Anda di halaman 1dari 1

Rafiq Mustaqeem

Tampan dan berketurunan Melayu, Timur Tengah, dan Inggeris.


Teman sekuliah Sukma, Teja, Alvin, dan Jerry.
Mahasiswa yang rajin, cemerlang, bijak, dan berfikiran rasional
semasa membuat tindakan.
Bekerjasama dengan Sukma untuk menyelongkar rahsia tetamu
misteri dan aktiviti Kelab WX2.
Mempunyai semangat setia kawan.

Adik Aim

Kanak-kanak misteri yang dicari oleh Sukma apabila dia muncul


jam 6:20 pagi di hadapan pintu pagar rumah Sukma.
Berumur dalam lingkungan lima tahun.
Bapanya meninggal dunia sebagai akibat angkara kegiatan WX2.
Berusaha untuk menyelamatkan Jerry yang terlibat dalam Kelab
WX2.

Teja

Kawan baik Sukma, Rafiq, dan Alvin.


Rajin membaca dan sentiasa bekerjasama dengan rakanrakannya semasa membuat tugasan universiti.
Banyak
menyumbangkan
idea
kepada
Sukma
untuk
menyelongkar kegiatan Kelab WX2.
Berusaha untuk menyelamatkan Jerry yang terlibat dalam Kelab
WX2.

Iskandar

Mahasiswa universiti.
Suka mengkritik dan menyindir seseorang.
Terlibat dalam aktiviti Kelab WX2.
Sering berhujah dengan Sukma untuk
kelebihan Kelab WX2.

mempertahankan