Anda di halaman 1dari 70

1MALAYSIA: KONSEP DAN

NILAI
DISEDIAKAN OLEH:
ZAINAL ABIDIN BIN RAHMAD

di mana bumi
dipijak, di situ langit
dijunjung,

Malaysia tetap di

BAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIA


mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan dengan lebih erat dalam
kalangan seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana
kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama
secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap
tradisi-tradisi kebudayaannya yang
kaya dan berbagai-bagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan
menggunakan sains dan teknologi moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan
seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita
tersebut
berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:
Kepercayaan Kepada Tuhan
Kesetiaan Kepada Raja dan Negara
Keluhuran Perlembagaan
Kedaulatan Undang-undang
Kesopanan dan Kesusilaan

tindakan-tindakan
berdasarkan kehendak semua
kumpulan
etnik dalam negara kita;
Ini bukan bererti kita mengetepikan
dasar
afirmatif, dasar untuk menolong
kaum
Bumiputera asalkan dasar itu
dilaksanakan
dengan cara yang adil dan memberi
pertimbangan
kepada golongan Bumiputera yang
layak
mendapat sesuatu pertimbangan
daripada
kerajaan. Kita keluar daripada cara
bertindak
dalam tembok etnik yang kita YAB Dato Sri Mohd Najib
Tun Abdul Razak
amalkan sejak

APA ITU
11MALAYSIA?

KONSEP 1MALAYSIA
1Malaysia Rakyat didahulukan,
Pencapaian
Diutamakan lebih merupakan satu
konsep dalam
bidang pentadbiran yang
menyarankan pemimpin-pemimpin
kerajaan menjalankan tugas dengan
lebih cekap, amanah dan
bertanggungjawab demi
kepentingan rakyat.

Menjadi asas kepada semua


ini adalah prinsip keadilan
untuk semua kaum, yang
membawa maksud bahawa
nasib semua kaum akan
terbela dan tiada manamana pihak akan
dipinggirkan.

Keadilan ini mestilah mengambil


kira taraf kemajuan kaum-kaum
yang berada pada tahap yang
berbeza. Oleh itu, dasar-dasar
kerajaan dan peruntukanperuntukan Perlembagaan yang
memberikan pembelaan kepada
golongan yang memerlukannya,
akan tetap dilaksanakan.

1Malaysia adalah penerusan


agenda membina negara.
Untuk mencapai kemajuan bagi
negara,rakyat perlu dimajukan
terlebih dahulu, dan ini
dimulakan dengan membentuk
sikap penerimaan antara
kaum, yang membawa kepada
perpaduan yang utuh. Apabila
perpaduan dicapai, maka urusan
pembangunan negara akan
berjalan dengan lebih lancar.

1Malaysia digagaskan sebagai


satu formula yang akan membantu
memastikan aspirasi negara, iaitu

Wawasan 2020

tercapai jika
diterap dan diamalkan oleh setiap
lapisan masyarakat.

MATLAMAT
1Malaysia bermatlamat untuk
mengekal dan meningkatkan
perpaduan dalam kepelbagaian
yang selama ini menjadi kekuatan
Malaysia serta rakyatnya dan
Kelebihan ini akan dipelihara
sebagai bekalan terbaik kita untuk
menghadapi sebarang cabaran.

MATLAMAT
Perpaduan sememangnya telah
membentuk teras utama dalam hala
tuju negara menuju kecemerlangan
bermula sejak kemerdekaan dicapai.
1Malaysia bertujuan
menyemarakkan semula
semangat perpaduan dan
persaudaraan di kalangan rakyat
Malaysia.

MATLAMAT

Untuk mencapai kemajuan bagi


negara, rakyat perlu dimajukan
terlebih dahulu, dan ini dimulakan
dengan membentuk sikap
penerimaan antara kaum, yang
membawa kepada perpaduan yang
utuh. Apabila perpaduan dicapai,
maka urusan pembangunan negara
akan berjalan dengan lebih lancar.

HURAIAN
1Malaysia membawa aspirasi untuk
meningkatkan hubungan kaum
bagi memastikan rakyat Malaysia
dapat menjalin perpaduan yang
lebih erat. Perkara asas yang perlu
diwujudkan dalam semangat
perpaduan adalah perasaan
hormat menghormati, keikhlasan
dan sikap saling mempercayai
antara kaum.

HURAIAN
1Malaysia memerlukan
kepimpinan dan rakyat yang
berintegriti tinggi. Dalam hal
ini sifat jujur, berkebolehan,
bercakap benar, telus, ikhlas dan
amanah amat penting untuk
melaksanakan tanggungjawab
kepada negara.

HURAIAN
1Malaysia memerlukan pemimpin
yang bijak mentafsir dan
memahami tugasan yang diberi.
Pemimpin cemerlang dan komited
sewajarnya memiliki kebolehan
yang tinggi dalam merancang,
mengatur strategi, menilai
prestasi dan menepati masa
dalam memberi perkhidmatan yang
terbaik kepada rakyat.

HURAIAN
Negara memerlukan rakyat yang
berdedikasi dan komited untuk
melaksanakan tugas dan
tanggungjawab dengan penuh
iltizam, azam dan tekad demi
kepentingan dan kemajuan negara.

HURAIAN
1Malaysia memerlukan
kepimpinan dan rakyat yang
berintegriti tinggi. Dalam hal ini
sifat jujur, berkebolehan,
bercakap benar, telus, ikhlas
dan amanah amat penting untuk
melaksanakan tugas serta
tanggungjawab.

HURAIAN
1Malaysia adalah pemangkin
kepada pewujudan negara bangsa
yang dapat melahirkan rakyat yang
mempunyai sikap kesamaan dan
kekitaan antara satu sama lain.
Keupayaan membina negara bangsa
bergantung kepada perkongsian nilai
integriti, kebolehan, dedikasi dan
kesetiaan.

PENDEKATAN

PERPADU
AN

ASPEK 1
TERASTERAS
PERPADUAN

ASPEK 2
NILAI-NILAI
ASPIRASI

STATUS
NEGARA
MAJU

KETERANGAN LOGO
1MALAYSIA

KETERANGAN LOGO
1MALAYSIA
Melambangkan visi negara
iaitu mewujudkan satu
masyarakat yang berpadu
dan mempunyai semangat
cintakan negara
berpandukan Perlembagaan
Negara dan Rukun Negara.

KETERANGAN LOGO
1MALAYSIA
Mencerminkan rakyat
Malaysia yang saling
bekerjasama, bermuafakat,
berdikari, berfikir dan
menghayati satu visi untuk
membina satu Negara
Bangsa.

1Malaysia adalah satu gagasan


bagi memupuk perpaduan dalam
kalangan rakyat Malaysia yang
berbilang kaum, berteraskan
beberapa nilai-nilai penting yang
seharusnya menjadi amalan
setiap rakyat Malaysia.
YAB Dato Sri Mohd Najib bin Tun Hj Abd Razak
Perdana Menteri Malaysia

ASPEK-ASPEK UTAMA

ASPEK-ASPEK UTAMA 1MALAYSIA

Aspek Pertama
Penerapan Teras-Teras Perpaduan
Aspek Kedua
Penerapan Nilai-Nilai Aspirasi

ASPEK PERTAMA

ASPEK PERTAMA
TERAS-TERAS PERPADUAN

TERASTERAS
PERPADUA
Penerimaan
N

Prinsip-prinsip

Kenegaraan

Keadilan

Sosial
NILAI-NILAI
MURNI

Hormatmenghormati

Rendah Hati (Tawadhuk)


Kesederhanaan
Berbudi bahasa

TERAS-TERAS PERPADUAN
1. PENERIMAAN
Prinsip penerimaan bererti walaupun
rakyat Malaysia mempunyai cara
hidup, amalan dan kebudayaan
yang berbeza, tetapi kita menerima
antara satu sama lain sebagai
rakan setia. 1Malaysia menekankan
sesuatu kau menerima keunikan kaum
lain serta saling menghormati
sebagai rakyat dalam satu negara.

TERAS-TERAS PERPADUAN
2. PRINSIP-PRINSIP KENEGARAAN

Konsep perpaduan, semangat


nasionalisme dan cintakan negara
telah diterapkan semenjak dahulu
lagi oleh pemimpin-pemimpin
terdahulu.

TERAS-TERAS PERPADUAN
Prinsip-prinsip Kenegaraan
berdasarkan:
a.Perlembagaan Persekutuan
b. Rukun Negara

TERAS-TERAS PERPADUAN
3. KEADILAN SOSIAL
Setiap kaum di negara ini
tanpa mengira latar belakang
atau agama diberi keadilan
yang sebaik mungkin dari
segi kebajikan dan aspekaspek sosial yang penting.

TERAS-TERAS PERPADUAN
Melalui Konsep 1Malaysia,
setiap wakil rakyat
bertindak melepasi
sempadan kaum masingmasing dan melebarkan
khidmat mereka kepada
kaum-kaum lain.

TERAS-TERAS PERPADUAN
Namun begitu Konsep
1Malaysia yang mempunyai
prinsip keadilan sosial
bukanlah platform bagi
mana-mana pihak untuk
membuat tuntutan yang
keterlaluan dan bukanbukan.

PENERAPAN NILAI-NILAI
MURNI
Hormat-menghormati
Semua kaum perlu
menghormati adat resam serta
budaya kaum lain juga tidak
mempersoalkan peruntukan
undang-undang yang
menyentuh sensitiviti kaum.

PENERAPAN NILAI-NILAI
MURNI
Rendah Hati (Tawadhuk)
Semua masyarakat perlu
mempunyai perasaan insaf
bahawa kita adalah rakyat
dalam satu negara yang
sama dan perlu hidup
bersama secara harmoni.

PENERAPAN NILAI-NILAI
MURNI
Kesederhanaan
Mengambil pendekatan dalam
apa jua isu yang berbangkit.
Tindakan yang bersifat
ekstrem tidak boleh diterima
kerana ia boleh membawa
masalah ketidakstabilansosial
yang lebih parah.

PENERAPAN NILAI-NILAI
MURNI
Berbudi Bahasa
Tutur kata dan tingkah laku
yang berpaksikan
kesantunan dalam segala
interaksi dan perhubungan
dengan pihak lain.

ASPEK KEDUA

ASPEK KEDUA
NILAI-NILAI ASPIRASI

NILAI-NILAI ASPIRASI
1.BUDAYA BERPRESTASI TINGGI
Budaya berprestasi tinggi
memastikan setiap perkara dan
setiap tugas yang dilakukan
mencapai tahap yang terbaik.
Sikap sambil lewa dan acuh tak
acuh tidak boleh wujud dalam
masyarakat yang berdaya maju.

NILAI-NILAI ASPIRASI
2.BUDAYA KETEPATAN
Rakyat Malaysia perlu dikenali
dengan budaya ketepatan,
termasuklah menepati waktu
dan mengutamakan kecekapan
dalam melaksanakan tugas dan
kewajipan.

NILAI-NILAI ASPIRASI
3.BUDAYA ILMU
Negara perlu memiliki masyarakat
yang mengutamakan pendidikan
dan pengetahuan dari segalagalanya. Kekuatan dan ketahanan
adalah berasaskan kepada
masyarakat yang berpendidikan
dan berpengetahuan mengatasi
kekuatan ketenteraan.

NILAI-NILAI ASPIRASI
4. INTEGRITI
Bersikap jujur dan amanah
terhadap sesuatu tindakan dan
percakapan. Berusaha
memperbaiki kesilapan. Setiap
perkara atau tindakan yang
gagal atau salah perlu diperbaiki
bagi mendapatkan hasil yang
sempurna

NILAI-NILAI ASPIRASI
5.KETABAHAN
Setiap perjuangan atau
pelaksanaan kerja memerlukan
ketabahan dan ketekunan.
Perjuangan untuk mencapai
kemajuan dan kecemerlangan
negara amat memerlukan
pemimpin dan rakyatnya tabah
menghadapi segala rintangan dan
dugaan.

NILAI-NILAI ASPIRASI
6.KESETIAAN
Kesetiaan kepada Raja dan
Negara, prinsip kedua Rukun
Negara wajib dipegang erat oleh
setiap rakyat negara ini tanpa
berbelah bahagi. Semua kaum
perlu mengutamakan kesetiaan
dan kepentingan kepada negara
mengatasi kesetiaan kepada
kaum dan kelompok sendiri.

NILAI-NILAI ASPIRASI
7.KEBIJAKSANAAN
Menghadapi sebarang masalah
dengan penuh hemah dan teliti
agar tidak menyinggung hati
dan perasaan mana-mana
pihak.

NILAI-NILAI ASPIRASI
8.BUDAYA INOVASI
Rakyat Malaysia perlu mencuba
perkara baru dan berinovasi
dalam apa jua lapangan yang
diceburi.

1MALAYSIA

=
ATAU

MALAYSIAN MALAYSIA?

PERBEZAAN
ANTARA
KONSEP 1MALAYSIA
DENGAN
KONSEP MALAYSIAN
MALAYSIA

1Malaysia
gagasan bagi mengharmonikan
rakyat pelbagai kaum di negara ini
tanpa mengubah identiti kaum-kaum
tersebut.

Malaysian Malaysia
satu dasar yang mahu menggagalkan
terus asas binaan kemasyarakatan yang
wujud itu. Keadilan yang dicanangkan
dalam konsep Malaysian Malaysia diambil
secara membuta tuli dengan mengambil
konsep kesamarataan versi total.

1Malaysia
Menekankan soal integrasi dan
pewujudan bangsa Malaysia.

Malaysian Malaysia
terbatas kepada kesamarataan
hak tanpa mengambil kira
realiti dan sejarah negara
Malaysia.

1Malaysia
menghargai dan menghormati prinsipprinsip Perlembagaan Persekutuan
serta identiti-identiti etnik setiap kaum
di Malaysia, dan menganggapnya
sebagai satu aset atau kelebihan yang
patut dibanggakan.

Malaysian Malaysia
Identiti kaum-kaum etnik dilenyapkan
dan diganti dengan satu identiti
nasional yang sama.

1Malaysia
menekankan sikap penerimaan dalam
kalangan rakyat berbilang kaum, di mana
sesuatu kaum menerima keunikan kaum
yang lain seadanya agar dapat kita hidup
bersama dalam keadaan saling hormat
menghormati sebagai rakyat dalam
satu negara.

HUBUNGAN
KONSEP 1MALAYSIA
DENGAN DASAR-DASAR
KERAJAAN
TERDAHULU

KERANAMU MALAYSIA

Perkaitan antara konsep 1Malaysia


dan dasar-dasar negara terdahulu
dinyatakan sendiri oleh YAB Perdana
Menteri. Beliau menegaskan Konsep
1Malaysia, Rakyat Didahulukan.
Pencapaian Diutamakan, adalah
kesinambungan daripada dasardasar yang dibawa oleh pemimpinpemimpin terdahulu.

Konsep ini bukanlah suatu perkara


baru. Sebaliknya 1Malaysia, Rakyat
Didahulukan, Pencapaian
Diutamakan, merupakan satu usaha
yang telah lama diamalkan. Usahausaha memelihara dan menjaga
kepentingan rakyat serta negara
sudah dilaksanakan sejak zaman
Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj.

Usaha-usaha membangunkan rakyat


dan negara telah disambung oleh
Perdana Menteri-Perdana Menteri
seterusnya. Setiap Perdana Menteri
mempunyai gagasan tersendiri,
namun matlamatnya tetap sama
iaitu untuk rakyat dan negara.

KESIMPULAN
Konsep 1Malaysia membawa
aspirasi untuk memperkukuhkan
hubungan kaum bagi memastikan
rakyat Malaysia dapat menjalin
perpaduan yang lebih erat
sebagaimana yang digariskan dalam
prinsip Rukun Negara.

KESIMPULAN
Semua kaum perlu menganggap
bahawa mereka adalah bangsa
Malaysia di mana segalanya perlu
dinikmati secara bersama. Malaysia
adalah negara kita di mana tidak
ada masyarakat atau kaum yang
akan dipinggirkan daripada
menikmati pembangunan dan
pembelaan daripada kerajaan.

KESIMPULAN
Pembinaan negara bangsa bagi
sebuah negara berbilang kaum
seperti Malaysia adalah amat penting
terutama dalam era globalisasi yang
membenarkan pengaliran secara
bebas dan pantas bukan sahaja
maklumat, modal serta manusia
tetapi juga sistem nilai, budaya dan
kepercayaan dari pelbagai negara.

KESIMPULAN
Sesungguhnya semua rakyat
Malaysia perlu mendasari prinsipprinsip utama 1Malaysia iaitu
kebersamaan (togetherness) dan
kekitaan (sense of belonging)
bagi menjayakan konsep ini.

Rakyat Didahulukan, Pencapaian


Diutamakan diyakini akan menjana satu
transformasi ketara ke arah sebuah negara
Malaysia yang Maju, didukungi oleh rakyat yang
utuh perpaduannya dan tinggi martabatnya pada
pandangan dunia.

Perjuangan kita belum


selesai
Kerana hanya yang cekal
dan tabah
Dapat membina mercu
tanda
Bangsanya yang berjaya.

SEKIAN