Anda di halaman 1dari 10

K

u
d
a
k
u
d
a
8
/
1
2

B
a
l
o
k
B
u
b
u
n
g
a
n
K
a
k
i
K
u
d
a
k
u
d
a
8
/
1
2

G
o
r
d
i
n
g
8
/
1
4

L
i
s
p
l
a
n
k

TAMPAK DEPAN
T. SAMPING

TAMPAK ATAS

SAMBUNGAN PADA BATANG HORIZONTAL

TAMPAK ATAS

TAMPAK MUKA

TAMPAK SAMPING

DETAIL SAMBUNGAN PADA BATANG KAKI KUDA-KUDA

TAMPAK DEPAN

T. SAMPING

SAMBUNGAN PADA TITIK BUHUL H DAN P

SAMBUNGAN PADA TITIK BUHUL A DAN B

SAMBUNGAN PADA TITIK BUHUL I DAN O

SAMBUNGAN PADA TITIK BUHUL C DAN G

SAMBUNGAN PADA TITIK BUHUL J DAN N

SAMBUNGAN PADA TITIK BUHUL D DAN F

SAMBUNGAN PADA TITIK BUHUL K DAN M

SAMBUNGAN PADA TITIK BUHUL E

SAMBUNGAN PADA TITIK BUHUL L