Anda di halaman 1dari 9

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR TAHUN 5

Objektif: Pada akhir Tahun Lima murid dapat: 1. Memahami konsep dan fungsi tiap aktiviti yang dipelajari.
Objektif:
Pada akhir Tahun Lima murid dapat:
1.
Memahami konsep dan fungsi tiap aktiviti yang dipelajari.
2.
Meningkatkan pengetahuan serta mengaplikasi elemen Asas Seni Reka dalam penghasilan.
3.
Membuat penerokaan berdasarkan pemerhatian dan bantuan komputer dalam penghasilan.
4.
Menggabungjalin aktiviti Seni Visual dengan mata pelajaran lain dalam usaha mew ujudkan idea yang kreatif.
5.
Menggabungkan pelbagai alat, bahan dan teknik dalam penghasilan secara kreatif.
6.
Mengamalkan nilai-nilai murni seperti bekerjasama, kekemasan, kebersihan dan mengutamakan keselamatan.
7.
Menghargai sumbangan pelukis dan tokoh kraf tempatan.
8.
Mengumpul, menyatakan dan merekod pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio.

32

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR TAHUN 5

Bil.

Bidang

 

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

 
     

1

Menggambar

Menggambar berdasarkan tema

 • a. kolaj

   

pengalaman dan imaginasi murid

 • b. resis

secara manual dan berbantukan

 • c. catan

komputer.

 • d. mozek

 • e. gurisan

Aras 1

 • f. cetakan

i.

Mengaplikasi elemen Asas

 • g. capan

catan

Seni Reka yang sesuai dalam

 • h. lukisan

ii.

menggambar. Mengetahui dan

 • i. menggunakan perisian komputer seperti Paintbrush, Photoshop dan Microsoft Word

menggunakan bahasa seni visual (istilah) yang mudah

 • j. memerhati dan mengenalpasti kewujudan elemen Asas Seni Reka dalam alam ciptaan Tuhan

untuk berinteraksi.

 • k. membuat perbandingan dan membincang tentang karya pelukis tempatan yang dipamerkan

Aras 2

 • l. membincang hasil kerja murid.

i.

Menggambar berdasarkan

ii.

idea yang diperolehi dari pemerhatian dan penerokaan alat, bahan dan teknik. Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam kegiatan menggambar.

ii. idea yang diperolehi dari pemerhatian dan penerokaan alat, bahan dan teknik. Menggunakan komputer sebagai alat
ii. idea yang diperolehi dari pemerhatian dan penerokaan alat, bahan dan teknik. Menggunakan komputer sebagai alat
 

mozek

 

gurisan

33

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR TAHUN 5

Bil. Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 3 i. ii. iii. iv. Menggambar dengan menggunakan
Bil.
Bidang
Hasil Pembelajaran
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Aras 3
i.
ii.
iii.
iv.
Menggambar dengan
menggunakan gabungan
pelbagai alat, bahan dan
teknik yang lebih kreatif dan
kemas.
Menyatakan secara lisan
tentang hasil kerja sendiri dan
rakan.
Menghargai sumbangan
pelukis tempatan.
Mengumpul dan merakam
maklumat serta pengalaman
pembelajaran untuk
menghasilkan portfolio.
lukisan pemandangan
menggunakan
perisian komputer
cetakan
lukisan

34

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR TAHUN 5

Bil.

Bidang

 

Hasil Pembelajaran

 

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

       

2

Membuat

Membuat corak dan rekaan

 • a. catan

Corak dan

berdasarkan imaginasi murid secara

 • b. lukisan

lipatan dan guntingan

Rekaan

manual dan berbantukan komputer.

 • c. kolaj

 • d. resis

Aras 1

 • e. menghias objek

i.

Menghasilkan motif

 • f. lipatan dan guntingan

 • g. menggunakan perisian komputer seperti

f. lipatan dan guntingan g. menggunakan perisian komputer seperti

berdasarkan penerokaan objek alam dan objek buatan

Paintbrush, Photoshop dan Microsoft Word

ii.

manusia. Menghasilkan corak dengan

Aras 2

menggunakan motif, bahan dan teknik tertentu.

i.

Mengenal pelbagai jenis grid

untuk membuat corak.

 

catan

menghias objek

ii.

Menyusun motif mengikut

 

Aras 3

grid.

Aras 3 grid.
Aras 3 grid.

i.

Menggunakan komputer bagi

ii.

membantu menghasilkan corak. Menghasilkan gubahan corak

iii.

menggunakan garisan grid yang sesuai. Membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan.

 

35

   

iv.

Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio.

iv. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. resis kol aj

resis

iv. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. resis kol aj

kol aj

 
mencorak dengan

mencorak dengan

menggunakan perisian

komputer

36

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR TAHUN 5

Bil.

Bidang

 

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

   

3

Membentuk

Menggunakan Asas Seni Reka dalam

 • a. arca

3 Membentuk Menggunakan Asas Seni Reka dalam a. arca

dan Membuat

membentuk dan membuat binaan.

 • b. boneka

pembungkusan

Binaan

 • c. asemblaj

Aras 1

 • d. alat muzik

i.

Menghasilkan arca

 • e. hiasan diri

menggunakan pelbagai alat,

 • f. pembungkusan

bahan dan teknik yang inovatif dengan memberi

 • g. aplikasi perisian komputer seperti Paintbrush, Photoshop dan Microsoft Word

penekanan kepada prinsip

 • h. portfolio

ii.

imbangan. Mengetahui kewujudan

Cadangan bahan seperti:

 

binaan yang berfungsi di persekitaran.

 • a. kotak/tin/botol

 
 • b. buluh/lidi

Aras 2

 • c. manik

 

i.

Membuat lakaran reka bentuk binaan yang berfungsi berbantukan komputer.

 • d. dawai

Aras 3

 

i.

Membentuk dan membuat

alat muzi k

beg kertas

i. Membentuk dan membuat alat muzi k beg kertas

binaan yang kompleks dan berfungsi dengan menggunakan pelbagai bahan, teknik, stru ktur dan hiasan.

binaan yang kompleks dan berfungsi dengan menggunakan pelbagai bahan, teknik, stru ktur dan hiasan. hiasan diri

hiasan diri

37

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR TAHUN 5

Bil.

Bidang

 

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

   
   

ii.

ii. boneka
boneka

boneka

iii.

Menghargai sumbangan arcawan tanah air. Mengumpul dan merekod

maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio.

 

arca

bekas

bekas

bekas

contoh asemblaj menggunakan perisian

 

komputer

38

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR TAHUN 5

Bil.

Bidang

 

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

   

4

Kraf Tadisional

Membuat Kraf Tradisional.

 • a. batik

 • b. ukiran

 • c. tenunan

 • d. tembikar

 • e. anyaman

 • f. tekat

4 Kraf Tadisional Membuat Kraf Tradisional. a. batik b. ukiran c. tenunan d. tembikar e. anyaman

Aras 1

i.

Mengenali tokoh kraf

tempatan dan menghargai

sumbangan mereka.

ii.

Mengetahui istilah-istilah dalam Kraf Tradisional.

 • g. mengaplikasi perisian komputer seperti Paintbrush, Photoshop dan Microsoft Word

tekat

iii.

Menghasilkan Kraf

iii. Menghasilkan Kraf

Tradisional dengan

Cadangan bahan seperti:

menggunakan bahan sebenar.

 • a. tanah liat

 
 • b. lilin

Aras 2

 • c. reben

i.

Mengaplikasi Asas Seni Reka

 • d. kertas warna/majalah

dalam penghasilan kraf

 • e. kain/benang

tradisional.

 • f. mengkuang/pandan

ii.

Menggunakan komputer

sebagai alat bantu dalam

ukiran

ukiran

tenunan

Aras 3

proses penghasilan.

Aras 3 proses penghasilan.

i.

Menghasilkan Kraf

ii.

Tradisional yang lebih kompleks dari segi bentuk dan motif. Membuat pernyataan tentang

hasil kerja sendiri dan rakan.

   

anyaman

39

iii. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. contoh lakaran motif kelarai tampuk
iii.
Mengumpul dan merekod
maklumat serta pengalaman
pembelajaran untuk
menghasilkan portfolio.
contoh lakaran motif kelarai tampuk
pinang menggunakan perisian komputer
tembi kar
bati k
40