Anda di halaman 1dari 8

INSTITUT APERINTIS AMERO

LOT 3.01, TINGKAT 3, BANGUNAN UMNO,


JALAN BESAR, 78300 MASJID TANAH,
MELAKA.

PLAN MENGAJAR (TEORI)


( LESSON PLAN )
KOD DAN NAMA
PROGRAM /
PROGRAMS CODE &
NAME

IT-020-3:2013
(COMPUTER SYSTEM OPERATION)

TAHAP / LEVEL

TAHAP 3

NO. DAN TAJUK UNIT


KOMPETENSI /
COMPETENCY UNIT
NO. AND TITLE
NO. DAN PENYATAAN
AKTIVITI KERJA /
WORK ACTIVITIES NO.
AND STATEMENT

NO. KOD / CODE


NUM.

IT-020-3:2013-C02
(COMPUTER SYSTEM MAINTENANCE)

1. IDENTIFY COMPUTER MAINTENANCE REQUIREMENTS


2. CARRY OUT COMPUTER SCHEDULED PREVENTIVE
MAINTENANCE
3. CARRY OUT COMPUTER CORRECTIVE
MAINTENANCE
4. PREPARE COMPUTER MAINTENANCE REPORT
IT-020-3:2013-C02/PMT(1/1)

Muka : 1

Drp : 8

NO. KOD

IT-020-3:2013-C02/PMT(1/1)

Muka : 02 Drp: 08

TAJUK : SENGGARA SISTEM KOMPUTER


TUJUAN PENGAJARAN :
Pelatih-pelatih mesti boleh :
1.
2.
3.

Huraikan definisi senggaraan sistem komputer dan kepentingannya


Nyatakan jenis-jenis senggaraan pencegahan
Menerangkan pembersihan perkakasan komputer

ALAT BANTUAN
PENGAJARAN
BAHAN PENGAJARAN
BERTULIS

ALAT PANDANG DENGAR

TAJUK

NO. KOD

1. Kertas Penerangan

KP

2. Kertas Tugasan

KT

1. White Board
2. PowerPoint

PERALATAN, KELENGKAPAN,
BAHAN

WB
PP
KUANTITI

1. Marker pen
2. Duster
3. Laptop / PC
4. LCD Projector
5. Projector Screen

2
1
1
1
1

NO. KOD

IT-020-3:2013-C02/PMT(1/1)

Muka : 04 Drp: 08

AKTIVITI PENGAJARAN

INST.AIDS

MASA

( Instructional Activities )
PERSEDIAAN : ( Preparation )
1.Ucap salam / tanya khabar.
i.
Assalamualaikum dan salam sejahtera
ii.
Tanya tentang kesihatan / keadaan pelatih
iii.
Tulis nama, kursus, tahap, tarikh

WB

5 minit

2.Semak senarai kehadiran.


3.Tekankan aspek disiplin.
i.
Minta pelatih beri kerjasama
ii.
Minta pelatih Off telafon bimbit / tukar mod senyap
4.Bawa pelatih kepada tajuk.
i.
ii.

Ulangi pembelajaran minggu lepas


Backup sistem
Kaitkan dengan tajuk hari ini.
Pernahkah komputer anda rosak?

5.Nyatakan tajuk dan tuliskan di White Board :


" SENGGARA SISTEM KOMPUTER "
6.Tuliskan tujuan pembelajaran dan tuliskan di White Board.
Pelajar-pelajar mestilah boleh :
I. Huraikan
definisi
senggaraan
sistem
komputer
kepentingannya.
II. Nyatakan jenis-jenis senggaraan pencegahan
III. Menerangkan pembersihan perkakasan komputer

dan

7.Nyatakan kepentingan pelajaran ini.


Pengenalan kepada tajuk ini penting untuk membantu kita
mengetahui kerosakan yang biasa terjadi di dalam komputer kita.
Bagaimana untuk mengelakkan kerosakan tersebut, kita perlu
mengetahui cara menjaga perkakasan tersebut dari cepat rosak.
8.Siasat pengetahuan pelatih :
Tanya pelajar sama ada pernah mengetahui atau mengalami
kerosakan pada komponen storan dan membaikinya.

NO. KOD

IT-020-3:2013-C02/PMT(1/1)

TOPIK PENGAJARAN
( Instructional Topic )

AKTIVITI PENGAJARAN

INST. AIDS

MASA

( Instructional Activities )

PENYAMPAIAN :
( Presentation )
I. Huraikan definisi
senggaraan sistem
komputer dan
kepentingannya.

Muka : 04 Drp: 08

PP
WB

20 minit

1. Definisi dan kepentingan senggeraan


1.1 : Definisi senggaraan
Senggeraan komputer ialah
tindakan tersusun / terancang bagi
mencegah ataupun membaiki
sebarang kerosakan yang
mengakibatkan kegagalan dalam
fungsi sesebuah sistem komputer.
1.2 : Kepentingan senggaraan.
Proses penyenggaraan adalah
amat penting. Selain mengatasi
kegagalan sistem apabila
kerosakkan berlaku, senggaraan
yang berjadual juga mampu
mengelakkan kegagalan sistem
yang teruk sebelum ia benar-benar
berlaku. Pencegahan adalah lebih
daripada merawat. Baik pulih belum
tentu dapat membaiki sistem yang
rosak, sebaliknya pencegahan
sejak peringkat awal memalui
penjadualan senggaraan mampu
mengelakkan daripada berlakunya
kerosakan sistem.

NO. KOD

IT-020-3:2013-C02/PMT(1/1)

TOPIK PENGAJARAN
( Instructional Topic )
2.Nyatakan jenis-jenis
senggaraan pencegahan

AKTIVITI PENGAJARAN

Muka : 05 Drp: 08
INST. AIDS

MASA

( Instructional Activities )
2. Senggaraan cegahan aktif dan pasif
Cegahan adalah kaedah pertahanan
pertama bagi mengelakkan kegagalan
atau kerosakan sistem computer.
Kegagalan atau kerosakkan biasanya
adalah berpunca daripada keadaan
persekitaran di mana sistem computer itu
ditempatkan. Oleh itu, perancangan jadual
penyenggaraan yang rapi adalah perlu.
2.1 : Cegahan Aktif
Pencegahan aktif dalah prosuder
yang dilakukan bagi menjadikan
komputer tahan lama dan kurang
bermasalah. Kaedah pencegahan
ini melibatkan pembersihan sistem
dan komponennya secara berkala.
Teknik ini melibatkan aktiviti:

Pembersihan komponen

Mengemaskini pemasangan
cip dan penyambungan

Format semula cakera keras


(hard disk)

Kekerapan teknik pencegahan aktif


perlu dilakukan bergantung
kepada :

keadaan persekitaran

kualiti komponen sistem

sekirannya persekitaran sistem


terlalu kotor atau berhabuk, seprti
dalam persekitaran
bermesin,berjentera berat atau
stesen minyak, anda mungkin perlu
membersihkan sistem anda
sekurang-kurangnya setiap 3 bulan
atau kurang. Bagi persekitaran
biase seperti di pejabat pula,
pembersihan yang dilakukan pada
setiap bulan ataupun setahun
sudah memadai.

NO. KOD

IT-020-3:2013-C02/PMT(1/1)

TOPIK PENGAJARAN
( Instructional Topic )

AKTIVITI PENGAJARAN

Muka : 06 Drp: 08
INST. AIDS

MASA

( Instructional Activities )
2.2 : Cegahan Pasif
Pencegahan pasif adalah langkahlangkah yang boleh diambil bagi
melindungi sistem daripada gangguan
persekitaran, seperti menggunakan
perkakasan perlindungan bekalan
kuasa (bagi membekalkan kuasa yang
bersih, stabil serta suhu yang terkawal),
dan mengelakkan gegaran keterlaluan
ke atas sistem. Dalam kata lain,
pencegahan pasif bermakna anda
melayan sistem anda dengan
baik.Pencegahan pasif melibatkab
penjagaan sistem melalui penyediaan
persekitaran terbaik buat sistem fizikal
dan elektrikal.
Perlindungan fizikal termasuk
memastikan :
suhu persekitaran sistem adalah baik
aliran udara dan haba yang baik
bebas daripada pengumpulan habuk
dan asap
bebas hentakan dan gegeran.
Perlindungan elektikal termasuk :
perlindungan daripada ESD
(electrostatic discharge)
hingar talian kuasa
gangguan frekuensi radio.

NO. KOD

IT-020-3:2013-C02/PMT(1/1)

Muka : 07 Drp: 08
6

TOPIK PENGAJARAN
( Instructional Topic )
3. Pembersihan
pekakasan

AKTIVITI PENGAJARAN

INST. AIDS

MASA

( Instructional Activities )
3

Pembersihan Perkakasan

3.1 : Tujuan
Tujuan pembersihan perkakasan
adalah bagi mengelakkan gangguan
akibat kehadiran habuk atau lain-lain
bahan yang boleh menggangu
kelancaran sistem. Walaupun
Nampak leceh dan kecil, tugas ini
masih penting sebagai satu daripada
aktiviti senggaraan.
3.2 : Kebaikan pembersihan :
membersihkan komponen
computer daripada habuk dan
kekotoran
mengelakkan kipas sistem
daripada tersekat dan berhenti
berpusing.
Mengelakkan pemanasan lampau
cip-cip sistem yang boleh
mendatangkan kerosakkan akibat
gangguan fungsi penyejuk.
Mengelakkan litar pintas akibat
kehadiran lembapan dan partikel
pengalir elektrik dalam habuk

NO. KOD

IT-020-3:2013-C02/PMT(1/1)

TOPIK PENGAJARAN
( Instructional Topic )
PENGGUNAAN :( application )

AKTIVITI PENGAJARAN

Muka : 07 Drp: 08
INST. AIDS

MASA

( Instructional Activities )

1. Edarkan dan semak helaian Kertas Penerangan.

IS

5 minit

AS

5 minit

2. Arahkan pelatih untuk membaca dan memahami.


3. Ajukan soalan kepada pelatih:
S1 : Apakah yang dimaksudkan dengan senggaraan?
J1 : tindakan tersusun / terancang bagi mencegah ataupun
membaiki sebarang kerosakan yang mengakibatkan
kegagalan dalam fungsi sesebuah sistem komputer.
S2 : Nyatakan 2 senggaraan cegahan
J2 : senggaraan aktif dan senggaraan pasif
4. Segera bantu / perbetulkan kesilapan pelajar dan akui jawapan yang
diberi dan beri pujian/motivasi.
5. Ulang perkara-perkara penting dan buat ulasan.
PENGESAHAN :( Confirmation )
1. Beri arahan kepada pelatih:
i. Kemaskan meja tulis
ii. Sediakan peralatan untuk ujian
2. Edarkan Kertas Tugasan
- pastikan semua pelatih mendapat kertas tugasan dan semak muka
surat,tulis nama, ic dan tarikh.
- beri arahan menjawap soalan dan penilaian berdasarkan kandungan
pembelajaran hari ini.
3.

Nyatakan kepada pelatih :


i. Masa yang diberikan - 10 minit
ii. Markah lulus
- 75 %

4.

Maklumkan bila MULA menjawab dan masa hampir TAMAT.

5.

Kumpul jawapan.

6.

Akui jawapan yang diberi dan beri pujian.

7.

Beri ringkasan mengenai apa yang telah diajar, serta faedahnya.


Senggara adalah tindakan tersusun / terancang bagi mencegah
ataupun membaiki sebarang kerosakan yang mengakibatkan
kegagalan dalam fungsi sesebuah sistem komputer.

8. Minta pelatih bersedia untuk kelas yang akan datang iaitu:


VIRUS KOMPUTER
7. Ucapkan salam perpisahan.
- Sekian terima kasih dan assalamualaikum.