Anda di halaman 1dari 3

JADUAL PELAKSANAAN AKTIVITI 3K 2015

BULAN
JAN
FEB
MAC

NAMA AKTIVITI / TEMA


Aktiviti keceriaan kelas
Tema : Kelasku Rumahku

PROSES KERJA
Piala pusingan
Kriteria dinilai:
1. Kebersihan kelas
2. Susunan meja dan kerusi
3. Kebersihan lantai kelas
4. Mempunyai papan
kenyataan lengkap
5. Mempunyai Jadual
bertugas
6. Mempunyai sudut bacaan
/ pameran ABM

APRIL

MEI

Aktiviti keceriaan kelas


Tema : Kebersihan diri
Contoh: cara membasuh
tangan yang betul.

Aktiviti Taman Angkat dalam


kelas atau di luar kelas
Tema : Mencintai Tumbuhan
Hijau

Piala pusingan
Kriteria dinilai
1. Sudut atau pameran
kebersihan diri.
2. Mempunyai maklumat
berkaitan kebersihan diri.
Piala pusingan
Setiap kelas akan diberikan
satu tempat atau tapak
untuk dijadikan taman
angkat atau tanam dalam
pasu.
Kriteria penilaian:
1. Penanaman pokok hiasan
2. Penanaman pokok herba
dan lain-lain

JUN

Aktiviti keceriaan Kelas


Tema : Hari Guru

Piala pusingan
Kriteria dinilai:
1. Sumber berkaitan Hari
Guru.
2. Sudut/pameran hasil
kerja murid di dalam

kelas.

JULAI

Aktiviti keceriaan kelas


Tema : Berkaitan Anti Dadah

Piala pusingan
Kriteria penilaian:
1. Mempunyai
sudut/pameran berkaitan
Anti Dadah

OGOS

Pertandingan Keceriaan
kemerdekaan
Tema : Kemerdekaan / unsur
patriotik

Piala pusingan
Pertandingan ini
dilaksanakan antara kelas.
Kriteria penilaian:
1. Perhiasan kelas
berunsur patriotik atau
kemerdekaan
2. Mempunyai
sudut/pameran
berunsur patriotik

SEPTEMBER

Pertandingan mural
Piala pusingan
Tema : Bebas kretiviti Guru
Kelas
Pertandingan dilaksanakan
mengikut kelas (Di luar atau
di dalam kelas)
Kriteria penilaian:
1. Mempunyai lukisan mural
di dalam atau di luar
kelas.
2. Menarik dan berunsur
pendidikan.

OKTOBER

Aktiviti keceriaan kelas


Tema: Perayaan Di Malaysia

Piala pusingan
Kriteria penilaian:
1. Mempunyai
sudut/pameran berkaitan
perayaan di Malaysia

2. Sekurang-kurangnya 5
perayaan di Malaysia.
NOVEMBER

Gotong royong perdana

Melibatkan semua guru dan


murid SK ST John.