Anda di halaman 1dari 2

PK07 Pengurusan Mesyuarat

MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA KAWAD KECEMASAN DAN KEBAKARAN


SJKC CHONG HWA RENGIT
KALI PERTAMA BIL 1 /(2015)
Tarikh

: 30 Disember 2014

Masa

: 11.30 pagi- 12.30 tengahari

Tempat

: Bilik Mesyuarat Sekolah

Pengerusi

: Pn Lee San San (GPK HEM)

Kehadiran(Bilangan) : 22 orang

PERUTUSAN PENGERUSI
1.1 Pengerusi mengalu-alukan kehadiran semua AJK ke mesyuarat kali ini.
1.2 Tujuan mesyuarat tengahari ini adalah untuk menubuhkan jawatankuasa baru
tahun 2015 dan membincangkan tentang aktiviti dan program latihan kebakaran
yang akan dijalankan.

AGENDA MESYUARAT
2.1 Pelantikan AJK 2015
2.1.1 Jawatankuasa kawad kecemasan tahun 2015 ditubuhkan untuk mengelolakan
aktiviti latihan kebakaran pada tahun ini dan memastikan sekolah selamat dan
mencegah kebakaran pada setiap masa.
2.1.2 Semua staf sokongan sekolah ini dilantik sebagai AJK.
2.1.3 Senarai jawatankuasa yang ditubuhkan adalah seperti berikut :
Pengerusi
Naib Pengerusi

:
:

Pn. Chan Mee Fong (Guru Besar)


Pn Lee San San (GPK HEM)
Cik Aw Yang Koh Shu (GPK1)

Setiausaha
AJK

:
:

En Tan Jit Heng (GPK KK)


Cik Fara Hairani binti Sahar
Pn. Leong Lai Seam
Semua Staf Sokongan
Semua Guru Kelas
Tindakan: Makluman

2.2 Program Tahun 2015


Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor
19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

PK07 Pengurusan Mesyuarat

2.2.1 Program yang akan dijalankan adalah Program Latihan Kebakaran.


2.2.2 Latihan kecemasan dijalankan sekurang-kurangnya dua kali setahun.
2.2.3 Penilaian keberkesanan latihan kebakaran.
2.2.4 Memberi panduan dan taklimat kepada guru dan semua murid serta kakitangan
sekolah.
2.2.5 Panduan mencegah kebakaran terdapat di halaman takwim sekolah.
2.2.6 Pemeriksaan alat pemadam api sebanyak 20 buah di sekitar sekolah
memastikan alat tersebut berfungsi dengan baik.
2.2.7 Pelan / peta kecemasan diberi kepada guru setiap kelas untuk ditampal pada
papan kenyataan.
2.2.8 Guru kelas akan membimbing murid-murid mengenai latihan kecemasan dan
memaklumkan kepada murid segala peraturan yang berkaitan.
Tindakan:Makluman
3

HAL-HAL LAIN
3.1. Pemadam api:
3.1.1 Perlu dibersihkan dari sebarang habuk dan kekotoran perlu dimaklumkan
kepada pekerja pembersihan untuk membersihkannya.
3.1.2 Pemeriksaan tarikh luput pemadam api.
3.2 Pemeriksaan pelan latihan kecemasan perlu dipastikan ada dalam setiap kelas dan
bilik-bilik khas.
Tindakan:Setiausaha

PENUTUP
a. Ucapan penangguhan oleh Pengerusi Mesyuarat / ahli mesyuarat dan penetapan tarikh
mesyuarat yang berikutnya.
b. Mesyuarat ditangguhkan pada jam 12.30 tengahari.
Disediakan oleh,

Disemak Oleh,

..........................................
(FARA HAIRANI BINTI SAHAR)

................................

Tarikh :

Tarikh :

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00