Anda di halaman 1dari 16

BUKU SKRAP - SAINS

MESIN

NORMAN FIKRI BIN


HASBULLAH
6 DIAMOND
SK TAMAN MUTIARA RINI

MESIN

TUAS

TERDIRI DARIPADA
SEBATANG ROD YANG
TERLETAK DAN
BERPUTAR PADA SATU
TITIK TETAP

TAKAL
TAKAL BERGERAK
RODA BERALUR YANG
BERPUTAR MENGELILINGI
GANDAR DENGAN TALI ATAU
RANTAI DILILITKAN PADANYA

TAKAL TETAP
TAKAL BERGABUNG

RODA DAN GANDAR


Roda dan Gandar adalah
mesin ringkas yang
terdiri daripada
dua objek yang
berbentuk bulatan
yang berlainan
saiz yang mana
kedua duanya
bercantum antara
satu sama lain. Roda
bersaiz lebih besar.
Ia memutarkan objek
yang lebih kecil atau
sebatang rod yang
dinamakan sebagai
Gandar.

SKRU
SATAH CONDONG BERBENTUK
BEBENANG YANG BERLINGKAR
SECARA BERPILIN PADA
SILINDER

BAJI
TERDIRI
DARIPADA SATU
ATAU DUA
SATAH CONDONG
YANG MEMBENTUK
SATU HUJUNG
YANG TAJAM.
Baji adalah mesin
ringkas berbentuk
seperti satah condong.
Baji adalah satah
condong yang
boleh bergerak.

GEAR
TERDIRI DARIPADA
RODA YANG
BERGIGI DI
SEKELILINGNYA

JAM

SATAH CONDONG

TERDIRI DARIPADA
SATAH YANG
MEMPUNYAI
PERMUKAAN
RATA DAN
CONDONG YANG
MENGHUBUNGKAN
DUA PERMUKAAN
PADA ARAS YANG
BERBEZA

MESIN KOMPLEKS
Basikal adalah mesin kompleks yang terdiri daripada
mesin ringkas roda dan gandar, gear, tuas dan skru

MESIN KOMPLEKS
Kereta sorong adalah mesin kompleks yang terdiri daripada
mesin ringkas roda dan gandar, tuas dan satah condong.

MESIN KOMPLEKS
Pengasah pensil adalah mesin kompleks yang terdiri daripada mesin
ringkas baji dan roda dan gandar.

SUMBANGAN DAN KEBAIKAN


MESIN DALAM KEHIDUPAN
Kehidupan harian menjadi lebih mudah
- pembersih vakum, dapur gas, mesin basuh
Membantu melaksana kerja dengan lebih senang
- komputer, kalkulator
Membantu menyelesaikan kerja lebih cepat dan menjimatkan masa
- traktor, mesin penuai
Membantu komunikasi merentasi benua dan capaian maklumat yang cepat
- komputer, telefon bimbit, satelit

Membantu mengangkat objek yang sangat berat


- kren, traktor
Membolehkan kita pergi ke suatu tempat ke tempat yang lain.
- kapat terbang, kereta, komuter

RUJUKAN
SMD ARRIS et al. SAINS TAHUN 6 BUKU TEKS (2012).
KUALA LUMPUR, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA
REVISI GRAFIK SCIENCE POWER (2015). SHAH ALAM,
CERDIK PUBLICATIONC SDN BHD
HANIZAH IBRAHIM, MARNI BAHAROM, EMCEE VOO,
RUJUKAN LENGKAP UPSR SAINS (2013). KUALA
LUMPUR, NUSAMAS PUBLICATIONS
http://imzaroncikgusains.blogspot.com/search/label/Mesin
%20ringkas
http://notahujung13.blogspot.com/2012/05/mesin-kompleksulangkaji.html
https://sainstahun6.wordpress.com/silibus/bab-6-mesin/unit1-mesin-ringkas/

Thank You

Kingsoft Office
Make Presentation much more fun

@Kingsoft_Office
kingsoftstore