Anda di halaman 1dari 33

120

100

Column M
80

Column N
Column O
Column P
Column Q
Column R

60

Column S
Column T
Column U
Column V
Column W

40

Column X
Column Y

20

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DHARMA PERTIWI


JURUSAN : TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN, ADMINISTRASI PERKANTORAN, AKOMODASI PERHOTELAN

NSS : 32.2.02..23.31.061 NPSN : 60730356


Jl. Raya Purwakarta Km.07 Rt.01/22 Ds. Campakamekar Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat

Telp : 022-72221195 E-mail : smkdharmapertiwi@yahoo.com

DAFTAR NILAI RAPORT


TAHUN PELAJARAN 2014-2015
KELAS
JURUSAN
MATA PELAJARAN

: X (SEPULUH)
: ADMINISTRASI PERKANTORAN (APK)
: BHS. INGGRIS
NILAI

NO

NIS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1415.10.1.156
1415.10.1.157
1415.10.1.161
1415.10.1.162
1415.10.1.219
1415.10.1.166
1415.10.1.167
1415.10.1.169
1415.10.1.173
1415.10.1.214
1415.10.1.176
1415.10.1.179
1415.10.1.181
1415.10.1.182
1415.10.1.184
1415.10.1.185
1415.10.1.186
1415.10.1.187
1415.10.1.188
1415.10.1.216
1415.10.1.170
1415.10.1.189
1415.10.1.192
1415.10.1.193
1415.10.1.194
1415.10.1.197
1415.10.1.198
1415.10.1.195
1415.10.1.196
1415.10.1.201
1415.10.1.207
1415.10.1.202

NAMA
Ai Fauziah Rahayu
Ai Rohayati
Asri Mulyati
Cici Herawati
Deti Suhaeti
Dian Marlina
Didah
Evi Rohaeni
Fitri Widiani Rinaldi
Hari Kusnadi
Hesti Supriatin
Iis Sulastri
Irma Anisa
Laras Marliani
Lia Susanti
Lina Fitriani
Mesti Maulidah
Mila Suhartini
Mila Wati Desmayanti
Mita Susilawati
Muhamad Eri Riswan H
Muhammad Rizki A.
Oki Firmansyah
Pipit Yuliani
Puspita anggraeni
Ramdan Hidayat
Rangga Maulana
Rani Maelani
Ranti Nurani
Rian Maulana
Sri Cahyati Samsiah
Sri Herdiyanti

L/P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
L
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
L
L
L
P
P
L
L
P
P
L
P
P

TUGAS

ULANGAN

UTS

87
87
85
80
87
86
72
87
81
85
79
83
90
87
87
87
86
87
85
85
82
87
88
85
86
62
88
87
89
88
85
66

95
73
85
80
70
85
84
95
75
80
73
85
95
95
95
70
95
83
83
85
88
85
85
75
90
30
85
95
87
85
85
73

80
80
55
65
75
50
75
65
75
65
55
65
80
80
50
80
65
65
65
60
60
55
55
75
55
55
55
55
55
55
65
50

33
34
35
36
37
38

1415.10.1.208
1415.10.1.212
1415.10.1.217
1415.10.1.218
1415.10.1.225
1415.10.1.226

Susanti
Tita Setiawati
Wulan Aprilia Rahadiani
Yulianti
Sinta Sri Wahyuni
Perawati

P
P
P
P
P
P

89
87
86
87
89
89

85
90
87
78
85
85

56
55
58
55
55
55

Padalarang,
Guru Mata

PERTIWI

RHOTELAN

dung Barat

o.com

tugas

UAS

NILAI
RAPORT

KET.

NO

80
75
75
75
78
48
70
60
70
70
43
70
80
83
80
80
78
70
70
70
70
72
70
70
70
55
72
75
70
70
68
70

86
79
75
75
77
67
75
77
75
75
62
76
86
86
78
79
81
76
76
75
75
75
75
76
75
50
75
78
75
75
76
65

L
L
L
L
L
BL
L
L
L
L
BL
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
BL
L
L
L
L
L
BL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

NAMA
Ai Fauziah Rahayu
Ai Rohayati
Asri Mulyati
Cici Herawati
Deti Suhaeti
Dian Marlina
Didah
Evi Rohaeni
Fitri Widiani Rinaldi
Hari Kusnadi
Hesti Supriatin
Iis Sulastri
Irma Anisa
Laras Marliani
Lia Susanti
Lina Fitriani
Mesti Maulidah
Mila Suhartini
Mila Wati Desmayanti
Mita Susilawati
Muhamad Eri Riswan H
Muhammad Rizki A.
Oki Firmansyah
Pipit Yuliani
Puspita anggraeni
Ramdan Hidayat
Rangga Maulana
Rani Maelani
Ranti Nurani
Rian Maulana
Sri Cahyati Samsiah
Sri Herdiyanti

Kehdran

80
80
80
80
80
80
82
80
75
85
60
85
80
80
80
80
80
80
80
88
90
85
85
80
80
60
90
80
88
90
80
60

92
92
85
92
92
88
65
92
85
90
92
85
100
92
92
92
92
92
85
90
90
85
90
92
92
60
90
92
88
90
92
60

90.00
90.00
90.00
69.17
90.00
90.00
69.17
90.00
81.67
80.00
85.83
77.50
90.00
90.00
90.00
90.00
85.83
90.00
90.00
77.50
65.00
90.00
90.00
81.67
85.83
65.00
85.00
90.00
90.00
85.00
81.67
77.50

70
70
70
63
70
70

75
75
75
71
75
75

Padalarang, Juni 2015


Guru Mata Pelajaran

.)

L
L
L
L
L
L

33
34
35
36
37
38

Susanti
Tita Setiawati
Wulan Aprilia Rahadiani
Yulianti
Sinta Sri Wahyuni
Perawati

85
85
85
80
85
88

92
85
90
92
92
90

90.00
90.00
81.67
90.00
90.00
90.00

ulangan harian
RataRata

Rata-rata

87.33
87.33
85.00
80.39
87.33
86.00
72.06
87.33
80.56
85.00
79.28
82.50
90.00
87.33
87.33
87.33
85.94
87.33
85.00
85.17
81.67
86.67
88.33
84.56
85.94
61.67
88.33
87.33
88.67
88.33
84.56
65.83

90
70
85
80
70
80
85
90
75
80
85
85
90
90
90
70
90
85
85
85
90
85
85
80
90
60
85
90
88
85
85
85

100
75
85
80
70
90
82
100
75
80
60
85
100
100
100
70
100
80
80
85
85
85
85
70
90

95
72.5
85
80
70
85
83.5
95
75
80
72.5
85
95
95
95
70
95
82.5
82.5
85
87.5
85
85
75
90
30
85
95
86.5
85
85
72.5

85
100
85
85
85
60

UTS

UAS

NR

80
80
55
65
75
50
75
65
75
65
55
65
80
80
50
80
65
65
65
60
60
55
55
75
55
55
55
55
55
55
65
50

80
75
75
75
77.5
47.5
70
60
70
70
42.5
70
80
82.5
80
80
77.5
70
70
70
70
72
70
70
70
55
72
75
70
70
67.5
70

85.58
78.71
75.00
75.10
77.46
67.13
75.14
76.83
75.14
75.00
62.32
75.63
86.25
86.21
78.08
79.33
80.86
76.21
75.63
75.04
74.79
74.67
74.58
76.14
75.24
50.42
75.08
78.08
75.04
74.58
75.51
64.58

0
0
0
20.83333
0
0
20.83333
0
8.333333
25
4.166667
12.5
0
0
0
0
4.166667
0
0
12.5
25
0
0
8.333333
4.166667
25
16.66667
0
0
25
8.333333
12.5

8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333

0
0
0
2.5
0
0
2.5
0
1
3
0.5
1.5
0
0
0
0
0.5
0
0
1.5
3
0
0
1
0.5
3
2
0
0
3
1
1.5

89.00
86.67
85.56
87.33
89.00
89.33

85
90
89
85
85
85

85
90
85
70
85
85

85
90
87
77.5
85
85

56
55
58
55
55
55

70
70
70
62.5
70
70

75.00
75.42
75.14
70.58
74.75
74.83

0
0
8.333333
0
0
0

8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333

0
0
1
0
0
0

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DHARMA PERTIWI


JURUSAN : TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN, ADMINISTRASI PERKANTORAN, AKOMODASI PERHOTELAN

NSS : 32.2.02..23.31.061 NPSN : 60730356


Jl. Raya Purwakarta Km.07 Rt.01/22 Ds. Campakamekar Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat

Telp : 022-72221195 E-mail : smkdharmapertiwi@yahoo.com

DAFTAR NILAI RAPORT


UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) GENAP
TAHUN PELAJARAN 2014-2015
KELAS
JURUSAN
MATA PELAJARAN

: X (SEPULUH)
: TEKNIK KOMPUTER JARINGAN (TKJ)
: BHS. INGGRIS
NILAI

NO

NIS

NAMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1415.10.1.156
1415.10.1.157
1415.10.1.161
1415.10.1.162
1415.10.1.219
1415.10.1.166
1415.10.1.167
1415.10.1.169
1415.10.1.173
1415.10.1.214
1415.10.1.176
1415.10.1.179
1415.10.1.181
1415.10.1.182
1415.10.1.184
1415.10.1.185
1415.10.1.186
1415.10.1.187
1415.10.1.188
1415.10.1.216
1415.10.1.170
1415.10.1.189
1415.10.1.192
1415.10.1.193
1415.10.1.194
1415.10.1.197
1415.10.1.198
1415.10.1.195
1415.10.1.196
1415.10.1.201
1415.10.1.207
1415.10.1.202

Ai Fauziah Rahayu
Ai Rohayati
Asri Mulyati
Cici Herawati
Deti Suhaeti
Dian Marlina
Didah
Evi Rohaeni
Fitri Widiani Rinaldi
Hari Kusnadi
Hesti Supriatin
Iis Sulastri
Irma Anisa
Laras Marliani
Lia Susanti
Lina Fitriani
Mesti Maulidah
Mila Suhartini
Mila Wati Desmayanti
Mita Susilawati
Muhamad Eri Riswan H
Muhammad Rizki Andriansyah
Oki Firmansyah
Pipit Yuliani
Puspita anggraeni
Ramdan Hidayat
Rangga Maulana
Rani Maelani
Ranti Nurani
Rian Maulana
Sri Cahyati Samsiah
Sri Herdiyanti

L/P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
L
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
L
L
L
P
P
L
L
P
P
L
P
P

TUGAS

ULANGAN

80
80
55
65
75
50
75
65
75
65
55
55
80
80
50
80
65
65
65
60
55
55
55
75
55
55
55
55
55
55
65
50

B+
B+
C+
BB
C
B
BB
BC+
C+
B+
B+
C
B+
BBBBC+
C+
C+
B
C+
C+
C+
C+
C+
C+
BC

33
34
35
36
37
38

1415.10.1.208
1415.10.1.212
1415.10.1.217
1415.10.1.218
1415.10.1.225
1415.10.1.226

Susanti
Tita Setiawati
Wulan Aprilia Rahadiani
Yulianti
Sinta Sri Wahyuni
Perawati

P
P
P
P
P
P

50
55
50
55
55
55

C
C+
C
C+
C+
C+

Padalarang, 14 Maret 2015


Guru Mata Pelajaran

(.)

ARMA PERTIWI

ODASI PERHOTELAN

Kab. Bandung Barat

@yahoo.com

NILAI

tugas
UTS

3.2
3.2
2.2
2.6
3
2
3
2.6
3
2.6
2.2
2.2
3.2
3.2
2
3.2
2.6
2.6
2.6
2.4
2.2
2.2
2.2
3
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.6
2

UAS

NILAI
RAPORT

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

NAMA
Ai Fauziah Rahayu
Ai Rohayati
Asri Mulyati
Cici Herawati
Deti Suhaeti
Dian Marlina
Didah
Evi Rohaeni
Fitri Widiani Rinaldi
Hari Kusnadi
Hesti Supriatin
Iis Sulastri
Irma Anisa
Laras Marliani
Lia Susanti
Lina Fitriani
Mesti Maulidah
Mila Suhartini
Mila Wati Desmayanti
Mita Susilawati
Muhamad Eri Riswan H
Muhammad Rizki Andriansyah
Oki Firmansyah
Pipit Yuliani
Puspita anggraeni
Ramdan Hidayat
Rangga Maulana
Rani Maelani
Ranti Nurani
Rian Maulana
Sri Cahyati Samsiah
Sri Herdiyanti

1
80
80
80
80
80
80
80

80
80
80
80
80
80
80
80

80
80
80

80
80
60

2
2.2
2
2.2
2.2
2.2

, 14 Maret 2015
ata Pelajaran

.)

33
34
35
36
37
38

Susanti
Tita Setiawati
Wulan Aprilia Rahadiani
Yulianti
Sinta Sri Wahyuni
Perawati

85
80
80
80
80

tugas

ulangan harian

Kehdran

Rata-Rata

Rata-rata

92
92
52
92
92
88
52
92

90.00
90.00
90.00
69.17
90.00
90.00
69.17
90.00
81.67
65.00
85.83
77.50
90.00
90.00
90.00
90.00
85.83
90.00
90.00
77.50
65.00
90.00
90.00
81.67
85.83
65.00
73.33
90.00
90.00
65.00
81.67
77.50

87.33
87.33
74.00
53.72
87.33
86.00
40.39
87.33
53.89
21.67
59.28
76.50
90.00
87.33
87.33
87.33
85.94
87.33
84.67
56.50
21.67
56.67
30.00
84.56
85.94
21.67
24.44
87.33
74.00
41.67
57.89
25.83

90
70
85
85
70
80
85
90
70

100
75
85

95
72.5
85
42.5
70
85
42.5
95
65
0
42.5
81
95
95
95
70
95
77.5
77.5
42.5
0
30
0
70
90
0
0
95
82.5
30
42.5
42.5

92
72
100
92
92
92
92
92
84
92

92
92

92
52
92

85
85
90
90
90
70
90
85
85
85

70
90
100
60

77
100
100
100
70
100
70
70

60
70
90

70
90

90
85

100
80
60

85
85

UTS

UAS

80
80
55
65
75
50
75
65
75
65
55
55
80
80
50
80
65
65
65
60
55
55
55
75
55
55
55
55
55
55
65
50

80
75
67.5
75
77.5
47.5
53.5
60
47.5
42.5
42.5
70
80
82.5
80
80
77.5
62.5
70
70
52.5
55
62.5
60
65
55
62.5
75
70
45
67.5
70

92
60
92
92
90

90.00
90.00
81.67
90.00
90.00
90.00

60.67
78.33
53.89
87.33
87.33
86.67

85
90
85
85
85

90
70
70
70
80

42.5
90
77.5
77.5
77.5
40

50
55
50
55
55
55

60
57.5
57.5
62.5
52.5
47.5

NR
85.58
78.71
70.38
59.06
77.46
67.13
52.85
76.83
60.35
32.29
49.82
70.63
86.25
86.21
78.08
79.33
80.86
73.08
74.29
57.25
32.29
49.17
36.88
72.39
73.99
32.92
35.49
78.08
70.38
42.92
58.22
47.08

0
0
0
20.83333
0
0
20.83333
0
8.333333
25
4.166667
12.5
0
0
0
0
4.166667
0
0
12.5
25
0
0
8.333333
4.166667
25
16.66667
0
0
25
8.333333
12.5

8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333

0
0
0
2.5
0
0
2.5
0
1
3
0.5
1.5
0
0
0
0
0.5
0
0
1.5
3
0
0
1
0.5
3
2
0
0
3
1
1.5

53.29
70.21
59.72
70.58
68.08
57.29

0
0
8.333333
0
0
0

8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333
8.333333

0
0
1
0
0
0

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DHARMA PERTIWI


JURUSAN : TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN, ADMINISTRASI PERKANTORAN, AKOMODASI PERHOTELAN

NSS : 32.2.02..23.31.061 NPSN : 60730356


Jl. Raya Purwakarta Km.07 Rt.01/22 Ds. Campakamekar Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat

Telp : 022-72221195 E-mail : smkdharmapertiwi@yahoo.com

DAFTAR NILAI RAPORT


TAHUN PELAJARAN 2014-2015
KELAS
JURUSAN
MATA PELAJARAN

NO

NIS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1415.10.2.155
1415.10.2.158
1415.10.2.159
1415.10.2.163
1415.10.2.164
1415.10.2.160
1415.10.2.209
1415.10.2.220
1415.10.2.204
1415.10.2.191
1415.10.2.171
1415.10.2.172
1415.10.2.174
1415.10.2.177
1415.10.2.175
1415.10.2.178
1415.10.2.180
1415.10.2.221
1415.10.2.183
1415.10.2.190
1415.10.2.206
1415.10.2.199
1415.10.2.200
1415.10.2.203
1415.10.2.205
1415.10.2.210
1415.10.2.211
1415.10.2.213
1415.10.2.215
1415.10.2.222
1415.10.2.227

: X (SEPULUH)
: TEKNIK KOMPUTER JARINGAN (TKJ)
: BHS. INGGRIS
NAMA
Acep Ginanjar
Ari Ramdhan
Asep Saepudin
Dandih
Dede Cahya
Dendi
Dian Sopian
Dudi Hermawan
Egi Ramadhan Saputra
Erika Salma
Firman Affaf Hanafiyah
Fitri Destiani
Gilang Septiandi
Hadian Ahmad Maulana
Heru Hoerudin
Iis Novi Aisyah
Imam Saepuloh
Iwa Maulana
Lessa Hudriyah
Novi Rahmawati
Nurul Awlia
Raras Setia Dewi
Riani Anggraeni
Riyan Mulyana
Siti Aisyah
Taufik Hidayat
Tita Ramadhanti
Triswandi Gusnawan
Usep Zihad
Kurnia Sandi
Yordavi Gati Syakina

L/P
L
L
L
L
L
L
L
L
L
P
L
P
L
L
L
P
L
L
P
P
P
P
P
L
P
L
P
L
L
L
L

JURUAN (SMK) DHARMA PERTIWI

SEKOLAH MENE

DMINISTRASI PERKANTORAN, AKOMODASI PERHOTELAN

JURUSAN : TEKNIK KOMPUT

31.061 NPSN : 60730356


ampakamekar Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat

Jl. Raya Purwakar

ail : smkdharmapertiwi@yahoo.com

LAI RAPORT
JARAN 2014-2015

TA
KELAS
JURUSAN

N (TKJ)

MATA PELAJARAN
NILAI RAPORT

KET

NO

55.63
75.63
75.00
75.00
49.38
75.00
75.00
76.88
75.00
60.00
76.25
76.25
56.25
75.00
61.25
76.25
60.63
75.00
77.50
76.25
76.25
76.25
75.00
75.63
75.00
76.25
22.50
75.63
76.25
22.50
55.00

BL
L
L
L
BL
L
L
L
L
BL
L
L
BL
L
BL
L
BL
L
L
L
L
L
L
L
L
L
BL
L
L
BL
BL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

NAMA

Acep Ginanjar
Ari Ramdhan
Asep Saepudin
Dandih
Dede Cahya
Dendi
Dian Sopian
Dudi Hermawan
Egi Ramadhan Saputra
Erika Salma
Firman Affaf Hanafiyah
Fitri Destiani
Gilang Septiandi
Hadian Ahmad Maulana
Heru Hoerudin
Iis Novi Aisyah
Imam Saepuloh
Iwa Maulana
Lessa Hudriyah
Novi Rahmawati
Nurul Awlia
Raras Setia Dewi
Riani Anggraeni
Riyan Mulyana
Siti Aisyah
Taufik Hidayat
Tita Ramadhanti
Triswandi Gusnawan
Usep Zihad
Kurnia Sandi
Yordavi Gati Syakina

Padalarang, Juni 2015


Guru Mata Pelajaran

(.)

EKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DHARMA PERTIWI


JURUSAN : TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN, ADMINISTRASI PERKANTORAN, AKOMODASI PERHOTELAN
NSS : 32.2.02..23.31.061 NPSN : 60730356
Jl. Raya Purwakarta Km.07 Rt.01/22 Ds. Campakamekar Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat
Telp : 022-72221195 E-mail : smkdharmapertiwi@yahoo.com

DAFTAR NILAI RAPORT


TAHUN PELAJARAN 2014-2015
: X (SEPULUH)
: TEKNIK KOMPUTER JARINGAN (TKJ)
: BHS. INGGRIS
TUGAS

Kehdran

Rata-Rata

Ulangan
Harian

Rata-rata

UTS

UAS

NR

KET.

80
80
0
80
0
0
0
85
0
0
90
90
0
0
0
90
0
80
80
80
0
80
80
80
0
80
0
80
80
0
0

80
100
90
100
40
60
100
90
50
90
100
90
80
40
100
100
50
100
100
100
90
70
90
100
80
100
60
100
70
70
100

80.00
90.00
90.00
90.00
20.00
30.00
50.00
87.50
25.00
45.00
95.00
90.00
40.00
20.00
50.00
95.00
25.00
90.00
90.00
90.00
45.00
75.00
85.00
90.00
40.00
90.00
30.00
90.00
75.00
35.00
50.00

0
80
0
80
0
0
0
80
0
0
85
85
0
0
0
0
0
80
80
0
0
0
0
0
0
80
0
80
0
0
0

0
80
0
80
0
0
0
80
0
0
85
85
0
0
0
0
0
80
80
0
0
0
0
0
0
80
0
80
0
0
0

50
60
50
50
45
65
45
70
65
70
55
55
60
60
55
60
65
55
70
65
65
65
70
60
65
65
60
60
55
55
30

32.5
40
50
42.5
42.5
50
47.5
42.5
52.5
35
47.5
45
35
32.5
50
77.5
35
25
47.5
42.5
45
45
52.5
55
65
50
0
52.5
42.5
0
50

40.63
67.50
47.50
65.63
26.88
36.25
35.63
70.00
35.63
37.50
70.63
68.75
33.75
28.13
38.75
58.13
31.25
62.50
71.88
49.38
38.75
46.25
51.88
51.25
42.50
71.25
22.50
70.63
43.13
22.50
32.50

BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
L
BL
BL
L
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
L
BL
BL
BL
BL
BL
BL
L
BL
L
BL
BL
BL

20
0
10
0
60
40
0
20
50
10
0
10
20
60
0
0
50
0
0
0
10
30
10
0
20
0
40
0
30
30
0

Padalarang, Juni 2015


Guru Mata Pelajaran

(.)

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

2
0
1
0
6
4
0
2
5
1
0
1
2
6
0
0
5
0
0
0
1
3
1
0
2
0
4
0
3
3
0

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DHARMA PERTIWI


JURUSAN : TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN, ADMINISTRASI PERKANTORAN, AKOMODASI PERHOTELAN

NSS : 32.2.02..23.31.061 NPSN : 60730356


Jl. Raya Purwakarta Km.07 Rt.01/22 Ds. Campakamekar Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat

Telp : 022-72221195 E-mail : smkdharmapertiwi@yahoo.com

DAFTAR NILAI RAPORT


TAHUN PELAJARAN 2014-2015
KELAS
JURUSAN
MATA PELAJARAN

NO

NIS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1415.10.2.155
1415.10.2.158
1415.10.2.159
1415.10.2.163
1415.10.2.164
1415.10.2.160
1415.10.2.209
1415.10.2.220
1415.10.2.204
1415.10.2.191
1415.10.2.171
1415.10.2.172
1415.10.2.174
1415.10.2.177
1415.10.2.175
1415.10.2.178
1415.10.2.180
1415.10.2.221
1415.10.2.183
1415.10.2.190
1415.10.2.206
1415.10.2.199
1415.10.2.200
1415.10.2.203
1415.10.2.205
1415.10.2.210
1415.10.2.211
1415.10.2.213
1415.10.2.215
1415.10.2.222
1415.10.2.227

: X (SEPULUH)
: TEKNIK KOMPUTER JARINGAN (TKJ)
: BHS. INGGRIS
NAMA
Acep Ginanjar
Ari Ramdhan
Asep Saepudin
Dandih
Dede Cahya
Dendi
Dian Sopian
Dudi Hermawan
Egi Ramadhan Saputra
Erika Salma
Firman Affaf Hanafiyah
Fitri Destiani
Gilang Septiandi
Hadian Ahmad Maulana
Heru Hoerudin
Iis Novi Aisyah
Imam Saepuloh
Iwa Maulana
Lessa Hudriyah
Novi Rahmawati
Nurul Awlia
Raras Setia Dewi
Riani Anggraeni
Riyan Mulyana
Siti Aisyah
Taufik Hidayat
Tita Ramadhanti
Triswandi Gusnawan
Usep Zihad
Kurnia Sandi
Yordavi Gati Syakina

NILAI

L/P
L
L
L
L
L
L
L
L
L
P
L
P
L
L
L
P
L
L
P
P
P
P
P
L
P
L
P
L
L
L
L

TUGAS
80
85
95
80
60
90
90
85
90
60
90
90
60
85
60
85
75
90
80
80
80
85
80
85
85
80
0
85
90
0
60

ULANGAN

60
80
85
80
60
85
85
80
85
60
85
85
60
85
60
75
80
80
80
80
85
85
75
80
80
80
0
80
85
0
60

UTS
50
60
50
60
45
65
50
70
70
70
55
60
60
60
55
60
65
55
70
65
65
65
70
60
65
65
60
60
60
55
30

Padalarang,
Guru Mata

PERTIWI

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SM

HOTELAN

JURUSAN : TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN, ADMINISTRASI PERKANTO


NSS : 32.2.02..23.31.061 NPSN : 60730356

dung Barat

Jl. Raya Purwakarta Km.07 Rt.01/22 Ds. Campakamekar Kec. Padalara

.com

Telp : 022-72221195 E-mail : smkdharmapertiwi@yah

DAFTAR NILAI RAPORT


TAHUN PELAJARAN 2014-201
KELAS
JURUSAN

: X (SEPULUH)
: TEKNIK KOMPUTER JARINGAN (TK
: BHS. INGGRIS

MATA PELAJARAN

UAS
33
70
70
70
43
70
70
70
70
35
70
70
35
70
50
78
35
70
70
70
70
70
70
70
70
70
0
70
70
0
50

NILAI
RAPORT

KET

NO

56
76
75
75
49
75
75
77
75
60
76
76
56
75
61
76
61
75
78
76
76
76
75
76
75
76
23
76
76
23
55

BL
L
L
L
BL
L
L
L
L
BL
L
L
BL
L
BL
L
BL
L
L
L
L
L
L
L
L
L
BL
L
L
BL
BL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

NAMA

Acep Ginanjar
Ari Ramdhan
Asep Saepudin
Dandih
Dede Cahya
Dendi
Dian Sopian
Dudi Hermawan
Egi Ramadhan Saputra
Erika Salma
Firman Affaf Hanafiyah
Fitri Destiani
Gilang Septiandi
Hadian Ahmad Maulana
Heru Hoerudin
Iis Novi Aisyah
Imam Saepuloh
Iwa Maulana
Lessa Hudriyah
Novi Rahmawati
Nurul Awlia
Raras Setia Dewi
Riani Anggraeni
Riyan Mulyana
Siti Aisyah
Taufik Hidayat
Tita Ramadhanti
Triswandi Gusnawan
Usep Zihad
Kurnia Sandi
Yordavi Gati Syakina

TUGAS

Kehdran

Rata-Rata

80
85
95
80
60
90
90
85
90
60
90
90
60
85
60
85
75
90
80
80
80
85
80
85
85
80
0
85
90
0
60

80
100
95
100
40
70
100
90
60
90
100
90
80
85
100
100
50
100
100
100
90
85
90
100
85
100
60
100
90
70
100

80
93
95
90
50
80
95
88
75
75
95
90
70
85
80
93
63
95
90
90
85
85
85
93
85
90
30
93
90
35
80

Padalarang, Juni 2015


Guru Mata Pelajaran

.)

EJURUAN (SMK) DHARMA PERTIWI

, ADMINISTRASI PERKANTORAN, AKOMODASI PERHOTELAN

23.31.061 NPSN : 60730356

s. Campakamekar Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat

E-mail : smkdharmapertiwi@yahoo.com

NILAI RAPORT
AJARAN 2014-2015

JARINGAN (TKJ)

Ulangan
Harian

Rata-rata

UTS

UAS

NR

KET.

60
80
85
80
60
85
85
80
85
60
85
85
60
85
60
75
80
80
80
80
85
85
75
80
80
80
0
80
85
0
60

60
80
85
80
60
85
85
80
85
60
85
85
60
85
60
75
80
80
80
80
85
85
75
80
80
80
0
80
85
0
60

50
60
50
60
45
65
50
70
70
70
55
60
60
60
55
60
65
55
70
65
65
65
70
60
65
65
60
60
60
55
30

33
70
70
70
43
70
70
70
70
35
70
70
35
70
50
78
35
70
70
70
70
70
70
70
70
70
0
70
70
0
50

56
76
75
75
49
75
75
77
75
60
76
76
56
75
61
76
61
75
78
76
76
76
75
76
75
76
23
76
76
23
55

BL
L
L
L
BL
L
L
L
L
BL
L
L
BL
L
BL
L
BL
L
L
L
L
L
L
L
L
L
BL
L
L
BL
BL

20
0
10
0
60
40
0
20
50
10
0
10
20
60
0
0
50
0
0
0
10
30
10
0
20
0
40
0
30
30
0

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

2
0
1
0
6
4
0
2
5
1
0
1
2
6
0
0
5
0
0
0
1
3
1
0
2
0
4
0
3
3
0

Padalarang, Juni 2015


Guru Mata Pelajaran

(.)

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DHARMA PERTIWI


JURUSAN : TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN, ADMINISTRASI PERKANTORAN, AKOMODASI PERHOTELAN

NSS : 32.2.02..23.31.061 NPSN : 60730356


Jl. Raya Purwakarta Km.07 Rt.01/22 Ds. Campakamekar Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat

Telp : 022-72221195 E-mail : smkdharmapertiwi@yahoo.com

DAFTAR NILAI RAPORT


UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) GENAP
TAHUN PELAJARAN 2014-2015
KELAS
JURUSAN
MATA PELAJARAN

NO

NIS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1314.10.001
1314.10.002
1314.10.003
1314.10.004
1314.10.005
1314.10.006
1314.10.007
1314.10.008
1314.10.009
1314.10.010
1314.10.011
1314.10.012
1314.10.013
1314.10.014
1314.10.015
1415.11.1.223
1415.11.1.224

: XI (SEBELAS)
: ADMINISTRASI PERKANTORAN (APK)
:

NAMA
Anis Komala Dewi
Cepi Setiadi
Dewi Kasinah
Eva Fauziyah Yusuf
Muclis Irfan Jaelani
Neni Rosmawati
Nunung Rohanah
Riska Ernawati
Risya Sophia
Sipa Mulyani
Tiara Puspita Sari
Siti Fatimah
Ria Resti Pauji
Neneng Julianti
Ardian Sukma Sopyana
Siti Nurfadillah
Kiki Lutfi Septiadi

L/P
P
L
P
P
L
P
P
P
P
P
P
P
P
P
L
P
L

NILAI
ANGKA (1- HURUF
100)
(A-D)
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Padalarang, 14 Maret 2015
Guru Mata Pelajaran

(.)

MA PERTIWI

PERHOTELAN

Bandung Barat

oo.com

NILAI
CONVERT (14)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14 Maret 2015
ta Pelajaran

.)

KET

TGS

UH

UTS

UAS

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DHARMA PERTIWI


JURUSAN : TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN, ADMINISTRASI PERKANTORAN, AKOMODASI PERHOTELAN

NSS : 32.2.02..23.31.061 NPSN : 60730356


Jl. Raya Purwakarta Km.07 Rt.01/22 Ds. Campakamekar Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat

Telp : 022-72221195 E-mail : smkdharmapertiwi@yahoo.com

DAFTAR NILAI RAPORT


UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) GENAP
TAHUN PELAJARAN 2014-2015
KELAS
JURUSAN
MATA PELAJARAN

: XII (DUABELAS)
: ADMINISTRASI PERKANTORAN (APK)

:
NILAI

NO

NIS

1
2
3
4
5
6

1213.10.001
1213.10.003
1213.10.005
1213.10.007
1213.10.009
1213.10.011

NAMA
Agun Mutiyus
Dian Febriyanto
Irfan Ray Gunawan
Rista Agesti Ratnasari
Shalehah Nur Syifa
Tutilawati

L/P

ANGKA (1100)

L
L
L
P
P
P

Padalarang, 14 Mar

HARMA PERTIWI

OMODASI PERHOTELAN

ng Kab. Bandung Barat

wi@yahoo.com

NILAI
HURUF

(AD)

D
D
D
D
D
D

Padalarang, 14 Maret 2015


Guru Mata Pelajaran

(.)

KET