Anda di halaman 1dari 4

721

Ordena zkia
N orden

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS


HEZIKETA ZIKLOETARA SARTZEKO PROBA
MAYO 2013 / 2013KO MAIATZA

GOI MAILAKO ZIKLOAK / CICLOS DE GRADO SUPERIOR


ARLO OROKORRA / PARTE GENERAL

MATEMTICAS
MATEMATIKA

Abizenak

Aukera

BC

Apellidos

_____________________________________Opcin A

Izena
Nombre

________________________________________________________

N.A.N.
D.N.I._________________________

IKASLEAREN SINADURA
Firma del alumno/a
___________________________________________

OHARRA: Erantzunak kontutan hartzeko justifikatuak izan behar dira


NOTA: Las respuestas debern estar justificadas para ser tenidas en cuenta
1. Ebatzi hurrengo ekuazioa.

Resuelve la siguiente ecuacin

3
4 2x
2x2 7x 1

3
x2
x2
x2 4

2. Kalkulatu hurrengo triangeluaren perimetroa

(2 Puntu)

Calcula el permetro del siguiente tringulo

pgina 2 orria

(2 Puntu)

3. Ebatzi hurrengo ekuazioa

Resuelve la siguiente ecuacin:

(2 Puntu)

2 x 3 x 2 5x 2

4. Orain dela 2 urte, alabaren adina amaren adinaren herena zen. 10 urte barru, amaren adina
alabaren adin bikoitza izango da. Zenbat urte dituzte orain amak eta alabak?
Hace 2 aos, la edad de una hija era un tercio de la edad de su madre. Dentro de 10 aos, la
edad de la madre ser el doble de la edad de la hija. Cuntos aos tienen actualmente la madre
y la hija?
(2 Puntu)

pgina 3 orria

5. Gela bateko berrogei ikasleei beraien etxeetan ea zenbat elektrogailu dituzten galdetu zaie.
Lortutako informazioa sailkatuta hurrengo taulan agertzen da. Kalkulatu zeintzuk diren
aldagaiaren mediana, moda, batezbestekoa eta desbideratze tipikoa
(2 Puntu)
A 40 alumnos de una clase se les ha preguntado cuantos aparatos elctricos tienen en sus casas.
La informacin obtenida se recoge en la tabla adjunta.. Calcula la mediana, moda, media
aritmtica y desviacin tpica de la variable :
Elektrogailu kopurua (xi)
Numero aparatos electricos
Ikasle kopurua/N alumnos (fi)

10

pgina 4 orria