Anda di halaman 1dari 2
PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER OKTOBER SESI 2013/2014 PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH (PJJ) KOD/NAMA KURSUS: GMGF 2014 EKONOMI DAN PEMBANGUNAN TARIKH : 41 FEBRUARI 2014 (SELASA) | MASA : 9,00 ~ 11.30 PAGI (2 JAM 30 MINIT) TEMPAT UUM DAN SEMUA PUSAT PLK ARAHAN : 1. Kertas soalan ini mengandungi EMPAT (4) soalan dalam SATU (1) halaman bercetak tidak’ termasuk kulit hadapan. 2. Anda dikehendaki menjawab SEMUA soalan 3. Semua jawapan hendaklah ditulis di dalam lembaran jawapan yang disediakan PERATURAN BERKENAAN KECURANGAN AKADEMIK ADALAH TERPAKAl DALAM PEPERIKSAAN INI, NO.MATRIK: | I (dengan perkataan) (dengan angka) NO. KAD PENGENALAN Eee T be aaa | |] Nama PENSYARAH : | KUMPULAN : | NO. MEJA ae JANGAN BUKA KERTAS PEPERIKSAAN INI SEHINGGA DIBERI ARAHAN GMGF2014 Ekonomi Dan Pembangunan ARAHAN = Jawab SEMI soalan. Aktiviti ekonomi Malaysia terditi daripada berberapa sektor seperti sektor pertama, kedua dan ketiga, bincangkan peranan-peranan sektor ini serta memberi contoh yang sesuai. (25 markah) Pola penduduk di Malaysia boleh dibahagikan kepada EMPAT (4) ciri utama, bincangkan ciri-ciri tersebut (25 markah) Lukiskan rajah dalam keadaan apabila kerajaan berbelanja seeara deficit serta analisiskan kesan perbelanjaan kerajaan ke atas pelaburan (1), tabungan (S), kadar bunga (r) dan perbelanjaan deficit (tg) tersebut sama ada dalam keadaan menurun, menaik atau tidak berubah. 25 markah) Rostow berpendapat bahawa setiap negara yang bergerak maju ke hadapan perlu melalui tahap-tahap tertentu. dan tidak boleh melompat susunan tahap tersebut. Berdasarkan kenyataan berikut bincangkan tahap pertumbuhan yang dikemukakan oleh Rostow 25 markah)