. Tidak menyelitkan objek selepas kata kerja transitif. mempunyai banyak pilihan..

banyak bukannya objek. banyak ialah kata bilangan tidak tentu. Objek mesti kata
nama. Sepatutnya : .. mempunyai pilihan yang banyak/ banyak mempunyai pilihan
9. Kata pemeri ialah dan adalah digunakan sesuka hati. ialah perlu diikuti kata nama
nama.

adalah

perlu

diikuti

kata

adjektif

atau

kata

sendi

nama.

10. Kata kerja tidak menerima kata pemeri. Anda perlu tambah kata sendi nama pada kata
pemeri

adalah.

Sebagai

contoh:

menguatkuasakan

Langkah-langkah

yang

perlu

diambil

undang-undangsepatutnya .adalah

adalah
dengan

menguatkuasakan/ adalah untuk meningkatkan mutu perkhidmatan antara kata


sendiri nama yang dapat digunakan ( adalah untuk/adalah dengan/adalah melalui, adalah
seperti)
11. Bentuk lewah. Sebagai contoh : Antara faktor-faktor sepatutnya Antara faktor.
Pelbagai

langkah-langkah

.. sepatutnya.

Pelbagai

langkah

12. Bentuk lewah bagi pengimbuhan kata adjektif. Hanya dua imbuhan sahaja digunakan.
Sebagai

contoh:

memperbaiki..sepatutnya membaiki

atau

memperbaik.

13. Kesalahan Hukum D-M. Sebagai contoh: dan lain-lain lagi. Sepatutnya. aktivitiaktiviti

lain.

(berdasarkan

perkara

yang

dibincangkan).

14. Penggunaan kata ganti nama diri ketiga ia untuk benda atau perkara. Sebagai contoh:
Salah satu langkah untuk mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar adalah dengan
menjalankan kempen. Ia perlu diadakan secara besar-besaran. ia sepatutnyadigantikan
dengan subjek perbincangan iaitu, kempen. Pembetulan: Kempen ini perlu diadakan
15. Masih terdapat murid yang masih menulis di kalangan..sepatutnya dalam
kalangan.
16.

Kata

Pada

sendi

masa

di

berfungsi

kini.sepatutnya Pada

untuk
masa

menyatakan
ini,

atau

arah.
Kini,.

17. Kesalahan penanda wacana. Sebagai contoh : Selain daripada itu/ Selain dari itu ,
sepatutnya Selain itu, Sehubungan itusepatutnya. Sehubungan dengan itu,
18.

oleh

kerana.. sepatutnya oleh

sebab

19. Penggunaan kata tanya dalam ayat penyata. Sebagai contoh : di mana, yang mana,
bagaimana, siapa, apa ..sepatutnya kata-kata tersebut digantikan dengan kata-kata lain
yang sesuai. Sebagai contoh : apa (perkara/hal), bagaimana (cara/langkah), siapa
(orang/individu).di mana (tempat) /yang mana perlu digantikan dengan kata hubung yang
sesuai.Jika anda menulis ayat tanya, pastikan anda meletakkan tanda soal (?).
20.

Kesalahan

pengejaan

semulajadi sepatutnya semula

kata

majmuk.

Ibubapa sepatutnya ibu

bapa,
jadi.

21. Penggunaan kata hubung tambahan pula pada pangkal perenggan. tambahan pula

tidak

digunakan

untuk

isi

baharu.

Kesimpulannya:Anda perlu berhati-hati semasa menulis. Sila buat semakan tatabahasa


apabila selesai menulis karangan. Ketelitian anda amat dihargai. Berusahalah dengan
bersungguh-sungguh. Penulisan karangan memerlukan kemahiran. Kemahiran perlu diasah
dengan latihan yang mencukupi. Ingatlah, penulisan karangan tidak boleh dipelajari secara
IMAGINASI.
Posted 18th February 2011 by ba

ANALISIS KESALAHAN EJAAN DAN MORFOLOGI PADA KARANGAN SISWA


KELAS VI SD SANTO YOSEF LAHAT
argorekmo / 28/12/2013
BAB

PENDAHULUAN
1.1.

Latar

Belakang

Kesalahan berbahasa tidak sama dengan kekeliruan berbahasa. Keduanya memang


merupakan pemakaian bentuk-bentuk tuturan yang menyimpang. Kesalahan berbahasa terjadi
secara sistematis kerena belum dikuasainya sistem kaidah bahasa yang bersangkutan.
Kekeliruan berbahasa tidak terjadi secara sistematis, bukan terjadi karena belum dikuasainya

sistem kaidah bahasa yang bersangkutan, melainkan karena kegagalan merealisasikan sistem
kaidah

bahasa

yang

sebenarnya

sudah

dikuasai

(Tarigan,

2011:126).

Kekeliruan pada umumnya disebabkan oleh faktor performansi. Keterbatasan dalam


mengingat sesuatu atau kelupaan menyebabkan kekeliruan dalam melafalkan bunyi bahasa,
kata, urutan kata, tekanan kata, atau kalimat. Kekeliruan ini bersifat acak, artinya dapat
terjadi pada berbagai tataran linguistik. Kekeliruan biasanya dapat diperbaiki sendiri oleh
siswa bila yang bersangkutan, lebih mawas diri, lebih sadar atau memusatkan perhatian.
Siswa sebenarnya telah mengetahui sistem linguistik bahasa yang digunakan, tetapi karena
suatu hal dia lupa akan sistem tersebut. Kelupaan itu biasanya tidak lama.
Sebaliknya, kesalahan disebabkan oleh faktor kompetensi, artinya siswa memang belum
memahami sistem linguistik bahasa yang digunakannya. Kesalahan biasanya terjadi secara
konsisten dan sistematis. Kesalahan itu dapat berlangsung lama apabila tidak diperbaiki.
Perbaikan biasanya dilakukan oleh guru, misalnya melalui remedial, latihan, praktik.. Sering
dikatakan bahwa kesalahan merupakan gambaran terhadap pemahaman siswa akan sistem
bahasa yang sedang dipelajari olehnya. Bila tahap pemahaman siswa tentang sistem bahasa
yang sedang dipelajari olehnya ternyata kurang, kesalahan berbahasa tentu sering terjadi.
Namun, kesalahan berbahasa akan berkurang apabila tahap pemahaman semakin meningkat.
Terjadinya kesalahan berbahasa di kalangan siswa yang sedang belajar bahasa terutama
belajar bahasa kedua, merupakan fenomena yang mendorong para ahli pengajaran bahasa
untuk mempelajari kesalahan berbahasa. Dari studi tentang kesalahan berbahasa itu dapat
diketahui bahwa proses terjadinya kesalahan berbahasa berhubungan erat dengan proses
belajar bahasa. Kesalahan berbahasa merupakan gejala yang intern dengan proses belajar
bahasa. Oleh karena itu, untuk memahami proses terjadinya kesalahan berbahasa, terutama di
kalangan siswa yang sedang belajar bahasa, diperlukan pemahaman tentang konsep-konsep
belajar

bahasa.

Penguasaan bahasa, baik bahasa pertama maupun bahasa kedua diperoleh melalui proses
belajar. Sebagian para ahli pengajaran bahasa membedakan antara proses penguasaan bahasa
pertama dan penguasaan bahasa kedua. Proses penguasaan bahasa pertama bersifat ilmiah
dan disebut pemerolehan bahasa (language acquisition). Proses penguasaan bahasa perama
ini berlangsung tanpa adanya suatu perencanaan terstruktur. Secara langsung anak-anak
memperoleh bahasanya melalui kehidupan sehari-hari dalam lingkungan keluarga dan
masyarakat. Setiap ada yang normal secara fisik, psikis, dan sosiologis pasti mengalami
proses pemerolehan bahasa pertama. Proses ini berlangsung tanpa disadari oleh anak. Anak
juga tidaak menyadari motivasi apa yang mendorongnya berada dalam kondisi pemerolehan

bahasa

pertama

itu

(Tarigan,

2011:4-5).

Selanjutnya, proses penguasaan bahasa kedua terjadi setelah seseorang menguasai bahasa
pertama dan disebut belajar bahasa (language learning). Proses belajar bahasa kedua pada
umumnya berlangsung secara terstruktur di sekolah melalui perencanaan program kegiatan
belajar

mengajar

yang

sengaja

disusun.

1.2.

Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas masalah yang akan dibahas dalam penelitian analisis
kesalahan berbahasa ini penulis mengambil kesalahan bidang ejaan dan morfologis pada
karangan

siswa

kelas

VI

SD

Santo

Yosef

1.3.

Lahat.
Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kesalahan berbahasa bidang ejaan dan
morfologis

pada

karangan

siswa

kelas

VI

SD

Santo

1.4.

Yosef

Lahat.
Manfaat

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis dan
praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas
mengenai kesalahan ejaan dan morfologi pada karangan siswa kelas VI SD Santo Yosef
Lahat. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama
bagi siswa, guru, peneliti, serta penelitian yang lain.
BAB

II

KAJIAN TEORI
2.1 Kesalahan Berbahasa
Setiap usaha penguasaan bahasa pembelajar tentu pernah megalami kesalahan baik secara
reseptif maupun produktif. Kesalahan mengakibatkan salah komunikasi atau salah
pengertian. Dalam studi pembelajaran bahasa, penyimpangan berbahasa bisa dibedakan
menjadi kesalahan (error) dan kekeliruan (mistake). Pringgawidagda (2002: 116) menyebut
error sebagai kesilapan dan mistake diterjemahkan kekeliruan sedangkan Tarigan (1997: 90)
menyebutnya

kegalatan.

Antara kesalahan dan kekeliruan sulit untuk dibedakan tanpa mengadakan analisis yang
cermat. Kesalahan merupakan penyimpangan atau deviasi yang bersifat ajek, sistematis, dan
menggambarkan kompetensi pembelajar pada tahap tertentu. Tipe kesalahan berubah-ubah
sesuai dengan tataran pembelajar. Hal ini disebabkan kesalahan merefleksikan pola bahasa
pembelajar

ketika

mempelajari

bahasa

target.

Kekeliruan merupakan penyimpangan yang bersifat tidak ajek, tidak sistematis, dan tidak
menggambarkan kemampuan pembelajar pada tahap tertentu. Kekeliruan hanya disebabkan
oleh faktor fisik, misalnya kelelahan dan kelesuan, atau faktor psikis yang lain misalnya
kesedihan, kegembiraan yang teramat sangat atau kemarahan. Dengan demikian, kekeliruan
hanya

berkaitan

dengan

performansi

pembelajar.

Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan faktor
berkomunikasi dan benar dalam penerapan aturan kebahasaannya. Bahasa Indonesia yang
menyimpang dari kaidah bahasa jelas bukan bahasa Indonesia yang benar. Kesalahan
berbahasa hanya dikaitkan dengan kaidah bahasa atau tata bahasa saja karena itu kesalahan
berbahasa didefinisikan berdasarkan penyimpangan kaidah bahasa. Kesalahan berbahasa
adalah penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah bahasa yang berlaku dalam bahasa
itu.
Salah satu karakteristik pendekatan komunikatif berkaitan dengan kesalahan berbahasa.
Kesalahan berbahasa dianggap sebagai bagian dari proses belajar mengajar. Ini berarti
kesalahan berbahasa adalah bagian yang integral dari pengajaran bahasa, baik pengajaran
bahasa yang besifat informal maupun pengajaran yang bersifat formal. Memang kaitan antara
pengajaran

bahasa

dan

kesalahan

berbahasa

sangat

erat

sekali.

Kesalahan bahasa yang dibuat oleh siswa harus dikurangi sampai batas-batas sekecil-kecilnya
kalau dapat dihilangkan sama sekali. Hal ini dapat terjadi jika guru pengajar bahasa telah
mengkaji secara mendalam aspek seluk-beluk kesalahan barbahasa itu.
2.2.

Analisis

Kesalahan

Berbahasa

Setiap guru bahasa akan selalu menjumpai kesalahan-kesalahan berbahasa yang dibuat oleh
siswanya. Kesalahan itu dapat terjadi secara lisan maupun secara tertulis, seperti dalam
kegiatan berbicara dan dalam kegiatan mengarang. Kesalahn itu ada yang berhubungan
dengan penyimpangan yang benar-benar merupakan kesalahan dan ada yang merupakan
penyimpangan yang hanya merupakan ketidaktahuan atau kesalahan terhadap makna atau
kata.
Penelitian ini mengungkapkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam mengarang,
khususnya kesalahan morfologi. Bila kesalahan itu telah ditemukan, akan dicarikan cara
penganalisan dan perbaikannya. Persoalan-persoalan ini akan dibahas dengan menggunakan
suatu

pendekatan,

yaitu

analisis

kesalahan.

Salah satu pekerjaan guru ialah menilai, kompetensi bahasa si terdidik yang muncul dalam
performansinya. Ketika guru mengadakan penelitian terhadap morfologis ia akan menemukan

kesalahan. Kesalahan tersebut dianalisis dengan cara mengategorisasikan, menentukan sifat,


jenis, dan daerah kesalahan. Pekerjaan atau kegiatan guru seperti itu, disebut analisis
kesalahan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Tarigan (1997: 90) mengemukakan bahwa
pengkajian segala aspek kesalahan itulah yang dimaksud dengan istilah analisis kesalahan.
Hal ini sejalan dengan pengertian analisis kesalahan menurut Ellis (dalam Tarigan, 1997: 90),
yaitu analisis kesalahan adalah suatu prosedur kerja yang biasa digunakan oleh penulis dan
guru bahasa meliputi pengumpulan sampel, penjelasan kesalahan tersebut. Pengklasifikasian
kesalahan itu berdasarkan penyebabnya, serta pengevaluasian atau penilaian taraf keseriusan
kesalahan

itu.

Dalam pengajaran bahasa dikemukakan bahwa analisis kesalahan mempunyai langkahlangkah yang meliputi: (1) pengumpulan data, (2) pengidentifikasian kesalahan, (3)
penjelasan kesalahan, (4) pengklasifikasian kesalahan, dan (5) pengevaluasian kesalahan.
Berdasarkan langkah-langkah tersebut, dapat kita susun batasan atau definisi yang berbunyi
analisis kesalahan adalah suatu prosedur kerja yang meliputi pengumpulan sampel,
penjelasan kesalahan dan pengklasifikasian kesalahan berdasarkan penyebabnya serta
pengklasifikasian

taraf

inilah

yang

kemudian

digunakan

dalam

penelitian

ini.

Pendapat lain mengemukakan bahwa analisis kesalahan adalah sebuah proses yang
didasarkan pada analisis kesalahan orang yang sedang belajar dengan objek yang jelas. Jelas
dimaksudkan suatu yang telah ditargetkan. Sedangkan objek yang dipelajari adalah bahasa.
Baik bahasa ibu maupun bahasa kebangsaannya atau bahasa asing. Mempelajari berarti
berulang-ulang dengan pembetulan disana sini adalah peristiwa yang wajar terjadi dalam hal
mempelajari suatu bahasa. Peristiwa ini diikuti penerapan strategi belajar mengajar yang
berdaya

guna

dan

dengan

tindakan

yang

dapat

menunjang

secara

positif.

Teknik dan teori yang mendasari analisis kesalahan kiranya dapat diterapkan untuk
pengembangan bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan pengajaran bahasa Indonesia.
Dengan dasar ini pula, dapatlah dikatakan bahwa penerapan analisis kesalahan dalam
program pengajaran bahasa Indonesia di sekolah, sangat membantu para siswa dan guru
bahasa untuk memecahkan masalah kebahasaan yang sedang dihadapi guna meningkatkan
mutu pengajaran bahasa Indonesia berdasarkan tujuan pengajaran bahasa tersebut.
Berdasarkan taksonominya, kesalahan berbahasa dapat diklasifikasikan menjadi empat, yaitu
(a) kesalahn kategori linguistik, (b) kesalahan performansi, (c) kesalahan komparasi, dan (d)
kesalahan

efek

komunikasi

(Tarigan,

1997).

Kesalahan morfologi termasuk pada kesalahan berbahasa kategori linguistik. Kesalahan


kategori linguistik ini meliputi (a) fonologi, (b) morfologi, (c) sintaksis, (d) semantik, (e)

leksikon, dan (f) wacana. Kesalahan fonologi berkaitan dengan kesalahan ucapan bunyibunyi bahasa. Kesalahan morfologi berkaitan dengan kesalahan pemakaian tata bentuk kata.
Kesalahan sintaksis berkaitan dengan kesalahan pemakaian tata kalimat. Kesalahan semantik
berkaitan dengan kesalahan pemakaian makna bahasa. Kesalahan leksikon berkaitan dengan
pemakaian kosakata dan ungkapan. Kesalahan wacana berkaitan dengan kesalahan ujaran
dalam suatu tema tertentu.
2.3

Kesalahan

Ejaan

Dalam penganalisisan karangan ini, kesalahan huruf kapital, kesalahan tanda baca yang
digunakan siswa dalam menulis karangan. Untuk penulisan kata, hal yang paling sering
terjadi dan muncul dalam menulis mengarang adalah menghilangkan huruf, menambah huruf,
menyingkat kata, salah formasi (salah susun), penulisan kata depan.
2.4

Kesalahan

Morfologis

Menurut Abdul Chaer (2008: 25), Proses morfologis adalah proses pembentukan kata dari
sebuah bentuk dasar melalui pembubuhan afiks, pengulangan, penggabungan, pemendekan,
dan penggubahan status. Proses morfologis melibatkan komponen (1) bentuk dasar, (2) alat
pembentuk,

(3)

makna

gramatikal,

(4)

hasil

proses

pembentukan.

Kesalahan morfologi adalah kesalahan yang disebabkan salah memilih afiks, salah
menggunakan kata ulang, salah menyusun kata majemuk, dan salah memilih bentuk kata
(Tarigan, 1988:195). Kesalahan berbahasa dalam bidang morfologis sebagian besar berkaitan
dengan bahasa tulis.
BAB

III

METODOLOGI PENELITIAN
3.1

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif
adalah metode yang berupaya memecahkan atau menjawab permasalahan yang dihadap
dengan

cara

mengumpulkan

data,

mengklasifikasikan

data,

menganalisis,

menginterpretasikan data, dan membuat kesimpulan serta laporan. Dengan menggunakan


metode deskriptif diharapkan dapat membantu mendeskripsikan analisis kesalahan berbahasa
dalam karangan siswa kelas VI SD Santo Yosef Lahat.

3.2

Sumber

Data

Sumber data penelitian ini adalah karangan siswa kelas VI SD Santo Yosef Lahat berjumlah
15 karangan siswa.
3.3

Teknik

Pengumpulan

Data

Penelitian dilakukan pada siswa kelas VI SD Santo Yosef Lahat . Siswa kelas VI berjumlah
40 orang. Dalam analisis ini hanya mengambil 15 sampel karangan. Teknik yang digunakan
untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah berupa tes mengarang
3.4

Teknik

Analisis

Data

Analisis data dilakukan dengan identifikasi kesalahan-kesalahan berbahasa. Setelah


diidentifikasi, kesalahan-kesalahan berbahasa tersebut diklasifikasikan dalam kelompokkelompok tertentu sehingga akan terlihat kesalahan-kesalahan berbahasa yang sering
dilakukan

oleh

pembelajar.

Langkah

yang

dilakukan,

yaitu:

a) Membaca dan memahami karangan siswa. Data yang sudah diperoleh melalui tes
mengarang,
b)
c)

dibaca

dan

Mengelompokkan
Mengidentifikasi

unsure-unsur

dipahami

satu

hasil

karangan

kesalahan

per

satu.
siswa.

morfologi

dan

ejaan.

d) Membuat kesimpulan. Menyimpulkan hasil analisis data berupa penyimpangan berbahasa


yang terdapat dalam karangan siswa.
BAB

IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


4.1
4.1.1

Hasil
Analisis

Kesalahan

Ejaan

Penelitian
Berbahasa

dalam

Karangan

Siswa

Dalam karangan siswa kelas VI SD Santo Yosef Lahat dijumpai bentuk kesalahan ejaan
berbahasa yang mencakup kesalahan penggunaan huruf kapital, diksi, dan penulisan kata
depan.
4.1.1.1

Penggunaan

Huruf

Kapital

Keslahan ini juga merupakan keslahan yang banyak ditemui dalam analisis seperti yang
terjadi
a)
b)
c)

pada
jaka

karangan
baring

(nama

jumat

siswa
kota)
(nama

Ptc

berikut
Jaka

ini:
Baring
hari)Jumat

(singkatan)PTC

d)

tanggal

e)

16

desember

Lalu

(nama

(di

bulan)Desember

tengah

kalimat)lalu

f) Liburan Akhir Semester, Saya (di tengah kalimat)libur akhir semester, saya
g) ..Batu Gunung, Istana Presiden. (di tengah kalimat)batu gunung, istana presiden
h)
i)
j)
k)
l)

Saya

(di

Pulang
Baru

ke
pun

Ribang

Lahat.
telah

(di
tiba.

kemambang

di

m)

dalam

palembang

..ke

tengah
(di

(nama

kalimat)saya
kalimat)pulang

tengah

kalimat)baru

taman)Ribang

Kemambang

(nama

lahat

kota)Palembang

(nama

kota)Lahat

n) gramedia (nama toko)Gramedia


4.1.1.2

Diksi

Diksi atau pilihan kata adalah penggunaan kata-kata yang tepat digunakan dalam sebuah
kalimat

agar

tidak

menimbulkan

makna

yang

berbeda.

a) aku dan keluarga membereskan pakaian yang akan di bawa besok.menyiapkan


b)
c)

capek
Subuh

tandanya

d)

lelah

hari

mulai

pagi.menandakan

Sungguh

enaknyaenak

e)
f)
g)

Esokbesok
..saat

dalam

tidur

perjalananpada
pulas

sayasaya

h)
i)

saat
tidur

perjalanan
pulas

keplesetterpeleset
..saya

ingin

berulang

kembali

masa-masaterulang

j)

ngantukmengantuk

k)

kecapeankelelahan

l) Seusaisetelah
4.1.1.3

Penulisan

a)

Kata
disanadi

Depan
sana

b)

ke

rumahnyakerumahnya

c)

kekampungke

kampung

d)

kepondokke

pondok

e)

dirumahdi

rumah

f)

kepantaike

pantai

g) keluarke luar
4.1.1.5

Penyingkatan

kata

Penyingkatan kata adalah pemendekan kata yang dilakukan untuk menghemat isi dalam
kalimat.
a)
4.1.2

ygyang
Analisis

Kesalahan

Morfologi

4.1.2.1

dalam

Karangan

Kesalahan

Siswa
Prefiks

Prefiks atau awalan adalah imbuhan yang diikatkan di depan bentuk kata dasar ( me-, di-, ke-,
ter-,

pe-,

per-,

se-).

a)

menyicipmencicip

b)

ngantukmengantuk

4.1.2.2

Kesalahan

Sufiks

Sufiks, yaitu afiks yang diletakkan di belakang dasar (an-, -kan, -i, -nya, -wan)
a)

hari

b)

nya

harinya

pagi

nyapaginya

c) pokok nya.pokoknya
4.1.2.3

Kesalahan

Konfiks

Konfiks adalah imbuhan yang dilekatkan di depan-belakang bentuk dasar secara bersamaan.
(ke-an,

pe-an,

per-an,

dan

a)

ber-an,

di-an)

kegembirankegembiraan

b) di perjalanandiperjalanan
4.2

Pembahasan

Dalam karangan siswa kelas VI SD Santo Yosef Lahat yang berjumlah 15 dijumpai dua
kategori kesalahan, yaitu kesalahan ejaan dan kesalahan morfologi. Dalam kesalahan ejaan
terdapat kesalahan tanda baca yang meliputi penulisan huruf kapital sebanyak 14 kesalahan
yang terdiri dari kesalahan penulisan nama tempat, nama bulan, nama gedung,nama diri, dan
kesalahan pemakaian huruf kapital di tengah kalimat. Kesalahan pilihan kata (diksi) meliputi
penulisan kata yang tidak tepat seperti membereskan seharusnya menyiapkan, kecapean
seharusnya

lelah,

kepeleset

seharusnya

terpeleset.

Contohnya:

a)

ngantukmengantuk

b)

kecapeankelelahan

c)

Seusaisetelah

Penulisan kata yang ditemukan mencakup penulisan kata depan. Yang banyak ditemukan
dalam karangan tentang penggunaan di dan ke sebagai awalan dan kata depan tidak
dibedakan.

Contohnya:

a)

disanadi

sana

b)

ke

rumahnyakerumahnya

c)

kekampungke

kampung

d)

kepondokke

pondok

e)

dirumahdi

rumah

f)

kepantaike

pantai

g)

keluarke

luar

Penyingkatan kata yang tidak perlu ditemukan satu kata yaitu yg yang seharusnya ditulis
utuh

yang.

Dalam kesalahan morfologi meliputi kesalahan perfiks, sufiks, konfiks. Untuk kategori
kesalahan perfiks ditemukan dua kesalahan, kategori sufiks tiga kesalahan yang menyangkut
penambahan nya yang tidak melekat pada kata dasarnya. Sedangkan konfik ditemukan dua
kesalahan penggabungan awan akhiran ke-an, di(N)-an.
Dari kategori kesalahan ejaan dan morfologi, merupakan kesalahan dari pengajaran, sehingga
bisa diperbaiki lagi. Kesalahan yang banyak terjadi adalah penulisan huruf kapital pada awal
kalimat, pada nama kota, nama orang, nama hari, nam bulan, dan singakatan yang sudah
umum seharusnya menggunakan huruf kapital.
BAB

KESIMPULAN DAN SARAN


5.1

Kesimpulan

Dalam karangan siswa kelas VI SD Santo Yosef Lahat yang berjumlah 15 dijumpai dua
kategori kesalahan, yaitu kesalahan ejaan dan kesalahan morfologi. Dari kategori kesalahan
ejaan dan morfologi, merupakan kesalahan dari pengajaran, sehingga bisa diperbaiki lagi.
Kesalahan yang banyak terjadi adalah penulisan huruf kapital pada awal kalimat, pada nama
kota, nama orang, nama hari, nam bulan, dan singakatan yang sudah umum seharusnya
menggunakan huruf kapital.
5.2

Saran

Analisis ini meliputi dua aspek kajian linguistik yang selalu dikaji dalam analisis kesalahan

berbahasa. Aspek tersebut meliputi kesalahan ejaan dan kesalahan morfologi. Padahal pada
umumnya aspek-aspek yang dikaji selain yang di atas meliputi kesalahan sintaksis dan
kesalahan leksikon. Bisa juga menggunakan analisis kontrastif. Disarankan agar pengkajian
berikutnya lebih dipusatkan pada kajian-kajian sintaksis, analisis kontrastif yang belum dikaji
pada penelitian ini. Bisa menggunakan analisis data yang sama, tetapi berbeda aspek yang
ditinjau.
DAFTAR PUSTAKA
.Chaer, Abdul. 2008. Morfologi Bahasa Indonesia:Pendekatan Proses.Jakarta: Rineka Cipta.
Kridalaksana, Hari Mukti. 1984. Kelas Kata dalam Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia
Pustaka

Utama.

Pringgawidagda, Suwarno. 2002. Strategi Penguasaan Berbahasa. Yogyakarta: Adi Cita


Karya

Nusa.

Tarigan, Henry Guntur. 1997. Pengajaran Pemerolehan Bahasa. Bandung: Angkasa.


Tarigan, Henry Guntur.2011.Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa. Bandung:Angkasa

1.0 PENDAHULUAN
Tugas menulis merupakan aktiviti yang kompleks oleh sebab menulis dalam apa
jua bahasa pun merupakan aktiviti mental yang kompleks dan melibatkan kemahiranmenyele
saikan masalah serta kebolehan berkomunikasi. Tambahan pula, penulisanmelibatkan
kemahiran menulis untuk pelbagai tujuan dan konteks. Ia bukan hanya setakatmempelajari
struktur

dan

perbendaharaan

kata

sesuatu

bahasa

itu

sahaja.

Apabila

pelajar menulis, mereka bukanlah penerima bahasa yang pasif (passive receptors) tetapi berpe
ranan sebagai interaktor aktif (active interactors) yang saling bertindak dengan bahasa yang
digunakannya (Allen,1991).Menulis memerlukan kemahiran bahasa seperti bertutur,
membaca,

mengeja

danseterusnya (Tindal & Marston 1990). Penulisan juga memerlukan integrasi pelbagai perat
uran, kemahiran dan proses seperti tingkah laku kompleks yang lain (Johnson &Grant 1989).
Pada peringkat sekolah rendah dan menengah, pelajar sering diberi
pendedahan kepada penulisan karangan dari segi struktur pembinaan cerita danfungsinya.Wa
lau

bagaimanapun,

terdapat

sebilangan

besar

alam persekolahan mempunyai kemahiran menulis yang

pelajar

yang

memulakan

amat rendah. Pelajar bermasalah penulisan perlu diberi bimbingan melalui pengajaran. Guru
perlu

prihatin

terhadap

aspek kelemahan penulisan yang dihadapi pelajarnya. Satu bentuk ujian penaksiran yangmem
bolehkan guru mengenal pasti kelemahan aspek penulisan pelajar-pelajarnya,khususnya dari s
egi aspek tatabahasa, organisasi struktur penulisan atau susunankandungan

dan

sebagainya.Pelbagai bentuk kajian yang mendalam telah dijalankan hasil daripadakeprihatina


n

terhadap

masalah

penulisan

di

kalangan

kanak-kanak

dalam bahasa Melayu. Dalam tugasan ini

yang

menulis
EMPAT

penyelidikan yang berkaitan dengankesalahan penulisan karangan dan seterusnya mengkaji


kesalahan-kesalahan

dari

aspek tatabahasa dan penggunaan penanda wacana yang dilakukan oleh pelajar dalam
SEPULUH (10) buah karangan pelajar

NOR BAHIYAH
_______________________________________________________________________ _
besar daripada subjek datang daripada latar belakang sosioekonomi yang pertengahan.
Diantara pekerjaan ibu bapadan penjaga mereka termasuklah guru, pembantu am, peniaga
dan kerani. Semua sampelmenggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam
kurikulum sekolah. BahasaMelayu diajar sebagai satu mata pelajaran dengan purata
10 jam seminggu dan setiapwaktu pengajaran meliputi 30 minit.
4.0ASPEK KESALAHAN TATABAHASA YANG DIKAJI

4.1Kesalahan Aspek Morfologi


Aspek kelemahan tatabahasa pelajar dalam penulisan karangan merangkumikesalahan
morfologi iaitu penggunaan imbuhan awalan beR, di, ke, meN, pe, katatugas, ganti nama diri,
kosa kata dan ejaan. Kesalahan dalam aspek penggunaanimbuhan berlaku kerana mereka
keliru dengan bunyi sebutan imbuhan awalanserta tidak menguasai aspek makna imbuhan
tersebut

(Azman

wan

Chik,

1989).Manakala Abdullah (1989) menyatakan pelajar melakukan kesalahan dalamimbuhan

disebabkan

mereka

tidak

memahami

fungsi

imbuhan.Contoh kesalahan penggunaan imbuhan ialah mengadakan majlis perkahwinan


[sepatutnya ditulisdiadakan majlis perkahwinan], solekkan oleh kakak [disolekkan
oleh kakak ], berikan kepada [sepatutnya ditulis diberikan kepada ], telah
melihat oleh [sepatutnyaditulis telah dilihat oleh ], untuk membaiki. [sepatutnya
ditulis untuk dibaiki ], tidak dapat menjawab [sepatutnya ditulis tidak dapat
jawab]. Kesalahan kata ganti nama seperti kita ..... kami, dia . beliau, .panggilan untuk
orang-orang istana seperti baginda, patik, hamba, mereka dansebagainya. Antara
kesalahan

yang

dilakukan

oleh

pelajar

ialah

beberapa

orang pemuda dan

tuan kedai itu [sepatutnya ditulis mereka ], aku dankawan-kawanku [sepatutnya


ditulis kami...], Saya sebuah telefon bimbit[sepatutnya ditulisAku sebuah telefon
bimbit.]. Kesalahan ini berlaku kerana pelajar tidak yakin dengan penggunaan kata ganti
nama diri. Hal ini timbul keranaaspek kebudayaan berbahasa tidak mendapat perhatian yang
sewajarnya sewaktuguru mengajar bahasa di bilik darjah.Kesalahan dalam aspek kata tugas
bagi kata hubung dan sendi nama.Contohnya ...artis itu bernama Awal Asyhari ... [sepatutnya
ditulis...artis itu ialahAwal Asyhari ...], ....mengejar aku lalu jatuh ... [sepatutnya
ditulis....mengejar akutetapi malangnya aku terjatuh], ... membawa aku kerumah ...
[sepatutnya

ditulis

membawa aku ke rumah], ... disolekkan kakak saya ...

[sepatutnya ditulis ....disolekkan oleh kakak saya ...], dijenamakan Nokia [sepatutnya
ditulis dijenamakan sebagai Nokia].Antara kesalahan kosa kata yang dilakukan oleh
pelajar ialah ...soalan jawapan ...[sepatutnya ditulis....kertas jawapan...], ....ujian tahunan ...
[sepatutnyaditulis...peperiksaan akhir tahun...], ... di sekitaran rumah ...[ sepatutnyaditulis....di
sekeliling rumah ...], ...tiada siapa ...[sepatutnya ditulis...tiadasesiapa ...], ...di kedai itu ...
[sepatutnya ditulis...di dalam kedai itu....], aku pergike dalam kedai [sepatutnya ditulis
aku masuk ke dalam kedai], kepadaorang yang hadir [sepatutnya ditulis
kepada tetamu yang hadir].Kesalahan ejaan tidak banyak dilakukan di dalam karangan
yang

dikaji.Kesalahan ejaan yang dilakukan adalah

berbahasa Ingeris [sepatutnyaditulisberbahasa Inggeris]

4.2Kesalahan Aspek Sintaksis

Manakala

aspek

sintaksis

yang

diberikan

tumpuan

pula

ialah

unsur

utamaayat yang terdiri daripada kata, frasa, klausa, dan pembinaannya serta pembahagian
subjek dan predikat, jenis ayat iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat seruan,
ragam ayat iaitu ayat aktif dan ayat pasif, susunan ayatiaitu susunan biasa dan songsang,
binaan

ayat

iaitu

ayat

dasar,

ayat

tunggal,

danayat majmuk, proses penerbitan ayat seperti konsep ayat terbitan, proses pengguguran,
proses penyususnan semula, proses peluasan dan aspek tanda baca.Antara kesalahan dari segi
aspek sintaksis ialah Setelah saja siap akudijenamakan Nokia [sepatutnya ditulis
Setelah siap, aku dijenamakansebagai Nokia], kawan kakak saya sedang solekkan kakak
saya[sepatutnya ditulis mak andam sedang menyolekkan kakak saya], bungatelur
untuk berikan kepada orang yang hadir [sepatutnya ditulis bunga telur untuk diberikan
kepada tetamu yang hadir], 30 orang yang akan menghadirikelas tuisyen [sepatutnya
ditulis

seramai

30

murid

yang

akan

menghadirikelas tuisyen],

permainan yang berbahasa Ingeris kita boleh belajar[sepatutnya ditulis permainan yang
berbahasa Inggeris secara tidak langsung boleh juga dipelajari], sangat baik kepada kita
yang tahu mempelajarikomputer [sepatutnya ditulis komputer memberi banyak kebaikan
jika

kita pandai

menggunakannya].Kesalahan yang dilakukan oleh pelajar dalam aspek tanda baca pulasepe
rti saya cepat-cepat pergi mencari telefon awam, semasa saya [sepatutnya ditulissaya
cepat-cepat pergi mencari telefon awam. Semasasaya], saya cepat-cepat pergi ke sana,
tiba di sana [sepatutnya ditulissaya cepat-cepat pergi ke sana. Tiba di sana], saya
menelefon bomba, selang beberapa minit [sepatutnya ditulissaya menelefon bomba.
Selang

beberapaminit], orang kampung untuk membantu, mereka datang

[sepatutnyaditulisorang kampung untuk membantu. Mereka datang], ...malam Sabtuyang


lalu aku baru [sepatutnya ditulismalam Sabtu yang lalu, aku baru],Tiba-tiba hari
hendak hujan[sepatutnya ditulisTiba-tiba, hari hendak hujan.],Semasa aku berlari tibatiba aku tergelincir [sepatutnya ditulisSemasa aku berlari, tiba-tiba aku tergelincir].
Kesalahan Aspek Penanda Wacana
Penggunaan kata hubung pada awal ayat disebut sebagai penanda wacanacontohnya
Namun, Tetapi, Malah,

Manakala

Sepatutnya,

Akan tetapi, Namun begitu, ..manakala, malah. (ditulis untuk menghubungkan


duaayat).Contoh

kesalahan

yang

terdapat

di

dalam

karangan

pelajar

ialah

semasaitu pengantin lelaki pun datang [sepatutnya ditulis tidak lama kemudian, penganti

n lelaki pun datang], selang beberapa minit [sepatutnya ditulis Pada suatu hari],
Pada hari

Sabtu

malam

yang lalu

[sepatutnya

ditulis

Pada malam Sabtu yang lalu], Di samping itu, [sepatutnya ditulis


Kesimpulannya].

NOR BAHIYAH
_______________________________________________________________________ _ S
ebagai kesimpulannya, tatabahasa ialah sistem atau peraturan ataupunundang-undang sesuatu
bahasa yang diketahui oleh masyarakat penutur bahasaitu. Peraturan atau hukum-hukum
dalam

struktur

bahasa

itu

akan

menghasilkanrumus-

rumus baru yang dipersetujui oleh masyarakat itu kerana bahasa itusifatnya dinamik, hidup d
an berkembang bersama-sama dengan masyarakat penuturnya.

Bahasa

melambangkan

bangsa. Oleh itu, sama-samalah kita menjagakeindahan bahasa ibunda ini.


6.2Cadangan
Apa

yang

saya

cadangkan

di

sini

adalah

pelajar

perlu

berhati-hati

semasamenulis. Sila buat semakan tatabahasa apabila selesai menulis karangan.Ketelitian pel
ajar amat penting untuk menghasilkan karangan yang gramatis.Penulisan karangan memerluk
an kemahiran. Kemahiran perlu diasah denganlatihan yang mencukupi. Ingatlah, ia tidak bole
h dipelajari secara imaginasisahaja.Memanglah kita perlu menerima hakikat bahawa pelajar
mempunyai banyak gaya pembelajaran tersendiri dan tidak ada suatu kaedah yang sesuai
untuk

semua

gaya pelajar. Guru pun mempunyai gaya dan kepakaran atau kecenderungan yang berlainan.
Jadi kita perlulah mencuba dan memilih, kalau perlu menyesuaikan pendekatan dan kaedah
tersebut

untuk

keperluan

masing-masing.

Kita

tidaklah perlu menekankan aktiviti-

aktiviti yang tidak bermakna di dalam pengajaran bahasa, dan mengakibatkan mereka tidak
dapat
berfikir.Beberapa perkara boleh diperhatikan. Pertama, kita mungkin mahumenumpukan lebi
h perhatian kepada daya usaha pelajar itu sendiri dan cubamembuatkan mereka menggunakan

pemikiran dan daya untuk menyelesaikanmasalah bagi meningkatkan pengetahuan mereka


dan ketaakulan mereka bagimeningkatkan pemikiran dan daya untuk menyelesaikan masalah
perhubungan.
Kedua, pelajar perlulah diberi pemakaian bahasa yang menyerupai keadaan hidupsebenar dan
dapat meramal sebarang tindak balas yang wajar. Ketiga, gunakanlah pendekatan yang
menggunakan lebih pembelajaran afektif