Anda di halaman 1dari 9

Ilmu Hakekat Usul Diri

Zulkarnain Bandjar

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang

MAQOM SARABA AMPAT


by Zulkarnain Bandjar

BERHIMPUN
.
Berhimpun Syareat, Tarekat, Hakekat dan Makrifat dinamakan Diri yang empat
Berhimpun Iman, Islam, Tauhid, Makrifat dinamakan Nurani
Berhimpun Ujud, Ilmu, Nur , Syuhud dinamakan Syawaan
Berhimpun Hayat, Kudrat, Iradat, Ilmu dinamakan Sirr

Berhimpun Nafas, Anfas, Tanafas, Nufus dinamakan Insan


Berhimpun Tanah, Air, Api, Angin dinamakan Jisim
Berhimpun Badan, Hati, Nyawa, Rasa dinamakan Rohani
Berhimpun Wadi, Maddi, Mani, Manikam dinamakan Basyariah
Berhimpun Kulit, Daging, Tulang dan Urat dinamakan Jasad
Berhimpun Loh, Kalam, Nur , Akal dinamakan Manusia
Berhimpun Warna, Rupa, Rasa, Penciuman dinamakan Jasad
Berhimpun Roh, Nur, Kalam, Akal dinamakan Ruh Idhafi
Berhimpun Dzat, Sifat, Asma, Afaal dinamakan Allah
Berhimpun Jamal, Jalal, Kamal, Kahar dinamakan Ya Dzal Jalalli wal Ikram.
SIRI SATU
.
Dinamakan = SYAREAT = Menyembah Allah Taala dengan perbuatan, mengerjakan apa yang
diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulnya (Al-quran dan Sunnah)
Dinamakan TAREKAT = Menyembah Allah Taala saja dengan ilmu dan amal yang
diketahuinya.
Dinamakan HAKEKAT = Memanandang Allah Taala dengan cahaya yang dipancarkan oleh
Allah Taala di Hati Sanubari yang dinamakan Sirullah
Dinamakan MAKRIFAT = Meliputi seluruh tubuh yaitu Hakekat Allah : Kun, Hu, Dzat.
.
SIRI DUA
.
Adapun SYAREAT = Menjadi tauladan dan tubuh bagi kita
Adapun TAREKAT = Menjalankan kerja Syareat
Adapun HAKEKAT = Menjadi kunci kita menghadap Allah

Adapun MAKRIFAT = Melihat sesuatu tanpa hijab dinamakan juga Amar Nizam.
.
SIRI TIGA
.
SYAREAT = Air di dalam tubuh kita, sebab itu kita bisa berkata-kata
TAREKAT = Angin di dalam diri kita, sebab itu kita bisa bernafas
HAKEKAT = Tanah di dalam tubuh kita, sebab itulah kita boleh tetap
MAKRIFAT = Api di dalam tubuh kita, sebab itulah kita boleh mengetahui lebih.
.
SIRI EMPAT
.
Ilmu SYAREAT = Dinamakan Sirullah, ibadahnya adalah Nurul Hadi
Ilmu TAREKAT = Dinamakan Ayan Sabitah, ibadahnya adalah Sirul Asral
Ilmu HAKEKAT = Dinamakan Sirr Hayan, ibadahnya adalah Sirrul Iman
Ilmu MAKRIFAT = dinamakan Gaibul Guyub, ibadahnya adalah Sirrul Islam
.
SIRI LIMA
.
SYAREAT = Syuhud
TAREKAT = Nur
HAKEKAT = Ilmu
MAKRIFAT = Ujud
.

SIRI ENAM
.
Ilmu SYAREAT = Daripada Usuluddin
Ilmu TAREKAT = Daripada Tasawuf
Ilmu HAKEKAT = Daripada Tauhid
Ilmu MAKRIFAT = Daripada Usul Muftahul Guyub
.
SIRI TUJUH
.
SYAREAT = Daging, Darah, Tulang, Urat, yang dinamakan Manusia
TAREKAT = Tanah, Air, Api, Angin yang dinamakam Insan
HAKEKAT = Ujud, Ilmu, Nur, Syuhud yang dinamakan Syaiun (Muhammad)
MAKRIFAT = Dzat, Sifat, Afaal, Asma yang dinamakan Allah
.
SIRI DELAPAN
.
Ibadah orang SYAREAT = Mengerjakan segala Rukun Islam yang lima
Ibadah orang TAREKAT = Mengerjakan SYAREAT + Taubat, Syukur, Tawakkal, Tahmid,
Tawadha, Harap, Ridha, Sabar, Ikhlas
Ibadah orang HAKEKAT = SYAREAT + TAREKAT + megesakan Afaal Allah, mengesakan
Asma Allah, Mengesakan Sifat Allah dan Mengesakana Dzat Allah.
Ibadah orang MAKRIFAT = SYAREAT + TAREKAT + HAKEKAT + Mujahadah, Muraqabah,
Muqaballah, Musyahadah, Tawajuh dan Tafakur
.
SIRI SEMBILAN

.
Ikhlas orang-orang SYAREAT itu dinamakan ikhlas Mubtadaq
Ikhlas orang-orang TAREKAT itu dinamakan ikhlas Mutawwasit
Ikhlas orang-orang HAKEKAT itu dinamakan ikhlas Muntaha
Ikhlas orang-orang MAKRIFAT juga dinamakan ikhlas Muntaha
.
SIRI SEPULUH
.
Jalan SYAREAT = Jalan orang-orang Awam
Jalan TAREKAT = Jalan orang-orang Khas
Jalan HAKEKAT = Jalan orang-orang Khas ul khas
Jalan MAKRIFAT =Jalan orang-orang Khawas
.
SIRI SEBELAS
.
SYAREAT = Afaal Allah
TAREKAT = Asma Allah
HAKEKAT = Sifat Allah
MAKRIFAT = Dzat Allah
.
SIRI DUABELAS
.
SYAREAT = Ilmu Yakin

TAREKAT = Ainul Yakin


HAKEKAT = Haqqul Yakin
MAKRIFAT = Akmal Yakin
.
SIRI TIGA BELAS
.
SYAREAT = Dzahir
TAREKAT = Batin
HAKEKAT = Akhir
MAKRIFAT = Awal
.
SIRI EMPAT BELAS
.
SYAREAT = Muhammad Dzahir
TAREKAT = Muhammad Batin
HAKEKAT = Muhammad Akhir
MAKRIFAT = Muhammad Awal
.
SIRI LIMA BELAS
.
Cara zikir SYAREAT = Dengan Lidah
Cara zikir TAREKAT = Dengan Hati
Cara zikir HAKEKAT = Dengan Nyawa

Cara zikir MAKRIFAT = Dengan Rahasia


.
SIRI ENAM BELAS
.
Pekerjaan SYAREAT = Dikatakan oleh Lidah dan dikerjakan oleh Hati
Pekerjaa TAREKAT = Hati yang mengerjakan baik atau jahat
Pekerjaan HAKEKAT = Nyawa yang mengerjakn baik atau jahat
Pekerjaan MAKRIFAT = Rahasia yang mengerjakan baik atau jahat
.
SIRI TUJUH BELAS
.
Rumah SYAREAT = Lidah
Rumah TAREKAT = Hati
Rumah HAKEKAT = Budi
Rumah MAKRIFAT = Roh
.
SIRI DELAPAN BELAS
.
Adab orang SYAREAT = Orang-orang yang berdiri dengan tanda-tanda kenyataan
Adab orang TAREKAT = Orang-orang yang berzikir tanpa tanda , hanya karunia Allah
Adab orang HAKEKAT = Orang-orang yang haknya dan hak Allah
Adab orang MAKRIFAT = Orang-orang yang mengetahui perkataan dan maqam
.

SIRI SEMBILAN BELAS


.
Sembahyang orang SYAREAT = Tubuhnya yang menyembah Allah
Sembahyang orang TAREKAT = Hatinya yang menyembah Allah
Sembahyang orang HAKEKAT = Nyawanya yang menyembah Allah
Sembahyang orang MAKRIFAT = Wahadatul wujud yang menerima sembahnya, inilah
sembahyang para Nabi-nabi, Wali-wali Allah, Ahli-ahli sufi dan orang Kamil dan Mukamil
.
SIRI DUA PULUH
.
Pintu SYAREAT = Mata
Pintu TAREKAT = Dua lubang hidungnya
Pintu HAKEKAT = Dua biji mata
Pintu MAKRIFAT = Di antara mata putih dan mata hitam
.
SIRI DUA PULUH SATU
.
Martabat SYAREAT = Alam Roh
Martabat TAREKAT = Alam Malakut
Martabat HAKEKAT = Alam Jabarut
Martabat MAKRIFAT = Alam Lahut
.
SIRI DUA PULUH DUA
.

Tujuan SYAREAT = Agar Hatinya ada Nur


Tujuan TAREKAT = Agar Dirinya dan Nyawanya jadi mulia
Tujuan HAKEKAT = Agar dapat memisahkan antara Hak dan Batil
Tujuan MAKRIFAT = Agar dapat derajat Saddikin
.
SIRI DUA PULUH TIGA
.
SYAREAT = Ibarat buih
TAREKAT = Ibarat ombak
HAKEKAT = Ibarat laut
MAKRIFAT = Ibarat air