Anda di halaman 1dari 1

ABU LAHAB

Abu lahab adalah salah satu seorang paman nabi muhammad SAW. Nama asli
Abu Lahab adalah Abdul Uzza bin abdul Mutholib. Rumah Abu Lahab berdekatan
dengan rumah Rasullah SAW. Abu Lahab termasuk salah seorang paman nabi
muhammad yang tidak suka dengan risallah beliau. Dengan harta kekayaan dan
kekuasaannya, Abu Lahab berusaha menghalang_halangi dakwah Rasullah. Demikian
juga istrinya Abu Lahab mendukung penuh usaha suaminya memusuhi ajaran rasullah.
Bentuk-bentuk kejahatan dan gangguan yang pernah dilakukan Abu Lahab
dan istrinya dalam menhalangi dakwah Rasullah SAW, antara lain ;
1.

Abu Lahab menyakiti badan Rasullah SAW secara langsung seperti yang pernah
dilakukannya ketika mencekik Rasullah SAW pada saat beliau sedang shalat.

2.

Abu Lahab beserta istrinya pernah melempar kotoran ke pintu rumah Rasullah SAW.

3.

Abu lahab beserta istrinya sering menyebarkan fitnah yang tidak benar tentang
Rasulullah SAW.
Didalam suatiu riwayat disebutkan suatu ketika Rasullah SAW naik di atas Bukit
Safa sambil

berseru,Mari berkumpul disini pagi hari ini!. Maka berkumpulah kaum

Quraisy. Rasullah SAW bersabda:Bagaimana kah pendapat kalian seandainya saya


beritahu musuh akan datang besok pagi atau petang,apakah kalian percaya? kaum
Quraisy menjawab,Ya, pasti kami percaya< Rasullah SAW. BersabdaAku peringatkan
kalian bahwa siksa Allah yang dahsyat akan datang,Berkata abu Lahab,celaka engkau
Muhammad , apakah hanya untuk ini kami engkau kumpulkan ?
Allah sangat murka terhadap orang-orang seperti Abu Lahab dan istrinya. Allah
sudah menjamin mereka yang memusuhi ajaran Islam akan celaka di dunia, apalagi di
akhirat. Kisah abu Lahab dan istrinya tersebut di abadikan dalam Alquran surat al Lahab
sebagai peringatan bagi umat manusia

Anda mungkin juga menyukai