Anda di halaman 1dari 18

MODUL 7 :

ANALISIS
MASALAH

PAGE1

TEKNIK MENGHASILKAN TULANG


IKAN YANG BANYAK :

1.Mengunakan Gambarajah
Affinity ( RUJUK MODUL 4)
Atau
2. Lakukan Why-Why analisis

PAGE2

GAMBARAJAH AFFINITI
METHODS
(PROCESS/PRACTICES)
CHECK OUT
PROCESS
LONG CHECK
OUT TIME

MANUAL
INVOICES
MANUAL
INVENTORY

TITLE
SELECTION
PROCESS
TOO FEW
NEW
RELEASE

MATERIAL
DEFECTIVE
TAPES
TAPES
NOT
REWOUND

NOT ENOUGH
TITLES

TOO FEW
SCI-FIC
TION
MOVIES
POOR
OVERALL
SELECTION

FACILITIES/
EQUIPMENT

POOR STORE
LOCATION

PEOPLE

ENVIRONMENT

DISCOURTEOU
S EMPLOYEES

DIFFICULT
PARKING

EMPLOYEES
NOT FRIENDLY

POOR STORE
LOCATION

EMPLOYEES
NOT
TRAINED

POOR
STREET
LIGHTING

MEASUREMEN
T

HEADER
(LIMIT 5-10)

CUSTOMER
SURVEYOR
BIASED

IDEA

SUBGROUPINGS

CAUSES OF DISSATISFIED CUSTOMER AT VIDEO STORE

PAGE3

GAMBARAJAH AFINITY PUNCA PUNCA MASALAH


MANUSIA

PERSEKITARAN

PERALATAN
Malas/suka simpan fail atas/
bawah meja
Kurang Bertanggungjawab
Kurang tenaga kerja
Kurang Prihatin
Penggunaan yang terlalu kerap
Kurang tenaga kerja
Cuai letak fail

Kabinet tidak mencukupi


Kabinet sediada tidak sesuai

BAHAN
Fail yang terlalu tebal
Fail sukar di kenal pasti
Fail yang dicari sukar dijumpai
Fail sentiasa bertukar tangan
Fail tidak dipulangkan ke tempat
asal

Fail berselerak
Fail tidak disusun secara
sistematik

KAEDAH
Kehilangan fail dalam kabinet
sukar di kesan
Kesukaran mengesan pengguna
fail

PAGE4

WHY WHY ANALYSIS


WHY ???..

WHY ?

PROSEDUR TIDAK JELAS

WHY . PRS X JELAS ?


TERLAMPAU BANYAK PROSEDUR

FAIL BERSELERAK

WHY FAIL BERSELERAK


FAIL TIDAK DISUSUN SISTEMATIK

WHY .PRS BANYAK?


PENYERAGAMAN TIDAK DIBUAT
PAGE5

GAMBARAJAH TULANG IKAN


(Rajah Ishikawa)
. PASTIKAN TULANG IKAN TERUBOK
. POSISI ANTARA PUNCA KECIL DAN PUNCA BESAR (UTAMA)
BETUL KEDUDUKANYA

PAGE6

MANUSIA

BAHAN

Malas/suka simpan
fail atas/bawah meja
kurang Bertanggung
jawab

Fail yang terlalu tebal


Fail sukar di kenal
pasti

Kurang prihatin
Penggunaan yang terlalu kerap
Kurang Tenaga Kerja
Cuai letak fail

Fail Tidak disusun


secara sistematik

Fail berselerak

KESUKARAN
MENCARI
FAIL JABATAN

Fail tidak dipulangkan


Ke tempat Asal

Fail yang di cari


sukar dijumpai

Kehilangan fail di dalam


kabinet sukar di kesan

Kesukaran mengesan
pengguna fail

PERSEKITARAN

Fail Sentiasa
bertukar tangan

KAEDAH

Kabinet tidak
mencukupi
Kabinet sediada tidak sesuai

ALAT/MESIN

PAGE7

MENGENAL PASTI PUNCA


PALING MUNGKIN MASALAH
Mengunakan Teknik Sama ada :

-VERIFIKASI SEMUA PUNCA-PUNCA YANG ADA

ATAU..

PAGE8

CONTOH

PAGE9

3.3. IMPROVEMENT OPPORTUNITIES ANALYSIS


CONTOH VERIFIKASI SEMUA
PUNCA MASALAH
MATERIAL
MAN

MATERIAL
MACHINE

MATERIAL
METHOD

MATERIAL

Factor 1

Possible Cause

Findings

Conclusion

LOW SKILL

Using conventional
lathe and milling
machine. Difficulties
control the dimension

After check training


record members are
well trained

Not True

PAGE10

ENVIRONMENT
MATERIAL

Required
Solution

Responsibility

DIANA

3.3. IMPROVEMENT OPPORTUNITIES ANALYSIS


VERIFIKASI SEMUA PUNCA
MASLAH
MATERIAL
MAN

MATERIAL
MACHINE

MATERIAL
METHOD

MATERIAL

Factor 2

Possible Cause

Findings

Conclusion

Machine
Too Old

Machine no accuracy
difficult to control the
dimension

Machine calibration not


carry out

True and
Accepted

ENVIRONMENT
MATERIAL

Required
Solution

Responsibility

KAMAL

LATHE

MILLING
PAGE11

.. SENARAI PENDEK PUNCA MASALAH


DENGAN TEKNIK :
GAMBARAJAH HUBUNGKAIT ATAU
SMART ANALISIS ATAU
TEKNIK UNDIAN DAN
VERIFIKASI BAKI PUNCA

PAGE12

CONTOH 1

PAGE13

Kumpulanmenggunapakai
menggunapakaiKAEDAH
KAEDAHSMART:
SMART:
Kumpulan
Masalah Yang Timbul Dalam Skop
Jabatan

Specific
Measurable

Masalah Boleh Diukur Kekerapan Ianya


Berlaku

Achievable

Masalah Boleh Diselesaikan Dan


Memberi Faedah
Masalah Sebenar Yang Berlaku Di
Jabatan

Realistic
Time Bound

Boleh Dilaksanakan Dalam Jangkamasa


Perancangan

PAGE14

PAGE15 NOTA:

= DITERIMA

= DITOLAK

EMPAT (4) PUNCA UTAMA MASALAH:


Fail Sukar Di Kenal Pasti
Kehilangan Fail Di Dalam Kabinet Sukar Di Kesan
Fail Yang Di Cari Sukar di Jumpai
Kesukaran Mengesan Pengguna Fail

PAGE16

SETERUSNYA KUMPULAN AKAN :


- WUJUDKAN GAMBARAJAH TULANG IKAN KE 2
-DAN MENGUMPUL DATA DARI PUNCA TULANG IKAN 2
UNTUK MENGETAHUI PUNCA-PUNCA MASALAH
PALING MUNGKIN

PAGE17

Fa
p a il s
s t uk
ar
i

di

ke
na
l

Fa
su il y
di kar ang
ju
di
m
ca
pa
ri
i

Bahan

lam
a
d
di
ail kesan
an
f
s
n
i
e
a
d
g
eng
lan sukar
i
m
h
Ke inet
r a n f a il
a
k
b
a
su
ka
Ke ggun
pen

Kaedah

PAGE18

KESUKARAN
MENCARI
FAIL JABATAN