KRITERIA KECEMERLANGAN MAKMAL SAINS a) Buku Stok Penggunaan Alat. b) Buku Stok Peralatan Makmal. i.

Daftar Harta Modal ii.Daftar Inventori 1. PENGURUSAN MAKMAL iii.Daftar Stok Bekalan Pejabat c) Rekod Pergerakan Alat. d) Buku Rekod Peralatan. e) Jadual Bertugas Kakitangan. f) Jadual Penggunaan Makmal. a) Susunan alatan. b) Label alatan. c) Kebersihan dan keceriaan dalaman makmal. d) Kebersihan dan keceriaan stor-stor utama dan stor makmal. 2. FIZIKAL MAKMAL e) Kebersihan dan keceriaan bilik persediaan. f) Kebersihan dan keceriaan luaran sekitar makmal. g) Susunan sudut-sudut khas. h) Keseluruhan bahagian makmal berfungsi. i) Penglibatan keseluruhan makmal.

a) Buku kajian/skrap. b) Papan kenyataan & pengisian. c) Hasil kerja pelajar. d) Model/gambar/poster dll. 3. UNSUR DAN SUDUT PAMERAN e) Akuarium/bahan awet. f) Carta pencapaian mata pelajaran Sains/Sains tulen PMR, SPM dan STPM. g) Album. h) Carta aliran kerja P&P 4. PENGURUSAN PANITIA SAINS a) Fail minit mesyuarat. b) Perancangan tahunan. c) Minit mesyuarat panitia. d) Bank soalan. e) Rekod analisis pencapaian ujian/peperiksaan. f) Program latihan dalaman guru & kakitangan. g) Perancangan perbelanjaan dan peruntukan kewangan. h) Struktur organisasi. i) Bahan sumber asas. i.Sukatan pelajaran & huraian sukatan pelajaran.

ii.Nota /edaran kursus/pukal Sains. iii.Surat Arahan PPD/JPN/KPM. j) ABM/BBM. k) Buku Rekod Pengajaran (ditulis dan kemaskini). l) Buku amali pelajar. m) Buku latihan pelajar. n) Penghayatan PEKA. i.Dokumentasi PEKA ii.Bukti pelaksanaan PEKA pelajar o) Buku-buku rujukan. p) Teknik penggunaan alat-radas. a) Keselamatan penyimpanan. b) Kaedah penyusunan yang diselaraskan dengan buku stok. c) Penjagaan dan pemulihan. 5. PENYELENGGARAAN ALATAN d) Tanda/label tempat simpanan. e) Radas dan bahan mencukupi. f) Pelupusan alatan/bahan. i.Rekod pelupusan ii.Bukti pelupusan (tempat) 6. KESELAMATAN MAKMAL a) Peti rawatan kecemasan.

b) Pemadam kebakaran. c) Rekod kemalangan. d) Peta laluan kecemasan. e) Latihan kebakaran. f) Peraturan keselamatan makmal. g) Sistem penjagaan makmal teratur (gas, air dan elaktrik). h) Peralatan keselamatan diri. i) Peredaran udara dalam makmal. j) Utamakan keselamatan diri di premis makmal. k) Penggunaan baju makmal. a) Perpustakaan jabatan Sains. b) Taman sumber Sains. c) Galeri Sains. d) Penggunaan IT dalam pelbagai pengurusan di makmal. 7. CIRI ISTIMEWA e) Projek khas - Contoh GLA. f) Disiplin kakitangan makmal. g) Impak budaya Sains (Kuiz Sains/puisi Sains/inovasi Sains dll). h) Lain-lain.