Anda di halaman 1dari 2

Actividades determinantes posesivos, numerais e indefinidos

1. Completa estas oracins con indefinidos invariables


a. _______vez que falas tes a ___________escoitando
b. _______pode resolver este problema, as que ________que faga o seu
c. ________do que dixo certo. Xa ________lle fai caso
d. _________anda detrs da porta, porque__________de rudo se ou
e. __________persoa podera sabelo se le ben o libro
2. Substite os numerais por indefinidos
a. Onte lin cento sesenta e tres pxinas do libro
b. Naquela carballeira viron vinte e cinco arceas e dous coellos
c. S catro ou cinco chegaron a tempo
d. Noventa e cinco libros estn na biblioteca da aula
e. Naquel concerto haba trinta mil persoas
f. No concurso gaamos cero puntos
3. Completa as oracins con posesivos
a. O coello durma tranquilo no __________fogar
b. Bufos e rulas son as _____________aves preferidas
c. Cando chegou a________ta, o________pai levou unha sorpresa
d. O can da ________irm moi pequeno
e. O av ten as ___________ferramentas gardadas nunha caixa
f. As____________casas estn preto da escola
4. Completa estas oracins con posesivo distributivo
a. Lois e Breixo dormen______________na sa cama
b. A Rosa e a Xiana regalronlles ______________bicicleta de paseo
c. Os rapaces e as rapazas colleron_______________libros
d. Cada rapaz debuxou e recortou________________ pomba da paz
e. Recibiron_________________medalla e baixaron do podio
5. Atopa os determinantes numerais e indefinidos e clasifcaos no cadro
Calquera dira que con aquel disfrace de detective tia posibilidade de gaar o primeiro premio! Este
ano eran moitos os que se presentaban. Ningun pensaba que aquel traxe que buscou no seu vello bal a
ter moito xito.
Cadaqun foi desfilando e a nosa sorpresa foi cando dos dez finalistas o xurado escolleu aquel
disfrace. Foi demasiada sorte que gaase o segundo ano que participaba nun concurso que xa vai para vinte
e nove de celebracin.
Numerais
Indefinidos
Cardinais
Ordinais
Variables
Invariables

6. Substite as palabras subliadas por posesivos


a. O ordenador que tes ti
O traballo que fixemos ns
b. A blusa que levas ti
A casa que tedes ti e Lois
c. A roupa que levou eu
Os xoguetes que teen eles
7. Forma palabras engadindo o prefixo vice- e escribe unha oracin con das delas
secretario
reitor
almirante
presidente
director
rei
8. Escribe palabras con estes prefixos
bisubimmonotri-

9. kk