Anda di halaman 1dari 2

KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN


SMA NEGERI 1 SOOKO
Jalan R.A Basuni 361 Telepon (0321) 322637 Kabupaten Mojokerto
SURAT PERSETUJUAN
KETUA EKSTRAKULIKULER PERIODE 2014/2015
Nama Ekstrakulikuler

Nama siswa

Kelas

NIS

Nama ketua ekstrakurikuler :

1. Bagaimana karakter siswa sehari hari?


..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
2. Bagaimanakah siswa dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
3. Apa sajakah kelebihan yang dimiliki siswa?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

4. Apa sajakah kekurangan yang dimiliki siswa?


..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
5. Kesimpulan:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Ketua Ekstrakulikuler

Mojokerto,.......................... 2015
Calon Pengurus OSIS/MPK*)

(............................................)

(...............................................)

NB: *) Coret sesuai kepengurusan yang anda inginkan