Anda di halaman 1dari 14

SEKOLAH KEBANGSAAN HUTCHINGS

PKSR 1 DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI


TAHUN 1
NAMA:_ _________________________MASA : 1 JAM 15 MINIT
KELAS

: 1 AKTIF

A. Padankan gambar dengan perkataan yang sesuai.

katak

kucing

gajah

ikan

ular
/ 10 markah
B. Tandakan ( / ) pada benda hidup dan ( x ) pada benda
bukan hidup.

C. Labelkan bahagian tubuh manusia dengan jawapan


/ 10 markah
yang diberi

/ 14 markah

D.Isikan jawapan dengan perkataan yang diberi.

/ 10 markah

E. Isikan nama haiwan dengan perkataan yang diberi.

/ 8 markah

F. Bandingkan haiwan-haiwan di bawah. Lengkapkan


perkataan dengan jawapan yang diberi.

1. Apakah persamaan bagi haiwan-haiwan ini?

a. Kedua-dua ini ada ________________ dan


___________________ .

b. Kedua-dua haiwan ini ada ________________ dan


___________________ .
2. Apakah yang kamu boleh katakan mengenai semua
haiwan ini?
Ada bahagian tubuh haiwan yang ________________
dan ada yang berbeza.
/ 10 markah
G.Isikan bunyi haiwan dengan betul.

/ 10 markah

H.Padankan jawapan dengan perkataan yang diberi.

/ 8 markah

I. Bulatkan jawapan
yang betul.

1. Yang manakah
benda hidup?

5.

2. Pasangan manakah
yang betul
Benda
hidup

A Rumput
B Siput
C Air

Rajah di atas
menunjukkan benda
hidup dapat
__________________.
A. Membiak
B. Membesar
C. Berubah

Benda
bukan
hidup
Berudu
Basikal
Cendawan

3. Yang manakah dapat


bergerak dengan
sendiri?
A. Kereta
B. Labah-labah
C. Kereta api
4. ___________________
memerlukan
makanan dan air
untuk membesar.
A. Arnab
B. Robot
C. Kereta

6. Kita merasa
makanan dengan
menggunakan
____________
A. Hidung
B. Lidah
C. Mata
7.

9. Pasangan yang
manakah benar?
Yang manakah salah
dilabelkan dalam
rajah di atas?
A. X mata
B. Y hidung
C. Z gigi

Bahagian
tubuh
A Telinga
B Hidung
C Kaki

Fungsi
Melihat
Mendengar
Berjalan

10.
8. Antara berikut, yang
manakah kaki?
A

Apakah fungsi
bahagian tubuh di
atas?
A. Mendengar
B. Menghidu
C. Melihat
11.

Haiwan di atas ialah


__________________.
A. Lalat
B. Lipas
C. Labah-labah

12. Yang manakah


seekor rusa ?

13. Rajah di bawah


menunjukkan seekor
haiwan.

Apakah bahagian
yang berlabel?
A. Sisik
B. Sirip
C. Sayap
14. Rajah di bawah
menunjukkan tiga
jenis haiwan.

Apakah bunyi yang


dikeluarkan oleh
haiwan di atas?
Yang manakah
bukan dalam yang
kumpulan yang
sama?
A. Rusa
B. Kambing
C. Kuda
15.
Ada sayap
Ada paruh
Ada dua
kaki
Haiwan yang manakah
mempunyai ciri-ciri
seperti di atas?

A. Moomoomoo
B. Kuekkuek
kuek
C. Bek.bek.bek
.
17. Katak bergerak
dengan cara
______________.
A. Melompat
B. Merayap
C. Berjalan
18.

A. Rusa
B. Kambing
C. Kuda

16.

Tumbuhan di atas ialah


________________.
A. Pokok bunga ros

B. Pokok bunga raya


C. Pokok keembung
19. Tumbuhan yang
manakah
menghasilkan buah?

20.

Bahagian pokok
yang ditunjukkan
oleh anak panah
ialah __________.
A. Akar
B. Dahan
C. Batang

Disediakan oleh,

Disahkan oleh,

(Nasuha bt Abdul Talib)

Anda mungkin juga menyukai