Anda di halaman 1dari 4

NOTA MINTA

Rujukan
Tarikh
Kepada

Daripada

:
:

Pengetua

SM Holy Trinity Tawau

Unit Beruniform Pengakap SM. Holy Trinity,Tawau.

PERMOHONAN MENDAPATKAN PERUNTUKAN YURAN PENYERTAAN BAGI CAMPOREE


ANTARABANGSA TAWAU KALI KE-5
Berhubung dengan perkara di atas,diharap dapat tuan meluluskan permohonan mendapatkan bekalan
seperti berikut:
Bil.
1

Perihal Barang

Qty

Anggaran Harga

Tarikh
diperlukan

Yuran Penyertaan bagi Camporee


Antarabangsa Tawau kali ke-5

60
orang

RM 25 X 60 pelajar
= RM 1500

13/03/2015

JUMLAH

RM 1500

Peruntukan

Peruntukan Pengakap

Subsidiri / Mata Pelajaran

________________________________________

Baki Peruntukan Semasa

________________________________________

Sekian.Terima kasih
Pemohon
Yang Benar,

Permohonan Di atas
Diluluskan / Tidak Diluluskan

..................................................
Nama : Cik Sarina Binti Sangkala
Jawatan: Guru Penasihat Pengakap
Tarikh :

.............................................
Pengetua,
(CHU SET MEI)
SM. Holy Trinity,Tawau
Tarikh :

Disokong Oleh,
.........................................
Nama : En. Suderman Sundang
Jawatan: Pen. Kanan Ko Kurikulum
Tarikh :

Catatan
Pengetua /
Guru Besar

NOTA MINTA
Rujukan
Tarikh
Kepada

Daripada

:
:

Pengetua

SM Holy Trinity Tawau

Unit Beruniform Pengakap SM. Holy Trinity,Tawau.

PERMOHONAN MENDAPATKAN PERUNTUKAN PENGANGKUTAN BAGI CAMPOREE


ANTARABANGSA TAWAU KALI KE-5
Berhubung dengan perkara di atas,diharap dapat tuan meluluskanpermohonan mendapatkan bekalan seperti
berikut:
Bil.
1

Perihal Barang

Qty

Pengangkutan pergi dan balik ke


Kem Pengakap Tiku

JUMLAH

Anggaran
Harga
RM 5 X 60
ORANG

Tarikh
diperlukan
13/03/2015

Catatan Pengetua
/ Guru Besar

RM 300

Peruntukan

Peruntukan Pengakap

Subsidiri / Mata Pelajaran

________________________________________

Baki Peruntukan Semasa

________________________________________

Sekian.Terima kasih

Pemohon
Yang Benar,
..................................................
Nama : Cik Sarina Binti Sangkala

Permohonan Di atas

Jawatan: Guru Penasihat Pengakap

Diluluskan / Tidak Diluluskan

Tarikh :

...............................................
( CHU SET MEI )

Disokong Oleh,

Pengetua,
SM. Holy Trinity,Tawau

.........................................

Tarikh :

Nama : En.Suderman Bin Sundang


Jawatan: Pen. Kanan Ko Kurikulum
Tarikh :

NOTA MINTA
Rujukan
Tarikh
Kepada

Daripada

:
:

Pengetua

SM Holy Trinity Tawau

Unit Beruniform Pengakap SM. Holy Trinity,Tawau.

PERMOHONAN MENDAPATKAN PERUNTUKAN


ANTARABANGSA TAWAU KALI KE-5

MAKANAN

BAGI

CAMPOREE

Berhubung dengan perkara di atas,diharap dapat tuan meluluskan permohonan mendapatkan bekalan
seperti berikut:
Bil.
1

Perihal Barang

Qty

Anggaran Harga

Tarikh
diperlukan

Makanan peserta sepanjang 14-18


Mac 2015

60
orang

RM 50 X 60 pelajar
= RM 3000

13/03/2015

JUMLAH

RM 3000

Peruntukan

Peruntukan Pengakap

Subsidiri / Mata Pelajaran

________________________________________

Baki Peruntukan Semasa

________________________________________

Sekian.Terima kasih
Pemohon
Yang Benar,

Permohonan Di atas
Diluluskan / Tidak Diluluskan

..................................................
Nama : Cik Sarina Binti Sangkala
Jawatan: Guru Penasihat Pengakap
Tarikh :

.............................................
Pengetua,
(CHU SET MEI)
SM. Holy Trinity,Tawau
Tarikh :

Disokong Oleh,
.........................................
Nama : En. Suderman Sundang
Jawatan: Pen. Kanan Ko Kurikulum
Tarikh :

Catatan
Pengetua /
Guru Besar