Anda di halaman 1dari 1

CONTOH FORMAT SURAT LAMARAN UNTUK MENGIKUTI TES CPNS DAERAH

Sukadana, ........ September 2014


Kepada,
Perihal : Lamaran untuk mengikuti Tes CPNSD
Kab. Kayong Utara Formasi Tahun 2014

Yth. Bupati Kayong Utara


diSUKADANA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :


a. Nomor Induk Kependudukan
sesuai dengan KTP/ Passport
:
b. Nama (tanpa gelar)
:
b. Tempat/Tanggal Lahir
- Kec. Tempat Lahir
:
- Kab./Kota Tempat Lahir
:
- Propinsi Tempat Lahir
:
c. Jenis Kelamin
:
d. Agama
:
e. Status Perkawinan
: Kawin/Belum Kawin/Janda/Duda*)
f. Pendidikan/Jurusan
:
g. Alamat Rumah
- Jalan/ Dusun
:
- RT/ RW
:
No.Rumah :
- Kec./ Kel.
:
- Kab./ Kota
:
- Propinsi
:
- Telp/HP.
:
Alamat email :
h. Jenis Jabatan Yang Dilamar
- Pilihan 1
:
- Pilihan 2
:
- Pilihan 3
:
Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat mengikuti tes Calon Pegawai
Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Formasi Tahun 2014.
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
1. Photo Copy Sah Ijazah terakhir yang telah dilegalisir/disahkan oleh Pejabat yang berwenang
sebanyak 1 ( satu ) lembar;
2. Photo Copy Sah Transkip Nilai terakhir yang telah dilegalisir/disahkan oleh Pejabat yang
berwenang sebanyak 1 ( satu ) lembar;
3. Photo Copy Sah Sertifikat Akta IV/Profesi yang telah dilegalisir/disahkan oleh Pejabat yang
berwenang sebanyak 1 ( satu ) lembar;**)
4. Photo Copy KTP/ Passport yang telah dilegalisir/ disahkan oleh Pejabat yang berwenang
sebanyak 1 (satu) lembar ;
5. Pas Photo Berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm dan 3 x 4 cm masing-masing sebanyak 4 ( empat )
lembar;
6. Print Out Bukti Pendaftaran Online sebanyak 2 (dua) lembar;
7. Dst...
Demikian permohonan ini saya sampaikan dan atas perkenan Bapak saya ucapkan terima kasih.
Hormat saya,

( Nama Lengkap )
Catatan :
*) Pilih dan tulis salah satu sesuai dengan yang dimiliki.
**) Bagi formasi tertentu yang tertera dalam pengumuman.
Jika penulisan tidak cukup pada satu halaman dapat dilanjutkan pada halaman ketiga kertas folio.