Anda di halaman 1dari 53

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL


KUALA TERENGGANU

PENGANTAR
SINTAKSIS
Mohamad Aiyad Bin Ramli Muhammad Iqbal Bin Zahanuddin
901023-03-5205 910117-06-5311

Muhammad Adib Bin Misslani Muhamad Fahmi Bin Ab Rasib


910823-01-6699 910110-03-5697

Muhammad Syazrin Bin Zaini


910605-08-5047
4 . 7 Takrif Ayat
4 . 8 Binaan Ayat
4 . 8 . 1 Ayat Dasar
4 . 8 . 2 Ayat Tunggal
4 . 8 . 3 Ayat Majmuk
4 . 9 Jenis Ayat
4 . 9 . 1 Ayat Penyata
4 . 9 . 2 Ayat Perintah
4 . 9 . 3 Ayat Tanya
4 . 9 . 4 Ayat Seruan
4 . 10 Ragam Ayat
4 . 10 . 1 Ayat Aktif
4 . 10 . 2 Ayat Pasif
TAKRIF
AYAT
TA K R I F A Y A T
Emeritus Dr. Nik Safiah Karim

ngkap. Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susu


TA K R I F A Y A T
inal Abidin Ahmad (Za’ba)

gandungi salah satu daripada dua anggota yang wajib ini tidak
TA K R I F A Y A T
Asmah Haji Omar

bagai unsurnya. Ayat terdiri daripada klausa yang fisertai de


TA K R I F A Y A T
Branford
(1980)

of as grammartically complete. Sentence typically constitute


TA K R I F A Y A T
Donald et al.
(1990 : 1)

ontaining a subject and a verb that conveys to the listener o


B IN
I NA A N
AY A T
BINAAN AYAT

AYAT

SUBJE PREDIK
K AT

BAHAGIAN BAHAGIAN
AYAT AYAT YANG
YANG MENERANGKAN
DITERANGKAN SUBJEK
BINAAN AYAT
BINAAN AYAT

AYAT AYAT
TRANSFORMASI INTI / DASAR

AYAT AYAT
TUNGGAL MAJMUK

AYAT MAJMUK AYAT MAJMUK AYAT MAJMUK


GABUNGAN GABUNGAN GABUNGAN
BINAAN AYAT
yat Inti/Dasar

•Merupakan ayat yang menjadi sumber bagi


pembentukan ayat-ayat yang lain.
•Pola atau struktur ayat dasar mempunyai
bentuk yang tetap.
Pola Subjek Predikat
Pola 1 Frasa Nama Frasa Nama
Pola+ 2FN)
(FN Frasa
Tok KiNama
Ahmad Frasa kerjafelda
Pengurus
Pola+ 3FK)
(FN Frasa Nama
Bapa mereka Frasa
SedangAdjektif
berehat
Pola+ 4FA)
(FN Frasa
Anak Nama
itu Frasa Sendi
Sihat sungguh Nama
(FN + FS) Pejabat saya Di Kuala Lumpur
BINAAN AYAT
Ayat Tunggal

usa. Klausa tersebut mengandungi satu konstituen subjek dan s

SUBJEK PREDIKAT
1.Bapa saya kacak dan bergaya
2.Ibu saya cantik
3.kekasihku di menara gading
BINAAN AYAT
yat Transformasi

•Penerbitan sesuatu ayat dengan mematuhi


hukum atau rumus transformasi.
•Fungsi,mengubah aturan atau struktur ayat serta
menggugurkan atau memperluas sesuatu unsur
dalam ayat atau frasa.
•Kesan proses transformasi yang mengakibatkan
pengguguran,penyusunan semula dan peluasan.
AYAT TRANSFORMASI
roses Pengguguran

Subjek kata ganti nama orang kedua digugurkan

Kamu semua jangan bising !


= Jangan bising !

Frasa nama yang serupa digugurkan

Dia berjaya. Dia berusaha bersungguh-sungguh.


= Dia berjaya kerana bersungguh-sungguh.
AYAT TRANSFORMASI
roses Pengguguran

Predikat frasa kerja yang serupa digugurkan

Rina bekerja di Putrajaya. Dila bekerja di Putrajaya.


= Rina dan Dila bekerja di Putrajaya.

Pengguguran ( oleh + Frasa Nama ) dalam ayat pasif

Halaman rumah kami telah dibersihkan oleh abang.


= Halaman rumah kami telah dibersihkan.
AYAT TRANSFORMASI
roses Penyusunan Semula
Penyusunan frasa nama sebagai subjek

Pekerja itu mengira harga barang


= harga barang dikira oleh pekedai itu

Penyusunan frasa nama sebagai objek

Atikah mengirimi sahabatnya sebungkusan hadiah


= Atikah mengirimkan sebungkusan hadiah kepada sahabatnya

Penyusunan semula melalui ayat songsang

Mereka duduk di atas kerusi rotan


= Di atas kerusi rotan mereka duduk
AYAT TRANSFORMASI
roses Perluasan
Perluasan subjek frasa nama

Kereta itu kepunyaan saya. Kereta itu baru dibeli


= Kereta yang baru dibeli itu kepunyaan saya.

Perluasan frasa predikat

Ahmad membeli rumah itu. Rumah itu besar


= Ahmad membeli rumah yang besar itu.

Perluasan menggunakan kata hubung

Dia pergi kerja. Dia tidak sihat.


= Dia pergi kerja walaupun tidak sihat.
BINAAN AYAT
Ayat Majmuk

DEFINISI
iri daripada 2 ayat tunggal atau lebih yang dicantum

AYAT
AYAT 1 MAJMUK
KATA AYAT 2
Anita membaca HUBUNG
Sambil Anita mendengar
buku
Kami membuat Semasa radio tidur di
Adik
kerja sekolah
Dia memakai yang dalam bilik oleh
Baju dijahit
baju ibunya
AYAT MAJMUK
yat Majmuk Gabungan

DEFINISI
ngkan menjadi satu dengan menggunakan kata hubung ga

CONTOH AYAT

-Murid-murid menari dan menyanyi


-Pokok kelapa tinggi tetapi pokok langsat rendah
AYAT MAJMUK
yat Majmuk Pancangan

DEFINISI
au lebih yang kedudukannya tidak setara, iaitu ada a

AYAT MAJMUK PANCANGAN

AYAT MAJMUK PANCANGAN


AYATRELATIF
MAJMUK PANCANGAN
AYATKOMPLEMEN
MAJMUK PANCANGAN KETERAN
AYAT MAJMUK
yat Majmuk Pancangan
AYAT MAJMUK PANCANGAN RELATIF

Wanita itu memakai barang kemas + barang kemas itu mahal


= Wanita itu memakai barang kemas yang mahal.

AYAT MAJMUK PANCANGAN KOMPLEMEN

Dia mengakui (sesuatu) + anaknya itu nakal


= Dia mengakui bahawa anaknya itu nakal.
AYAT MAJMUK PANCANGAN KETERANGAN

i berjimat cermat (ayat induk) + senang kemudian hari (ayat ke


sti berjimat cermat agar senang kemudian hari.
AYAT MAJMUK
yat Majmuk Campuran

DEFINISI
tu yang terdiri daripada campuran ayat tunggal denga
AYAT MAJMUK
yat Majmuk Campuran
CONTOH AYAT

-Samad masih menonton televisyen tetapi kawan-


kawannya yang sudah mengantuk telah lama tidur.
-Mereka membersih rumah apabila banjir surut
kerana hujan telah berhenti

AYAT TUNGGALAYAT AYAT KATA


Samad masih MAJMUK
Yang sudah INDUK
Kawan- HUBUN
Tetapi
menonton
Mereka mengantuk
Kerana hujan Banjir suruttelah G
kawannya apabila
televisyen
membersihkan telah berhenti lama tidur
rumah
JENIS
AYAT
JE N I S A Y A T

AYAT PERINTAH AYAT PENYATA

JENIS - JENIS
AYAT

AYAT SERUAN AYAT TANYA


JE N I S A Y A T
AYAT PENYATA

D e f-iJENIS
JENIS nisi
AYAT
capkan untuk menyampaikan sesuatu ber
JE N I S A Y A T

nasinya adalah sederhana dan diakhiri dengan nada pe

JENIS - JENIS
AYAT
uktur ayat boleh terdiri dari ayat tunggal dan ayat

Terdapar juga kata nafi tidak dan bukan dalam ayat


JE N I S A Y A T

Contoh
Bola ini kepunyaan
JENIS - JENIS adik.
AYAT
JE N I S A Y A T
AYAT TANYA

D e f-iJENIS
JENIS nisi
ang digunakan untuk
AYAT tujuan menanyakan
JE N I S A Y A T

Intonasi akhirnya adalah bernada menaik

JENIS - JENIS
AYAT
ga penutur menggunakan intonasi ayat penyata untuk me

Menggunakan nada suara dan perkataan yang tertent


JE N I S A Y A T

Contoh
mu sudah menyiapkan kerja
JENIS - JENIS
sekolah kam
SiapakahAYAT gurunya ?
JE N I S A Y A T
AYAT PERINTAH

D e f-iJENIS
JENIS nisi
AYAT
memberikan arahan atau menimbulkan s
JE N I S A Y A T

AYAT LARANGAN AYAT SURUHAN

JENIS AYAT
PERINTAH
JENIS - JENIS
AYAT

AYAT SILAAN AYAT PERMINTAAN


AYAT PERINTAH
AYAT SURUHAN

D e f-iJENIS
JENIS nisi
tuk menimbulkan sesuatu
AYATtindakan arahan kepada
Contoh
Duduk di tempat masing-masing
AYAT PERINTAH
AYAT LARANGAN

D e f-iJENIS
JENIS nisi
menegah seseorang daripada
AYAT melakukan sesuatu
Contoh
Usah termenung sahaja
AYAT PERINTAH
AYAT SILAAN

D e f-iJENIS
JENIS nisi
uat pelawaan atau ajakan
AYAT kepada pendengar atau
Contoh
Jemput datang esok hari
AYAT PERINTAH
AYAT PERMINTAAN

JENIS - JENIS
D e AYAT
finisi
tujuan menyatakan kehendak kepada pendengar d
Contoh
Minta perlahankan muzik itu
JE N I S A Y A T
AYAT SERUAN

D e f- JENIS
JENIS inisi
bagai perasaan seperti
AYAT gembira, sedih, kag

AYAT SERUAN = KATA SERUAN + AYAT KETERANGAN


JE N I S A Y A T

KATAayat
nali dengan penggunaan kata seru di akhir SERU :
Amboi
Cis
JENIS - JENIS Aduh
AYAT Wah
Ah
naik turun pada akhir ayat bergantung kepadaEh ragam
Wahai
JE N I S A Y A T

Contoh
Aduh sakitnya
JENIS - JENISperutku !
AYAT
Amboi, cantik sungguh baju baharu kamu
RAGAM AYAT
RAGAM AYAT
AYAT
AKTIF
RAGAM
AYAT
AYAT
PASIF
AYAT AKTIF

DEFINISI
kata kerja yang mengutamakab subjek asal sebagai jud
AYAT AKTIF

aktif ialah ayat yang kata kerja berawalan men-, con

memasak nasi dan sebagainya


kan pengakap telah mendirikan
hemah itu.
a murid menaikkan bendera
ekolah.
AY A T P A S I F

DEFINISI
n mengandungi kata kerja yang mengutamakan objek asa
AY A T P A S I F

n men- dan didahului kata ganti diri pertama dan kata


tendang
lu anda isi

an diikuti kata sendi oleh serta kata ganti diri ket


uh oleh kakak
AY A T P A S I F
JENIS AYAT
PASIF

AYAT PASIF DIRI PERTAMAAYAT PASIF DIRI KEDUAAYAT PASIF DIRI KETIGA

ak
didahului
berawalan
kata kata
kerjanya men
ganti
- dan diri
berawalan didahului
di-pertama
kata
seperti
, diikuti gantisendi
kata aku
diri
, kami
kedua
oleh kita
seperti
, serta, saya
kata,awak
dan, sebag
gantianda
diri
,
ONTOH AYAT PASIF
AYAT AKTIF AYAT PASIF DIRI PERTAMA

(a)Saya mencuci kasut sekolah. (a)Kasut sekolah saya cuci.


(b) (b)
(c)Kita menerima keputusan itu. (c)Keputusan itu kita terima.
(d) (d)
(e)Aku akan memetik bunga itu. (e)Bunga itu akan aku petik.
ONTOH AYAT PASIF
AYAT AKTIF AYAT PASIF DIRI KEDUA

(a)Kerja itu harus anda siapkan.


(a)Anda harus menyiapkan kerja itu
(b)
.
(b)Awak mesti menyerahkan surat itu
(c).Surat itu mesti awak serahkan.
(c)Engkau patut memulangkan duitnya
(d).
(e)Duitnya patut engkau pulangkan.
ONTOH AYAT PASIF
AYAT AKTIF AYAT PASIF DIRI KETIGA

ereka mengecat bangunan. (a)Bangunan dicat oleh mereka.


aginda meminta rakyat supaya bersabar
(b)Rakyat diminta
. oleh baginda supaya bersabar.
eliau mengarahkan orang ramai supaya
(c)Orang ramai
beratur
diarahkan
. oleh beliausupaya bera
BIBLIOGRAFI

Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan


us Dewan Edisi Keempat, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka
hasa Melayu 1, Shah Alam, Selangor, Oxford Fajar Sdn. Bhd.
i, Kuala Lumpur, PTS Professional Publishing Sdn. Bhd
Dilayari pada 26 Januari 2010 di URL http://ms.wikipedia.org/wi
yari pada 26 januari 2010 di URL http://tatabahasabm.tripod.com
SEKIAN TERIMA
KASIH