Anda di halaman 1dari 53

BAB 1

MAKLUMAT ASAS SEKOLAH


1.0

NAMA DAN ALAMAT

NAMA
ALAMAT

: KOLEJ VOKASIONAL ALOR SETAR


: KOLEJ VOKASIONAL ALOR SETAR
Kompleks Pendidikan, Jalan Stadium
05100 Alor Setar
Kedah Darulaman.
: 04 733 3363
: 04 734 7078
: kovaskedah@yahoo.com

NO. TELEFON
NO. FAKS
E-MEL

BAB 2
KONTEKS SEKOLAH
2.0

SEJARAH SEKOLAH
LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

Sekolah Menengah Vokasional Alor Setar dibuka pada 1973 dengan meminjam tempat di
SM Teknik Lebuh Raya. Pada tahun 1976 baharu ia dipindahkan ke Kompleks Pendidikan Alor
Malai di Jalan Stadium. Pada masa itu di kawasan ini Jabatan Pelajaran, Sekolah Menengah
Darul Aman dan beberapa bangunana yang lain belum ada. Hanya beberapa kursus sahaja yang
ditawarkan dan format pengajian juga berubah. Pada masa itu waktu belajar dari pagi hingga ke
pukul 6.30 petang. Sukatan Pelajaran juga berubah. Pelajar menduduki peperiksaan SPMV yang
mempunyai syarat kelulusan yang amat sukar. Pengetua pertama ialah Encik Mohd. Dom Bin
Yunus.
Pada tahun 1982 sistem pelajaran berubah. Waktu belajar juga dipendekkan. Pelajar
hanya pulang pada wkatu 2.30 petang. Pelajar mengambil mata mata pelajaran yang sama
dengan sekolah akademik biasa di samping mata mata pelajarang vokasional. Nama
peperiksaan berubah dari SPVM kepada SPMV. Perubahan ini telah menghasilkan peningkatan
cemerlang di semua sekolah vokasional.
Di samping latihan vokasional juga dimasukkan kursus kemahiran yang di bawah Majlis
Latihan Vokasional Kebangsaan Kursus MLVK lebih banyak kerja kerja amali dan pelajar
tidak menduduki peperiksaan mata pelajaran akademik.Pada tahun 1990 an sekolah sekolah
vokasional termasuk sekolah ini diubah menjadi sekolah teknik. Pada peringkat awal semua
pelajaran vokasional hendak dibuang, tetapi oleh sebab sebab tertentu pelajaran vokasional
dikekalkan. Tetapi pada tahun 2009 nama sekolah bertukar semula ke nama asal dan semua
pelajaran teknik akan dibubarkan.

Pengambilan pelajar pertama bermula dengan 120 orang murid manakala tenaga pengajar
terdiri dari 20 orang guru serta dibantu oleh 3 orang kakitangan sokongan. Hanya satu aliran
pengajian yang ditawarkan iaitu aliran siji pelajaran vokasional Malaysia (SPVM) yang
merangkumi 6 bidang kursus iaitu kursus Perdagangan, Menggegas dan memesin, Kaji Sawat
Motor, Binaan Bangunan, Pemasangan Elektrik dan Kerja Kimpalan Logam. Semua Bidang
LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

penhajian dijalankan dalam dua bahasa pengantar iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.
Mulai tahun 1979,semua bidang pengajian telah dilaksanakan sepenuhnya dalam Bahasa
Melayu.
Pada tahun 1983, Kursus Kemahiran diperkenalkan menjadikan dua aliran ditawarkan
iaitu aliran SPVM dan aliran Kemahiran. Pada tahun1998, sekolah ini telah dinaik taraf menjadi
Sekolah Menengah Teknik Jalan Stadium turut diperkenalkan. Antar pengiktirafan tertinggi yang
diterima sekolah ini ialah Johan 3K Kategori Teknik dan Vokasional Peringkat Kebangsaan
(1995), Naib Johan Anugerah Kualiti Menteri Pendidikan(1998), Anugerah Inovasi Sempena
Hari Q Peringkat Kebangsaan, Jabatan Pendidikan Teknikal (1999), Pemenang ke-2 Anugerah
Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Sekolah Kategori SMT dan Asrama Penuh Peringkat
Kebangsaan (2000), Naib Johan 3K Katergori Teknik dan Vokasional Pengurusan Asrama
Institusi JPT Peringkat Kebangsaan (2003). Sekarang Sekolah Menengah Vokasional Alor Setar
ditukar menjadi Kolej Vokasional Alor Setar.

SENARAI PENGETUA
Bil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

NAMA
ENCIK MOHD DOM BIN YUNOSS
ENCIK ABDUL WAHID BIN AHMAD
ENCIK ABDUL RAHMAN BIN ABD RAOF
TUAN HJ ISMAIL BIN HJ SAARI
ENCIK MUSTAFA BIN ABD HAMID
TUAN HJ SULAIMAN BIN MD ZAIN
PUAN MARIA BINTI SUID
ENCIK RIDHWAN BIN ZALAT

2.1

TAHUN
1973 1977
1978 1979
1980 - 1999
2000 2004
2004 2006
2006 2010
2010 2012
2013
sekarang

PENTADBIRAN

FOKUS PENGURUSAN KOLEJ VOKASIONAL/SEKOLAH


1. PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN
Melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001 : 2008 bagi P & P
LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

Melaksanakan Prgoram dan aktiviti 5S secara menyeluruh di KV/SMVAS


Memperkemaskan pengkalan semua sistem data di sekolah
Menyediakan agihan tugas yang seimbang dalam kalangan staf
Meningkatkan kualiti perkhidmatan pejabat
Menggunakan prosedur kerja dan fail kerja
Meningkatkan komitmen semua staf kearah Budaya Kerja Cemerlang
Semua staf diberi peluang mengikut kursus dan Latihan Profesionalisme
Semua staf menyediakan Laporan Perisytiharaan Harta
Memastikan kebajikan staf sentiasa terbela
Membudayakan mesra pelanggan

2. PENGURUSAN KURIKULUM
Kelulusan 100% SPM dengan purata gred kurang daripada 3.9
Kelulusan 100% bagi semua mata pelajaran
Peningkatan kualiti dalam semua Mata Pelajaran melalui head count
Meningkatkan penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Meningkatkan Kualiti Pemantauan yang lebih berkesan
Memastikan bahan bantuan mengajar lengkap untuk semua Panitia
Buku buku SPBT diedarkan kepada semua pelajar
Meningkatkan profesionalisme guru melalui latihan dan kursus-kursus.
Meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan guru dan pelajar.
3. PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
Mempertingkatkan dan memantapkan tahap disiplin dan akhlak pelajar melalui
program-program kerohanian
Mempertingkatkan jati diri dan semangat Patriotisme pelajar
Memberi perhatian kepada kebajikan khasnya dalam aspek kesihatan,
keselamatan dan bantuan
Mempertingkatkan pengurusan keceriaan kawasan, kamar dan bilik khas asrama
Menekankan penghayatan nilai-nilai Islam sepanjang masa
Menanamkan sikap bertanggungjawab dan menyayangi harta benda sekolah dan
awam
Memantapkan pengurusan asrama dengan memperbanyakkan aktiviti bersama
antara penghuni asrama dengan pihak pengurusan
Mewujudkan kerjasama antara sekolah dengan waris bagi menangani masalah
pelajar secara berkesan.
4. PENGURUSAN KOKURIKULUM
Menyertai pertandingan-pertandingan yang dianjurkan di peringkat daerah, zon,
negeri dan kebangsaan sekaligus memastikan ada peningkatan dari segi
pencapaian
LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

Memastikan pelaksanaan aktiviti sukan, persatuan kelab dan pertubuhan


beruniform dijalankan secara lebih serius dan terancang
Menambah keperluan pakaian seragam pelajar
Menyediakan peruntukan khas untuk aktiviti-aktiviti Kokurikulum dan sukan
Memastikan kejayaan untuk permainan bola sepak, bola jaring, sepak takraw dan
softball

5. FOKUS PENGURUSAN KEWANGAN


Mematuhi segala arahan Perbelanjaan
Mengemaskini akaun sekolah sepanjang masa
Meningkatkan penggunaan ICT dalam pengurusan kewangan
Laporan Audit Sijil Tanpa Teguran (Baik)
Pengurusan stor utama berfungsi dengan berkesan
Melaksanakan aktiviti pelupusan
Memantapkan lagi pengurusan kewangan melalui eSPKB
6. FOKUS PENGURUSAN FIZIKAL
Memastikan bangunan dan peralatan perabot dalam keadaan baik
Menyenggara bangunan sepanjang masa
Lanskap dan seni taman diurus secara teratur
Menaiktaraf tandas dan kelas-kelas
Menambah pondok-pondok bacaan
Memilihara lanskap di sekeliling pagar dan pintu masuk utama
Menyediakan taman-taman di sekitar sekolah dan asrama

2.2

BANGUNAN

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

Setiap Zon mempunyai Pensyarah pengawasan.

2.3

JURUSAN

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

1
.
2
.
3
.
4
.
5
.
6
.
7
.
8
.
9
.

Elektrik dan Elektronik


Amalan Mesin Bengkel
Kimpalan dan Fabrikasi Logam
Automotif
Mekanik Kenderaan Bermotor
Binaan Bangunan
Penyejukkan dan Penyaman Udara
Pengurusan Perniagaan
Pengaturcaraan Komputer

Jadual menunjukkan Jurusan yang ditawarkan di Kolej Vokasional Alor Setar

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

Gambar Enrolmen Pelajar

2.4

HUBUNGAN KEMASYARAKATAN

KPM

BPTV

KOLEJ
VOKASIONAL

Hubungan Kolej Vokasional dengan BPTV menjalinkan hubungan dua hala dari pelbagai aspek.
Sebarang arahan akan dilaksanakan oleh Kolej Vokasional tanpa keraguan. Secara umumnya
boleh disimpulkan bahawa kedua-dua pihak mempunyai hubungan yang agak rapat. Segala
maklumat akan dimaklumkan kepada pihak Kolej Vokasional mengenai program-program yang
akan dilakukan. Begitu juga dengan Kolej-Kolej Vokasional yang berhampiran dan sekitar
dengannya. Perhubungan dilakukan dengan surat rasmi, telefon, faksimili, dan e-mel.

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

BAB 3
VISI DAN MISI SEKOLAH
3.0

VISI
SMVAS akan menjadi sekolah cemerlang dalam kalangan Sekolah Menengah
Vokasional di Malaysia menjelang 2015.
3.1

MISI
Memimpin, mengurus dan mentadbir sekolah dengan cekap dan berkesan
Menghasilkan pelajar cemerlang dalam kurikulum
Melahirkan pelajar yang berketrampilan dan hebat dalam kokurikulum
Melahirkan pelajar yang berilmu, beriman, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif
Menyediakan suasana sekolah yang paling selamat, ceria dan kondusif
Menjalinkan hubungan yang baik dengan ibubapa, komuniti dan agensi luar

3.2

MOTO
Mahir & Maju

3.3

SLOGAN
Weve Got To Be Number One

3.4

TEMA
Guru Berkesa Sekolah Berkesan

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

3.5

LAGU SEKOLAH

LAGU SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL ALOR SETAR


Kamilah pemacu ibu pertiwi
Tonggak kegemilangan hari muka
Harapan nusa kami sematkan
Nilai murni jadi pegangan
Tekad gigih kami berusaha
Genggam bara, menjadi arang
Teknorat Negara, kami taruhannya
Aspirasi Negara, ditekuni
Mahir dan Maju
Nyalakan obor semangat
Mahir dan Maju
Inspirasi hari muka
SMVAS imejmu kami jaga
Biar tersohor di merata persada
Biar namanu jadi sebutan
SMVAS tetap Number One

3.6

BENDERA SEKOLAH

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

10

3.7

LENCANA

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

11

KOMPUTER
Kemahiran dalam IT

PADI/KUNING
Melambangkan Negeri Kedah

GEAR
Kursus-kursus berkaitan dengan kemahiran

HIJAU
Lambang kemegahan Islam

MERAH
Berani dan Sentiasa Maju

MOTTO
Mahir dan Maju

BAB 4
ORGANISASI PENTADBIRAN SEKOLAH
4.0

ORGANISASI PENTADBIRAN
LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

12

PENGARAH
ENCIK RIDHWAN BIN
ZALAT

PENOLONG KANAN
TUAN HJ. AHMAD BIN
OTHMAN

GURU KANAN BAHASA


PN. HJH CHE ROHANA BT
CHA

PENOLONG KANAN
KOKURIKULUM
TUAN HJ. NIK AHMAD
ZAKIL BIN NIK HAMID

PENOLONG KANAN
HAL EHWAL MURID
TUAN HJ. OMAR BIN
SHAARI

GURU KANAN
KEMANUSIAAN
PN. HJH SURAINI BT
HANAFI

GURU KANAN SAINS


DAN MATEMATIK
ENCIK AZMAN BIN
ABIDIN

GURU KANAN
VOKASIONAL
ENCIK AHMAD NADZRI
BIN JUSOH

GURU KANAN
TEKNIKAL
ENCIK ZULKIPLI BIN

4.1

KAUNSELOR
ENCIK BASRI BIN
MAHMOOD
PUAN ZURIAH BT
AHMAD

ORGANISASI AKADEMIK

PENGERUSI
TIMBALAN PENGERUSI
SETIAUSAHA
AHLI AHLI
JAWATANKUASA

:
:
:
:

ENCIK RIDHWAN BIN ZALAT


TUAN HJ AHMAD BIN OTHMAN
ENCIK AZMAN BIN ABIDIN

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

13

TIMBALAN PENGARAH
BUKAN AKADEMIK
KETUA KETUA JABATAN
KETUA UNIT JAMINAN
KUALITI
KAUNSELOR KAUNSELOR
KETUA UNIT BAHASA
KETUA UNIT KEMANUSIAN
KETUA UNIT SAINS DAN
MATEMATIK
KETUA UNIT PENDIDIKAN
KHAS
KETUA UNIT TEKNOLOGI
P.P.UDARA
KETUA UNIT TEKNOLOGI
AUTOMOTIF
KETUA UNIT PEMESINAN
INDUSTRI
KETUA UNIT TEKNOLOGI
KIMPALAN
KETUA UNIT TEKNOLOGI
ELEKTRIK
KETUA UNIT TEKNOLOGI
ELEKTRONIK
KETUA UNIT SISTEM
KOMPUTER & RANGKAIAN
KETUA UNIT PENGURUSAN
PERNIAGAAN
KETUA UNIT TEKNOLOGI
PEMBINAAN
KETUA UNIT
PERHUDUNGAN & LATIHAN
KETUA UNIT PENTAKSIRAN
KETUA UNIT PENSIJILAN

4.1.1

TUAN HJ NIK AHMAD ZAKIL BIN NIK HAMID

:
:
:
:

ENCIK BASIR BIN MAHMOOD


PUAN ZURIAH BINTI AHMAD
PUAN NORHASHIMAH BINTI ISMAIL
PUAN HJH CHE BALKHIS BIN SHAFIE
PUAN FOO KIM HEOH

PUAN CHE RAHMAH BINTI AHMAD FAUZI

PUAN FARIDAH HANIM BINTI MOHAMAD

ENCIK ADNAN BIN NAYAN

ENCIK MOHD JUNAIDI BIN HARUN

ENCIK AZAM BIN AZIZ

ENCIK MUHAMAD YUNUS BIN AHMAD

PUAN ROGAYAH BINTI ABDUL RAHMAN

CIK AINI ROSNAIDA BINTI MD IDRIS

PUAN SITI AISHAH BINTI ABD.GHANI

TUAN HJ MOHD NASRUDIN BIN ISMAIL

ENCIK MAHAMAD BIN ABU YAZIZ

:
:

TUAN HJ MD SAAD BIN BAKAR


ENCIK YUSUF BIN ABD MUTHALIB

JAWATANKUASA SOKONGAN AKADEMIK

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

14

4.1.2

KHIDMAT PENGURUSAN

PEGAWAI TADBIR KHIDMAT


PENGURUSAN
KETUA UNIT PENTADBIRAN
KETUA UNIT KEWANGAN
KETUA UNIT
PERKHIDMATAN

KETUA UNIT HAL EHWAL


PELAJAR
KETUA UNIT SUKAN &
KOKURIKULUM
KETUA UNIT PSIKOLOGI &
KERJAYA
KETUA UNIT PENGURUSAN
ASRAMA
KETUA UNIT PUSAT
SUMBER
KETUA UNIT TEKNOLOGI
MAKLUMAT
KETUA UNIT
PERHUBUNGAN AWAM
KETUA UNIT
PEMBANGUNAN &
PENYENGGARAAN

4.1.3

:
:
:
:

PUAN FARIDAH CHEA BINTI ABDULLAH


PUAN NORHASHIMAH BINTI ABDULLAH
PUAN HAFIFAH AZURA BINTI CHE ADNAN

ENCIK AHMAD SUHAIMI BIN HALIM

PUAN NOR ZALEHA BINTI GHAZALI

PUAN ZURIAH BINTI AHMAD

ENCIK NOR JOHAN BIN MOHD YUNUS

CIK NUR RUSYDIANA BINTI KHADZALI

ENCIK MOHD HASNAN BIN ABDULLAH

PUAN HJH SURIYATI BINTI SABAR

ENCIK KOAY CHENG CHUAN

JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN


SMV ALOR SETAR
LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

15

PENGERUSI
TIMBALAN PENGERUSI
NAIB PENGERUSI I
NAIB PENGERUSI II
SETIAUSAHA I
(S/USAHA MESYUARAT
PENGURUSAN)
SETIAUSAHA II
(S/USAHA MESYUARAT GURU)
JK KEWANGAN & PERAKAUNAN
SEKOLAH
JK SEBUT HARGA SEKOLAH &
ASRAMA
JK PENGURUSAN MAKLUMAT &
DATA SEKOLAH
JK PENGURUSAN BANGUNAN/
BILIK-BILIK KHAS
JK PENGURUSAN ASET
JK LATIHAN & KEMAJUAN STAF
JK PERHUBUNGAN INDUSTRI
JK SCHOOL ENTERPRISE
JK PENYENGGARAAN SEKOLAH
JK KEBERSIHAN, KECERIAAN &
BUMI HIJAU
JK PAPAN KENYATAAN SEKOLAH
JK SAMBUTAN KHAS, LAWATAN
DAN JAMUAN RASMI
JK PERHIMPUNAN SEKOLAH
JK PROGRAM SEKOLAH
SELAMAT & KESIHATAN
JK KAJIAN TINDAKAN

4.2
PENGERUSI

:
:
:
:
:

ENCIK RIDHWAN BIN ZALAT


TUAN HJ AHMAD BIN OTHMAN
TUAN HAJI OMAR BIN SHAARI
TUAN HAJI NIK AHMAD ZAKIL BIN NIK HAMID
PUAN HJH CHE ROHANA BINTI CHA

PUAN HJH SURAINI BINTI HANAFI


PUAN FARIDAH CHEA BINTI ABDULLAH (KPT)

PUAN HASLINA BINTI ISMAIL (JURUTEKNIK)

:
PUAN LATIFAH BINTI UMAR
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

CIK NUR RUSYDIANA BINTI KHADZALI


ENCIK ZULKIPLI BIN AHMAD
TUAN HJ MAHAMAD BIN ABU YAZIZ
ENCIK ADNAN BIN NAYAN
PUAN AMRAH BINTI SHAFIE
ENCIK KOAY CHENG CHUAN
ENCIK ABDUL RAHMAN BIN ZAKARIA
ENCIK AZMAN BIN ABIDIN
ENCIK BASRI BIN MAHMOOD
TUAN HJ CHE KHALID BIN MUSTAFA
ENCIK RUDZUAN BIN AHMAD
ENCIK AHMAD NADZRI BIN JUSOH

ORGANISASI KOKURIKULUM
:

ENCIK RIDHWAN BIN ZALAT

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

16

NAIB PENGERUSI I
NAIB PENGERUSI II
NAIB PENGERUSI III
SETIAUSAHA
PENOLONG SETIAUSAHA

:
:
:
:
:

AJK

4.2.1

JAWATANKUASA MAJLIS SUKAN SEKOLAH

PENGERUSI
NAIB PENGERUSI I
NAIB PENGERUSI II
NAIB PENGERUSI III
SETIAUSAHA
PENOLONG SETIAUSAHA
AJK

4.2.2

TUAN HAJI NIK AHMAD ZAKIL BIN NIK HAMID


TUAN HJ AHMAD BIN OTHMAN
TUAN HAJI OMAR BIN SHAARI
PUAN MARINA BT MUSA
PENYELARAS KELAB SUKAN & PERMAINAN
PENYELARAS KELAB DAN PERSATUAN
PENYELARAS UNIT BERUNIFORM
ENCIK MOHD ZULHILMI ABD KADIR
ENCIK RIDZUAN BIN AHMAD
ENCIK MOHAMAD YUNUS BIN AHMAD

:
:
:
:
:
:
:

ENCIK RIDHWAN BIN ZALAT


TUAN HAJI NIK AHMAD ZAKIL BIN NIK HAMID
TUAN HJ AHMAD BIN OTHMAN
TUAN HAJI OMAR BIN SHAARI
PUAN NOORZALIHA BT GHAZALI
ENCIK MOHD SUHAIMI BIN SAAD
PENASIHAT RUMAH SUKAN (GKM)
GURU-GURU KETUA RUMAH SUKAN
ENCIK ILHAM FAUZA BIN KHALID
ENCIK AZMAN BIN ABIDIN
ENCIK MOHD TAKRI BIN MORAD
TUAN HJ GHAZALI BIN MOHAMAD ISA
ENCIK MEGAT ROSHIDI BIN SHAWAL
PUAN KU AMINAH BT KU SULAIMAN

JAWATANKUASA PERTANDINGAN REKACIPTA


LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

17

PENGERUSI
NAIB PENGERUSI I
NAIB PENGERUSI II
NAIB PENGERUSI III
PERTANDINAGN INOVASI
ANJURAN BPTV

:
:
:
:
:

PERTANDINAGN KEMAHIRAN
ELEKTRONIK
ANJURAN BPTV
PERTANDINGAN KEMAHIRAN
AUTO
PERTANDINGAN KEMAHIRAN
ANJURAN JMTI
PERTANDINGAN KEMAHIRAN
ANJURAN PUSTIKA

4.2.3

:
:
:
:

ENCIK RIDHWAN BIN ZALAT


TUAN HAJI NIK AHMAD ZAKIL BIN NIK HAMID
TUAN HJ AHMAD BIN OTHMAN
TUAN HAJI OMAR BIN SHAARI
ENCIK AHMAD ZANUDIN BIN AYOB
ENCIK SOFFIAN BIN MOHAMMAD
ENCIK ROSLAN BIN SAAD
HJ ZAINI BIN ALI
OMAR BIN NOORDIN
ENCIK SUED BIN MUSTAFFA
ENCIK ZAINON BIN KASIM
ENCIK MOHD KHAIRUL NUZUL BIN HASSAN
TUAN HJ GHAZALI BIN MD ISA
TUAN HJ HAMIDUN BIN ABD HAMID
ENCIK SALEHUDDIN BIN GHAZALI
ENCIK MUHAMAD TAQIYUDDIN BIN OMAR
PUAN NORIATI BT SALLEH

PASUKAN UNIT BERUNIFORM

PENYELARAS
KRS PUTERA / PUTERI

:
:

PASUKAN SILAT GAYUNG

PERSATUAN PUTERI ISLAM

JABATAN PERTAHANAN AWAM


(JPAM)

TUAN HJ ZAINI BIN ALI


PUAN NORIATI BT SALEH
ENCIK ZULKEPLI BIN SUDIN
ENCIK SHARANI BIN WAHAB
ENCIK ROZALI BIN OMAR
CIK CHE PUTEH BT MD NOOR
ENCIK MOHAMAD YUNUS BIN AHMAD
PUAN ZURINA BT OTHMAN
PUAN HJH ROGAYAH BT ABDUL RAHMAN
TUAN HJ RAMLEE BIN SHAARI
ENCIK RIDZUAN BIN AHMAD
ENCIK MOHD ZULHILMI ABD KADIR
ENCIK ZULFAKOR BIN ISMAIL
ENCIK KOAY CHENG CHUAN
TUAN HJ HAMIDUN BIN ABD HAMID
ENCIK YUSOFF BIN ABDUL MUTALIB
ENCIK SOFFIAN BIN MOHAMMAD
ENCIK MUHAMAD TAQIYUDDIN BIN OMAR

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

18

4.2.4

PERSATUAN / KELAB AKADEMIK

PENYELARAS
PERSATUAN BAHASA MELAYU

:
:

PERSATUAN BAHASA INGGERIS

PERSATUAN SEJARAH

PERSATUAN PENDIDIKAN ISLAM

PERSATUAN SAINS DAN


MATEMATIK
KELAB KEBUDAYAAN DAN
KESENIAN
KELAB KESELAMATAN JALAN
RAYA
KELAB ALAM SEKITAR

KELAB PENCEGAH JENAYAH

KELAB PROSTAR

KELAB USAHAWAN

KELAB ELEKTRONIK

:
:
:

KELAB SPBT

KELAB PELANCONGAN

KOPERASI SEKOLAH

KELAB PENDIDIKAN KHAS


RAKAN SEKOLAH

:
:

PUAN NORLIA BT BASHARIE


PUAN S.SALHANA BT JURAIMI
PUAN HJH SURIATI BT SABAR
CIK HENG POH HONG
PUAN HASNIZA BT HASHIM
PUAN PAN SOOK HOOI
PN CHOR SOK CHIN
PUAN HJH CHE BALKHIS BT SHAFIE
TUAN HJ CHE KHALID BIN MUSTAFA
PUAN PARIDAH BT MOHD. SALLEH
PUAN IZUYAH BT HAMID
PUAN ZARINA BT MOHD YUSOFF
PUAN FARIDAH HANIM BT MOHAMAD
ENCIK JUNAIDI BIN CHE NGAH
ENCIK ELIAS BIN ABDULLAH
PUAN AZIAN BINTI AHMAD
PUAN ZUWIYAH BT HAMID
TUAN HJ MORAD BIN HASSAN
CIK HJH NADRAH BT SAAD
PUAN NORHASHIMAH BT ISMAIL
TUAN HJ MARZUKHI BIN HJ AHMAD
PUAN AMRAH BT SHAFIE
CIK AINI ROSNAIDA BINTI MD IDRIS
ENCIK ZAINON BIN KASIM
ENCIK SUED BIN MUSTAFFA
PUAN AMI RAUDHAH BT ABDULLAH
PUAN HJH ZALEHA BT OTHMAN
ENCIK AMER WAHYUDIN BIN JUSOH
ENCIK CALAT A/L DIN WAN
ENCIK OMAR BIN NOORDIN
TUAN HJ ABDUL MUHEN BIN MOHSSIN
ENCIK ROSLAN BIN SAAD
CIK KANG PEI SAN
ENCIK ROZALI BIN OMAR

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

19

4.3

PERANAN GURU DAN KAKITANGAN


PENGARAH

Menyelenggarakan kutipan yuran- yuran tabungan sekolah.


Menyelenggarakan berbagai bagai tuntutan dari kerajaan dan lain-lain.
Menyelenggarakan pendapatan lain (Contohnya : koperasi atau perkhidmatan).
Merancang dan meyediakan belanjawan tahunan.
Menguruskan menyelenggarakan perbelanjaan dan pembayaran.
Menyelenggarakan tender dan sebut harga sekolah.
Membuat pengauditan.
Sentiasa mencari jalan untuk memajukan sekolah.
Sentiasa membuat semakkan mengenai disiplin pelajar.

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

Menjalankan tugas-tugas Pengarah semasa ketiadaannya.


Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengarah.
Bertanggungjawab kepada Pengarah dalam hal kurikulum pentadbiran

pengurusan guru serta kakitangan sekolah.


Membantu Pengarah menyelia dan menilai pengajaran dan pembelajaran di

sekolah.
Menentukan perlaksanaan kursus pengajian.
Menentukan rancangan pengajaran harian, mingguan, penggal dan lain-lain.
Memastikan perjalanan panitia-panitia matapelajaran.
Membantu di dalam pengurusan penyediaan peralatan pendidikan teknologi dan

pusat sumber.
Menentukan penggunaan dan penyelenggaraan bahan-bahan sumber pendidikan.
Membantu serta membimbing dalam latihan mengajar bagi guru-guru yang baru

mengajar, guru-guru pelatih did alam menjalankan tugas-tugas harian mereka.


Membantu dalam merancang dan menyelaraskan hal-hal berkaitan ujian,

peperiksaan dan penilaian serta mencadangkan tindakan susulan.


Membantu menentukan beban tugas guru-guru dan kakitangan bukan guru.
Membantu menyelaraskan hal ehwal peperiksaan, kursus dan latihan untuk guru

serta kakitangan bukan guru.


Membantu menyenggara dan menyelaras kutipan data @ maklumat dan
perangkaan.
LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

20

Membantu merancang, melaras dan melaksanakan Takwim Sekolah.


Membantu menyeliakan kerja-kerja kakitangan bukan guru.

PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

Bertanggungjawab mempertingkatkan disiplin, kebajikan dan penetapan nilai-

nilai murni.
Menjalankan tugas-tugas Pengarah semasa ketiadaan Pengarah dan Penolong

Kanan Pentadbiran.
Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengarah.
Bertanggungjawab kepada Pengarah dalam pengurusan dan pentadbiran Hal

Ehwal Murid.
Membantu Pengarah dalam aspek perancangan dan pengurusan sekolah.
Menentukan penerapan amalan dan nilai-nilai yang murni.
Memmastikan undang-undang dan peraturan-peraturan sekolah dikuatkuasa.
Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes murid yang melanggar

peraturan-peraturan tatatertib dan salah laku.


Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan laporan murid.
Merancang dan menyelaras perlaksanaan program Bimbingan dan Kaunseling.
Merancang dan melaksanakan program kebajikan dan orientasi bagi murid-murid

baru.
Menguruskan kemudahan kesihatan murid.
Menyelia penyeliaan yang berkaitan dengan kantin dan dewan makan sekolah.
Menyelaras hal-hal pengeluaran, pengambilan, pengagihan dan hapu kira.
Merancang dan melaksanakan latihan kebakaran dan kegiatan yang berkaitan.
Menguru dan mengemaskini rekod pendaftaran murid.
Menyemak buku kedatangan harian.
Menguruskan kemasukkan dan penempatan murid.
Menguruskan pertukaran sekolah murid.
Menguruskan surat akuan, sijil-sijil murid, surat-surat pengesahan dan pengedaran

sijil berhenti sekolah.


Menyemak buku/kad kemajuan murid dan jadula markah.

PENOLONG KANAN KO-KURIKULUM

Menjalankan tugas-tugas Pengarah semasa ketiadaan Pengarah, Penolong Kanan

Pentadbiran dan Penolong Kanan HEM.


Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengarah.
LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

21

Bertanggungjawab kepada Pengarah di dalam aspek pengurusan kokurikulum.


Menyelia dan menilai aktiviti kokurikulum.
Membantu Pengarah di dalam aspek perancangan dan pengurusan sekolah.
Merancang takwim kegiatan sukan dan permainan.
Menyelaraskan aktiviti-aktiviti sukan dan permainan, Badan Beruniform dan

Persatuan dan Kelab.


Menyusun dan menyelaras kegiatan kokurikulum.
Menyediakan anggaran benlanjawan pengurusan kokurikulum.
Membantu di dalam segala jenis penerbitan sekolah dalam hal kokurikulum.
Bertanggungjawab mengenai lawatan-lawatan anjuran pihak sekolah.
Menlaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh
Pengarah dari semasa ke semasa.

GURU

Melaksanakan tugas sebagai guru seperti :a. Memasuki kelas tepat pada waktunya.
b. Menyiapkan buku rekod pengajaran.
c. Mengurus Kelas
d. Memastikan kehadiran pelajar.
e. Menyimpan semua maklumat berkaitan latar belakang pelajar.
f. Memeriksa tugasan pelajar.
Menguruskan hal-hal yang berhubung dengan kurikulum dan kokurikulum

sekolah.
Merancangan proses pembelajaran pelajar.
Memberi bimbingan kepada guru pelatih dan guru sementara dengan kerjasama

guru-guru.
Menggalakkan semangat kerjasama oleh semua guru.
Mengambil tindakan tentang laporan-laporan rasmi.
Mendidik dan membimbing pelajar-pelajar.
LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

22

Mengadakan sistem perhubungan efektif antara pihak pentadbiran dengan guru.


Menguruskan hal-hal yang berhubung dengan kurikulum dan kokurikulum.
Menyelesaikan masalah kerja.
Memberi nasihat dan menggerakkan guru-guru untuk menghasilkan kerja yang

lebih cekap.
Menyediakan soalan peperiksaan dan memeriksa kertas jawapan.
Menyediakan sukatan pelajaran.
Sentiasa berusaha meningkatkan mutu pelajaran.
Bertanggungjawab menentukan keselamatan dan kebajikan pelajar.
Bertanggungjawab menentukan kebersihan kawasan sekolah dan bilik darjah.
Bertanggungjawab mengendalikan perhimpunan.
Sentiasa member galakkan dan dorongan kepada palajar serta menanamkan sifat

kepimpinan dan akhlak yang baik kepada mereka.


Sentiasa berbincang dengan Pengarah/Penolong Kanan dan guru-guru lain tentang

pengajaran dan pembelajaran.


Mewujudkan hubungan yang baik dengan ibubapa pelajar.
Mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama dengan rakan sekerja.
Mempamerkan tingkah laku yang boleh menjadi model atau contoh kepada

pelajar.
Membina jaringan dengan rakan, murid, ibubapa dan komuniti sekolah.
Meningkatkan pengetahuan untuk pembangunan profesionalisme berterusan
secara formal dan informal.

STAF SOKONGAN
BIL
NAMA
1. FARIDAH CHEA BT
ABDULLAH

JAWATAN
KETUA PEMBANTU
TADBIR

2.

NORHASHIMAH BT
ABDULLAH

PEMBANTU TADBIR

TUGAS
Urusan Kewangan
PWR dan e-Terimaan
Pengurusan bas dan van
Pemantauan, penyemakan
dan pengesahan kewangan
aonline espkws
Anggaran Belanjawan
Mengurus (ABM)
Menguruskan akaun
Kerajaan/ Suwa secara
online-espkws
Nota minta L.O Espkb
Skim Takaful Pelajar
Setiausaha Mesyuarat
Kewangan

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

23

3.

NOR SYUHAIDA BT SOBRI

PEMBANTU TADBIR

4.

HAFIFAH AZURA BT CHE


ADNAN

PEMBANTU TADBIR

5.

SYAMSUL FATHIYAH BINTI


KARIM

PEMBANTU AM
PEJABAT

6.

ZARINA BINTI AZIZ

PENYELIA ASRAMA
KANAN

7.

AZIZAN BIN CHE MAT

PENYELIA ASRAMA

Urusan Gaji Cukai,


Permotongangaji Kew.8
E-Pangkat
Urusan perlantikan,
pengesahan perlantikan &
pengisytiharan harta
Laporan Perjawatan Guru
Staf dan enrolmen murid
Data HRMIS
Kes Tatertib & Pencen
Penyediaan Nota Minta &
L.O e-SPKB
Buku Rekod Perkhidmatan &
Kew.8
Urusan penerimaan barangbarang
Urusan kemasukkan stok
barang
Pengurusan Aset
Merekod buku rekod P&P
guru
Mengurus akaun secara
online-espkws
Menjaga Stok Asrama
Pembelian barang-barang
asrama
Penyelenggaran kecil di
asrama
Tanggungjawab ke atas
makanan bermasak di asrama
Penyediaan Pastkom Asrama
pada Akhir Tahun
Memeriksa bahan mentah
basah/kering, merasa
makanan serta buat pesanan
makanan untuk pelajar
asrama
Penyeliaan kerja
kebersihan/penyelenggaraan
bangunana & kawasan
asrama
Kutipan yuran asrama/urusan
bank

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

24

8.

SITI MAJDAH BINTI


SHAIKH AHMAD YUSOFF

PEMBANTU AM
PEJABAT

9.

ROMLAI BIN AHMAD

PEMBANTU AM
PEJABAT

10.

KHALID BIN YOB

PEMBANTU AM
PEJABAT

MUHAMAD RIADZUDDIN
BIN HJ.MUSA

12.

HASLINA BT ISMAIL

JURUTEKNIK AWAM

13.

JURUTEKNIK AWAM

16.

SAMIAH BT SELAMAT

17.

MOHD AZIZAN BIN HAMID

JURUTEKNIK
KOMPUTER
PEMBANTU
MAKMAL
PEMBANTU
MAKMAL
PEMANDU

15.

KAIRULL AZIZI BIN


M.SHARIP
RAZIKEN BIN MOHD
ROSDI
JAMALIAH BT MURTUZA

14.

PEKERJA RENDAH
AM

11.

Menerima laporan
kerosakan/lapor kepada
juruteknik serta lakukan
pembaikan kecil
Menjaga Stok Asrama
Urusan cuti
Perkhidmatan kaunter &
Borang-borang
Merekod keluar-masuk guru
dan staf
Merekod surat dan Buku
rekod Perkhidmatan
Merekod buku rekod P&P
guru
Urusan Penghantaran
surat/dokumen
Merekod & mengemaskini
pengeluaran stem
Mencetak
Urusan pinjaman perumahan
& kenderaan
Mengakes Portal/e-mail
Merekod surat
Mengakses fail-fail sekolah
Urusan lawatan ke luar
Negara/urusan haji
Urusan taip menaip dan fax
Mengedar surat
Merekod dan mengecap buku
rekod P&P
Fotostat
Melaksanakan tugas seperti
di dalam fail meja masingmasing
Melaksanakan tugas seperti
di dalam fail meja masing
Melaksanakan tugas seperti
di dalam fail meja masing
Melaksanakan tugas seperti
di dalam fail meja masing
Melaksanakan tugas seperti
di dalam fail meja masing
Melaksanakan tugas seperti

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

25

18.

OTHMAN BIN DIN

PEMANDU

19.

MOHD RODI BIN IBRAHIM

PEMANDU

di dalam fail meja masing


Melaksanakan tugas seperti
di dalam fail meja masing
Melaksanakan tugas seperti
di dalam fail meja masing

BAB 5
PRASARANA SEKOLAH
5.0

LOKASI SEKOLAH
KOLEJ VOKASIONAL ALOR SETAR beralamat Kompleks Pendidikan, Jalan Stadium
05100 Alor Setar, Kedah Darul Aman. Berhampiran dengan Stadium Alor Setar.
5.1

KEDUDUKAN SEKOLAH

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

26

5.2

PELAN SEKOLAH

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

27

5.3

INSFRASTRUKTUR DAN KEMUDAHAN SEKOLAH


BIL
.
A

JENIS
KEMUDAHAN FIZIKAL
Dewan besar
Kantin
Tandas

KUANTITI

1
1
4

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

28

Kedai Koperasi
Blok Sekolah
Asrama Puteri/Putera
Rumah Warden
Pejabat

1
10
5
7
1

KEMUDAHAN HUMANISTIK
Surau
Bilik Rawatan
Bilik kaunseling
Garaj Motosikal
Garaj Kereta Guru

1
1
1
3
2

KEMUDAHAN P & P
Pusat Sumber
Makmal Sains
Makmal Komputer
Bengkel KFL
Bengkel ABM
Bengkel EE
Bengkel Automotif
Bengkel PPU
Bengkel PAIP
Bengkel Kayu
Bengkel Binaan Bangunan
Bilik Gerakan
Bilik Guru
Bilik Darjah
Gelanggang Bola Tampar
Gelanggang Sepak Takraw
Padang
Stor

1
5
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
13
1
1
1
1

PERALATAN UNTUK P & P


Komputer
LCD
OHP
Mesin Fotostat
Mesin Cetak

80
5
3
2
4

KEMUDAHAN KOMUNIKASI
Telefon
Faksimili
E-mel

4
1
1

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

29

BAB 6
KECERIAN SEKOLAH
6.0

MUKADIMAH

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

30

Kecerian sekolah memainkan peranan yang amat penting bagi mendapatkan suasana
sekolah yang ceria dan tenang. Kecerian bukan sahaja pada landskap malah dititik
beratkan juga pada kebersihan peserkitaran sekolah. Semua skop kerja ini telah
dipertanggungjawabkan oleh pihak sekolah kepada syarikat yang terlibat. Kebersihan
sekolah adalah tanggungjawab bersama.
6.1

KEBERSIHAN SEKITAR SEKOLAH


Kebersihan sekitar sekolah dilakukan oleh pekerja syarikat pembersihan. Mereka
dibahagikan kepada Zon yang telah ditetapkan.

Gambar : Kebersihan Kawasan

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

31

Gambar diatas : Pekerja yang diberi tanggungjawab membersihkan kawasan mengikut Zon yang
ditetapkan.
6.2

KANTIN, PADANG, BILIK DARJAH

Gambar: Kecerian Kantin


Gambar Rajah yang kedua dari atas : Ruang Makan Pelajar Wanita adalah hasil kerja Pelajarpelajar Kolej Vokasional Alor Setar.

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

32

Gambar : Sekitar Padang Kolej Vokasional Alor Setar.

Gambar : Keceriaan Bilik Darjah


6.3

KEINDAHAN TAMAN DAN LANDKSAP


LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

33

Keindahan taman dan landksap diceriakan dengan hasil-hasil tangan pelajarpelajar kolej vokasional.

Gambar : Blok Hadapan Pintu Masuk Kolej Vokasional

Gambar : Zon Blok Pertama

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

34

Gambar : Hasil Kerja Pelajar

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

35

6.4

MURAL PADA DINDING, TANGGA DAN KORIDOR

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

36

6.5

PAPAN TANDA

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

37

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

38

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

39

BAB 7
AKTIVITI SEKOLAH
7.0

AKTIVITI KOKURIKULUM
Pada 4 Julai 2013 Kolej Vokasional Alor Setar telah mengadakan hari Sukan. Aktiviti
yang dijalankan ialah :a. Lontar Peluru
b. Lempar Cakera
c. Lompat Jauh
d. Larian
e. Tarik Tali
LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

40

Taklimat Awal Sebelum Berjalannya Hari Sukan Kolej Vokasional

Lontar Peluru dan Lempar Cakera

Larian Wanita dan Lelaki

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

41

Tarik Tali

Larian dan Lompat Jauh


7.1

AKTIVITI HEM
Pada 6 Julai 2013 Kolej Vokasional Aloe Setar telah menyertai pertandingan
Inovasi Kolej Vokasional sekitar Utara yang disertai oleh Kolej Vokasional
Kangar, Kolej Vokasional Arau, Kolej Vokasional Langkawi, Kolej Vokasional
Sungai Petani 1 dan 2, dan Sekolah Teknik Alor Setar. Pertandingan Inovasi ini
dilakukan dalam Dialog Transformasi Pendidikan Vokasional bersama komuniti
di Dewan MPSP (K).

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

42

Peserta dari Kolej Vokasional Alor Setar

Sebelah Kanan : Mesin Pelontar Bola Softball manakala Sebelah Kiri : Mesin Mesra Pengguna

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

43

Sebelah Kanan : Mesin Pengasingkan Tauge manakala Sebelah Kiri : Tepung Kacang Soya

Sekitar Pertandingan

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

44

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

45

Sekitar Pertandingan dan Dialog

7.2

SPBT
SPBT Kolej Vokasional Alor Setar dalam minggu penghapusan buku, kerana
semua pelajar Kolej Vokasional menggunakan modul yang diberi oleh pensyarah.
Hanya buku Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sahaja yang diberi pinjaman.
Kolej Vokasional Alor Setar mengamalkan 5s dalam setiap bangunan.

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

46

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

47

BAB 8
KURIKULUM SEKOLAH
8.0

SUKATAN PELAJARAN
Sukatan Pelajaran disediakan oleh setiap pensyarah mengikut garis panduan daripada
Kementerian Pelajaran Malaysia.
COURSE STRUCTURE OF VOCATIONAL COLLEGE MINISTRY OF EDUCATION MALAYSIA
CLUSTER
: MECHANICAL AND MANUFACTURING ENGINEERING TECHNOLOGY
COURSE
:
WELDING TECHNOLOGY
MODUL CODE

MODULE TITLE

KOD

S1

S2

S3

S4

AMT

101

201

301

401

BAHASA MELAYU I - VI

AMT

102

202

302

402

PENDIDIKAN ISLAM I - IV**

AMT

103

203

303

403

PENDIDIKAN MORAL I - IV**

AMT

104

204

304

404

ENGLISH I - II

AMT

107

207

307

407

SEJARAH

AMT

108

208

AMT
AMT

310
111

S6

S8

MATHEMATICS
MATHEMATICS FOR
TECHNOLOGY/SOCIAL STUDIES**

410

312

412

GENERAL MODULES

SCIENCES
SCIENCE FOR
TECHNOLOGY/SOCIAL STUDIES**

101

201

301

401

SUKAN I - V ***

101

201

301

401

PJ & PK ***

102

202

302

402

KOKURIKULUM I - V ***
519

AME
AME
AMT
AMT

619

719

819

601
805

KEUSAHAWANAN

815

PENGURUSAN KEWANGAN
KEMAHIRAN ASAS
KEBOLEHKERJAAN DAN
KEPENGGUNAAN

506
715

816

AMT

517

AMT

518

101

618

KOKURIKULUM (PLKN)
BAHASA
PERNIAGAAN/ANTARABANGSA:
BAHASA MANDARIN**
BAHASA ARAB**

602

AMT
AMT

MWT

S7

211

AMT

SUK
PJK
KKU
PLKN

S5

718

KAUNSELING KERJAYA
KEMAHIRAN
GENERIK
TAMADUN
ISLAM
MODUL VOKASIONAL:
INTRODUCTION TO WELDING
TECHNOLOGY

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

48

MWT

102

SAFETY PRACTICE AND


PROCEDURES 1

MWT

103

MATERIAL AND CONSUMABLE 1

MWT

104

MECHANICAL CUTTING

MWT

201

MWT

202

MWT

203

MWT

204

DRAWINGS AND SPECIFICATION 1


JOINTS AND MATERIAL FOR
WELDING
SMAW (SHIELDED METAL ARC
WELDING) PROCESS 1
QUALITY CONTROL AND
INSPECTION 1

MWT

301

MWT

302

MWT

303

MWT

304

PRE HEATING PROCESS

MWT

501

MWT

502

MWT

503

SMAW (SHIELDED METAL ARC


WELDING) PROCESS 2
GMAW (GAS METAL ARC WELDING)
PROCESS 1
GTAW (GAS TUNGSTEN ARC
WELDING) PROCESS 1
GMAW (GAS METAL ARC WELDING)
PROCESS 2
GTAW (GAS TUNGSTEN ARC
WELDING) PROCESS 2
SMAW (SHIELDED METAL ARC
WELDING) PROCESS 3
SAFETY PRACTICE AND
PROCEDURES 2
GTAW (GAS TUNGSTEN ARC
WELDING) PROCESS 3
SMAW (SHIELDED METAL ARC
WELDING) PROCESS 4

MWT

504

MATERIAL AND CONSUMABLE 2

MWT

505

QUALITY CONTROL / INSPECTION 2

MWT

401

MWT

402

MWT

403

MWT

601

MWT

602

MWT

603

MWT

604

SUPERVISORY FUNCTION
FCAW (FLUX CORED ARC WELDING)
PROCESS
METAL FABRICATION AND WELDING
ENGINEERING PROJECT

MWT

701

MWT

702

MWT

703

MWT

704

MWT

705

AUTOCAD 2D DRAWING
COMPLY TO SAFETY,
ENVIRONMENTAL & HEALTH
PRACTICES
SET-UP QUALITY CONTROL MANUAL
(QCM)
PERFORM QUALITY CONTROL (QC)
SET-UP QUALITY ASSURANCE
MANUAL (QAM)
MANAGE ACTIVITIES RELATED TO
FABRICATION WORK
MANAGE WELDING FABRICATION
ACTIVITIES

MWT

801

MWT

802

MWT

803

MWT

804

PERFORM WELDING INSPECTION


MAINTAIN FACILITIES,
CONSUMABLES & EQUIPMENT
IMPLEMENT ORGANISATION
MISSION

MWT

805

APPLY COMPUTER SOFTWARE

Contoh Sukatan Pelajar


LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

49

8.1

PENDEKATAN PENGAJARAN GURU


Pendekatan Pengajaran Guru yang digunakan di Kolej Vokasional Alor Setar ialah
komunikasi dua hala, antara pensyarah dan pelajar. Pelajar-pelajar lebih berminat
untuk berinteraksi dua hala dengan pensyarah. Sekiranya pensyarah berdamping
dengan pelajar yang bermasalah beliau akan menggunakan teknik kasih sayang
iaitu berinteraksi seperti Ibubapa mereka.

8.2

PENGARUH PERSEKITARAN DAN IKLIM SEKOLAH


BUDAYA SEKOLAH
Kolej Vokasional Alor Setar telah mengamalkan budaya yang murni sebagai
pengajaran kepada para pelajar. Daripada amalan budaya yang murni ini adalah
sebagai langkah pertama untuk melahirkan insane yang baik dari semua aspek.
Disamping itu juga, ia dapat melahirkan insane yang seimbang dari konteks
rohani, emosi, intelek dan jasmani. Beberapa amalan yang murni atau budaya
yang diamalkan di sekolah tersebut adalah seperti berikut :a. Bacaan Yassin setiap waktu pagi sebelum bermulanya sesi
persekolahan.
b. Bersalam dengan guru setelah tamat pembelajaran.
c. Memberi salam apabila berjumpa dengan guru.
d. Budaya kerja di kalangan guru dan kakitangan sekolah

a. Bacaaan Yassin

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

50

Bacaan Yassin diadakan pada setiap hari di mana semua pelajar akan
berkumpul di dewan mohd saman. Guru bertugas mengawal murid dibantu
oleh Pengawas. Guru bertugas menyelia murid ponteng.

b. Bersalam dengan guru setelah tamat pembelajaran


Budaya bersalam dengan guru setelah tamat pembelajaran ini telah menjadi
amalan beberapa tahun yang lalu sehinggalah sekarang. Budaya ini dapat
melahirkan insane yang patuh, hormat dan taat kepada guru-guru dan orang
yang lebih tua daripada pelajar. Budaya ini juga dapat mengeratkan hubungan
antara guru-guru dengan para pelajar serta melahirkan kasih sayang antara
guru dan pelajar.

c. Memberi salam apabila berjumpa dengan guru


Budaya ini merupakan amalan yang diamalkan di semua sekolah muslim.
Dimana memberi salam adalah sunat dan menjawab adalah wajib. Budaya
sekolah seperti ini adalah sangat baik kerana ia mengucapkan kesejahteraan
kepada seseorang.

d. Budaya kerja di kalagan guru dan kakitangan sekolah


Budaya kerja di kalangan guru dan kakitangan sekolah juga unik. Ini kerana
kebanyakkan guru datang awal ke sekolah dan pulang lewat bagi memastikan
semua pengurusan dan proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan
dengan baik. Guru-guru di sekolah juga turut membantu kakitangan sokongan
bagi menceriakan kawasan sekolah. Amalan kerjasama ini mewujudkan
hubungan yang erat antara mereka.

IKLIM SEKOLAH
LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

51

Iklim Sekolah ialah sifat dan suasana yang ada di sekolah yang membezakannya
dengan sekolah lain. Sifat dan suasana yang ada di sekolah adalah hasil interaksi
antara guru dan pelajar serta masyarakat yang terdapat di dalam sekolah tersebut
secara keseluruhannya.
Iklim Sekolah sangat mempengaruhi perkembangan pelajar, terutamanya melalui
pengenalan konsep kendiri, keberkesanan keupayaan bekerja dan kemampuan
membina hubungan yang baik dengan orang lain. Pengaruh sekolah memainkan
peranan utama selepas keluarga dalam pembentukkan personaliti pelajar.
Kepimpinan Pentadbiran
Pengarah sentiasa memberi sokongan kepada guru terhadap amalan pengajaran
mereka dan menggalakkan mereka menggunakan inovasi dalam kerja seharian
mereka.
Kemudahan Fizikal
Pelajar dan guru disekolah merasa sangat selesa ketika berada di perkarangan
sekolah. Persekitaran sekolah sentiasa berada dalam keadaaan bersih dan teratur.
Sekolah yang berkesan mempunyai ruang yang mencukupi untuk pengajaran dan
pembelajaran.
Menghargai Permuafakatan
Guru guru di Kolej Vokasional Alor Setar sentiasa menyelesaikan masalah dan
membuat keputusan bersama-sama dan sentiasa bantu membantu antara satu sama
yang lain.

Mengamalkan Nilai Kesejawatan


Pengarah dan jawatankuasa tertinggi sekolah sentias mewujudkan suasana
kesejawatan atau collegiality di kalangan guru-guru, untuk mengekalkan
suasana harmoni dan perpaduan sepanjang masa di samping mengelakkan dan
mencegah unsure-unsur kronisme, nepotisme, favouritisme, rodogisme, pilih

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

52

kasih, berat sebelah, adu - domba, fitnah memfitnah, hasad dengki dan iri hati di
dalam interaksi dengan staf dan kakitangan lain di sekolah.
Guru Guru Berkeyakinan Tinggi
Guru guru Kolej Vokasional penuh yakin dalam tugasannya setiap hari. Mereka
lebih bersedia menerima cabaran cabaran, mengambil risiko dan melahirkan
idea idea kreatif serta rumusan rumusan. Ini membuatkan hubungan antara
guru guru tiada masalah dan mudah untuk berinteraksi dan meminta pendapat.
Komitmen Yang Tinggi
Setiap guru di Kolej Vokasional mempunyai komitmen yang tinggi terhadap
organisasi dan kebajikan murid. Dapat dilihat melalui pemerhatian, perilaku guru
guru yang datang awal, mengajar dengan bersemangat, tidak curi tulang,
tumpuan kepada kerja dan mutu kerja, menepati masa dan paling utama
meletakkan kepentingan organisasi mengatasi kepentingan peribadi.

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH(KVAS)

53