Anda di halaman 1dari 2

LAPORAN KASUS

DEMAM TIFOID

Dokter Pendamping :
Dr. Juriadi Paddo, M.Kes

Disusun Oleh :

dr. Lia Wahyuni


dr. Pindo S. Nugroho
dr. Rizki Rina Furi

PUSKESMAS PERAWATAN POASIA


KOTA KENDARI
2015
DAFTAR ISI

Halaman
DAFTAR ISI.............................................................................................................i
I. PENDAHULUAN
Epidemilogi dan Gambaran Umum Demam Tifoid.........................................1
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Mikrobiologi S. Typhi.................................................................................4
B. Patofisiologi Demam Tifoid Anak..............................................................5
C. Manifestasi Klinis Demam Tifoid Anak.....................................................9
D. Penegakkan Diagnosis Demam Tifoid Anak............................................11
E. Diagnosis Banding...................................................................................14
F. Komplikasi Demam Tifoid Anak.............................................................15
G. Upaya Preventif pada Demam Tifoid Anak.............................................17
H. Manajemen Penatalaksanaan....................................................................19
I. Upaya Rehabilitatif...................................................................................20
III.
PENUTUP
A. Kesimpulan...............................................................................................22
B. Saran.........................................................................................................23
IV.
DAFTAR PUSTAKA.....................................................................................24

Anda mungkin juga menyukai