Anda di halaman 1dari 35

Topik

Analisis Utiliti

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

1.

Menerangkan konsep utiliti;

2.

Membezakan antara utiliti kardinal dan utiliti ordinal;

3.

Menerangkan konsep jumlah utiliti, utiliti sut dan peranan


keseimbangan pengguna;

4.

Mengkaji konsep keluk puas sama, garis belanjawan dan


keseimbangan pengguna;

5.

Mendapatkan keluk Engel dan keluk permintaan dari keluk


pendapatan-penggunaan dan keluk harga penggunaan; dan

6.

Membezakan antara kesan penggantian dan kesan pendapatan yang


disebabkan oleh perubahan harga.

PENGENALAN

Dari Topik 1 hingga Topik 3 telah mendedahkan kita dengan gelagat asas
pasaran. Sekarang, anda perlu bersedia untuk menganalisis dengan lebih
mendalam tentang keluk permintaan. Persoalan utama yang akan diselesaikan
melalui topik ini adalah apakah faktor yang mempengaruhi pengguna untuk
berkelakuan menurut Hukum Permintaan. Teori gelagat pengguna adalah
penting untuk ekonomi pasaran kerana pengeluar yang sentiasa bersaing antara
satu sama lain untuk menarik pengguna membeli barangan mereka, perlu
mengetahui motif di sebalik permintaan pengguna.
Melalui teori gelagat pengguna, anda akan dapat memahami dengan lebih jelas
gelagat dan kelakuan pengguna. Anda juga adalah seorang pengguna yang

TOPIK 4

ANALISIS UTILITI

97

memiliki sejumlah wang pada masa tertentu untuk dibelanjakan dengan


membeli sesuatu barangan atau perkhidmatan. Anda perlu membuat keputusan
tentang jenis dan jumlah barangan yang akan anda beli kerana anda tahu
bahawa setiap pembelian perlu dibiayai dengan pendapatan anda yang terhad.
Namun, pada masa yang sama, anda mempunyai cita rasa anda sendiri yang
akan mempengaruhi corak pembelian anda. Di dalam topik ini, kita akan
membincangkan motif pengguna, gelagat pengguna dan proses pembuatan
keputusan pengguna.

4.1

PILIHAN DAN TEORI UTILITI

Utiliti adalah kepuasan yang diperoleh pengguna daripada penggunaan


barangan dan perkhidmatan. Ia juga boleh didefinisikan sebagai keupayaan
sesuatu barangan untuk memberi kepuasan kepada pengguna.

Menurut teori utiliti, pengguna menggunakan tahap kepuasan sebagai asas


untuk membuat pilihan penggunaan dan menilai sesuatu barangan berdasarkan
kepada tahap kepuasan. Secara amnya, terdapat dua kaedah dalam analisis teori
utiliti iaitu kaedah kardinal dan kaedah ordinal. Dalam kaedah kardinal, kita
mengandaikan utiliti boleh diukur dengan menggunakan util sebagai unit
ukuran. Sebagai contoh, makan durian akan memberikan kita 2util dan makan
rambutan akan memberikan kita 1util.
Sementara itu, kaedah ordinal mengandaikan bahawa tahap kepuasan tidak
boleh diukur. Namun, kita hanya boleh membuat perbandingan antara tahap
kepuasan yang berbeza. Sebagai contoh, makan durian akan memberi kita lebih
kepuasan berbanding dengan makan rambutan. Dalam kes ini, tiada sebarang
unit kepuasan yang digunakan. Tahap kepuasan ditentukan melalui
perbandingan sahaja.

4.2

TEORI UTILITI KARDINAL

Teori utiliti kardinal adalah satu kaedah yang mengandaikan kepuasan


boleh diukur dengan unit util.

Sebagai contoh, memakan kek akan menghasilkan 8util, manakala memakan


biskut hanya akan menghasilkan 4util. Ini menunjukkan kek menghasilkan dua
kali ganda utiliti berbanding biskut. Tahap utiliti kebiasaannya ditunjukkan oleh

98

TOPIK 4

ANALISIS UTILITI

kesanggupan seseorang individu untuk membayar berdasarkan kepada nilai


wang. Semakin tinggi harga yang sanggup dibayar, semakin tinggi kepuasan
yang diperoleh.

AKTIVITI 4.1
Tahukah anda siapa yang memperkenalkan teori utiliti kardinal? Ia
diperkenalkan oleh Alfred Marshall. Apakah andaian atau anggapan
yang dibuat berdasarkan kepada teori ini?

4.2.1

Jumlah Utiliti dan Utiliti Sut

Jumlah Utiliti (TU) adalah jumlah kepuasan yang diperoleh dari


penggunaan sesuatu barangan.

Terdapat dua konsep asas utiliti iaitu jumlah utiliti dan utiliti sut. Jadual 4.1
menunjukkan hubungan antara penggunaan barangan dengan jumlah utiliti dan
utiliti sut. Perhatikan yang jumlah utiliti untuk unit pertama yang digunakan
adalah 10util. Apabila penggunaan meningkat kepada 2 unit, jumlah utiliti
meningkat kepada 22util dan begitulah seterusnya.

Utiliti sut (MU) adalah peningkatan jumlah utiliti apabila penggunaan


meningkat satu unit.

Seperti yang anda sedia maklum, marginal membawa maksud tambahan.


Formula untuk utiliti marginal adalah:

MU

Perubahan TU
Perubahan Q

Oleh itu, utiliti sut untuk unit pertama adalah bersamaan dengan jumlah utiliti
untuk unit tersebut. Seperti yang dapat kita lihat dari Jadual 4.1, MU untuk unit
pertama adalah 10util manakala MU untuk unit kedua adalah 12util iaitu 22util
10util. Kaedah yang sama digunakan untuk memperoleh MU bagi setiap unit
yang seterusnya.

TOPIK 4

ANALISIS UTILITI

99

Jadual 4.1: Jumlah Utiliti dan Utiliti Sut


Kuantiti (Q)

Jumlah Utiliti (TU)

Utiliti Sut (MU)

10

10

22

12

30

36

38

38

Apabila kita campurkan utiliti sut sehingga lima tahap penggunaan, kita akan
memperoleh 38util iaitu bersamaan dengan jumlah utiliti unit.

Rajah 4.1: Jumlah utiliti dan utiliti sut

Rajah 4.1 menunjukkan jumlah utiliti dan utiliti sut yang diperoleh dari Jadual
4.1. Perhatikan yang utiliti sut adalah bersamaan dengan kecerunan keluk
jumlah utiliti untuk setiap unit penggunaan. Perhatikan juga yang jumlah utiliti
mencapai tahap maksimumnya apabila utiliti sut adalah sifar.

AKTIVITI 4.2
Bincangkan bagaimana jumlah utiliti memberi kesan kepada utiliti sut.
Sekiranya sesuatu barangan adalah percuma, apa yang akan berlaku
kepada tahap jumlah utiliti dan utiliti sut? Jelaskan pendapat anda.

100

4.2.2

TOPIK 4

ANALISIS UTILITI

Hukum Utiliti Sut Berkurangan

Sebelum ini, kita telah mendefinisikan utiliti sut sebagai peningkatan kepuasan
yang diperoleh apabila kita menggunakan satu unit tambahan sesuatu barangan.
Kita dapat lihat dari Jadual 4.1 dan Rajah 4.1 yang pada permulaannya, utiliti sut
meningkat dengan perlahan dan kemudian akan mula menurun sebelum
menjadi sifar. Pergerakan nilai utiliti sut yang semakin berkurangan ini dikenali
sebagai hukum utiliti sut berkurangan.
Hukum utiliti sut berkurangan bermaksud utiliti sut yang diperoleh
daripada setiap unit tambahan penggunaan akan mula menurun apabila
jumlah penggunaan meningkat.

Contohnya, semasa anda merasa sangat dahaga pada hari yang panas, segelas air
sirap akan memberikan anda kepuasan. Memandangkan anda masih lagi
dahaga, gelas kedua akan memberikan anda kepuasan yang lebih tinggi. Namun,
gelas ketiga akan memberikan anda kurang kepuasan kerana rasa dahaga anda
sudah mulai hilang. Jika anda rujuk semula Jadual 4.1, utiliti sut mula turun
apabila kita mencapai tiga unit penggunaan. Anda juga mungkin akan
memperoleh utiliti sut negatif apabila penggunaan satu unit tambahan
mendatangkan ketidakselesaan dan bukannya kepuasan.
Sekiranya kita mengukur kepuasan dalam bentuk ringgit, maka MU untuk
segelas air sirap adalah jumlah ringgit yang anda sanggup bayar untuk
mendapatkan minuman tersebut. Oleh itu, apabila MU menurun, kesanggupan
membayar anda untuk setiap gelas tambahan juga akan menurun. Jika MU
menjadi negatif, maka orang lain pula yang perlu membayar anda supaya anda
minum minuman tersebut.
Konsep utiliti sut berkurangan menerangkan kenapa individu menggunakan
pelbagai jenis barangan dan bukan hanya satu barangan. Ahli ekonomi
terdahulu menggunakan hukum utiliti sut berkurangan ini untuk menjelaskan
kenapa kecerunan keluk permintaan adalah negatif. Inilah yang akan kita
bincangkan pada bahagian seterusnya.

AKTIVITI 4.3
Adakah anda bersetuju jika setelah satu tahap dicapai, kepuasan dan
penggunaan sesuatu barangan akan menurun? Jelaskan pendapat anda.

TOPIK 4

ANALISIS UTILITI 101

LATIHAN 4.1
Tentukan sama ada kenyataan berikut adalah BENAR (B) atau SALAH
(S).
1.

Teori gelagat pengguna mengandaikan bahawa pengguna akan


cuba untuk memaksimumkan utiliti sut.

2.

Hukum utiliti sut berkurangan menyatakan bahawa apabila


penggunaan meningkat secara konsisten, satu tahap di mana
jumlah utiliti akan meningkat pada kadar yang meningkat akan
dicapai.

3.

Apabila jumlah utiliti meningkat, utiliti sut adalah positif dan


mungkin meningkat atau menurun.

4.

Utiliti sut adalah sentiasa lebih besar daripada jumlah utiliti.

4.2.3

Keseimbangan Pengguna

Apakah yang dimaksudkan dengan keseimbangan pengguna? Sebagai seorang


pengguna yang rasional, objektif utama yang ingin anda capai adalah untuk
memaksimumkan kepuasan yang anda peroleh. Walau bagaimanapun,
berdasarkan kepada definisi permintaan, kehendak perlu menyamai
kesanggupan dan kemampuan untuk membayar. Objektif pengguna tercapai
dan pengguna dikatakan mencapai keseimbangan pengguna apabila utiliti
maksimum boleh dicapai dengan sejumlah wang perbelanjaan atau pendapatan.
(a)

Keseimbangan Pengguna untuk Satu Barangan


Kita akan terlebih dahulu melihat bagaimana keseimbangan pengguna
dicapai untuk satu barangan. Persoalan pertama yang perlu dijawab adalah
bagaimanakah kita boleh memaksimumkan utiliti jika konsep utiliti itu
sendiri sukar untuk diukur. Untuk memudahkan analisis, kita akan
menggunakan konsep util sebagai ukuran kepada utiliti. Dalam kes ini, util
akan diukur dengan nilai wang. Dengan kata lain, util adalah nilai
penggunaan sesuatu barangan. Oleh itu, utiliti sut adalah jumlah wang
yang sanggup dibayar untuk mendapatkan satu unit tambahan barangan.
Jika anda sanggup membayar RM1 untuk satu cawan tambahan kopi, maka
utiliti sut untuk kopi adalah RM1. Perhatikan di sini bahawa dalam kes
yang melibatkan satu barangan, pengguna akan memaksimumkan
kepuasan apabila utiliti sut dari penggunaan sesuatu barangan adalah
bersamaan dengan harga barangan tersebut.

102

TOPIK 4

ANALISIS UTILITI

Kepuasan maksimum dicapai apabila harga adalah bersamaan dengan


utiliti sut kerana utiliti sut menggambarkan kesanggupan membayar. Oleh
itu, sekiranya utiliti sut yang diperoleh daripada penggunaan satu unit
tambahan adalah lebih tinggi daripada harga yang perlu dibayar, ini
bermakna pengguna akan dapat meningkatkan lagi kepuasannya dengan
meningkatkan lagi penggunaannya.
Seperti contoh air sirap di atas, andaikan kos untuk gelas pertama air sirap
tersebut adalah RM1. Namun, pada anda, ia bernilai lebih daripada RM1,
jadi anda sanggup membeli air sirap tersebut. Begitu juga untuk gelas yang
kedua tetapi untuk gelas yang ketiga, jika harganya kekal pada RM1, anda
tidak akan membelinya kerana pada anda, ia bernilai kurang daripada
RM1.
Konsep keseimbangan ini sebenarnya menjelaskan kenapa keluk
permintaan bercerun adalah negatif. Nilai atau kesanggupan membayar
yang anda letakkan bagi setiap unit tambahan sesuatu barangan akan
semakin berkurangan apabila anda memiliki semakin banyak barangan
tersebut. Pada sepanjang keluk permintaan, MU adalah bersamaan dengan
harga (MU = P). Ini menunjukkan bahawa pengguna berada pada tahap
optimum di setiap titik di sepanjang keluk permintaan.
Jadual 4.2: Utiliti dan Harga
Kuantiti X

Jumlah Utiliti

Utiliti Sut

Harga (RM)

10

10

10

22

12

10

32

10

10

40

10

46

10

44

-2

10

Jadual 4.2 menunjukkan jumlah utiliti, utiliti sut dan harga untuk barang X.
Seperti yang dapat anda lihat, pengguna mencapai keseimbangan pada
unit yang ketiga iaitu apabila utiliti sut bersamaan dengan harga.
Apa yang akan berlaku sekiranya ada barang X boleh diperoleh secara
percuma? Apabila sesuatu barangan adalah percuma, maka pengguna
tidak lagi menghadapi sebarang kekangan belanjawan dan beliau juga
tidak dihadkan dari segi kesanggupan membayarnya. Oleh itu, pengguna
akan menggunakan barang tersebut sehinggalah beliau mencapai jumlah

TOPIK 4

ANALISIS UTILITI 103

utiliti maksimum di unit yang kelima. Unit yang keenam tidak akan
dipertimbangkan kerana ia mengurangkan jumlah utiliti. Jika anda
membeli keenam unit, anda akan berasa tidak selesa atau keberatan kerana
penggunaan berlebihan.
(b)

Keseimbangan Pengguna untuk Dua Barangan atau Lebih


Kita telah lihat gelagat pengguna dalam kes satu barangan. Sekarang, kita
akan lihat kes di mana pengguna perlu membahagikan perbelanjaan beliau
antara dua atau lebih barangan.
Andaikan anda memiliki sejumlah pendapatan (I) yang digunakan untuk
membeli makanan (X) dan buku teks (Y). Sebagai pengguna yang rasional,
anda akan membelanjakan semua pendapatan anda dengan memilih
kombinasi yang akan menghasilkan utiliti sut per ringgit untuk kedua-dua
barangan adalah sama iaitu:

MU X MU Y

, di mana MU = utiliti sut , P = harga


PX
PY
MU X MU Y

, pengguna yang rasional akan meningkatkan penggunaan


PX
PY
barang X kerana untuk setiap ringgit yang dibelanjakan, pengguna akan
Jika

memperoleh kepuasan tambahan (utiliti sut) yang lebih besar. Pada masa yang
sama, pengguna akan mengurangkan penggunaan barang Y. Peningkatan
permintaan barang X akan menyebabkan harga barang X (PX) meningkat dan

MU X
menjadi lebih kecil.
PX
MU Y
akan menjadi lebih besar disebabkan oleh
PY
permintaan untuk barang Y yang semakin berkurangan. Pergerakan ini akan
MU X
MU Y
=
. Apabila ini berlaku, tiada lagi
berterusan sehinggalah
PX
PY
Pada masa yang sama,

kecenderungan
digunakan.

untuk

pengguna

mengubah

kombinasi

barangan

yang

104

TOPIK 4

ANALISIS UTILITI

MU Y
, pengguna akan meningkatkan penggunaan
PY
barang Y yang seterusnya akan menyebabkan harga barang Y (PY ) naik. Pada
MU Y
masa yang sama PX akan jatuh. Ini seterusnya akan menyebabkan
PY
MU X
semakin besar. Keadaan ini akan berterusan
menjadi semakin kecil dan
PX
MU X MU Y
sehinggalah

.
PX
PY

Sebaliknya, jika

MU X
PX

<

Sekarang, kita lihat satu lagi contoh:


Jadual 4.3: Utiliti Sut Per Ringgit
Kuantiti

MUX

MUX/PX

MUY

MUY/PY

30

15

20

10

29

14.5

19

9.5

28

14

18

26

13

16

24

12

14

22

11

12

20

10 *

10

18

9*

16

8*

2.5

(* Px dan Py adalah masing-masing bersamaan RM2)

Jadual 4.3 menunjukkan utiliti sut (MUx dan MUy) dan utiliti sut per ringgit
(iaitu MUx / Px, dan MUy / Py) yang diperoleh daripada pengguna apabila
penggunaan dua barangan X dan Y, apabila harga barang X dan barang Y adalah
kedua-duanya RM2 (Px = 2, Py = 2). Di sini kita andaikan yang pendapatan
pengguna adalah RM22 dan kesemuanya digunakan untuk membeli dua
barangan ini.

TOPIK 4

ANALISIS UTILITI 105

Syaratnya,

MU X MU Y

PX
PY
dicapai pada kombinasi (X,Y ) = (7,1), (8,3) atau (9,4).
Bagaimanapun, kita perlu membuat pilihan antara tiga kombinasi di atas
berdasarkan kepada jumlah pendapatan pengguna iaitu RM22. Kita perlu
melihat berapakah jumlah perbelanjaan untuk ketiga-tiga kombinasi tersebut.
Perbelanjaan pengguna untuk kombinasi di atas adalah

A = (7,1) = (7 2) + (1 2) = 16
B = (8,3) = (8 2) + (3 2) = 22
C = (9,4) = (9 2) + (4 2) = 26
Oleh kerana kombinasi B memenuhi syarat perbelanjaan, kombinasi B adalah
kombinasi keseimbangan.
Bagaimana jika pengguna perlu membahagikan pendapatan beliau bagi
penggunaan lebih daripada dua barangan?
Apabila pengguna menggunakan lebih daripada dua barangan, syarat yang
sama akan digunakan. Untuk menentukan tahap keseimbangan pengguna bagi
tiga barangan iaitu X, Y dan Z, syaratnya ialah

MU x MU y MU z
. Sekiranya n barangan digunakan, keseimbangan

Px
Py
Pz
dicapai apabila

MU 1 MU 2
MU n

...
.
P1
P2
Pn

AKTIVITI 4.4
Jelaskan kenapa keluk permintaan bercerun negatif dari kiri ke kanan
dengan menggunakan kaedah utiliti kardinal.

106

TOPIK 4

ANALISIS UTILITI

LATIHAN 4.2
Tentukan sama ada kenyataan berikut adalah BENAR (B) atau SALAH
(S).
1.

Untuk mencapai keseimbangan pengguna, harga yang sanggup


dibayar untuk barangan yang dibeli adalah bersamaan dengan
harga relatif barangan di pasaran.

2.

Sesuatu barangan yang mendatangkan kepuasan akan menjadi


barangan yang tidak diingini sekiranya ia digunakan dengan
terlalu banyak.

3.

Utiliti sut barang X adalah 15 dan harganya adalah RM5; utiliti sut
barang Y adalah 10 dan harganya adalah RM2. Pemaksimuman
kepuasan akan dicapai dengan mengurangkan penggunaan
barang Y.

4.3

TEORI UTILITI ORDINAL

Menurut teori utiliti ordinal, manfaat atau kepuasan yang diperoleh


pengguna tidak boleh diukur secara kuantitatif. Sebaliknya, ia diukur secara
perbandingan dengan penggunaan barangan lain.

Gelagat pengguna semasa memaksimumkan keuntungan digambarkan melalui


keluk puas sama. Pendekatan ini juga menekankan kepada perbandingan
dengan penggunaan barangan yang lain untuk menentukan tahap kepuasan.

4.3.1

Pilihan dan Keutamaan

Tahukah anda perbezaan antara pilihan dan keutamaan? Sekiranya tidak,


mari kita sama-sama lihat apa yang membezakan mereka. Pilihan tidak
bergantung kepada harga barangan ataupun pendapatan. Pilihan boleh berubah
dan ia berlaku bukan berdasarkan kepada kemampuan untuk membayar.
Walaupun anda tidak mampu untuk memiliki rumah atau kereta mewah, ini tidak
bermakna anda tidak boleh menyukai kedua-duanya. Malah, anda juga tidak
akan menukar kegemaran anda semata-mata kerana pendapatan anda telah
berubah atau kerana harganya berubah. Pilihan juga menunjukkan kehendak dan
kemahuan manusia yang tidak terbatas kerana sebagai pengguna yang rasional,
kita akan sentiasa memilih sesuatu yang lebih banyak berbanding yang sedikit.

TOPIK 4

ANALISIS UTILITI 107

Sebaliknya, keutamaan berbeza dengan pilihan. Pengguna mungkin memiliki


pilihan mereka yang tersendiri, tetapi daripada semua pilihan yang beliau miliki,
beliau perlu memilih hanya satu sebagai keutamaan. Pengguna akan
menggunakan konsep keutamaan apabila berdepan dengan beberapa pilihan
dan kemampuan untuk membayar. Contoh yang paling mudah adalah yuran
yang perlu anda bayar untuk mengambil kursus ini.

4.3.2

Keluk Puas Sama

Apabila kita mempunyai pilihan antara dua barangan (barang X dan barang Y),
keluk puas sama boleh digunakan untuk menunjukkan pelbagai kombinasi X
dan Y yang akan menghasilkan tahap kepuasan yang sama kepada pengguna.
Andaikan anda membantu rakan anda untuk memilih antara dua kombinasi
barang X dan Y yang digemarinya.
Kombinasi A = 2 unit X + 6 unit Y
Kombinasi B = 2 unit X + 4 unit Y
Rakan anda sudah tentu akan memilih kombinasi A kerana walaupun kuantiti X
adalah sama dalam kedua-dua kombinasi, kombinasi A memiliki lebih banyak
barang Y. Jika kita andaikan kombinasi A yang akan dipilih, maka kita tahu
mana-mana kombinasi yang memiliki lebih banyak X atau Y atau kedua-duanya,
sudah tentu akan lebih digemari berbanding kombinasi A. Sebaliknya,
kombinasi yang memiliki kurang X atau Y atau kedua-duanya, akan kurang
digemari berbanding A. Rajah 4.2 menunjukkan pilihan yang dibincangkan ini.

Rajah 4.2: Keluk puas sama

108

TOPIK 4

ANALISIS UTILITI

Apakah akan berlaku sekiranya terdapat satu lagi kombinasi C dengan 3 unit X
dan 5 unit Y? Walaupun kuantiti Y dalam kombinasi C adalah lebih kecil
berbanding dalam kombinasi A, kuantiti X adalah lebih besar dalam kombinasi
C. Rakan anda mungkin tidak boleh membuat pilihan kerana padanya, keduadua kombinasi tersebut (A dan C) akan memberikan kepuasan yang sama.
Apabila anda dapat mengenal pasti kesemua kombinasi yang memberikan tahap
kepuasan yang sama dan seterusnya menghubungkan kesemua kombinasi ini,
anda akan memperoleh apa yang dikenali sebagai keluk puas sama. Selain
daripada itu, jika anda dapat mengenal pasti lain-lain kombinasi yang akan
menghasilkan tahap kepuasan yang lebih tinggi atau lebih rendah dan
seterusnya membentuk keluk puas sama yang berkaitan, maka anda akan
memperoleh peta puas sama.
Peta puas sama terdiri daripada sekumpulan keluk puas sama yang
menunjukkan pelbagai tahap kepuasan yang boleh dicapai oleh pengguna.
Semakin jauh keluk puas sama dari titik asal, maka semakin tinggi tahap
kepuasan yang dicapai. Sebagai contoh, keluk U3 di Rajah 4.3 menghasilkan
tahap kepuasan yang lebih tinggi berbanding apa yang dihasilkan di keluk U2
dan U1. Begitu juga untuk keluk U1, tahap kepuasan yang diwakili oleh keluk ini
adalah lebih tinggi berbanding keluk U2, tetapi lebih rendah berbanding U3.

Rajah 4.3: Peta puas sama

(a)

Andaian
Berikut adalah beberapa andaian yang akan digunakan untuk memastikan
analisis pengguna adalah tepat:
(i)

Setiap kombinasi barangan perlu berada di atas keluk puas sama


yang sama;

TOPIK 4

(ii)

ANALISIS UTILITI 109

Keluk puas sama memiliki kecerunan yang negatif kerana untuk


memastikan tahap kepuasan kekal sama, anda perlu memperoleh
lebih barang X jika anda perlu mengorbankan sebahagian barang Y;

(iii) Keluk puas sama yang lebih tinggi lebih digemari oleh pengguna
kerana ia mewakili bakul penggunaan yang lebih besar; dan
(iv) Keluk puas sama tidak mungkin bersilang dengan keluk puas sama
yang lain kerana jika ia berlaku ini bermakna pengguna adalah tidak
rasional. Untuk seorang pengguna yang rasional, jika A lebih
digemari berbanding B dan jika B lebih digemari berbanding C, maka
A akan lebih digemari berbanding C. Berdasarkan kepada Rajah 4.4,
kita dapat lihat yang A >B, B = C tetapi A = C dan A B. Ini
bermakna, dua keluk puas sama yang berbeza tidak boleh bersilang
antara satu sama lain.

Rajah 4.4: Keluk puas sama tidak bersilang

Keluk puas sama kebiasaannya berbentuk cembung. Bagaimanapun,


terdapat juga keluk puas sama yang mempunyai bentuk yang lain. Sebagai
contoh, untuk dua barangan yang merupakan barangan pengganti
sempurna, keluk puas sama akan bergaris lurus seperti yang ditunjukkan
oleh Rajah 4.5(a). Apabila keluk puas sama bergaris lurus, ini bermakna
pengguna tidak kisah sama ada beliau akan hanya menggunakan barang X
sahaja atau barang Y sahaja kerana kedua-duanya akan memberikan tahap
kepuasan yang sama.

110

TOPIK 4

ANALISIS UTILITI

Rajah 4.5: Keluk puas sama untuk barang pengganti sempurna dan penggenap sempurna

Rajah 4.5(b) menunjukkan keluk puas sama untuk barangan yang


merupakan penggenap sempurna. Sebagai contoh, sekiranya anda telah
pun memiliki sepasang kasut (titik A), jika anda diberi sebelah kasut (Y)
sahaja, ia tidak akan memberikan anda sebarang kepuasan. Anda hanya
akan mendapat kepuasan yang lebih tinggi sekiranya anda diberi keduadua belah kasut (titik D).
(b)

Kadar Penggantian Sut Berkurangan


Keluk puas sama yang ditunjukkan di Rajah 4.2 adalah tidak linear dan
berbentuk cembung ke titik asal. Ini bermakna, kecerunan keluk tersebut
akan berkurangan apabila kita menggunakan semakin banyak barang X.
Kenapakah keluk puas sama kebiasaannya dilakar sedemikian rupa? Ini
adalah kerana kebanyakan barangan bukan barangan pengganti atau
penggenap sempurna.
Sesetengah barangan tidak boleh menggantikan barangan yang lain. Ada
barangan yang lain pula boleh menggantikan barangan yang lain tetapi
tidak secara sempurna. Anda mungkin boleh menggantikan sepinggan nasi
dengan segelas air sirap jika anda tidak memiliki nasi langsung. Namun
jika anda memiliki dua atau tiga pinggan nasi dan anda masih lagi
memiliki dua gelas air sirap, anda mungkin tidak akan menggantikan
kedua-dua barangan tersebut. Dari segi analisis puas sama, konsep
penggantian tidak sempurna ini dirujuk sebagai kadar penggantian sut dan
kadar ini akan berubah-ubah mengikut tahap penggunaan.
Apakah yang dimaksudkan dengan kadar penggantian? Apabila kita
lakarkan keluk puas sama dengan meletakkan barang Y di paksi Y dan
barang X di paksi X, kecerunan keluk tersebut adalah (Y / X).

TOPIK 4

ANALISIS UTILITI 111

Contoh:
Kecerunan pada titik A
= (Y/X)
4
=
1
=4
Kecerunan keluk puas sama (dalam contoh ini = 4) adalah dirujuk sebagai
kadar penggantian sut Y kepada X [MRSXY = (Y/X)]. Kecerunan ini
menunjukkan jumlah Y yang sanggup pengguna korbankan untuk
memperoleh satu unit tambahan X agar utiliti kekal tidak berubah.
Memandangkan keluk puas sama bercerun negatif, kadar penggantian ini
akan sentiasa bernilai negatif. Justeru itu, kita boleh mengabaikan tanda
negatif ini. Seterusnya, semakin kita bergerak ke bawah (ke kanan),
kecerunan keluk ini juga akan berkurangan. Ini bermakna kadar
penggantian sut juga akan berkurangan. Cuba bandingkan kecerunan pada
titik A dengan kecerunan pada titik B di Rajah 4.6.

Rajah 4.6: Kadar penggantian sut

Kadar penggantian sut berkurangan adalah berkait rapat dengan hukum


utiliti sut berkurangan yang telah kita bincangkan sebelum ini. Kepuasan
yang diperoleh individu dari penggunaan setiap unit tambahan semakin
berkurangan. Oleh itu, apabila kita bergerak ke bawah di sepanjang keluk
puas sama, penggunaan barang X akan meningkat manakala penggunaan
barang Y pula akan jatuh. Oleh yang demikian, utiliti sut dari barang X
akan jatuh dan utiliti sut barang Y akan meningkat. Kesanggupan untuk
mengorbankan Y untuk memperoleh lebih banyak X akan semakin
berkurangan dan MRSXY juga akan semakin berkurangan. Secara

112

TOPIK 4

ANALISIS UTILITI

ringkasnya, MRS bergantung kepada tahap penggunaan pengguna di mana


semakin rendah kadar penggunaan sesuatu barangan, semakin sukar
untuk pengguna menggantikan barangan tersebut dengan barangan yang
lain.
Mari kita lihat semula Rajah 4.6. Di sini kita dapati penggunaan pada titik

A menghasilkan tahap kepuasan yang sama dengan penggunaan pada titik


B. Oleh itu, penurunan kepuasan yang disebabkan oleh pengurangan
sebanyak 4 unit barang Y harus ditimbal balik dengan tambahan kepuasan
yang diperoleh melalui penggunaan satu unit tambahan barang X. Ini
bermakna utiliti sut dari satu unit tambahan barang X mesti 4 kali lebih
besar dari utiliti sut dari satu unit tambahan Y yang dikorbankan (kerana
pengguna telah mengorbankan 4 unit barang Y).

Maka ,

MU X
MRS XY 4
MU Y

SEMAK KENDIRI 4.1


Menurut kaedah ordinal, pengguna dianggap sebagai rasional.
Pernahkah anda membeli barangan dalam keadaan yang tidak rasional?
Jika pernah, terangkan kenapa. Apa yang akan berlaku kepada keluk
puas sama? Jelaskan.

LATIHAN 4.3
Tentukan sama ada kenyataan berikut adalah BENAR (B) atau SALAH
(S).
1.

Keluk puas sama boleh bersilang.

2.

Keluk puas sama menunjukkan pelbagai kombinasi barangan yang


menghasilkan tahap kepuasan yang sama kepada pengguna.

3.

Keluk puas sama adalah bercerun positif.

4.

Apabila penggunaan barang X meningkat, semakin banyak barang


Y yang sanggup dikorbankan untuk memperoleh satu unit
tambahan barang X.

TOPIK 4

4.3.3

ANALISIS UTILITI 113

Garis Belanjawan

Anda telah lihat pelbagai jenis keluk dan garis; tetapi apakah pula yang
dimaksudkan dengan garis belanjawan? Garis belanjawan sangat penting dalam
analisis puas sama kerana ia menentukan pilihan sebenar yang akan dilakukan
oleh pengguna yang rasional. Keluk puas sama menunjukkan keutamaan
pengguna manakala garis belanjawan pula akan menunjukkan kekangan yang
dihadapi pengguna atau kemampuannya untuk membeli.
Garis belanjawan adalah keluk yang menunjukkan kombinasi dua barangan
yang boleh dibeli oleh pengguna dengan menggunakan sejumlah
pendapatan dan berdasarkan kepada harga pasaran barangan tersebut.

Andaikan anda memperuntukkan sebanyak RM10 untuk membeli barang X dan


barang Y dan harga X (PX) adalah RM1 dan PY = RM2. Jadual 4.4 dan Rajah 4.7
menunjukkan kombinasi penggunaan X dan Y yang boleh anda beli.
Jadual 4.4: Kombinasi X dan Y
Kombinasi

10

Rajah 4.7: Garis belanjawan

114

TOPIK 4

ANALISIS UTILITI

Jika anda membelanjakan kesemua pendapatan anda untuk membeli Y, anda


akan memperoleh lima unit Y. Manakala, jika kesemua pendapatan anda
digunakan untuk membeli X, anda akan memperoleh 10 unit X. Anda juga boleh
memilih mana-mana kombinasi yang memenuhi persamaan I = PxX + PyY yang
menunjukkan jumlah pendapatan (I) adalah sama dengan jumlah perbelanjaan
(PxX + PyY).
(a)

Kesan Perubahan Pendapatan


Sekarang andaikan yang pendapatan anda meningkat daripada RM10 ke
RM20 dan harga kekal tidak berubah. Peningkatan pendapatan anda akan
membolehkan anda untuk membeli lebih banyak barang X atau barang Y.
Jumlah maksimum X dan Y yang boleh dimiliki kini adalah 20 unit dan 10
unit. Ini bermakna garis belanjawan akan beralih secara selari dari garis
yang asal kerana harga relatif (yang mewakili kecerunan keluk) kekal tidak
berubah). Rajah 4.8 menunjukkan dua garis belanjawan yang diperoleh
daripada dua tahap pendapatan yang berbeza (RM10 dan RM20) apabila
harga relatif kekal sama (RM1 untuk X dan RM2 untuk Y).

Rajah 4.8: Kesan perubahan pendapatan

(b)

Kesan Perubahan Harga


Sekarang, kita akan lihat pula kesan perubahan harga terhadap garis
belanjawan. Kita sedia maklum yang di sepanjang garis belanjawan, jumlah
pendapatan (I) adalah sama dengan jumlah perbelanjaan (PxX + PyY). Oleh
itu, garis belanjawan boleh dinyatakan melalui persamaan berikut:

I = PxX + PyY

TOPIK 4

ANALISIS UTILITI 115

Apabila Y diletakkan pada paksi Y, persamaan di atas boleh ditulis


sebagai:

Y=

I Px X
Py

Oleh itu, nisbah harga Px/Py adalah kecerunan garis belanjawan. Jika salah
satu daripada harga berubah, kecerunan keluk juga akan berubah.

Rajah 4.9: Kesan perubahan harga pada garis belanjawan

Andaikan yang pada asalnya, harga barang X adalah RM1, harga barang Y
adalah RM2 dan pendapatan adalah RM10, garis belanjawan yang
diperoleh adalah garis AA seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4.9(a).
Apabila harga Y jatuh ke RM1, kecerunan garis belanjawan akan menjadi
lebih curam (garis AA). Ini menunjukkan bahawa semakin banyak barang
Y yang boleh dibeli dengan pendapatan yang sedia ada.
Garis belanjawan ini memotong paksi Y apabila Y adalah 10 unit tetapi
tiada sebarang perubahan pada paksi X. Sebaliknya, jika harga X yang
berkurangan, perubahan akan berlaku pada paksi X.

AKTIVITI 4.5
Apakah yang akan berlaku apabila harga Y meningkat? Anda boleh
membuat rumusan anda sendiri berdasarkan kepada Rajah 4.9(b).
Bentangkan jawapan anda di dalam kelas tutorial.

116

TOPIK 4

ANALISIS UTILITI

LATIHAN 4.4
Tentukan sama ada kenyataan berikut adalah BENAR (B) atau SALAH
(S).
1.

Kecerunan garis belanjawan apabila F diletakkan pada paksi X dan


G pada paksi Y adalah bersamaan dengan harga G dibahagikan
dengan harga F.

2.

Peningkatan pendapatan pengguna akan menyebabkan garis


belanjawan beralih ke kanan.

4.3.4

Keseimbangan Pengguna

Seperti yang telah anda ketahui, keluk puas sama menggambarkan pilihan dan
keutamaan, manakala garis belanjawan pula menunjukkan kemampuan untuk
membeli. Pilihan dan keutamaan hanya boleh dicapai apabila kita memiliki
kemampuan. Oleh itu, untuk mencapai keseimbangan pengguna yang akan
memaksimumkan utiliti, kita perlu menggabungkan keluk puas sama dengan
garis belanjawan. Ini akan menghasilkan kombinasi barangan yang boleh dibeli
dengan sejumlah pendapatan.

Rajah 4.10: Keseimbangan pengguna pemaksimuman kepuasan

Rajah 4.10 menunjukkan empat tahap kepuasan yang diwakili empat keluk puas
sama. Berdasarkan kepada rajah tersebut, pengguna sudah semestinya mahu
mencapai keluk puas sama yang tinggi seperti keluk U3. Namun, ia tidak
semestinya boleh dicapai disebabkan oleh kekangan belanjawan. Oleh itu,
pengguna hanya boleh memilih antara U1 atau U2.

ANALISIS UTILITI 117

TOPIK 4

Pengguna boleh memilih kombinasi A, tetapi titik ini tidak optimum kerana jika
kita bergerak ke bawah di sepanjang garis belanjawan, kita masih lagi boleh
meningkatkan kepuasan kita. Begitu juga untuk titik B. Keseimbangan dicapai
pada titik E yang berada di atas keluk U2. Ini adalah kerana jika kita bergerak
melepasi titik tersebut, jumlah utiliti akan semakin berkurangan.
Titik E adalah titik keseimbangan di mana keluk puas sama adalah tangen
(bersentuhan) dengan garis belanjawan. Maka, kedua-duanya mempunyai
kecerunan yang sama atau:

Px MU x
MU x MU y

atau

P y MU y
Px
Py
Peraturan ini adalah sama dengan prinsip kesamaan sut yang kita peroleh
melalui teori kardinal. Oleh itu, kedua-dua kaedah adalah sama dari segi konsep
utiliti sut. Cuma apa yang membezakan kaedah ordinal adalah utiliti tidak perlu
dikira secara kuantitatif.
Titik E bukanlah satu-satunya titik keseimbangan yang ada kerana setiap titik di
mana keluk puas sama adalah tangen kepada garis belanjawan boleh dianggap
sebagai titik keseimbangan yang akan memaksimumkan kepuasan pada tahap
pendapatan dan harga barangan yang diberi.
Hukum pemaksimuman ini boleh dinyatakan sebagai

MU x Px

. Persamaan ini
MU y P y

menunjukkan bahawa kadar penggantian sut barang Y kepada barang X adalah


jumlah dalam ringgit yang anda sanggup korbankan untuk mendapat satu unit
tambahan barang X. Oleh itu, untuk memaksimumkan utiliti, pengguna perlu
memilih kombinasi barangan yang mana kadar penggantian sut adalah sama
dengan harga relatif. Secara ringkasnya, peraturan ini menyatakan bahawa
MU x
adalah sama dengan kemampuan
kesanggupan untuk mengganti iaitu
MU y

untuk membayar

Px
.
Py

Sebagai contoh, MRS antara kek dan segelas air sirap dalam bilangan potongan
kek yang anda sanggup korbankan untuk mendapatkan satu gelas tambahan air
sirap. Harga relatif akan menunjukkan bilangan potongan kek yang anda
sanggup berikan untuk mendapatkan segelas air sirap. Jika apa yang anda
sanggup lakukan sama dengan apa yang anda mampu lakukan, maka anda akan

118

TOPIK 4

ANALISIS UTILITI

mencapai keseimbangan tetapi jika apa yang sanggup anda lakukan adalah lebih
daripada apa yang anda mampu lakukan, maka anda akan mengurangkan
kesanggupan anda sehingga ia menyamai kemampuan anda. Begitu juga
sebaliknya.
(a)

Keluk Pendapatan-Penggunaan dan Keluk Engel


Seterusnya, kita akan membincangkan tentang keluk pendapatanpenggunaan dan keluk Engel. Seperti yang kita sedia maklum, perubahan
pendapatan tanpa sebarang perubahan harga akan menyebabkan garis
belanjawan beralih secara selari. Ia juga akan menyebabkan titik
keseimbangan pengguna berubah. Setiap tahap pendapatan akan
menghasilkan titik keseimbangan pengguna yang berbeza. Apabila kita
menghubungkan kesemua titik untuk setiap tahap pendapatan ini, kita
akan memperoleh keluk pendapatan-penggunaan.
Bentuk keluk pendapatan-penggunaan menggambarkan dua konsep yang
telah kita pelajari sebelum ini iaitu keanjalan permintaan pendapatan dan
jenis-jenis barangan. Kedua-dua konsep boleh dilihat dengan lebih jelas lagi
dengan menggunakan keluk Engel yang diperoleh daripada keluk
pendapatan-penggunaan.

Keluk Engel adalah keluk yang menggambarkan hubungan antara


pendapatan pengguna dan permintaan terhadap sesuatu barangan.

Rajah 4.11 menunjukkan (a) keluk pendapatan-permintaan dan (b) keluk


Engel untuk barangan normal. Keluk Engel untuk barang normal
mempunyai kecerunan yang positif disebabkan oleh hubungan yang positif
antara pendapatan dan permintaan. Untuk memperoleh keluk pendapatanpermintaan seperti yang ditunjukkan oleh Rajah 4.11, kedua-dua barang X
dan Y perlu berbentuk barangan normal dan keluk Engel yang diperoleh
adalah keluk Engel untuk barang X.

TOPIK 4

ANALISIS UTILITI 119

Rajah 4.11: Keluk pendapatan-penggunaan dan keluk Engel untuk barang normal

Sebaliknya, Rajah 4.12 menunjukkan keluk Engel yang bercerun negatif


untuk barang bawahan. Di dalam rajah tersebut, barang X adalah barang
bawahan dan barang Y adalah barang mewah.
Barang X adalah barang bawahan kerana apabila pendapatan meningkat,
penggunaan X akan jatuh. Sebaliknya, barang Y adalah barang mewah
kerana peningkatan pendapatan akan menyebabkan penggunaan Y
meningkat. Keluk Engel yang dilakarkan dalam Rajah 4.12(b) adalah keluk
Engel untuk barang X.

120

TOPIK 4

ANALISIS UTILITI

SEMAK KENDIRI 4.2


Sekarang, cuba lakarkan keluk pendapatan-penggunaan dan keluk
Engel untuk barang X jika barang X adalah barang keperluan. Jika
anda letakkan barang X pada paksi X, apakah andaian yang perlu anda
lakukan untuk barang Y?

Rajah 4.12: Keluk pendapatan-penggunaan dan keluk Engel untuk barang bawahan

(b)

Keluk Harga-Penggunaan dan Keluk Permintaan


Seperti yang telah anda ketahui, apabila harga salah satu barangan
berubah, garis belanjawan akan berubah pada paksi yang mewakili
barangan yang mengalami perubahan. Jika harga barang X jatuh, garis
belanjawan akan berubah pada paksi X. Keseimbangan pengguna juga
akan beralih ke garis belanjawan yang lain. Setiap garis belanjawan
mewakili tahap harga yang berbeza. Pendapatan pengguna dan harga
barang Y adalah tidak berubah. Apabila garis belanjawan berubah, titik

TOPIK 4

ANALISIS UTILITI 121

keseimbangan juga akan berubah. Apabila kita menghubungkan kesemua


titik keseimbangan ini, kita akan memperoleh keluk harga-penggunaan.
Keluk harga-penggunaan menunjukkan perubahan keseimbangan pengguna
apabila berlaku perubahan harga.

Oleh itu, kita boleh menggunakan keluk ini untuk mendapatkan keluk
permintaan individu dan juga mengira keanjalan permintaan harga. Untuk
mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana keluk hargapermintaan diperoleh, mari kita lihat contoh yang berikut.

Rajah 4.13: Keluk harga-penggunaan dan keluk permintaan

Andaikan anda memiliki RM20 untuk membeli X dan Y. Garis B1 di Rajah 4.13(a)
adalah garis belanjawan anda apabila Y berharga RM2 seunit dan X RM1 seunit.

122

TOPIK 4

ANALISIS UTILITI

Andaikan titik E1 adalah titik keseimbangan anda dan kuantiti Y1 dan X1 adalah
kombinasi penggunaan anda yang optimum.
Terdapat beberapa garis belanjawan yang lain yang diperoleh berdasarkan
kepada harga X yang berbeza iaitu garis B2 apabila harga X adalah RM2.50, B3
untuk X berharga RM3 dan B4 apabila X berharga RM4. Setiap tahap harga akan
menghasilkan kombinasi keseimbangan yang berbeza dan kuantiti X yang
digunakan pada setiap harga ini adalah X1, X2, X3 dan X4. Apabila kita
menghubungkan kesemua titik keseimbangan ini, kita akan memperoleh keluk
harga-permintaan. Apabila kita mengaitkan tahap harga Z dengan kuantiti
keseimbangan X, kita akan memperoleh keluk permintaan seperti yang
ditunjukkan di Rajah 4.13(b).
Memandangkan keluk permintaan diperoleh daripada keluk harga-permintaan,
tahap kepuasan akan berubah di sepanjang keluk permintaan; harga yang lebih
rendah akan menghasilkan tahap kepuasan yang lebih tinggi. Seperti yang dapat
kita lihat, kepuasan meningkat dari U1 kepada U4 apabila harga jatuh dari RM4
kepada RM1.

LATIHAN 4.5
Tentukan sama ada kenyataan berikut adalah BENAR (B) atau SALAH
(S).
1.

Keluk yang lebih hampir dengan titik asal menunjukkan tahap


kepuasan pengguna yang lebih rendah.

2.

Sekiranya pengguna beralih dari satu titik ke titik yang lain di atas
keluk puas sama yang sama, tahap kepuasan yang diperoleh tidak
berubah.

3.

Pengguna akan memaksimumkan utilitinya apabila dia membeli


kombinasi barangan yang terletak pada titik persilangan antara
garis belanjawan dan keluk puas sama.

4.

Kejatuhan harga barang biasanya akan membolehkan pengguna


mencapai keluk puas sama yang lebih tinggi.

TOPIK 4

4.3.5

ANALISIS UTILITI 123

Kesan Penggantian dan Kesan Pendapatan

Kita telah ketahui bahawa apabila harga meningkat, pengguna akan


mengurangkan penggunaannya kerana kemampuannya akan berkurangan.
Kesan ini dikenali sebagai Kesan Pendapatan, IE. Pengguna juga akan
mengurangkan penggunaan apabila sesuatu barangan menjadi lebih mahal
berbanding barangan yang lain. Ini dikenali sebagai Kesan Penggantian, SE.
Dengan menggunakan teori utiliti sut, kita juga telah lihat bagaimana kesan
penggantian menyebabkan pergerakan di sepanjang keluk untuk barangan yang
harganya berubah. Ini juga akan menyebabkan keluk permintaan untuk
barangan lain beralih. Walau bagaimanapun, perubahan harga juga akan
menyebabkan perubahan dalam pendapatan sebenar disebabkan oleh
peningkatan kuasa beli pengguna. Oleh itu, sebahagian daripada peralihan keluk
boleh disebabkan oleh perubahan pendapatan sebenar. Teori utiliti tidak dapat
membezakan kedua-dua kesan ini. Akan tetapi, dengan menggunakan analisis
puas sama, kita boleh membezakan kedua-dua kesan ini.
Kesan pendapatan didefinisikan sebagai perubahan kuantiti yang berlaku
disebabkan oleh perubahan pendapatan sebenar atau kuasa beli.

Pendapatan sebenar atau kuasa beli bergantung kepada kuantiti barangan yang
boleh dibeli oleh pengguna. Andaikan pendapatan, I = RM10; Px = RM1 dan Py
= RM2. Sebelum harga X berubah, pengguna boleh membeli 2Y dan 6X. Jika Px
jatuh kepada 50 sen seunit, 2Y dan 6X boleh dibeli pada harga RM7 sahaja. Ini
menunjukkan bahawa terdapat lebihan pendapatan sebanyak RM3 yang boleh
digunakan untuk membeli lebih banyak X, Y atau kedua-duanya sekali. Apa
yang berlaku di sini adalah peningkatan pendapatan sebenar ataupun kuasa beli.
Kesan penggantian adalah perubahan kuantiti diminta yang berlaku
disebabkan oleh perubahan harga relatif di mana tiada sebarang perubahan
pada pendapatan sebenar atau kuasa beli.

Oleh itu, jika harga barang X jatuh (naik), harga relatif barang X akan jatuh (naik)
dan pengguna akan meningkatkan (mengurangkan) penggunaan barang X,
walaupun pendapatan sebenarnya tidak berubah.
Kesan penggantian berlaku selari dengan perubahan harga iaitu apabila harga
naik, kesan penggantian akan menyebabkan penggunaan jatuh dan sebaliknya.

124

TOPIK 4

ANALISIS UTILITI

Hubungan antara kesan pendapatan dan harga pula bergantung kepada jenis
barang. Untuk barang normal, peningkatan harga akan menyebabkan
berlakunya kesan pendapatan negatif (pengurangan penggunaan). Untuk barang
bawahan, peningkatan harga akan menghasilkan kesan pendapatan yang positif
(peningkatan penggunaan).

Rajah 4.14: Kesan pendapatan dan kesan penggantian apabila harga barang normal jatuh

Rajah 4.14 menunjukkan bagaimana kita boleh mengasingkan kedua-dua kesan


pendapatan dan penggantian dalam kes barang normal. Andaikan B1 adalah
garis belanjawan yang asal dan B2 garis belanjawan yang baru apabila harga
barang X jatuh. Untuk mengasingkan kesan pendapatan dari kesan penggantian,
kita perlu melakarkan satu garis belanjawan bayangan yang selari dengan B2 dan
menyentuh keluk puas sama asal (U1). Memandangkan garis ini selari dengan
B2, B1a adalah nisbah harga yang baru dan pada yang sama ianya menyentuh U1.
Ini membolehkan pengguna memperoleh utiliti yang sama dengan utiliti asal. Ini
bermakna, B1 dan B1a merujuk kepada pendapatan sebenar yang sama.
Pergerakan dari a ke b berlaku hanya disebabkan oleh perubahan harga relatif
dan perubahan yang seterusnya iaitu dari b ke c pula berlaku disebabkan oleh
perubahan pada pendapatan sebenar.
Perhatikan dalam Rajah 4.14 yang kedua-dua kesan ini telah menyebabkan
berlakunya peningkatan penggunaan apabila harga jatuh. Sekarang, bandingkan
apa yang berlaku dalam kes kenaikan harga barang normal seperti yang
ditunjukkan dalam Rajah 4.15.

TOPIK 4

ANALISIS UTILITI 125

Rajah 4.15: Kesan pendapatan dan kesan penggantian apabila harga barang normal naik

Rajah 4.16 menunjukkan bagaimana kedua-dua kesan ini boleh diasingkan


dalam kes penurunan harga X barang bawahan. Perhatikan bagaimana kita boleh
mendapatkan SE positif tetapi IE negatif.

Rajah 4.16: Kesan pendapatan dan kesan penggantian apabila harga barang bawahan
jatuh

126

TOPIK 4

ANALISIS UTILITI

Seterusnya, perhatikan Rajah 4.17 yang merujuk kepada kes peningkatan pada
harga barang bawahan. Buat perbandingan dan kesimpulan yang sesuai.

Rajah 4.17: Kesan pendapatan dan kesan penggantian apabila harga barang bawahan
naik

SEMAK KENDIRI 4.3


Mari uji kefahaman anda dengan mengisi tempat kosong di bawah.

TOPIK 4

ANALISIS UTILITI 127

1.

_________ teori utiliti mengatakan bahawa utiliti yang diperoleh


pengguna tidak boleh diukur secara kuantitatif tetapi boleh
disenaraikan dengan menggunakan keluk puas sama.

2.

Merupakan bentuk pengukuran utiliti.

3.

Dua konsep utama utiliti adalah _________ utiliti dan utiliti sut.

4.

Garis ___________ adalah keluk yang menunjukkan kombinasi dua


barangan yang boleh dibeli oleh pengguna pada harga pasaran
dengan menggunakan sejumlah pendapatan.

5.

Utiliti _______ adalah tambahan atau pengurangan kepuasan yang


berlaku disebabkan oleh peningkatan (pengurangan) satu unit
penggunaan sesuatu barangan.

6.

Keluk _______ yang cembung menunjukkan kesan penggantian sut


berkurangan.

7.

Perubahan _________ akan menyebabkan garis belanjawan bergerak


selari dengan garis belanjawan yang asal.

8.

Keluk puas sama bercerun ___________.

9.

Keluk ____________ menunjukkan hubungan antara pendapatan


pengguna dan permintaan terhadap sesuatu barangan.

10.

Keluk __________ penggunaan menghubungkan keseimbangan


pengguna apabila berlaku perubahan pada harga salah satu
barangan.

11.

Kadar ______________ sut adalah kadar penggantian satu barang


dengan barang yang lain.

12.

Kaedah ___________ menyatakan utiliti boleh diukur secara


kuantitatif dengan menggunakan util sebagai unit ukuran.

128

TOPIK 4

ANALISIS UTILITI

LATIHAN 4.6
Tentukan sama ada kenyataan berikut adalah BENAR (B) atau SALAH
(S).
1.

Kesan penggantian menunjukkan kesan perubahan pendapatan


sebenar terhadap corak penggunaan pengguna.

2.

Kesan penggantian adalah positif untuk barang mewah, sifar


untuk barang normal dan negatif untuk barang bawahan.

3.

Kesan pendapatan dan kesan penggantian akan menyebabkan


peningkatan penggunaan barang normal apabila harga barang
meningkat.

4.

Apabila harga jatuh, pendapatan sebenar akan naik, tetapi


apabila harga naik, pendapatan sebenar akan jatuh. Keadaan ini
dikenali sebagai kesan pendapatan.

LATIHAN 4.7
Pengiraan
(a)

(b)

Jadual di bawah menunjukkan kuantiti dan jumlah utiliti yang


diperoleh daripada penggunaan barang X. Penuhkan tempat
kosong untuk utiliti sut.
Kuantiti

Jumlah Utiliti

40

75

105

130

150

Utiliti Sut

Jika harga seunit barang X adalah RM25, dapatkan kuantiti X yang


akan memaksimumkan utiliti pengguna ini.

TOPIK 4

ANALISIS UTILITI 129

Keluk puas sama adalah satu keluk yang menghubungkan kesemua


kombinasi penggunaan yang menghasilkan tahap kepuasan yang sama.

Kadar penggantian sut adalah kadar di mana satu barangan akan digantikan
dengan barangan yang lain. Oleh itu, ia menunjukkan kecerunan keluk puas
sama.

Keluk puas sama yang cembung menunjukkan kesan penggantian yang


berkurangan. Keadaan ini berlaku apabila kadar kesanggupan untuk
menggantikan satu barang dengan barang yang lain berubah mengikut
jumlah penggunaan.

Garis belanjawan adalah satu keluk yang menghubungkan kombinasi


barangan yang boleh dibeli dengan sejumlah pendapatan.

Garis belanjawan beralih apabila jumlah perbelanjaan berubah. Manakala


apabila harga salah satu barangan berubah, garis belanjawan akan berubah di
bahagian salah satu paksi.

Garis belanjawan mewakili kemampuan untuk membeli manakala keluk


puas sama merujuk kepada cita rasa dan keutamaan.

Keseimbangan pengguna dicapai apabila pengguna memperoleh kepuasan


maksimum dari perbelanjaannya iaitu apabila keluk puas sama adalah
tangen kepada garis belanjawan.

Keluk harga-permintaan adalah keluk yang menghubungkan keseimbangan


pengguna apabila harga salah satu barangan berubah.

Keluk permintaan diperoleh daripada keluk harga-permintaan.

Keluk pendapatan-penggunaan adalah keluk yang menghubungkan


keseimbangan pengguna apabila pendapatan berubah. Keluk Engel
diperoleh dari keluk pendapatan-penggunaan.

Perubahan kuantiti diminta yang disebabkan oleh perubahan harga berlaku


disebabkan oleh dua kesan iaitu kesan pendapatan dan kesan penggantian.

130

TOPIK 4

ANALISIS UTILITI

Kesan pendapatan adalah perubahan yang berlaku disebabkan perubahan


pada pendapatan sebenar manakala kesan penggantian disebabkan oleh
perubahan harga relatif.

Jumlah utiliti

Kesan penggantian

Keluk Engel

Utiliti

Keluk harga-penggunaan

Utiliti kardinal

Keluk pendapatan-penggunaan

Utiliti ordinal

Kesan pendapatan

Utiliti sut