Anda di halaman 1dari 1

PROFIL PERNIAGAAN

Nama perniagaan

Nama pemilik

Alamat perniagaan

Jenis perniagaan

Tempoh perakaunan

Tempoh rekod

Modal perniagaan

Jumlah pekerja

Status perniagaan

10

Nama dan alamat Bank

11

Nombor Akaun

SENARAI PENGHUTANG
1

Penghutang A

Penghutang B

Penghutang C

Penghutang D

SENARAI PEMIUTANG
1

Pemiutang X

Pemiutang Y

Pemiutang Z