Anda di halaman 1dari 2

Bab 5 : Udara di Sekeliling Kita

5.5
pencemaran udara
5.6
Kepentingan mengekalkan udara bersih

Berdasarkan petikan keratan akhbar di atas, bincangkan dengan teliti perkara-perkara berikut:

Maksud pencemaran udara


Contoh bahan cemar udara dan sumber-sumber bahan cemar udara
Kesan pencemaran udara
Langkah-langkah untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara
Cara mengekalkan udara supaya bersih
Mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih

Lakukan aktiviti ini secara berkumpulan. Bentangkan hasil perbincangan anda di dalam kelas
dengan menggunakan Microsoft PowerPoint atau sebarang bahan-bahan pembentangan yang
lain.

BAB 6 : Sumber Tenaga


6.1

kepelbagaian bentuk dan sumber tenaga

Rajah 1 menunjukkan sebuah panel suria

Rajah 1
(i)

Apakah perubahan tenaga yang terlibat?

(1 Markah)

(ii)

Nyatakan dua kebaikan menggunakan tenaga solar


(a)
(b)
(2 markah)

Matahari merupakan sumber tenaga


yang utama.

(iii)

Terangkan pernyataan di atas.

(2 markah)

Anda mungkin juga menyukai