Anda di halaman 1dari 2

BORANG PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM

BOOST UP YOUR ACADEMIC SAINA 2015


21-23 MEI 2015
Sila Rujuk Skala Dan Penerangan Di Bawah
Sebelum Menjawab Soalan Di Bahagian 1 dan 2
SKALA

TAHAP

Memuaskan

Baik

Sangat Baik

PENERANGAN
Jelas, Boleh Difahami Tetapi Terhad,
Memadai
Sentiasa Dapat Difahami, Berkesan,
Selesa, Berpotensi, Sesuai
Sangat Berkesan Pada Setiap Masa,
Menepati Jangkaan

Nota:
Sila Tandakan Pada Ruang Yang Berkenaan Bagi Menunjukkan Penilaian
1.0 Adakah kursus ini mencapai objektif?
Bil
1
2
3
4
5

Objektif
Melahirkan pelajar yang bermotivasi dan
berdaya saing
Mewujudkan suasana diri pelajar yang
mementingkan ilmu dalam diri.
Meningkatkan peratusan akademik dan ranking
sekolah.
Memberi pendedahan kepada pelajar dengan
tips-tips kemahiran belajar
Menyuntik semangat dalam diri pelajar untuk
kekal fokus dalam pembelajaran serta kerjaya
yang diinginkan

2.0 Kemudahan dan pelaksanaan program


Bil
1
2
3
4

Perkara
Tempat dan suasana program yang kondusif
Perancangan dan pelaksanaan program telah
dibuat dengan lancar
Penyediaan bahan-bahan program
Masa yang diperuntukkan bagi setiap modul
adalah sesuai

3.0

Pengisian program yang dijalankan.


Bil
1
2
3

Perkara
PERKONGSIAN SLOT 1
PERKONGSIAN SLOT 2
PERKONGSIAN SLOT 3

Komen/ Cadangan