Anda di halaman 1dari 2

PERANCANGAN STRATEGIK SUKAN PERMAINAN DALAM (2015)

Misi Sekolah
1. Menyemadikan di sanubari anak didik dengan nilai kebolehpercayaan diri, disiplin diri, ketabahan dan timbang rasa.
2. Menyediakan program akademik terancang bagi menyemai perkembangan kognitif dan intelektual ke tahap kecemerlangan maksimum serta kebolehan berkomunikasi
berkesan sesama insan.
3. Menyemai aktiviti kokurikulum dan sukan bagi membina keazaman, keyakinan dan kualiti-kualiti fizikal kendiri.
4. Menyediakan kemudahan dan latihan bagi membina insan yang berilmu, beriman dan bertaqwa serta cergas bagi memiliki kualiti kepimpinan, penerokaan, semangat
kerjasama dan dedikasi serta kerohanian yang mulia lagi tinggi.
5. Menanamkan kesedaran menghormati sesama insan serta semangat kesetiaan dan kebanggaan pada sekolah, negeri dan negara.
Matlamat Strategik
Menggalakkan penyertaan para murid dalam aktiviti kokurikulum sama ada di peringkat sekolah, daerah, zon, negeri dan kebangsaan.
Objektif Khusus
Pada akhir tahun 2015, semua ahli Permainan Dalam dapat menguasai pengetahuan dan peraturan serta mengembangkan bakat dan potensi pelajar dalam permainan Dalam.
Bil.

Huraian Aktiviti

2.

Mempromosikan
Permainan Dalam
Perlantikan AJK

3.

1.

Pegawai Yang
Bertanggungjawab

Kos Anggaran

Guru Penasihat

Tarikh
Jangkaan

Tarikh Laksana

Januari

Februari

Petunjuk Kejayaan

Guru Penasihat

4 Feb 2015

1 Feb 2012

Jawatankuasa dibentuk

Perjumpaan Mingguan

Guru Penasihat

Feb - Okt

Setiap Rabu

Aktiviti berjalan lancar

4.

Pengenalan Permainan
Seremban & Congkak

Guru Penasihat

Feb

Februari

Mengetahui teknik-teknik
bermain seremban

5.

Latihan Permainan
Seremban, Congkak

Guru Penasihat

Feb - Okt

Setiap Rabu

Menguasai kemahiran
bermain

6.

Sukan Tahunan Sekolah

Guru Penasihat dan


semua guru SK Agama

Akan
dilaksanakan

Julai

7.

Pertandingan antara
Kumpulan

Guru Penasihat

September

Catatan

PELAN TAKTIKAL ( TAHUN 2015 )


BIDANG KOKURIKULUM
KELAB PERMAINAN DALAM
BIL

PELAN TAKTIKAL

Hari Pendaftaran ahli


baru Kelab Permainan
Dalam

Objektif

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

KOS /
SUMBER

Memastikan penyertaan
menyeluruh dalam kalangan murid
Sukan dan Permainan.

PK KK
SU KK
Semua Penyelaras &
Semua Guru

Januari

Sumber
sekolah

Program Asas
permainan &
Peraturan Permainan
Dalam

Memastikan penyertaan
menyeluruh dalam kalangan murid.

Guru Penasihat

Rabu
sepanjang
tahun

Pertandingan
Congkak Antara
kumpulan Kelab

Memastikan semua murid terlibat


dalam aktiviti yang dijalankan.

Guru Penasihat

Pertandingan
Seremban Antara
Kumpulan Kelab

Memastikan semua murid terlibat


dalam aktiviti yang dijalankan.

Guru Penasihat

TOV

ETR

Indikator Pencapaian
% penyertaan murid
dalam aktiviti
Permainan Dalam
meningkat.

60 %

100%

Sumber
sekolah

60 %

100%

% markah kokurikulum
dapat dipertingkatkan.

Julai

Sumber
sekolah

60 %

100%

% penglibatan murid
akan meningkat

September

Sumber
sekolah

60%

100%

% penyertaan murid
semakin meningkat