Anda di halaman 1dari 4

FUNGSI DAN PERANAN JABATAN PENGEMASAN

1.1

SPESIFIKASI TUGAS PEKERJA


i. EXECUTIVE HOUSEKEEPER
Fungsi Asas
Menyelia dan mengarahkan semua aspek pengurusan Jabatan
Pengemasan termasuk bilik tidur, ruang awam, bilik linen/uniform

dan kawasan belakang (back of the house)


Perhubungan
a) Melaporkan secara terus kepada Pengurusan Besar/ pihak
atasan yang lain.
b) Menyediakan penyeliaan dan pengarahan kepada pekerja
Jabatan Pengemasan.
c) Berkomunikasi dengan pelanggan dan orang perseorangan luar
seperti pembekal, kontraktor dan sebagainya.
d) Bekerjasama, berkoordinasi dan berkomunikasi dengan ketua-

ketua jabatan lain.


Tugasan
a) Menyelia dan bekerjasama
Housekeeper,

menyelia

dengan

Housekeeper

Assistant

Executive

Supervisor

memastikan kepuasan maksimum pelanggan.


b) Mengawasi semua pekerja jabatan untuk

dalam

memastikan

pelanggan menerima perkhidmatan yang bagus dan prihatin.


c) Mengawasi semua pekerja jabatan dalam memastikan semua
bilik, terutamanya bilik VIP, Pacific Floor dan Suite menerima
perhatian istimewa.
d) Memberitahu jabatan lain yang berkaitan dengan jabatan,
terutamanya Front Office dalam memastikan status bilik yang
betul,

juga

jabatan

lain

seperti

Pendobian,

F&B

dan

Kejuruteraan.
e) Mengenalpasti keperluan latihan, latihan formal dibangunkan
dan sesi-sesi latihan dilaksanakan.

ii.

ASSISTANT EXECUTIVE HOUSEKEEPER


Fungsi Asas
Menyelia dan mengarahkan pengendalian pengemasan secara
keseluruhan dan operasi harian dan menolong merancang

masa depan jabatan berdasarkan kepada polisi dan prosedur

hotel.
Perhubungan
a) Melaporkan secara terus kepada Executive Housekeeper /
Pengurus Besar.
b) Menyediakan penyeliaan

terhadap

semua

kakitangan

jabatan.
c) Berkomunikasi dengan pelanggan termasuk pembekal,
kontraktor dan sebagainya.
d) Bekerjasama, berkoordinasi dan berkomunikasi dengan

ketua-ketua jabatan.
Tugasan
a) Mengawasi pekerja jabatan dalam memastikan pelanggan
menerima perkhidmatan yang bagus dan sempurna.
b) Mengawasi pekerja jabatan dalam memastikan semua bilik,
terutamanya bilik untuk VIP, Pacific Floor dan suite
menerima layanan istimewa.
c) Memberitahu bahagian-bahagian

lain

dalam

jabatan

mengenai perihal yang melibatkan mereka seperti Front


Office mengenai status bilik yang sebenarnya. Begitu juga
dengan

jabatan

lain

seperti

F&B,

kejuruteraan

dan

sebagainya.
d) Membina dan mengekalkan perhubungan secara berkesan.
e) Menyelia dan mengarahkan tugasan kepada penyeliaan
iii.

perseorangan.
FLOOR SUPERVISOR (DAY / EVENING)
Fungsi Asas
Mengawal kawasan-kawasan tertentu dalam tugasan harian

berdasarkan kepada polisi dan prosedur hotel.


Perhubungan
a) Melaporkan secara terus kepada pihak atasan jabatan.
b) Menyediakan penyeliaan kepada pekerja jabatan yang
ditentukan.
c) Bergaul dengan pelanggan, pekerja jabatan, rakan-rakan

sejawat, penyelia dan staf jabatan yang lain.


Tugasan
a) Menyelia aktiviti yang dilakukan oleh floor / room attendant
untuk memastikan kebersihan, keindahan dan pengekalan
bilik

tidur,

ruang

awam

dan

kawasan

perkhidmatan

berdasarkan kepada piawaian untuk mencapai perkhidmatan


yang baik.
b) Melatih pekerja jabatan berdasarkan kepada piawaian
jabatan dan polisi dan prosedurdan memaklumkan kepada
pihak atasan mengenai prestasi mereka.
c) Mengagihkan pekerja jabatan ke kawasan yang ditetapkan
secara rutin.
d) Mengawai room attendant untuk memastikan pelanggan VIP
menerima layanan dan peralatan yang istimewa.
e) Mengekalkan piawaian bersesuaian dengan

pakaian,

kebersihan, uniform, penampilan dan pengendalian pekerja


iv.

jabatan.
PUBLIC AREA SUPERVISOR
Fungsi Asas
Menyelia kawasan yang telah ditetapkan secara harian

berdasarkan polisi dan prosedur hotel.


Perhubungan
a) Melaporkan secara terus kepada Executive Housekeeper
b) Menyediaakan penyeliaan ke atas pekerja jabatan yang
ditetapkan
c) Bergaul dengan pelanggan, pekerja bawahan, rakan-rakan
sejawat, penyelia, staf jabatan lain kontraktor.

Tugasan
a) Menyelia aktiviti pekerja ruang awam, termasuk bilik loker
pekerja dalam memastikan kebersihan, keindahan dan
pengekalan ruang awam, pejabat dan kemudahan staf
mengikut piawaian.
b) Mengagihkan pekerja ke kawasan yang ditetapkan secara
rutin.
c) Melatih pekerja jabatan berdasarkan piawaian jabatan dan
polisi dan prosedur dan memaklumkan kepada pihak atasan
mengenai prestasi mereka.
d) Mengawal jadual pekerja untuk memastikan peribadi dan
kepuasan hati pelanggan di ruang awam.
e) Mengendalikan latihan orientasi kerja kepada pekerja baru.